Tải bản đầy đủ

ON THI VAO 10 CUA EDUNET

http://Lehuutrac2.com BAN SU TM _ smod_forum_ltt@yahoo.com
Bộ đề ôn thi vào lớp 10 PTTH
Bộ GD-ĐT
Sở GD- ĐT Vĩnh Phúc
Phần thứ nhất : Bộ đề các tỉnh
Đề thi số 1 : Môn Ngữ văn 9
Thời gian 12o phút ( Không kể thời gian giao phát đề )
A . Phần trắc nghiệm ( 4 điểm mỗi câu đúng đợc 0,25 điểm ) :Đọc đoạn trích sau và làm các bài tập từ 1
đến 16 bằng cách khoanh tròn chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng.
Cả làng chúng nó Việt gian theo Tây.. cái câu nói của ngời đàn bà tản c hôm trớc dội lên trong tâm trí
ông.
Hay là quay về làng ?
Vừa chớm nghĩ nh vậy , lập tức ông lão phản đối ngay . Về làm gì cái làng ấy nữa . Chúng nó theo Tây cả
rồi . Về làng tức là bỏ kháng chiến . Bỏ cụ Hồ...
Nớc mắt ông giàn ra . Về tức là chịu quay lại làm việc cho thằng Tây . Ông lão nghĩ ngay đến mấy thằng
kỳ lý chuyên môn khua khoét ngày trớc lại ra hống hách ở trong cái đình . Và cái đình lại nh của riêng
chúng nó , lại thâm nghiêm ghê gớm , chứa toàn những sự ức hiếp ,đè nén . Ngày ngày chúng dong ra , dong
vào , đánh tổ tôm mà bàn t việc làng với nhau ở trong ấy . Những hạng khố rách áo ôm nh ông có đi qua
cũng chỉ dám liếc trộm vào , rồi cắm đầu xuống mà lủi đi . Anh nào ho he , hóc hách một tí thì chúng nó tìm
hết cách để hại, cắt phần ruộng ,truất ngôi , trừ ngoại , tống ra khỏi làng...
Ông Hai nghĩ rợn cả ngời . Cả cuộc đời đen tối , lầm than cứ nổi lên trong ý nghĩ ông . Ông không thể về

cái làng ấy đợc nữa . Về bây giờ ra ông chịu mất hết à ?
Không thể đợc! Làng thì yêu thật , nhng làng theo Tây mất rồi thì phải thù.
( Trích Ngữ văn9 _ Tập I)
1 . Phần trích trên đợc trích từ tác phẩm nào ?
A . Lặng lẽ Sa Pa C . Chiếc lợc ngà
B . Làng D . Cố hơng
2 . Phần trích trên sử dụng phơng thức biểu đạt chính nào ?
NGN HNG THI TRNG THPT Lấ HU TRC II
http://Lehuutrac2.com BAN SU TM _ smod_forum_ltt@yahoo.com
A . Tự sự C . Miêu tả
B . Lập luận D . Biểu cảm
3 . Văn bản trên thuộc thể loại nào?
A . Hồi ký C . Tiểu thuyết
B . Phóng sự D . Truyện ngắn
4 . Văn bản có phần trích trên viết vào thời kỳ nào?
A . Thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp
B . Kháng chiến chống Pháp thắng lợi
C . Thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ
D . Khi miền Nam hoàn toàn giải phóng
5 . Ngời kể trong phần trích là ai ?
A . Ông Hai C . Mụ chủ nhà
B . Ngời đàn bà tản c D . Tác giả ( Kim Lân)
6. Ngời kể chuyện xuất hiện nh thế nào ?
A . Không xuất hiện B . Xuất hiện trực tiếp C . Xuất hiện gián tiếp
7. Việc chọn vai kể nh vậy có tác dụng gì trong việc thể hiện nội dung ?
A . Bao quất đợc các đối tợng C . Giữ đợc thái độ khách quan
B . Tạo ra cái nhìn nhiều chiều D . Cả ba nội dung trên
8 . Dòng nào giải thích đúng nhất cho cụm từ Khố rách áo ôm ?
A . Tỏ ra thấp kém về bản lĩnh và nhân cách
B . Thấp kém và nhỏ bé đến mức không đáng kể
C . Nghèo và ở trong cảnh khó khăn , thiếu thốn
D . Chỉ hạng ngời cùng khổ với ý coi khinh theo quan điểm của các tầng lớp trong xã hội cũ
9 . Câu văn : Hay là quay về làng thuộc loại câu nào dới đây ?
A . Câu trần thuật C . Câu cảm thán
B . Câu nghi vấn D . Câu cầu khiến
10 . Các câu văn : Về làng tức là bỏ kháng chiến.Bỏ cụ Hồ thuộc loại câu nào ?
A . Câu rút gọn C . Câu ghép chính phụ
NGN HNG THI TRNG THPT Lấ HU TRC II
http://Lehuutrac2.com BAN SU TM _ smod_forum_ltt@yahoo.com
B . Câu đặc biệt D . Câu ghép đẳng lập


11 . Trong câu văn , phần Cả làng chúng nó Việt gian theo Tây... là thành phần nào ?
A . ý dẫn trực tiếp C . Lời dẫn gián tiếp
B . ý dẫn gián tiếp D . Lời dẫn trực tiếp
12 . Cụm từ Lại nh của riêng chúng nó trong câu Và cái đình lại nh của riêng chúng nó , lại thâm
nghiêm ghê gớm , chứa toàn những sự ức hiếp , đè nén thuộc thành phần nào ?
A . Thành phần gọi đáp C . Thành phần tình thái
B . Thành phần phụ chú D . Thành phần cảm thán
13 . Dấu chấm lửng (...) trong câu văn Anh nào ho he , hóc hách một tí thì chúng nó tìm hết cách hại , cắt
phần ruộng , truất ngôi , trừ ngoại , tống ra khỏi làng dùng để:
A . Chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ
B . Tỏ ý còn nhiều sự việc ,hiện tợng cha liệt kê hết
C . Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng ngắt quãng
D . Giãn nhịp điệu câu văn
14 . Phần trích Hay là quay về làng?
Vừa chớm nghĩ nh thế ông phản đối ngay sử dụng phép liên kết nào dới đây ?
A . Phép nối C . Phép lặp từ ngữ
B . Phép thế D . không sử dụng phứp liên kết
15 . Các cụm từ Cắt phâng ruộng , truất ngôi , trừ ngoại , tống ra khỏi làng thuộc lọaị nào dới đây ?
A . Tính từ B . động từ C . Ngữ tính từ D . Ngữ động từ
16 . Câu văn nào thể hiện rõ nhất nội dung chính của tác phẩm?
A . Về làm gì cái làng ấy nữa C . Ông Hai nghĩ rợn cả ngời
B . Nớc mắt ông giàn ra D . Làng thì yuê thật , nhng làng theo Tây mất rồi thì phải thù
B . Phần tự luận : 6 điểm . Thí sinh chọn một trong hai đề sâu
1 . Đề thứ nhất : Phân tích nét nổi bật trong tính cách của nhân vật ông Hai qua tác phẩm Làng của Kim
Lân
2 . Đề thứ hai : Qua đoạn trích Chị em Thúy Kiều , Nguyễn Du đã khắc họa thành công bức chân dung
tơi đẹp và tài năng của Thúy Kiều.
NGN HNG THI TRNG THPT Lấ HU TRC II
http://Lehuutrac2.com BAN SU TM _ smod_forum_ltt@yahoo.com
Em hãy viết bài văn nghị luận để làm rõ vấn đề trên.
Ht
Bộ GD-ĐT Đề thi số 2: Môn Ngữ văn 9
Sở GD-ĐT Hà Tĩnh Thời gian : 120 phút không kể thời gian giao đề
A. Phần trắc nghiệm : ( 12 câu , mỗi câu0,25 điểm . Tổng điểm : 3,0 điểm)
Đọc kỹ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất
Chúng ta nhận rõ cái kỳ diệu của văn nghệ khi chúng ta nghĩ đến những ngời rất đông, không phải
trốn trong một cơ quan bí mật, không phải bị giam trong một nhà pha , mà bị tù chung thân trong cuộc đời u
tối , vất vả . Những ngời đàn bà nhà quê lam lũ ngày trớc , suốt đời đầu tắt mặt tối , sống tối tăm , vậy mà
biến đổi khác hẳn , khi họ ru con hay hát ghẹo nhau bằng một câu ca dao , khi họ chen nhau say mê xem
một buổi chèo . Câu ca dao tự bao đời truyền lại , đã gieo vào bóng tối những cuộc đời cực nhọc ấy một ánh
sáng , lay động những tình cảm , ý nghĩ khác thờng. Và ánh đèn buổi chèo , những nhân vật ra trò , những
lời nói , những câu hát , làm cho những con ngời ấy trong một buổi đợc cời hả dạ hay rỏ giấu một giọt nớc
mắt . Văn nghệ đã làm cho tâm hồn họ thực sự đợc sống . Lời gửi của văn nghệ là sự sống
( Ngữ văn 9 - Tập II)
1 . đoạn văn trên đợc trích từ văn bản nào ?
A . Bàn về đọc sách C . Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới
B . Tiếng nói văn nghệ D . Phong cách Hồ Chí Minh
2 . đoạn văn trên là của tác giả nào ?
A . Chu Quang Tiềm C . Vũ Khoan
B . Nguyễn Đình Thi D . Lê Anh Trà
3 . Đoạn văn trên đợc viết theo phơng thức biểu đạt chính nào ?
A . Biểu cảm C . Tự sự
B . Miêu tả D . Nghị luận
4 . Dòng nào sau đây khái quát đợc nội dung chính của đoạn văn ?
NGN HNG THI TRNG THPT Lấ HU TRC II
http://Lehuutrac2.com BAN SU TM _ smod_forum_ltt@yahoo.com
A . Nói về cuộc sống khắc khổ của ngời đàn bà nhà quê
B . Tác phẩm văn nghệ góp phần làm tơi mát sinh hoạt khắc khổ hàng ngày
C . Văn nghệ giúp con ngời vui lên
D . Văn nghệ giúp con ngời sóng đầy đủ hơn
5 . Đoạn văn sử dụng phơng thức chuyển nghĩa nào ?
A . ẩn dụ C . Nhân hoá
B . So sánh D . Nói quá
6 . Việc lặp từ Văn nghệ tromg Văn nghệ đã làm cho tâm hồn họ thực sự đợc sống . Lời gửi của văn
nghệ là sự sống thuộc phép liên kết nào ?
A . Phép lặp từ ngữ C . Phép nối
B . Phép thế D . Phép dùng từ gần nghĩa
7 . Đoạn văn trên tác giả triển khai theo phép lập luận nào ?
A . Diễn dịch C . Móc xích
B . Quy nạp D . Tổng phân hợp
8 . Từ chung thân trong đoạn trich đợc hiểu nh thế nào ?
A . Ngời bị án hình sự , mức án Chung thân
B . Những ngời bị trói chặt trong cuộc sống cơ cực , u tối
C . Sống chung
9 . Xét theo cấu tạo , câu Và ánh đèn buổi chèo , những nhân vật ra trò , những lời nói , những câu hát ,
làm cho những con ngời ấy trong một buổi đợc cời hả dạ hay rỏ giấu một giọt nớc mắt là loại câu nào ?
A . Câu đơn C . Câu đặc biệt
B . Câu ghép D . Câu rút gọn
10 . Từ Và trong câu Và ánh đèn buổi chèo , những nhân vật ra trò , những lời nói , những câu hát , làm
cho những con ngời ấy trong một buổi đợc cời hả dạ hay rỏ giấu một giọt nớc mắt là từ kết nối trong đoạn
văn chỉ kiểu quan hệ nào ?
A . Quan hệ bổ sung C . Quan hệ nguyên nhân
B . Quan hệ thời gian D . Quan hệ nghịch đối
NGN HNG THI TRNG THPT Lấ HU TRC II
http://Lehuutrac2.com BAN SU TM _ smod_forum_ltt@yahoo.com
11 . Từ nào không phải là từ Hán Việt ?
A . Cơ quan C . Cuộc đời
B . Chung thân D . Văn nghệ
12 . Những câu hát Là
A . Cụm động từ C . Cụm tình từ
B . Cụm danh từ D . Câu đơn
B . Phần tự luận ( 7điểm )
Đề bài:
... Ta làm con chim hót Một mùa xuân nho nhỏ
Ta làm một nhành hoa Lặng lẽ dâng cho đời
Ta nhập vào hoà ca Dù là tuổi hai mơi
Một nốt trầm xao xuyến Dù là khi tóc bạc...
( Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải , Ngứ văn 9 - Tập II )
Phân tích hai khổ thơ trên để thấy suy nghĩ , ớc nguyện chân thành của nhà thơ khi đợc cống hiến cho
đất nớc .
Ht..
bộ gdvà đt đề thi số 3 : môn ngữ văn 9
sở gdvà đt thành phố hồ chí minh Thời gian 120 phút( không kể thời gian phát đề)
A . Phần trắc nghiệm : 3 điểm ( Mỗi câu trả lời đúng đợc o,25 điểm)
Đọc kỹ đoạn trích sau và trả lời câu hỏi ( Từ câu1 đến câu9 ) bằng cách khoanh tròn chữ cái đầu câu
trả lời đúng nhất
Anh quay lại nhìn con vừa khe khẽ lắc đầu vừa cời . Có lẽ vì khổ tâm đến nỗi không khóc đợc , nên
anh phải cời vậy thôi . Bữa sau , đang nấu cơm thì mẹ nó chạy đi mua thức ăn . Mẹ nó dăn ở nhà có gì cần
thì gọi ba giúp cho . Nó không nói không rằng , cứ lui cui dới bếp . Nghe nồi cơm sôi , nó giở nắp , lấy đũa
bếp sơ qua - nồi cơm hơi to , nhắm không thể bắc xuống để chắt nớc đợc , đến lúc đó nó mới nhìn lên anh
NGN HNG THI TRNG THPT Lấ HU TRC II
http://Lehuutrac2.com BAN SU TM _ smod_forum_ltt@yahoo.com
Sáu . Tôi nghĩ thầm , con bé đang bị dồn vào thế bí , chắc nó phải gọi ba thôi . Nó nhìn dáo dác một lúc rồi
kêu lên :
- Cơm sôi rồi chắt nớc giùm cái ! Nó cũng lại nói trổng
Tôi lên tiếng mở đờng cho nó
- Cháu phải gọi Ba chắt nớc giùm con , phải nói vậy.
Nó nh không đẻ ý đến câu nói của tôi , nó lại kêu lên :
- Cơm sôi rồi , nhão bây giờ!
anh Sáu cứ ngồi im . Tôi doạ nó:
- Cơm mà nhão ,má cháu về thế nào cũng bị đòn . Sao cháu không gọi ba cháu . Cháu nói một
tiếng ba không đợc sao?
( Sách ngữ văn 9 - TậpI NXBGD 2003,trang 189)
Câu 1 . Đoạn văn trên đợc trích từ tác phẩm nào?
A . Làng C . Lặng lẽ Sa Pa
B . Chiếc lợc ngà D . Mùa cá bột
Câu 2 . Tác giả đoạn văn trên là ai?
A . Kim Lân C . Nguyễn Thành Long
B . Nguyễn Quang Sáng D . Nguyễn Minh Châu
Câu 3 . Đoạn văn trên đợc kể theo lời trần thuật của nhân vật nào ?
A . Ông Sáu C . Ngời bạn ông Sáu
B . Một ngời hàng xóm D . Ngời kể giấu mặt
Câu 4 . Cách chọn nhân vật kể chuyện nh vậy có tác dụng :
A . Giúp cho ngời kể bày tỏ cảm xúc , suy nghĩ , ý kiến bình luận
B . Làm cho cốt truyện đợc chặt chẽ , hợp lí hơn
C . Tạo nên nhiều yếu tố bất ngờ trong truyện
D . Gây đợc hứng thú cho ngời đọc
Câu 5 . Dòng nào thể hiện rõ nhất nội dung chính của đoạn văn ?
A . Bé Thu không chịu nhận ông Sáu là cha
B . Bé Thu không chịu nhờ ông Sáu chắt giúp nớc nồi cơm to đang sôi
NGN HNG THI TRNG THPT Lấ HU TRC II
http://Lehuutrac2.com BAN SU TM _ smod_forum_ltt@yahoo.com
C . Tâm trạng đau buồn của ông Sáu
D . Tình cha con trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh
Câu 6 > Đoạn văn trên sử dụng phơng thức biểu đạt chính nào ?
A . Miêu tả C . Biểu cảm
B . Lập luận D . Tự sự
Câu 7 . Câu nào dới đây có chứa hàm ý ?
A . Cơm sôi rồi , chắt nớc giùm cái C . Sao cháu không gọi ba cháu
B . Cơm mà nhão má về thế nào cũng bị đòn D . Cơm sôi rồi nhão bây giờ
Câu 8 . Từ ngữ có lẽ trong câu có lẽ vì khổ tâm đến nỗi không khóc đợc nên anh đành cời vậy thôi
dùng để
A . Thái độ của ngời nói đối với sự việc trong câu
B . Diễn đạt sự việc
C . Thể hiện tình cảm của ngời nói
D . Bộc lộ hiện tợng tâm lí của ngời nói
Câu 9 . Dòng nào sau đây giải thích đúng nhất cho từ lui cui ?
A . Loay hoay , tất cả vì một công việc nào đó
B . Bận rộn , lo lắng cho ciing việc
C . Chăm chú , luôn tay làm một việc nào đó
D . Cần mẫn , chăm chỉ làm việc
Câu10 . Phép thế thờng sử dụng các từ nào sâu đây để làm yế tố thay thế ?
A . đây , đó , kia , thế , vậy C . điều đó , tóm lại , tế , vậy
B . cái này , việc ấy , đó , vì vậy D . nếu thế , việc ấy , cái này , điều đó
Câu 11 . Từ hắn trong đoạn trích sau : Tôi sắp giới thiệu cho bác một ngời cô dộc nhất thế gian . Thế nào
bác cũng thích vẽ hắn (Nguyễn Thành Long) thay cho từ ngữ nào ?
A . Ngời cô độc nhất thế gian C . Một trong những ngời cô độc
B . Một trong những ngời cô độc nhất thế gian D . Ngời cô độc
Câu 12 . Kể tên các tác phẩm ca ngợi tình mẹ con trong chơng trình ngữ văn 9
A . Khúc hát ru những em bé lớn trên lng mẹ , Nói với con
NGN HNG THI TRNG THPT Lấ HU TRC II
http://Lehuutrac2.com BAN SU TM _ smod_forum_ltt@yahoo.com
B . Chiều sông thơng , Con cò
C . Con cò , Mây và sóng
D . Con cò , Nói với con
B . Phần II Tự luận : 7 điểm
Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau:
Đề 1 : Suy nghĩ của em về trách nhiệm , bổn phận của ngời làm con đối với cha mẹ từ bài ca dao
Công cha nh núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ nh nớc trong nguồn cháy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chứ hiếu mới là đạo con
Đề 2 : Cảm nhận của em về ý nghĩa lời ru và tình mẹ trong bài thơ Con cò của Chế Lan Viên
...............................................................................Ht.............................................................................
bộ giáo dục và đào tạo đề thi số 4 : môn ngữ văn 9
sở gdvà đt quảng ngãi thời gian 120 phút ( không kể thời gian giao phát đề)

I . Trắc nghiệm :( 0,35 điểm)
Đọc kỹ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn chữ cái ở đầu câu trả lời đúng nhất
Cái mạnh của con ngời Việt Namkhông chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giớiđều thừa nhận là sự thông
minh , nhạy bén với cái mới . Bản chất trời phú ấy rất có ích trong xã hội ngày mai mà sự sáng tạo là một
yêu cầu hàng đầu . Nhng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn tồn tại không ít cái yếu . ấy là những lỗ hổng về
kiến thức cơ bản do thiên hớng chạy theo những môn học thời thợng , nhất là khả năng sáng tạo và thực
hành bị hạn chế do lối học chay , học vẹt nặng nề . Không nhanh chóng lấp những lỗ hổng này thì hật khó
bề phát huy trí thông minh vốn có và không thể thích ứng với nền kinh tế mới chứa đựng đầy tri thức cơ bản
và biến đổi không ngừng
( Ngữ văn 9 - tập II)
1 . Đoạn văn trên đợc viết theo phơng thức biểu đạt chính nào ?
A . Thuyết minh C . Tự sự
NGN HNG THI TRNG THPT Lấ HU TRC II
http://Lehuutrac2.com BAN SU TM _ smod_forum_ltt@yahoo.com
B . Nghị luận D . Miêu tả
2 . Nội dung chính của đoạn văn trên là :
A . Cái mạnh của con ngời Việt Nam C . Cái mạnh và cái yếu của con ngời Việt Nam
B . Cái yếu của con ngời Việt Nam D . Sự sáng tạo của con ngời Việt Nam
3 . Trong đoạn văn trích cái mạnh của con ngời Việt Nam là gì ?
A . Sự thông minh , nhạy bén với cái mới C . Lối học chay học vẹt nặng nề
B . Khả năng thực hành và sáng tạo D . Những lỗ hổng về kiến thức cơ bản
4 . Sức thuyết phục chủ yếu của đoạn trích là gì ?
A . Nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật C . Thể hiện tình cảm sâu đậm
B . Nghệ thuật miêu tả sắc nét D . Lập luận giản dị mà chặt chẽ
5 . Từ nào dới đây là động từ ?
A . Lỗ hổng C . Thông minh
B . Học vẹt D . Buồn rầu
6 . Từ nào dới đây không phải là từ Hán Việt?
A . Thông minh C . Thực hành
B . Sáng tạo D . Trời phú
7 . Trái nghĩa với từ thông minh :
A . Dại khờ C . Ngu muội
B . Khờ dại D . Ngu ngốc
8 . Gần nghĩa với từ thông minh là :
A . Hoạt bát C . Khéo léo
B . NHanh nhẹn D . Thông thái
9 . Cụm từ nào dới đay có vai trò liên kết trong đoạn văn ?
A . Bản chất trời phú ấy C . ấy là những lỗ hổng
B . Nhng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn D . Không nhanh chóng lấp những lỗ hổng
10 . Trong đoạn văn trên tác giả sử dụng phép thế mấy lần ?
A . 1 lần C . 3 lần
B . 2 lần D . 4 lần
NGN HNG THI TRNG THPT Lấ HU TRC II
http://Lehuutrac2.com BAN SU TM _ smod_forum_ltt@yahoo.com
11 . Những môn học thời thợng là cụm từ gì ?
A . Cụm tính từ B . Cụm danh từ C . Cụm động từ
12 . Dấu ngoặc kép đóng khung từ thời thợng có tác dụng:
A . Dẫn lời trực tiếp C . Hiểu theo nghĩa có hàm ý phê phán
B . Dẫn ý trực tiếp D . Hiểu theo nghĩa có hàm ý khen
13 . Câu văn cái mạnh của con ngời Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận
là sự thông minh , nhạy bén với cái mới thuộc loại câu gì?
A . Câu đơn C . Câu đặc biệt
B . Câu ghép D . Câu rút gọn
14 . Đoạn văn trên , tác giả triển khai theo phép lập luận nào ?
A . Qui nạp C . Phân tích
B . Diễn dịch D . Tổng hợp
II . Phần tự luận: ( 6,5 điểm)
Chọn một trong hai đề sau :
Đề 1 : Để chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới , phó thủ tớng Vũ Khoan viết Sự chuẩn bị bản thân con
ngời là quan trọng nhất
Bình luận ý kiến trên
Đề 2 :

Mọc giữa dòng sông xanh Mùa xuân ngời cầm súng
Một bông hoa tím biếc Lộc giắt đầy bên lng
Ơi con chimm chiền chiện Mùa xuân ngời ra đồng
Hót chi mà vang trời Lộc trải dài nơng mạ
Từng giọt long lanh rơi Tất cả nh hối hả
Tôi đa tay tôi hứng Tất cả nh xôn xao
( Trích bài thơ Mùa xuân nho nhỏ - Thah Hải)
Hãy viết một bài văn giới thiệu vẻ đẹp của đoạn thơ qua sự cảm nhận của em.
NGN HNG THI TRNG THPT Lấ HU TRC II
http://Lehuutrac2.com BAN SU TM _ smod_forum_ltt@yahoo.com
...............................................................................Ht.............................................................................
bộ giáo dục và đào tạo đề thi số 5 : môn ngữ văn 9
sở gd và đt quảng ngãi thời gian 120 phút ( không kể thời gian giao phát đề)
`I . Phần trắc nghiệm ( 3điểm , mỗi câu đúng đợc 0,25 điểm)
Đọc kỹ đoạn văn sau và trả lời bằng cách khoanh tròn chữ cái ở câu trả lời đúng nhất :
...đã ba bốn hôm nay, ông Hai không bớc chân ra đến ngoài , cả đến bên bác Thứ ông cũng không dám
sang. Suốt ngày ông chỉ quanh quẩn trong cái gian nhà chật chội ấy mà nghe ngóng . Nghe ngóng xem binh
tình bên ngoài ra sao ? Một đám đông túm lại , ông để ý , dăm bảy tiếng cời nói xa xa ông cũng chột dạ .
Lúc nào ông cũng nơm nớp tởng nh ngời ta đang để ý , ngời ta đang bàn tán đến cái chuyện ấy . Cứ
thoáng nghe những tiếng Tây , Việt gian , cam nhông... là ông lủi ra một góc nhà , nín thít . Thôi lại chuyện
ấy rồi !
Nhng còn cái này nữa mà ông sợ , có lẽ cón ghê rợn hơn cả những tiêng kia nhiều . ấy là mụ chủ nhà .
Từ ngày xảy ra chuyện ấy , hình nh mụ ta lấy điều làm cho vợ chồng ông khổ ngấm khổ ngầm là mụ thích
( Ngữ văn 9 _ Tập I)
1. Đoạn văn trên đợc trích từ vă bản nào ?
A . Bến quê C . Lặng lẽ Sa Pa
B . Chiếc lợc ngà D . Làng
2 . dòng nào thể hiện rõ nhất nội dung phần trích trên ?
A . Ông Hai lo lắng vì làng theo giặc
B . Ông Hai ở lì trong nhà vì nghe tin làng theo giặc
C . Ông Hai lo lắng , sợ mọi ngời ,nhất là mụ chủ nhà biết làng mình theo giặc
D . Ông Hai sợ mụ chủ nhà biết tin làng mình theo giặc
3 . Vì sao ông Hai lại lo sợ đến thế ?
A . Vì ông sợ mất nhà ở làng
B . Vì sợ mụ chủ nhà không cho ở nhờ
C . Vì sợ mang tiếng là ngời dân của làng Việt gian
D . Vì cả hai ýa B và C
NGN HNG THI TRNG THPT Lấ HU TRC II
http://Lehuutrac2.com BAN SU TM _ smod_forum_ltt@yahoo.com
4 . Cách giải thích nào đúng nhất cho từ binh tình trong đoạn trích này ?
A . Tình hình binh lính C . Tình hiònh quân sự
B . Chỉ tình hình( theo nghĩa mở rộng) D . Tình hình chiến đấu
5 . Đoạn văn rên sử dụng phơng thức biểu đạt chính nào ?
A . Tự sự C . Lập luận
B . Miêu tả D . Biểu cảm
6 . Ai là ngời kể chuyện trong đoạn văn này ?
A . Ông Hai C . Mụ chủ nhà
B . Ông chủ tịch D . Tác giả
7 . Từ nào dới đây không phải là từ tợng hình ?
A . Chất ngất C . Chen chúc
B . Chật chội D . Lách tách
8 . Tác phẩm Làng thuộc thể loại nào ?
A . Hồi ký C . Tuỳ bút
B . Truyện ngắn D . Tiểu thuyết
9 . Đoạn trích : Nhng còn cái này nữa mà ông sợ , có lẽ còn ghê rợn hơn cả những tiếng kia nhiều . ấy là
mụ chủ nhà sử dụng phơng tiện liên kết nào dới đây
A . Phép lặp từ ngữ C . Phép thế
B . Dùng từ trái nghĩa D . Không sử dụng phép liên kết
10 . Câu văn Từ ngày xảy ra chuyện ấy , hình nh mụ ta lấy điều làm cho vợ chồng ông khổ ngấm khổ
ngầm là mụ thích có chứa thành phần nào dới đây ?
A . Thành phần câu cảm thán C . Thành phần tình thái
B . Thành phần phụ chú D . Thành phần gọi đáp
11 . Ông Hai trong truyện ngắn Làng ( Kim Lân) có những phẩm chất gì dới đây :
A . Yêu làng C . Yêu cụ Hồ
B . Yêu nớc D . Tất cả A , B , C đều đúng
12 . Các truyện Làng ; Lặng lẽ Sa Pa ; Chiếc lợc ngà có điểm chung gì về nghệ thuật ?
A . Cách vận dụng ngôn ngữ địa phơng C . Cách xây dựng tình huống bất ngờ
NGN HNG THI TRNG THPT Lấ HU TRC II
http://Lehuutrac2.com BAN SU TM _ smod_forum_ltt@yahoo.com
B . Trần thuật chủ yếu theo điểm nhìn của nhân vật D . Ngời kể chuyện không xuất hiện
II . Phần tự luận : ( 7 điểm ) học sinh chọn một trong hai đề sau :
Đề 1 : Sâu khi học truyện ngắn : Làng ( Kim Lân ) em có suy nghĩ gì về tình cảm của ông Hai đối với quê
hơng , đất nớc
Đề 2 : kể lại nội dung chuyện Chiếc lợc ngà của Nguyễn Quang Sáng theo lời kểcủa nhân vật Thu
...............................................................................Ht.............................................................................
bộ giáo dục và đào tạo đề thi số 6 môn ngữ văn 9
sơ gd và đt kon tum thời gian 120 phút ( không kể thời gian phát đề )
I Phần trắc nghiệm ( 3 điểm ) mỗi câu đúng đợc 0,25 điểm , riêng câu 5 đợc 0,5 điểm
Đọc kỹ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bắng cách khoanh tròn chữ cái ở đầu câu trả lời đúng nhất :
- Trời ơi còn có năm phút !
Chính là anh thanh niên giật mình nói to , giọng cời nh đầy tiếc rẻ . Anh chạy ra nha sau , rồi trở vào
liền , tay cầm một cái làn . Nhà hoạ sĩ tăc jlỡi đứng dậy . Cô gái cũng đứng lên , đặt lại chiếc ghế , thong thả
đi đến chỗ bác già
- ồ ! Cô còn quên chiếc mùi xoa đây này !
Anh thanh niên vừa vào , kêu lên . để ngời con gái khỏi trở lại bàn , anh lấy chiếc khăn tay còn vo tròn
cặp giữacuốn sách tới trả cho cô gái . Cô kỹ s nhếch mép , mặt đỏ ửng , nhận lại chiếc khăn và quay vội đi
- Chào anh . Đến bậu cửa , bỗng nhà hoạ sĩ quay lại chụp lấy tay ngời thanh niên lắc mạnh . Chắc chăn
rồi tôi sẽ trở lại . Tôi ở với anh ít hôm đợc chứ ?
Đến lợt cô gái từ biệt . Cô chìa tay cho anh nắm , cẩn trọng , rõ ràng nh ngời ta cho nhau cái gì chứ
không phải là cái bắt tay . Cô nhìn thẳng vào mắt anh - những ngời con gái sắp xa ta , biết không bao giờ
gặp ta nữa , hay nhìn ta nh vậy .
_ Chào anh..
( Ngữ văn 9 - Tập I)
1 . đoạn trích trên là của tác giả nào ?
A . Nguyễn Quang Sáng C . Nguyễn Minh Châu
NGN HNG THI TRNG THPT Lấ HU TRC II

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×