Tải bản đầy đủ

Đề thi học kì 1 và đáp án môn Âm nhạc lớp 6 (Mới)

ĐÊ THI HỌC KÌ 1
MÔN : ÂMNHẠC LỚP 6
A/MA TRẬN ĐỀ
Chủ đề kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng số câu
Đ
KQ TL KQ TL KQ TL
Bài mở đầu Câu- Bài
Điểm
C1
0,5
1
0,5
Những thuộc tính của
âm thanh
Câu- Bài
Điểm
C2
0,5
1
0,5
TĐN SỐ 2 - nhạc sĩ

Văn Cao
Câu- Bài
Điểm
C3
O,5
1
0,5
Học hátđi cấy Câu- Bài
Điểm
C4
0,5
1
0,5
TĐN số4 Câu-Bài
Điểm
C5
0,5
1
0,5
Các kí hiệu ghi
trường độ của âm
thanh
Câu- Bài
Điểm
C6
0,5
1
0,5
Những thuộc tính của
âm thanh
Câu- Bài
Điểm
C7
0,5
1
0,5
Nhũng thuộc tính của
âm thanh
Câu- Bài
Điểm


C8
0,5
1
0,5
4 4 8c
4
2 2
B/ NỘI DUNG ĐỀ
I/ Trắc nghiệm (4 điểm)
1/ Bài hát “ Quốc ca” của Việt Nam do nhạc sĩ nào sáng tác?
A/ Văn Cao B/ Phạm Tuyên C/ Hoàng Vân D/ Hoàng Hiệp
2/ Người ta chia âm thanh ra làm bao nhiêu loại?
A/ Một B/ Hai C/ Ba D/ Bốn
3/ Nhạc sĩ Văn Cao sinh năm nào?
A/ 1925 B/ 1923 C/ 1930 D/ 1921
4/ Bài hát “ Đi cấy” thuộc dân ca của miền nào?
A/ Dân ca Nam Bộ B/ Dân ca Bắc Bộ
C/ Dân ca Bắc Ninh D/ Dân ca Thanh Hóa
5/ Bài hát “ Lên đàng” được nhạc sĩ Lưu Hữu Phước sáng tác vào năm nào?
A/ 1940 B/ 1950 C/ 1935 D/ 1944
6/ Em cho biết trong hệ thống hình nốt, hình nốt đen có độ ngân dài bằng bao
nhiêu nốt trắng?
A/ Một B/ Một phần hai C/ Hai D/ Cả ba đều không đúng
7/ Cho biết có bao nhiêu loại khóa nhạc?
A/ Một B/ Hai C/ Ba D/ Bốn
8/ Người ta dùng bao nhiêu tên nốt để ghi ký hiệu từ thấp lên cao của âm thanh?
A/ sáu B/ bảy C/ năm D/ bốn
II/ Tự luận (6 điểm)
1/ Em cho biết bốn thuộc tính của âm thanh là gì?(1đ)
2/ Nhịp 2/4 là gì? Cho ví dụ về nhịp 2/4. (2đ)
3/ Tại sao chúng ta phải giữ gìn, học tập và phát triển dân ca?(3đ)


C/ ĐÁP ÁN- HƯỚNG DẪN CHẤM
I/ Trắc nghiệm (4 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án A B B C D B C B
II/ Tự luận (6 điểm)
Theo sách giáo viên

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×