Tải bản đầy đủ

Tuần 9 lớp 3

Tuần 9
Thứ hai ngày 30 tháng 10 năm 2006
Tiết 1:Chào cờ
(Nói chuyện dới cờ)
_____________________________________
Tiết 2:Tập đọc
Ôn tập kiểm tra Tập đọc- Học thuộc lòng tiết 1
I. Mục tiêu:
- Ôn các bài tập đọc từ tuần 1. Rèn kĩ năng đọc hiểu.
- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng: phát âm rõ, tốc độ tối thiểu 70 chữ /phút. Biết ngắt
nghỉ đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ.
- Tìm đúng những từ chỉ sự vật đợc so sánh trên ngữ điệu cho trớc. Chọn đúng các từ
ngữ điền vào chỗ trống để tạo thành phép so sánh trong câu.
II. Đồ dùng
- Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc.
III. Hoạt động dạy và học
A. Kiểm tra bài cũ
- Đọc bài Những chiếc chuông reo
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài - ghi bảng

2. Bài giảng
*Hớng dẫn ôn các bài tập đọc.
- Cho học sinh bốc thăm bài để đọc,
trả lời câu hỏi theo nội dung của bài (5
em).
* Ôn tập về so sánh
Bài 2: Yêu cầu Học sinh đọc đề
bài
Giáo viên chép bài lên bảng
Gạch chân vào các từ Học sinh
nêu
Nhận xét, chữa bài
Bài 3:
Giáo viên nhận xét, chấm chữa
3. Củng cố.
- Nhấn mạnh nội dung bài.
- Nhận xét tiết học.
- 2 em lên bảng đọc, trả lời câu hỏi.
- Lớp nhận xét, bổ sung
- Ghi vở, mở sách giáo khoa.
- Học sinh thực hiện theo điều hành của
giáo viên (lần lợt từng em).
Học sinh đọc yêu cầu của bài
- Học sinh nêu miệng
Học sinh làm bài, chữa bài
Học sinh lĩnh hội
1
Tiết 3:Tập đoc
Ôn tập kiểm tra Tập đọc - Học thuộc lòng tiết 2
I. Mục tiêu:
- Tiếp tục ôn các bài tập đọc từ tuần 1. Rèn kĩ năng đọc hiểu.
- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng: phát âm rõ, tốc độ tối thiểu 70 chữ /phút. Biết ngắt
nghỉ đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ.
- Ôn luyện cách đặt câu hỏi cho từng bộ phận câu của câu kiểu Ai làm gì?
II. Đồ dùng
- Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 8.
III. Hoạt động dạy và học
*Hớng dẫn ôn các bài tập đọc.
- Cho học sinh bốc thăm bài để đọc,
trả lời câu hỏi theo nội dung của bài (5
em).
* Ôn đặt câu hỏi cho bộ phận câu Ai
làm gì?.
Bài 2:
Yêu cầu Học sinh đặt câu hỏi
Giáo viên nhận xét, sửa chữa
Bài 3: Nêu yêu cầu của bài tập
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
3. Củng cố.
- Nhấn mạnh nội dung bài.
- Nhận xét tiết học.
- Học sinh thực hiện theo điều hành của
giáo viên (lần lợt từng em).
Học sinh thực hiện
Học sinh nêu
Nhắc lại tất cả các truyện đã học
Kể lại một trong các câu chuyện đã học
Lớp theo dõi, nhận xét
- Học sinh lĩnh hội.
____________________________________
Tiết 4:Toán
Góc vuông , góc không vuông.
I. Mục tiêu:
- Học sinh làm quen với các khái niệm góc vuông, góc không vuông.
- Biết dùng eke để nhận biết góc vuông, góc không vuông.
- Rèn kĩ năng vẽ góc.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị:
- Thớc dài, eke.
III. Hoạt động dạy và học chủ yếu:
2
A. Kiểm tra bài cũ.
Chữa bài tập 3
- Nhận xét đánh giá.
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài, ghi bảng
2. Bài giảng
* Làm quen với góc
Cho Học sinh quan sát hình SGK
Giáo viên giới thiệu về góc
Giới thiệu góc vuông, góc không vuông
Giới thiệu eke
Hớng dẫn cách dùng eke để tạo góc vuông,
góc không vuông
+ Bài 1.
- Gọi học sinh đọc yêu cầu của đề bài.
- Cho học sinh thực hiện làm bài tập.
- Giáo viên nhận xét, uốn nắn
+ Bài 2.
- Giáo viên đọc đề bài.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
+ Bài 3.
- Gọi học sinh đọc đề bài.
- Giáo viên nhận xét, chữa bài
+ Bài 4: Học sinh tự làm bài
3. Củng cố.
- Nhấn mạnh nội dung bài.
- Nhận xét tiết học.
- 1 em làm bảng lớp, lớp nhận xét.
- Ghi vở, mở sách giáo khoa.
Quan sát 3 đồng hồ
Nhận xét 2 kim đồng hồ tạo thành góc
- Học sinh nêu cách tính chu vi hình tứ
giác, thực hiện tính chu vi hình tứ giác
giáo viên vẽ trên bảng.
- Học sinh thực hiện theo hớng dẫn
của giáo viên.
- 1 em đọc, lớp đọc thầm.
- Làm vở, chữa bài.
- Đọc tên các góc, dùng eke để kiểm
tra các góc
- Học sinh làm bài, chữa bài
Học sinh lĩnh hội
________________________________________________________________
Chiều:
Tiết 1:Tiếng Việt
Ôn tập kiểm tra Tập đọc- Học thuộc lòng
I. Mục tiêu:
- Tiếp tục ôn các bài học thuộc lòng đã học.
- Luyện đặt câu hỏi cho bộ phận trả lời câu hỏi Ai làm gì?.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị:
- Phiếu chi tên các bài học thuộc lòng đã học.
III. Hoạt động dạy và học chủ yếu:
3
A. Kiểm tra bài cũ.
- Nêu tên các bài học thuộc lòng đã
học?
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài, ghi bảng
2. Bài giảng
* Ôn các bài học thuộc lòng đã học.
Hớng dẫn học sinh thực hiện tơng tự
tiết trớc.
* Luyện đặt câu theo mẫu Ai làm gì
Yêu cầu Học sinh đặt 2 câu theo mẫu
Ai làm gì?
- Nói về con ngời đang làm việc
- Nói về con vật đang hoạt động
- Giáo viên nhận xét, sửa sai.
* Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân
- Con chim đang bay.
- Bớm bay rập rờn.
- Mẹ em đi cấy.
- Ông em đang trồng cây.
3. Củng cố.
- Nhấn mạnh nội dung bài.
- Nhận xét tiết học.
- Học sinh nêu.
- Ghi vở, mở sách giáo khoa.
- Học sinh thực hiện ôn tập các bài học
thuộc lòng đã học theo hớng dẫn của giáo
viên.
- Học sinh đặt câu theo yêu cầu
- Học sinh viết vở.
- Học sinh đọc câu của mình.
- Học sinh làm vở
Đọc chữa bài, lớp nhận xét
Học sinh lĩnh hội
Tiết 2:Toán*
Toán tính ngợc từ cuối, dãy số.
Mục tiêu:
- Giúp học sinh củng cố cách bài toán tính ngợc từ cuối. Cách lập dãy số
- Rèn kĩ năng tính toán cẩn thận.
- Giáo dục học sinh yêu quí môn học.
II. Chuẩn bị:
Sách toán nâng cao
III. Hoạt động dạy và học chủ yếu:
A. Kiểm tra bài cũ.
Chữa bài tập 3
- Nhận xét đánh giá.
B. Bài mới.
1. Giới thiệu bài, ghi bảng
2. Bài giảng
Bài 1: Tìm số có hai chữ số biết tổng
- 1 em làm bảng lớp, lớp nhận xét.
- Ghi vở
4
của hai chữ số bằng 9 và tích của hai số
bằng 20
Bài 2: Một phép chia có số chia là 6 th-
ơng bằng 15 và số d là số d lớn nhất có thể
có. Tìm số bị chia
Bài 3: Lập tiếp dãy số sau
12, 16, 20, , 40
Bài 4 : Hai số có tích bằng 72, biết
rằng nếu giảm thừa số thứ hai 3 đơn vị thì
đợc tích mới bằng 45. Tìm hai số đó.
3. Củng cố.
- Nhấn mạnh nội dung bài.
- Nhận xét tiết học.
Học sinh làm bài, chữa bài
1 Học sinh làm bảng lớp, lớp làm vở
Đổi chéo vở kiểm tra kết quả
Chữa bài, nhận xét
Học sinh làm bài, chữa bài
Nêu cách lập
- Học sinh làm bài
- 1 em chữa bài
- Học sinh lĩnh hội
Tiết 3: Đạo đức
Chia sẻ vui buồn cùng bạn.
I - Mục tiêu:
- Học sinh biết cần chúc mừng khi bạn có chuyện vui, chia sẻ động viên, an ủi
khi bạn gặp chuyện buồn.
- Biết cảm thông chia sẻ vui buồn cùng bạn.
- Giáo dục Học sinh tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái.
II - Đồ dùng dạy học :
Tranh minh hoạ
III - Các hoạt động dạy học .
1- Kiểm tra:
(?) Hãy kể về sự quan tâm chăm sóc của ông bà
cha mẹ, anh chị đối với em
Giáo viên nhận xét
2- Bài mới.
a- Giới thiệu bài.
b- Nội dung:
* Hoạt động 1: Thảo luận phân tích tình huống
* Mục tiêu: Đạt mục tiêu 1
* Cách tiến hành:
Giáo viên chia nhóm học sinh
Giáo viên nêu tình huống
Học sinh thảo luận trả lời
Các nhóm khác nhận xét
Giáo viên kết luận
* Hoạt động 2: Đóng vai
*Mục tiêu: Đạt mục tiêu 2
* Cách tiến hành:
Chia lớp làm 3 nhóm, yêu cầu đóng vai theo các
tình huống
2 Học sinh trình bày Lớp nhận xét
- Học sinh ghi vở
Học sinh chia 3 nhóm
Thảo luận theo yêu cầu
Trình bày trớc lớp, lớp nhận xét
Học sinh đóng vai theo các tình
huống
5
Chia vui với bạn khi đợc điểm 10, sinh nhật
Chia sẻ nỗi buồn với bạn khi bị ốm .
Các nhóm thực hành
Giáo viên kết luận
* Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ
*Mục tiêu: Học sinh bày tỏ ý kiến thái độ của
mình với nhẽng điều có liên quan đến bài học
Học sinh đọc lần lợt bài 3
Bày tỏ ý kiến tán thành hay không, nêu lí do
Học sinh nhận xét bạn
Giáo viên kết luận
3 Củng cố dặn dò
- Nhấn mạnh nội dung bài
- Nhận xét tiết học
- Học sinh trình bày
Học sinh thực hiện theo hớng
dẫn .Trình bày trớc lớp, nêu lí do
Học sinh lĩnh hội
Thứ ba ngày 31 tháng 10 năm 2006
Tiết 1:Thể dục
Động tác vơn thở, tay của bài thể dục phát triển chung.
I. Mục tiêu:
- Học 2 động tác vơn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện
động tác tơng đối chính xác.
- Biết chơi trò chơi "Chim về tổ". Yêu cầu biết tham gia chơi một cách chủ động.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Địa điểm, ph ơng tiện:
- Sân tập, còi,
III. Hoạt động dạy và học chủ yếu:
Nội dung
Định l-
ợng
Phơng pháp tổ chức
A. Phần mở đầu
* Giáo viên nhận lớp.
* Giới thiệu bài.
* Khởi động.
B. Phần cơ bản
* Học động tác vơn thở
Giáo viên nêu tên động tác, làm mẫu,
giải thích động tác
Hớng dẫn Học sinh tập từng nhịp
Luyện tập động tác 1
* Hớng dẫn tập động tác tay
Giáo viên làm mẫu, hớng dẫn
5 phút
20 phút
- Tập hợp 2 hàng ngang, dóng
hàng, điểm số, báo cáo sĩ số.
- Theo dõi.
- Xoay các khớp.
- Học sinh theo dõi
- Học sinh tập từng nhịp
Ôn lại động tác 1
- Học sinh theo dõi
6
Luyện tập kết hợp cả 2 động tác
* Cho học sinh chơi trò chơi "Chim về
tổ
- Giáo viên hớng dẫn.
- Quan sát, nhận xét, đánh giá.
C. Phần kết thúc.
* Hồi tĩnh.
* Hệ thống lại kiến thức.
* Nhận xét tiết học.
5 phút
- Ôn tập cả 2 động tác
- Học sinh tham gia trò chơi
- Cúi ngời thả lỏng cơ thể.
- Nghe.
Tiết 2:Tập đọc
Ôn tập kiểm tra Tập đọc- Học thuộc lòng tiết 3
I. Mục tiêu:
- Tiếp tục ôn các bài học thuộc lòng đã học.
- Ôn luyện cách đặt câu hỏi theo mẫu Ai là gì?. Viết đúng mẫu đơn.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị:
- Phiếu ghi tên các bài học thuộc lòng đã học.
III. hoạt động dạy và học chủ yếu
A. Kiểm tra bài cũ.
Nêu tên các bài học thuộc lòng đã học?
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài, ghi bảng
2. Bài giảng
*Hớng dẫn ôn các bài học thuộc lòng
đã học.
- Hớng dẫn tơng tự tiết trớc.
*Luyện tập
Bài 2: Học sinh tự thực hành, mỗi em
đặt một câu. Học sinh khác nhận xét
- Giáo viên sửa chữa
Bài 3: Gọi Học sinh đọc đề bài
Yêu cầu Học sinh tự hoàn thiện bài tập
theo mẫu đơn có sẵn(Vở bài tập)
Yêu cầu học sinh đọc đơn
Nhận xét, đánh giá
3. Củng cố.
- Nhấn mạnh nội dung bài.
- Học sinh nêu.
- Ghi vở, mở sách giáo khoa.
- Học sinh thực hiện theo hớng dẫn của
giáo viên.
- Học sinh thực hành
- Học sinh đọc đề bài
- Học sinh làm bài
- Nhận xét bài làm của bạn.
- Học sinh lĩnh hội
7
- Nhận xét tiết học.
Tiết 3:Toán
Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng eke.
I. Mục tiêu
- Học sinh thực hành dùng eke để kiểm tra góc vuông , góc không vuông.
- Biết cách dùng eke để vẽ góc vuông.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn Toán.
II. Chuẩn bị:
- Eke.
III. Hoạt động dạy và học chủ yếu:
A. Kiểm tra bài cũ.
- Gọi 2 Học sinh vẽ góc vuông
- Nhận xét đánh giá.
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài, ghi bảng
2. Bài giảng
+ Bài 1: Gọi học sinh đọc yêu cầu.
- Giáo viên làm mẫu.
- Nhận xét, bổ sung.
+ Bài 2: Gọi học sinh đọc đề.
Hớng dẫn Học sinh thực hành kiểm
tra góc
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
+ Bài 3: Gọi học sinh đọc đề bài.
- Hớng dẫn học sinh nhận xét, ghép
hình
Bài 4: Hớng dẫn Học sinh thực hành
gấp giấy tạo góc vuông
Giáo viên nhận xét, lu ý cho Học
sinh khi gấp cần thật chính xác, 2 mép
gấp phải trùng nhau, không đợc lệch
3. Củng cố.
- Nhấn mạnh nội dung bài.
- Nhận xét tiết học.
- 2 em vẽ bảng, lớp nhận xét.
- Ghi vở, mở sách giáo khoa.
- 1 em đọc.
- Học sinh vẽ trên bảng
- 2 em đọc.
- Học sinh tự kiểm tra
- Học sinh đọc.
- Học sinh nêu: ghép hình 1 với hình 4 đợc
hình B, lớp nhận xét, chữa bài.
Học sinh thực hiện
Nhận xét sản phẩm của bạn
- Học sinh lĩnh hội
_______________________________________
Tiết 4:Chính tả
Ôn tập tiết 4
I. Mục tiêu:
8
- Tiếp tục ôn các bài tập đọc và các bài học thuộc lòng đã học.
- Rèn luyện cách đặt câu hỏi cho bộ phận trong câu Ai làm gì?
- Nghe viết đoạn Gió heo may.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị:
- Phiếu ghi sẵn các bài tập đọc và bài học thuộc lòng đã học.
III. Hoạt động dạy và học chủ yếu:
A. Kiểm tra bài cũ.
- Đọc 1 bài học thuộc lòng mà em
chọn. Giáo viên nhận xét, đánh giá.
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài, ghi bảng
2. Bài giảng
* Hớng dẫn ôn các bài tập đọc, học
thuộc lòng dã học.
Hớng dẫn ôn tơng tự các tiết trớc.
- Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập 2.
Giáo viên nhận xét, đánh giá
Nghe, viết chính tả
Giáo viên đọc đoạn viết
Gió heo may báo hiệu điều nào?
Yêu cầu Học sinh tìm từ khó, từ dễ
lẫn viết bảng con
Giáo viên đọc chậm từng câu
Thu chấm bài
Nhận xét, sửa lỗi
3. Củng cố.
- Nhấn mạnh nội dung bài.
- Nhận xét tiết học.
- 2 em lên bảng. Lớp nhận xét.
- Ghi vở, mở sách giáo khoa.
- Học sinh thực hiện.
- 1 em đọc.
- Học sinh đọc sau đó thực hiện theo yêu
cầu của đề bài
Học sinh theo dõi đọc thầm
Mùa thu

Học sinh tìm, viết bảng con
Nghe viết bài
Học sinh lĩnh hội
____________________________________
Chiều:
Tiết 1: Tiếng Việt
Ôn tập kiểm tra Tập đọc- Học thuộc lòng tiết 5
I. Mục tiêu:
- Tiếp tục ôn các bài tập đọc và các bài học thuộc lòng đã học.
- Củng cố vốn từ, lựa chọn từ thích hợp bổ sung ý nghĩa cho các từ chỉ sự vật.
- Ôn cách đặt câu theo mẫu Ai làm gì?
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
9

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×