Tải bản đầy đủ

bai 11_ cn6_ cuc hay


Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi:
Như thế nào là nhà ở sạch sẽ và ngăn nắp ?

Bài 11:

Hãy nêu tên một số đồ vật
thường được dùng để trang trí
nhà ở

Rèm cửa

Mành

Khăn trải bàn

Đồng hồ

Gương ……..


I- TRANH ẢNH
1. Công dụng

Lưu giữ các kỷ
niệm,các sự kiện có
ý nghĩa…

Lưu giữ các giá trị
nghệ thuật thẩm mĩ..

2. Cách chọn tranh ảnh
a) Nội dung tranh ảnh
Tranh được treo ở khu vục nào trong nơi
ở?



2. Cách chọn tranh ảnh
a) Nội dung tranh ảnh
sinh hoạt chung
Hai khu vực
sinh hoạt riêng


2. Cách chọn tranh ảnh
a) Nội dung tranh ảnh
Sinh hoạt chung:
tranh phong cảnh,
tranh tĩnh vật…..

Sinh hoạt riêng:
ảnh cá nhân,ảnh gia đình,
hay những người mình
yêu thích….

2. Cách chọn tranh ảnh
a) Nội dung tranh ảnh
Phải Lựa chọn nội dung
tranh ảnh như thế
nào là phù hợp?

Tùy thuộc vào ý thích và
điều kiện kinh tế gia đình

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×