Tải bản đầy đủ

Noel 2008-Đề thi Lịch sử HK1 lớp 9 kèm đáp án (Đề 09)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
(Năm học 2008-2009)
MÔN: LICH SỬ LỚP 9
MA TRẬN ĐỀ
Chủ đề kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
TỔNG
KQ TL KQ TL KQ TL
- Liên xô và các
nước Đông Âu
Câu C2 C1 3
Đ 0,5 0,5 1,0
-Việt Nam và các
nước ĐNÁ
Câu
C3 B1 2
Đ
0,5 2 2,5
- Cách mạng KHKT
Câu
C4,C5 B2 1
Đ

1 2 3,0
- Chiến tranh lạnh và
ASEAN
Câu
B3 C6 3
Đ
3 0,5 3,5
Số câu
3 3 3 9
TỔNG Đ 5 3 2 10
Phần 1 : TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm )
Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau : ( mỗi câu 0,5 điểm )1
Câu 1 : Năm nào LX chế tạo thành công bom nguyên tử phá vỡ thế độc quyền của Mỹ?
A 1946
B 1948
C 1949
D 1950
Câu 2 : Con tàu vũ trụ lần đầu tiên đưa con người vòng quanh trái đất là?
A Con tàu “phương Tây”
B Con tàu “phương Đông”
C Con tàu của Nga
D Con tàu của MỸ
Câu 3 : Hội đồng tương trợ kinh tế ra đời vào thời gian nào?Tên viết tắt?
A 8/1/1949 (SEV)
B 1/8/1949 (SUV)
C 5/4/1948/(NATO)
D 5/5/1955 (USA)
Câu 4 : Việt Nam gia nhập Hội đồmg kinh tế vào năm nào ?
A 1950
B 1978
C 1962
D 1972
Câu 5 : Nước nào được mệnh danh là’’con rồng” Châu Á ?
A Trung quốc
B Singapo
C Han quốc
D Nhật Bản
Câu 6 : Trong những phát minh lớn về công cụ sản xuất mới của thế kĩ 20 là?
A Máy tính điện tử
B Máy tính điện tử, máy tự động và hệ thống máy tự động


C Tàu vũ trụ
D Điện thoại di động
Phần 2 : TỰ LUẬN ( 7,0 điểm )
Bài 1 :
( 2,0điểm)
Tại sao nói “Hoà bình, ổn định và hợp tác phát triển vừa là thời cơ vừa là thách thức
đối với các dân tộc”?
Bài 2 :
(3,0 điểm)
Hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN?
Bài 3 :
(2,0 điểm)
Nêu ngắn gọn hậu quả của “Chiến tranh lạnh”?
ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM
Phần 1 : ( 3,0 điểm )
Câu 1 2 3 4 5 6
Ph.án đúng C B A B B B
Phần 2 : ( 7,0 điểm )
Câu Đáp án Điểm
Câu 1 2,0 điểm
Câu 1a
Câu 1b
Là thời cơ vì hoà bình ổn định và hợp tác, phát triển cho phép các
nước tận dụng những thành tựu của cách mạng KHKT lấy kinh tế
làm trọng diểm và tích cực mở rộng các quan hệ quốc tế .
Là thách thức vì hò bình ở nhiều khu vực bị đe doạ bởi các xung
đột sắc tôc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ , chủ nghĩa khủng bố và li
khai
1,0 điểm
1,0 điểm
Câu 2 Nêu đúng hoàn cảnh, mục tiêu (mỗi ý 1.5 đ) 3.0 đ

Câu 3 Nêu rõ 4ý (mỗi ý 0.5 đ ) 2,0 điểm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×