Tải bản đầy đủ

Hạn chế virus lây qua usb

Hạn chế virus lây qua usb
Thủ thuật nhỏ này tuy không ngăn chặn được toàn bộ các loại virus lây lan qua USB nhưng
cũng hạn chế được một phần nào sức tấn công, bảo vệ cho USB cũng như máy tính của
bạn.
Hiện nay, các loại virus lây lan qua USB khá phổ biến, có nhiều biển thể khác nhau. Tuy
vậy, một phần lớn trong số đó đều có một đặc điểm chung là sẽ tạo ra một file autorun tự
khởi động ngay khi người sử dụng kết nối USB với máy tính và từ đó lây lan ra toàn máy
cũng như các máy tính liên kết trong mạng.
Một các giải quyết khá đơn giản cho vấn đề này là chúng ta sẽ tạo ra một file chạy autorun
mặc định trước cho USB với những khả năng không bị đánh bật ra khi các loại virus xâm
nhập và tự tạo file chạy của riêng nó.
Bước 1: Với thế hệ ổ flash USB có dung lượng lớn hiện nay đều có thể chuyển sang định
dạng NTFS thay cho mặc định FAT/FAT32. Với định dạng NTFS, hệ thống của USB sẽ
được bảo mật chặt chẽ hơn, với việc chia quyền truy cập cấp cao. Chọn Start vào Run sau
đó gõ: Convert : /FS:NTFS. Ví dụ ổ USB của bạn là ổ D thì gõ như sau: Convert D:
/FS:NTFS. Cách này có thể áp dụng cho cả ổ cứng. Một cách đơn giản hơn là click chuột
phải vào biểu tượng USB trong My Computer, chọn Format, trong phần định dạng ổ thì
chuyển sang NTFS nhưng với thao tác này dữ liệu của bạn sẽ bị xóa hết do đó hãy sao lưu
những gì quan trọng trước khi làm.
Bước 2: Tạo một file autorun.inf bất kỳ, nhớ rằng chỉ cần đặt tên file là như vậy, còn nội
dung bạn có thể bỏ không. Tiếp đó click chuột phải vào file vừa tạo ra và chọn thuộc tính

read-only để không thể sửa đổi những nội dung của file này.
Bước 3: Để tăng tính bảo mật hơn nữa của file autorun.inf vừa tạo ra, chúng ta sẽ cấm mọi
quyền truy xuất đến tập tin này bằng cách vào Run thực hiện: cacls \autorun.inf /D
Everyone. Ví dụ USB của bạn là ổ D, ta sẽ có: cacls D: \autorun.inf/D Everyone. Rồi sau
đó chọn chế độ hidden cho file chạy này.
Bước 4:vào start > run > type vào cmd > enter.
truy cập vào ổ đĩa bị nhiễm file autorun, vd là ổ d thì làm như sau:
d:
attrib -s -h autorun.inf --> -s để nó bỏ chức năng file system đi, -h để nó unhide.
del autorun.inf
Hoặc các bạn tải về phần mềm diệt autorun:
http://www.mediafire.com/?gme2z0lhlzs
http://www.net-studio.org/application/usb_firewall.php

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×