Tải bản đầy đủ

Toán: Thi chât lượng học kỳ II lớp 4

Kiểm tra giữa kỳ II Môn toán lớp 4 (năm học 2006 - 2007)
Họ và tên:............................................ lớp:...............giám thị:..................................................
Điểm:............................Chữ ký giám khảo:...............................................................................
I- Phần trắc nghiệm: Mỗi bài tập dới đây có nêu kèm theo câu trả lời A, B, C, D (là đáp số,
kết quả tính). Hãy khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng.
1, Trong các số: 3457; 4568; 66814; 2355. Số chia hết cho 5 là:
A. 3457 B. 2355 C. 4568 D. 66814
2, Một lớp học có 14 học sinh trai và 17 học sinh gái. Phân số chỉ phần học sinh gái trong tổng
số học sinh cả lớp là:
A.
31
17
B.
14
17
C.
17
14
D.
31
14

3, Phân số
9
5
bằng phân số nào dới đây?
A.
36
20
B.
18
15
C.
25
45
D.
63
35
II- Phần tự luận:
1, Tính.
a,
5
2
3
1
2
1
ì+
........................................................................................................................
b,
4
1
:
3
1
2
5

........................................................................................................................
2, Một mảnh vờn hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng bằng
4
3
chiều dài. Tính chu vi
và diện tích của mảnh vờn?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
3, Không quy đồng mẫu số các phân số hãy so sánh hai phân số
6
8

9
7
bằng 2 cách?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
kiểm tra giữa kỳ II Môn: Tiếng việt lớp 4 ( Năm học 2006- 2007
Họ và tên:..................................................Lớp:................ .......................................................
Điểm Chữ ký giám khảo Chữ ký giám thị
1. 1.
2. 2.
I- Đọc thầm: Hoa học trò ( Sách Tiếng việt 4 tập 2 trang 43 )
Dựa vào nội dung bài đọc, chọn ý đúng trong các câu trả lời dới đây.
1. Tại sao tác giả lại gọi hoa phợng là hoa học trò ?
a. Hoa phợng đợc trồng ở sân trờng.
b. Hoa phợng thờng nở vào mùa hè.
c. Hoa phợng là loài cây đợc trồng nhiều trên sân trờng, hoa phợng nở vào mùa hè, hoa
phợng gắn với những kỉ niệm vui buồn của tuổi học trò.
2. Đoạn 2 tác giả đã dùng những giác quan nào để quan sát lá phợng?
a. Thị giác, xúc giác.
b. Thị giác, vị giác.
c. Thị giác, xúc giác, vị giác.
3. Trong bài văn trên có những kiểu câu kể nào?
a. Chỉ có kiểu câu Ai làm gì?
b. Chỉ có kiểu câu Ai thế nào?
c. Có cả ba kiểu câu Ai làm gì?, Ai thế nào?, Ai là gì?
4. Chủ ngữ trong câu Lòng cậu học trò phơi phới làm sao? Là:
a. Học trò
b. Lòng cậu học trò
c. Lòng cậu
d.Phơi phới.
5. Vị ngữ trong câu Hoa phợng là hoa học trò là:
a. Cụn danh từ
b. Cụm tính từ
c. Danh từ
II- Chính tả
Nghe- viết : Thắng biển đoạn ( từ đầu đến quyết tâm chống giữ )
III- Tập làm văn:
Em hãy tả một cây mà em thích.
IV- Đọc to:
- Học sinh đọc 1 đoạn trong bài Khuất phục tên cớp biển sách giáo khoa tiếng Việt 4 tập 2
trang 66 hoặc bài Hoa học trò trang 43.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×