Tải bản đầy đủ

giao an 9 tuan 27

Bs GDCD khối 9 ... Trang 1
Ngày soạn: 14/03/2008
TUẦN 27
TIẾT 27
BÀI 15
VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÍ
CỦA CÔNG DÂN
A./ MỤC TIÊU:
- Giúp HS hiểu thế nào là vi phạm .Pháp luật, các loại vi phạm pháp luật.
- Khái niệm trách nhiệm pháp lí và ý nghóa việc áp dụng trách nhiệm pháp lí.
- Biết xử sự phù hợp với quy đònh của pháp luật.
- Hình thành ý thức tôn trọng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.
B./ PHƯƠNG PHÁP:
Thảo luận, đàm thoại, nêu và giải quyết vấn đề…
C./ TÀI LIỆU:
Bảng phụ, Hiến Pháp 1992, luật lao động, các bài tập tình huống, BLHS, luật HNGĐ…
D./ HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
I./ ỔN ĐỊNH:
II./ KIỂM TRA BÀI CŨ: ( đã kiểm tra 1 tiết )
III./ BÀI MỚI:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV+ HS NỘI DUNG

HĐ1./ GIỚI THIỆU BÀI
GV: Công an phường H đã xử lí vi phạm hành chính đối với bà Hân và yêu cầu bà tháo dỡ mái che lấn
chiếm vóa hè.
HS: Hãy nêu hành vi vi phạm pháp luật ở trường hợp trên?
HS: trình bày
GV: Để hiểu rõ hơn về vấn đề này thì chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.
HĐ2./ PHÂN TÍCH NỘI DUNG PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ
GV: Cho HS đọc phần ĐVĐ
HS: Đọc
GV: Đặt câu hỏi (bảng phụ)
1) Em hãy nhận xét các hành vi trên và cho biết từng người thực
hiện hành vi mắc lỗi gì?
HS: Hành vi vi phạm pháp luật.
2) Những hành vi đó gây hậu quả gì?
HS: Tắc cống, ngập nước thiệt hại về người và của, phá hoại tài sản
quý.
3) Theo em người thực hiện hành vi trên phải chòu trách nhiệm gì đối
với hậu quả mà mình gây ra?
HS: Chòu trách nhiệm hình sự.
GV: Giải thích hành vi (3), (6) là không vi phạm phạm pháp luật.
I./ ĐẶT VẤN ĐỀ
tuần 27
Bs GDCD khối 9 ... Trang 2
Hành vi (3) không vi phạm pháp luật còn hành vi (6) là vi phạm kỉ
luật chứ không phải là vi pháp pháp luật?
GV: Em hãy nêu vài ví dụ về hành vi phạm pháp luật mà em biết
HS: Trộm cắp, đánh người trọng thương, cướp của giết người…
GV: Như vậy em hãy cho biết thế nào là vi phạm pháp luật?
HS: Trình bày SGK
HS: Ý kiến, bổ sung
GV: Nhận xét
HS: Ghi bài vào tập
GV: Người ta đã chia vi phạm pháp luật thành những loại nào?
HS: Chia ra thành 4 loại: Vi phạm Pháp luật hình sự, hành chính, dân
sự và kỉ luật.
HS: Nhận xét.
GV: Có giải thích thêm và yêu cầu HS ghi vào tập:
GV: ( Treo bảng phụ ) yêu cầu HS thảo luận 5 phút
Đánh X vào cột tương ứng cho các hành vi sau:
Hành vi
VP
PLHS
VP
PLHC
VP
PLDS
VP
KL
1. Xem tài liệu trong kiểm tra x
2. Giết người cướp của x
3. Buôn bán phụ nữ và trẻ em x
4. Tham ô tài sản của nhà nước x
5. Điều khiển xe mô tô, gắn máy
không đội mũ bảo hiểm
x
6. Một nhà báo lấy bài của người
khác đặt tên mình là tác giả
x
7. Tranh chấp về ranh đất dẫn
đến ấu đã nhau
x
8. Tổ chức sản xuất, mua bán các
chất ma tuý
x
9. Thực hiện không đúng quy
II./ BÀI HỌC:
1) Vi phạm pháp luật:
Là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do
người có năng lực trách nhiệm pháp
lí thực hiện, xâm hại đến các quan
hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
2) Các loại vi phạm pháp luật:
- Vi phạm pháp luật hình sự
- Vi phạm pháp luật hành chính
- Vi phạm pháp luật dân sự
- Vi phạm kỉ luật
tuần 27
Bs GDCD khối 9 ... Trang 3
Hành vi
VP
PLHS
VP
PLHC
VP
PLDS
VP
KL
đònh trong hợp đồng thuê nhà x
10. Lấn chiếm vóa hè lòng đường x
11. Vi phạm an toàn lao động của
xí nghiệp.
x
12. Đi xe 70 phân khối không có
GPLX
x
GV: Mời HS đọc báo Công an ra ngày 13 tháng 3 năm 2008. tên bài:
“ Thiệt mạng do đeo vàng” của tác giả Tuyết Nhung.
GV: Qua bài báo trên em có nhận xét gì? Và rút ra bài học gì cho
bản thân?
HS: Tự trình bày.
GV: Hành vi vi phạm đó thuộc loại nào?
HS: Vi phạp pháp luật hình sự
GV: Giới thiệu ảnh ( chuẩn bò sản )
HS: Nhận xét qua bức ảnh được xem
HS: Bổ sung ý kiến cá nhân
GV: Nhận xét chung
GV: Chuyển ý:
Khi vi phạm pháp luật thì phải chòu sự xử lí của pháp luật, điều đó có
nghã là chòu trách nhiệm pháp lí. Để hiểu rõ hơn về điều này thì
chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ở tiết sau.
HĐ3./ Ï CỦNG CỐ
Làm bài tập
BT2/55.
ĐA: hành vi b) một bé 5 tuổi chưa tự làm chủ được bản thân hơn nữa chưa đến tuổi thành niên.
BT4/55,56
ĐA: đó là một hành vi không tốt, thiếu quan tâm đến việc học. Tú đã vi phạm: 1. đi xe máy chưa đúng tuổi,
2. vượt đèn đỏ, 3. gây tai nạn cho người khác. Trách nhiệm của Tú là phải bồi thường cho người thiệt hại.
HĐ4./ DẶN DÒ
Học bài
Làm bài tập 3, 5 trang 56
Chuẩn bò tiết sau
Trách nhiệm pháp lí của công dân
Có các loại trách nhiệm pháp lí nào
Trách nhiệm của công dân
Tìm trên báo về hành vi chòu trách nhiệm pháp lí của công dân.
tuần 27

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×