Tải bản đầy đủ

Bai tap chuong 1 lop 10

Bi tp chng 1: ng hc cht im
Cùng một lúc, ở hai địa điểm Avà B có hai ô tô đi ngợc chiều nhau. Xe I đi
từ A với vận tốc ban đầu v
01
và chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a. Xe II đi
từ B với vận tốc ban đầu v
02
và chuyển động chậm dần đều với gia tốc a. Khoảng
cách AB là d.
a. Tìm khoảng cách giữa hai xe tại thời điểm t.
b. Tìm vận tốc của xe II đối với xe I.
c. Sau bao lâu hai xe gặp nhau?
áp dụng vào trờng hợp: v
01
= 72 km/h
v
02
= 36 km/h
a = 2 m/s
2
d = 300 m

t = 5s
Bài 3: 1 ngời lái canô qua 1 con sông, xuất phát từ A. Nếu ngời đó hớng mũi canô
theo phơng AB bờ thì do dòng nớc chảy, canô sẽ đến vị trí C trên bờ bên kia
cách B một đoạn BC = 200 m hết 100s. Nếu ngời đó hớng mũi canô theo phơng
AD lệch một góc 60
o
so với bờ sông thì canô sẽ sang đến đúng điểm B ở bờ bên
kia.
Tìm:
a. Vận tốc của dòng nớc so với bờ sông.
b. Vận tốc của canô so với dòng nớc.
c. Độ rộng AB của sông.
d. Thời gian để canô qua sông trong trờng hợp canô cập bến tại B.
Bi 1: Hai xe cựng khi hnh mt lỳc t 2 a im A v B trờn mt
ng thng cỏch nhau 30 km, chuyn ng u cựng chiu theo hng t
A n B. Vn tc ca xe i t A l 40 km/h, ca xe i t B l 20 km/h.
a. Lp phng trỡnh chuyn ng ca 2 xe. Chn trc to Ox cú
gc l B, chiu dng t A n B.
b. Tỡm thi im v v trớ 2 xe gp nhau.
c. Tớnh quóng ng mi xe i c k t lỳc khi hnh n lỳc gp
nhau.
S: b. t = 1.5h, x = 30 km.
c. s
1
= 60 km, s
2
= 30 km.
Bi 2: Lỳc 8h, 1 xe khi hnh t A i trờn ng thng vi vn tc v
1
= 10 m/s i v phớa B. 30s sau, xe th 2 chuyn ng t im B cỏch A 3600
m, i v A vi vn tc v
2
= 5 m/s.
a. Xỏc nh thi im v v trớ 2 xe gp nhau.
b. X ỏc nh thi im v v trớ 2 xe khi chỳng cỏch nhau 2250 m.
c. V th to ca 2 xe trờn cựng 1 h to .
ĐS: a. 8h 4’ 10”, 2500 m.
b. 8h 6’ 40”, 4000 m, 1750 m.
Bài 3: Một người đang ngồi trên 1 ô tô tải chuyển động đều với vận
tốc 18 km/h thì nhìn thấy 1 xe ô tô du lịch ở cách xe mình 300 m và chuyển


động ngược chiều. 20s sau 2 xe gặp nhau.
a. Tính vận tốc của xe du lịch so với đường.
b. Tính khoảng cách giữa 2 xe và khoảng cách của mỗi xe đến chỗ
gặp nhau sau 30s tính từ lúc gặp nhau.
ĐS: a. -10 m/s.
b. 450 m, 250 m, 200 m.
Bài 4: Một ô tô đang đi với vận tốc 36 km/h thì tăng tốc, chuyển
động nhanh dần đều, sau 20s đạt được vận tốc 50,4 km/h.
a. Tìm vận tốc của xe sau 40s.
b. Sau bao lâu xe đạt được vận tốc 72 km/h?
c. Vẽ đồ thị vận tốc của xe.
ĐS: a. 18 m/s.
b. 50s.
Bài 5: Một đoàn tàu vào ga đang chuyển động với vận tốc 36 km/h
thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều, sau 20s vận tốc còn 18 km/h.
a. Sau bao lâu kể từ lúc hãm phanh thì tàu dừng lại hẳn?
b. Tính vận tốc của tàu sau khi phanh 30s.
c. Vẽ đồ thị vận tốc của tàu.
ĐS: a. 40s.
b. 2.5 m/s.
Bài 6: Một viên bi được thả cho lăn không vận tốc ban đầu trên 1 mặt
phẳng nghiêng, chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau 2s đi được 20 cm.
a. Tìm vận tốc và quãng đường bi đi được sau 5s.
b. Tính quãng đường bi đi được trong giây thứ 5.
ĐS: a. 0.5 m/s, 125 cm.
b. 45 cm.
Bài 7: Cùng một lúc có 2 xe đi qua 2 điểm A và B cách nhau 200 m,
chuyển động nhanh dần đều theo cùng chiều từ A đến B. Xe I lúc đi qua A
có vận tốc 4 m/s và gia tốc 0.2 m/s
2
. Xe II chuyển động với gia tốc 0.1 m/s
2
và lúc qua B có vận tốc 1 m/s.
a. Lập phương trình chuyển động của 2 xe. Chọn trục Ox trùng với
đường thẳng AB, chiều dương từ B về A, gốc toạ độ ở A. Lấy gốc thời gian
là lúc xe I đi qua A.
b. Xác đinh thời gian và vị trí 2 xe gặp nhau.
c. Xác định thời điểm 2 xe cách nhau 120 m.
ĐS: b. 40s, -320 m.
c. 20s (khi xe I đang đuổi theo xe II) và
80s (khi xe I đã vượt qua xe II).
Bài 8: Một xe lửa đang đi với vận tốc ban đầu 36 km/h thì hãm
phanh, chuyển động chậm dần đều, sau khi đi thêm được 64 m thì vận tốc
còn 21.6 km/h.
a. Tìm gia tốc của xe lửa.
b. Tính quãng đường xe lửa đi thêm được kể từ lúc hãm phanh đến
lúc dừng lại.
c. Tính vận tốc của xe sau khi đã đi được nửa đầu quãng đường trên.
ĐS: a. – 0.5 m/s
2
.
b. 100 m.
c. 7.1 m/s.
Bài 9: Một người đứng trên sân thượng của một toà nhà cao tầng thả
1 viên bi sắt rơi thẳng đứng.
a. Trong giây đầu tiên viên bi rơi được độ cao bao nhiêu?
b. Trong giây cuối cùng trước khi chạm đất, viên bi rơi được 35 m.
Tính chiều cao của toà nhà và vận tốc của viên bi ngay trước khi chạm đất.
Cho g = 10 m/s
2
.
ĐS: a. 5 m.
b. 80 m, 40 m/s.
Bài 10: Một viên bi sắt được thả rơi không vận tốc ban đầu từ độ cao
9 m. Hãy chia độ cao đó ra làm 3 phần sao cho thời gian rơi trên mỗi phần
bằng 1/3 tổng thời gian rơi của bi.
Bài 11: Một người đứng trên sân thượng của một toà nhà cao tầng thả 1 viên
bi sắt rơi thẳng đứng. 2s sau, 1 em bé ném 1 viên đá thẳng đứng xuống từ độ cao
45m với vận tốc ban đầu 5m/s.
a. Tính quãng đường viên bi rơi được trong 3s đầu tiên ?
b. Trong giây cuối cùng trước khi chạm đất, viên bi rơi được 35 m. Tính
chiều cao của toà nhà và vận tốc của viên bi ngay trước khi chạm đất.
c. Viết phương trình chuyển động của viên bi và viên đá.
d. Tính thời điểm và độ cao 2 vật gặp nhau.
Lấy g = 10 m/s
2
.
Bài 12: Một ô tô đang đi với vận tốc 36 km/h thì phanh lại, chuyển động chậm
dần đều, sau khi đi thêm được 64 m thì vận tốc còn 21.6 km/h. Một xe máy đuổi kịp
ô tô đúng lúc ô tô phanh lại.
a. Tính gia tốc của ô tô và quãng đường ô tô đi được từ lúc hãm phanh đến lúc
dừng lại.
b. Tính vận tốc của xe sau khi đã đi được nửa đầu quãng đường trên.
Vừa gặp ô tô, xe máy đang đi với vận tốc 54 km/h cũng phanh lại, chạy
chậm dần đều. Tính gia tốc của xe máy để nó dừng lại cùng lúc với ô tô.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×