Tải bản đầy đủ

Ga mi thuat 2 (ca nam)

Trịnh Thành Trung - Trờng TH Hà Lan Bỉm Sơn TH - Mỹ Thuật khối 2 -
(2007- 2008)
Bài 1: vẽ trang trí
Vẽ đậm, vẽ nhạt .
I - Mục đích yêu cầu :
1- Kiến thức: - HS nhận biết đợc 3 độ đậm, nhạt khác nhau.
2- Kĩ năng: - Rèn kĩ năng vẽ đậm nhạt cho HS.
3- Thái độ: - HS biết sử dụng vẽ đậm nhạt trong bài học.
II - Đồ dùng dạy học :
1- Giáo viên:
- Màu vẽ, phấn màu, bài vẽ đậm, nhạt.
2-Học sinh:
- Vở Tập vẽ 2, màu vẽ....
III - Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1- Kiểm tra bài cũ :
- GV kiểm tra đồ dùng học tập của HS.
2- Bài mới:
* Giới thiệu bài :
- GV giới thiệu về đồ vật có 3 độ đậm nhạt khác nhau.
Hoạt động của thầy T.G Hoạt động của trò
*HĐ 1: Quan sát và nhận xét: 1-2'

- Hình gì ? - Hình tròn.
- Các màu vẽ nh thế nào ? - Khác nhau.
- Có những màu nào ?
*HĐ 2: Cách vẽ :
5-7'
- Hình vẽ đậm, nhạt ntn ? - HS trả lời.
1
Trịnh Thành Trung - Trờng TH Hà Lan Bỉm Sơn TH - Mỹ Thuật khối 2 -
(2007- 2008)
- Muốn vẽ đậm nh hình vẽ ta làm gì ? - ấn bút màu.
- Vẽ nhạt ta làm ntn? - HS tự trả lời.
- GV cho HS quan sát lại hình vẽ có 3
độ đậm nhạt khác nhau.
- HS quan sát.
*HĐ 3: Thực hành :
18-20'
- GV cho HS vẽ đậm nhạt vào vở Tập vẽ
2.
- HS vẽ.
- GV giúp đỡ HS còn lúng túng.
*HĐ 4: Củng cố .
2'
- GV nhận xét bài vẽ đậm, nhạt của HS. - HS nghe GV nhận xét bài.
*HĐ 5 : Dặn dò:
1'
Nhắc HS chuẩn bị Bài 2:
Bài 2: Thờng thức mĩ thuật
Xem tranh thiếu nhi
( Tranh Đôi bạn của Phơng Liên )
I - Mục đích yêu cầu :
2
Trịnh Thành Trung - Trờng TH Hà Lan Bỉm Sơn TH - Mỹ Thuật khối 2 -
(2007- 2008)
1- Kiến thức: - HS làm quen với tranh thiếu nhi VN và quốc tế,hiểu về tranh đề
tài.
2- Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát và xem tranh, nhận biết sự sắp xếp hình
mảng , màu trong tranh .
3- Thái độ: - HS hiểu đợc tình cảm bạn bè trong tranh.
II - Đồ dùng dạy học :
1- Giáo viên:
- Tranh vẽ Đề tài thiếu nhi: các đề tài khác nhau.
2- Học sinh:
- Vở Tập vẽ 2,tranh su tầm.
III - Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1 -Kiểm tra bài cũ :
- GV kiểm tra đồ dùng học tập của HS.
2- Bài mới:
* Giới thiệu bài :
- GV giới thiệu về tình bạn qua những câu chuyện .
Hoạt động của thầy T.G Hoạt động của trò
*HĐ 1: Quan sát và nhận xét: 1-3'
- Tranh vẽ những gì ? - Hai bạn đang đọc
sách....
- Trong tranh có những màu nào ? - HS trả lời.
*HĐ 2: Xem tranh :
20-25'
- Tên bức tranh ? - HS trả lời .
- Tác giả của bức tranh là gì ? - HS vẽ.
- Chất liệu của tranh vẽ ? - Màu sáp, màu bút dạ.
3
Trịnh Thành Trung - Trờng TH Hà Lan Bỉm Sơn TH - Mỹ Thuật khối 2 -
(2007- 2008)
- Kể tên các màu vẽ có trong tranh ? - HS kể.
- Hình ảnh chính của bức tranh là gì ? - Các bạn TN đang ngồi
đọc sách.
- Đâu là hình ảnh phụ
- Màu vẽ ở hình ảnh chính ntn?
- Cây cối, đôi ong.
- HS trả lời.
- GV củng cố bài.
*HĐ 3:Củng cố .
4'
- GV nhận xét bài học.
- Cho học sinh tả lại cảnh trong bức
tranh.
- HS tả .
- Em đã làm những gì để thể hiện tình
cảm với bạn bè.
- HS trả lời.
*HĐ 4 : Dặn dò:
1'
- Nhắc HS chuẩn bị Bài 2. Về nhà Quan
sát đồ vật trang trí.
Bài 3: Vẽ theo mẫu
Vẽ lá cây
I - Mục đích yêu cầu :
1- Kiến thức: - HS nhận biết đợc hình dáng, đặc điểm của lá cây.
2- Kĩ năng: - HS biết cách vẽ lá cây, vẽ đợc lá cây và vẽ màu theo ý thích.
3- Thái độ: - HS yêu thích vẻ đẹp lá cây, lá trong thiên nhiên; có ý thức chăm
sóc và bảo vệ cây cối.
II - Đồ dùng dạy học :
1- Giáo viên:
4
Trịnh Thành Trung - Trờng TH Hà Lan Bỉm Sơn TH - Mỹ Thuật khối 2 -
(2007- 2008)
- Một lá cây thật và bài vẽ hoa lá của HS khoá trớc .
2- Học sinh:
- Vở Tập vẽ 2,bút chì, màu vẽ lá cây thật do các em su tầm .
III - Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1- Kiểm tra bài cũ :
- GV kiểm tra chuẩn bị lá cây su tầm của HS.
2-Bài mới:
*Giới thiệu bài : - GV giới thiệu thiên nhiên xung quanh.
Hoạt động của thầy T.G Hoạt động của trò
*HĐ 1: Quan sát và nhận xét: 1-2'
- GV cho HS QS hình hoa, lá cây. - HS quan sát.
- Hình dáng, đặc điểm các lá cây giống
hay khác nhau ?
- Khác nhau.
- Màu sắc ra sao ? - Giống nhau, khác nhau.
*HĐ 2: Hớng dẫn cách vẽ :
5-7'
- Vẽ lá cây ntn cho đẹp ? - HS trả lời.
- GV cho quan sát lại lá cây.
- Lá cây gồm có mấy phần ?
- Nêu các bớc vẽ theo mẫu.
Bớc 1:-Vẽ lá cây trong khung hình gì ?
Bớc 2: Vẽ phác những gì ?
Bớc 3: Vẽ tới phần nào?

- HS nêu.
- HS nêu.
- Khung hình vuông, CN,
tam giác.
- Nét chính.
- Vẽ chi tiết, đặc điểm của
lá cây.
Bớc 4: Màu sắc của lá cây ra sao ?
- Khác nhau.
5
Trịnh Thành Trung - Trờng TH Hà Lan Bỉm Sơn TH - Mỹ Thuật khối 2 -
(2007- 2008)
*HĐ 3: Thực hành :
18-20'
- HS vẽ.
- GV cho HS vẽ lá cây .
*HĐ 4:Củng cố .
2'
- Treo bài vẽ cả lớp. GV nhận xét bài vẽ
của HS và đánh giá.
- Em làm gì để cho cây cối luôn xanh tơi
luôn xanh tơi ?
- Chăm sóc và không phá
hoại
*HĐ 5:Dặn dò:
- Nhắc HS về nhà qs cây trong vờn.
1
Bài 4: Vẽ tranh
Đề tài vờn cây.
I - Mục đích yêu cầu :
1- Kiến thức: - HS nhận một số loại cây trong vờn.
2- Kĩ năng: - HS vẽ đợc tranh vờn cây và vẽ màu theo ý thích .
3- Thái độ: - HS yêu mến thiên nhiên, biết chăm sóc, bảo vệ cây trồng .
II - Đồ dùng dạy học :
1- Giáo viên:
- Tranh ảnh về các loại cây.
2- Học sinh:
- Vở Tập vẽ 2,bút chì, tranh vẽ cây thật do các em su tầm .
III - Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1- Kiểm tra bài cũ :
- GV kiểm tra chuẩn bị đồ dùng của HS.
6
Trịnh Thành Trung - Trờng TH Hà Lan Bỉm Sơn TH - Mỹ Thuật khối 2 -
(2007- 2008)
2- Bài mới:
* Giới thiệu bài : - GV giới thiệu thiên nhiên xung quanh.
Hoạt động của thầy T.G Hoạt động của trò
*HĐ 1: Quan sát và nhận xét: 1-2'
- GV cho HS QS ảnh chụp cây. - HS quan sát.
- Hình dáng ,đặc điểm các cây ntn ? - Khác nhau.
- Màu sắc các cây ra sao ? - Giống nhau, khác nhau.
*HĐ 2: Hớng dẫn cách vẽ :
5-7'
- Kể tên các loại cây ? - HS kể.
- Cây gồm có mấy phần ? - 3 phần.
- Tán cây có bộ phận gì ?
- Tơng tự thân, rễ cây...
-Bớc 1:Vẽ khung hình.
- Tán lá cây hình gì ?
- Thân cây giống hình gì ?
-Bớc 2: Vẽ phác hình các phần.
- Gv hớng dẫn HS vẽ phác .
-Bớc 3: Vẽ chi tiết.
- Sửa các hình bằng nét gì ?
-Bớc 4: Vẽ màu:
- Màu lá cây ntn ?
- Cành, lá cây...
- HS nêu.
- Hình tròn, hình tam
giác.
- HS trả lời.
- Bằng các nét cong.
- HS trả lời.
*HĐ 3: Thực hành :
- GV cho HS vẽ cây.
18-20'
- HS vẽ.
7
Trịnh Thành Trung - Trờng TH Hà Lan Bỉm Sơn TH - Mỹ Thuật khối 2 -
(2007- 2008)
*HĐ 4: Củng cố .
2'
- Treo bài vẽ cả lớp. GV nhận xét bài vẽ
của HS và đánh giá.
- Em làm gì để cho cây cối luôn xanh tơi
luôn xanh tơi ?
- Chăm sóc và không phá
hoại
*HĐ 5:Dặn dò:
- Nhắc HS về nhà quan sát vật nuôi .
1
Bài 5: Tập nặn tạo dáng tự do
Nặn hoặc vẽ, xé dán con vật
I - Mục đích yêu cầu :
1- Kiến thức: - HS nhận biết đợc đặc điểm một số con vật.
2- Kĩ năng: - HS biết cách nặn, xé dán hoặc vẽ con vật.
3- Thái độ: - HS yêu mến con vật.
II - Đồ dùng dạy học :
1- Giáo viên:
- ảnh về 1 số con vật, đất nặn, giấy màu.
- Một số bài tập nặn, xé dán về 1 số con vật.
2- Học sinh:
- Vở Tập vẽ 2 đất nặn, giấy màu, ảnh chụp con vật do các em su tầm .
III - Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1- Kiểm tra bài cũ :
- GV kiểm tra chuẩn bị đồ dùng của HS.
2- Bài mới:
8
Trịnh Thành Trung - Trờng TH Hà Lan Bỉm Sơn TH - Mỹ Thuật khối 2 -
(2007- 2008)
*Giới thiệu bài : - GV giới thiệu về loài vật xung quanh.
Hoạt động của thầy T.G Hoạt động của trò
*HĐ 1: Quan sát và nhận xét: 1-2'
- GV cho HS QS ảnh chụp 1 số con vật . - HS quan sát.
- Hình dáng, đặc điểm các con vật ntn ? - Khác nhau.
*HĐ 2: Hớng dẫn cách vẽ, nặn, xé
dán :
5-7'
- Kể tên 1 số con vật mà em biết ? - HS kể.
- Con vật có những phần nào ? - Đầu, mình, đuôi.
- VD: Con mèo.
- Đầu con mèo có dạng hình gì ?
- GV nặn phần đầu cho HS QS.
- Phần đầu có bộ phận nào ?
- Tơng tự thân, đuôi....
- Con mèo khi chạy giống hay khác khi
nằm ?
- Màu sắc con mèo ra sao ?

- Mắt, tai, miệng...
- Khác nhau.
- HS trả lời.
*HĐ 3: Thực hành :
- GV cho HSvẽ, nặn hoặc xé dán con
vật.
18-20'
- HS nặn, xé dán..
*HĐ 4: Củng cố .
2'
- Trng bày bài vẽ, nặn, xé dán.GV nhận
xét bài của HS và đánh giá.

*HĐ 5:Dặn dò:
- Nhắc HS về nhà su tầm hình tranh dân
gian.
1
9
Trịnh Thành Trung - Trờng TH Hà Lan Bỉm Sơn TH - Mỹ Thuật khối 2 -
(2007- 2008)
Bài 6: Vẽ trang trí
Màu sắc, cách vẽ màu vào hình có sẵn
(Hình tranh Vinh hoa - phỏng theo tranh dân gian Đông Hồ )
I - Mục đích yêu cầu :
1- Kiến thức : - HS biết cách sử dụng 3 màu ở lớp 1 và biết thêm 3 cặp màu pha
trộn với nhau.
2- Kĩ năng : - HS biết cách pha màu và vẽ màu vào tranh dân gian.
3- Thái độ : - HS thích tranh dân gian.
II - Đồ dùng dạy học :
1- Giáo viên:
- Bảng màu cơ bản và 3 cặp màu mới pha.
- Hình tranh dân gian.Tranh ảnh su tầm.
2- Học sinh:
- Vở Tập vẽ 2,màu vẽ.
III - Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1- Kiểm tra bài cũ :
- GV kiểm tra chuẩn bị ĐD của HS.
2- Bài mới:
*Giới thiệu bài : - GV giới thiệu về một số tranh ảnh có màu sắc.
Hoạt động của thầy T.G Hoạt động của trò
*HĐ 1: Quan sát và nhận xét: 1-2'
- GV cho HS QS tranh vẽ, đồ vật có màu.
- Màu sắc ra sao ? - Giống nhau, khác nhau.
10
Trịnh Thành Trung - Trờng TH Hà Lan Bỉm Sơn TH - Mỹ Thuật khối 2 -
(2007- 2008)
*HĐ 2: Hớng dẫn cách vẽ màu:
5-7'
- GV gợi ý để Hs nhận biết các hình. - HS trả lời.
- Trong tranh phỏng theo TDG có những
hình ảnh nào ?
- Em bé, con gà, hoa
cúc...
- GV cho HS QS tranh dân gian thật.
- Trang trí màu sắc ntn ? - HS trả lời.
*HĐ 3: Thực hành :
18-
20'
- GV cho HS vẽ màu vào hình có sẵn. - HS vẽ.
*HĐ 4: Củng cố .
2'
- Treo bài vẽ cả lớp. GV nhận xét bài vẽ của
HS và đánh giá.
*HĐ 5:Dặn dò:
Nhắc HS về nhà qs cây trong vờn.
1
Bài 7: Vẽ tranh
Đề tài em đi học
I - Mục đích yêu cầu :
1- Kiến thức: - HS hiểu biết về đề tài em đi học.
2- Kĩ năng: - Biết cách sắp xếp hình ảnh để làm rõ nội dung tranh.
3- Thái độ: - HS thích đi học, yêu ngôi trờng.
II - Đồ dùng dạy học :
1- Giáo viên:
- Tranh vẽ Đề tài em đi học và các đề tài khác nhau.
2- Học sinh:
11
Trịnh Thành Trung - Trờng TH Hà Lan Bỉm Sơn TH - Mỹ Thuật khối 2 -
(2007- 2008)
- Vở Tập vẽ 2, tranh su tầm. Màu vẽ .....
III - Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1- Kiểm tra bài cũ :
- GV kiểm tra đồ dùng học tập của HS.
2- Bài mới:
*Giới thiệu bài :
- GV giới thiệu phù hợp với nội dung.
Hoạt động của thầy T.G Hoạt động của trò
*HĐ 1: Tìm chọn nội dung đề tài:
1-2'
- GV giới thiệu nội dung tranh . - HS nghe.
- Hằng ngày em đi học cùng ai ? - Đi học cùng bố, mẹ, các
bạn.
- Khi đi học em ăn mặc ntn ?
- Phong cảnh 2 bên đờng ra sao ?
- Màu sắc cây cối, nhà cửa ntn ?
- Mặc áo đồng phục.
- Có cây cối, nhà ....
- HS trả lời.
*HĐ 2: Cách vẽ tranh :
5-7'
- GV cho xem tranh :
- Sắp xếp hình ảnh nào là hình ảnh chính
?
- Hình ảnh em đi học.
- Mỗi bạn có dáng ra sao ? - Có dáng khác nhau.
- Vẽ thêm hình ảnh nào cho bức tranh
thêm đẹp?
- Cây cối,nhà cửa...
- Đâu là hình ảnh phụ ? - Cây cối , đờng đi...
- Hình ảnh phụ vẽ ntn ? - HS trả lời.
*HĐ 3:Thực hành:
- GV cho HS vẽ tranh Đề tài Em đi
20-25'
- HS vẽ.
12
Trịnh Thành Trung - Trờng TH Hà Lan Bỉm Sơn TH - Mỹ Thuật khối 2 -
(2007- 2008)
học.
*HĐ 4: Củng cố :
2
- GV nhận xét bài học.
- Cho học sinh nhận xét bài vẽ.
- HS nghe Gv nhận xét.
- Em có thích đến trờng học không ? - Rất thích đến trờng.
*HĐ 4 : Dặn dò:
1'
- Nhắc HS chuẩn bị Bài 8:Su tầm tranh
Tiếng đàn bầu và bài viết về tác giả Sỹ
Tốt.
Bài 8: Thờng thức mĩ thuật
Xem tranh Tiếng đàn bầu.
( Tranh sơn dầu của hoạ sĩ Sỹ Tốt)
I - Mục đích yêu cầu :
1- Kiến thức: - HS làm quen và tiếp xúc với tranh của học sĩ .
2- Kĩ năng: - Học tập cách sắp xếp hình vẽ và màu vẽ trong tranh.
3- Thái độ: - HS yêu mến anh bộ đội.
II - Đồ dùng dạy học :
1- Giáo viên:
- Tranh vẽ Tiếng đàn bầu của hoạ sĩ Sỹ Tốt.
2- Học sinh:
- Vở Tập vẽ 2, tranh su tầm.
III - Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1- Kiểm tra bài cũ :
13
Trịnh Thành Trung - Trờng TH Hà Lan Bỉm Sơn TH - Mỹ Thuật khối 2 -
(2007- 2008)
- GV kiểm tra đồ dùng học tập của HS.
2- Bài mới:
Hoạt động của thầy T.G Hoạt động của trò
*HĐ 1: Giới thiệu bài:
1-3'
- GV giới thiệu tranh của hoạ sĩ Sỹ Tốt. - HS nghe giới thiệu.
- Tên bức tranh ? - Tiếng đàn bầu.
- Tác giả của bức tranh là gì ? - Hoạ sĩ Sỹ Tốt.
- Hình ảnh, màu sắc trong tranh ntn ?
- Chất liệu của tranh vẽ ?
20-25'
- HS trả lời.
- Màu sơn dầu.
*HĐ 2:Xem tranh:
- Tranh vẽ mấy ngời ?
- Anh bộ đội và 2 em bé đang làm gì ?
- 3 ngời.
- HS trả lời.
- Kể tên các màu vẽ có trong tranh ? - Hs kể tên màu.
- Hình ảnh chính của bức tranh là gì ? - HS trả lời.
- Đâu là hình ảnh phụ ? - Cảnh xunh quanh.
- Màu vẽ ở hình ảnh chính ntn? - Nổi bật hơn.
- GV củng cố bài.
*HĐ 3: Củng cố .
4'
- GV nhận xét bài học. - Nghe NX.
- Em đã làm những gì để thể hiện tình
cảm với anh bộ đội .
- Yêu quý anh bộ đội.
*HĐ 4 : Dặn dò:
1'
- Nhắc HS chuẩn bị Bài 9:Chuẩn bị cái
mũ .
14

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×