Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

BÀI 2: PHÉP TRỪ
I. MỤC TIÊU:
Giúp HS:
- Củng cố kĩ năng thực hiện tính trừ có nhớ và không nhớ với các số tự nhiên có
bốn, năm, sáu chữ số.
- Củng cố kĩ năng giải toán có lời văn bằng một phép tính trừ.
- Luyện vẽ hình theo mẫu
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Hình vã như bài tập 4 – VBT, vẽ sẵn trên bảng phụ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Ổn định:
- Yêu cầu HS ngồi ngay ngắn, chuẩn bị sách vở
để học bài.


- Cả lớp thực hiện

2. Kiểm tra bài cũ:
- GV gọi HS lên bảng chữa bài tập 1a, 2a.
- Muốn cộng hai số có nhiều chữ số ta làm sao?
- GV nhận xét

- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.
- HS nêu

3. Bài mới
a. Giới thiệu bài:
- Ghi tựa: Phép trừ.
b. Củng cố cách thực hiện phép trừ:
- GV nêu phép tính trừ: 865 279 – 450 237
- Gọi HS lên bảng thực hiện.

- HS lắng nghe
- Cả lớp cùng theo dõi và làm phép
trừ vào bảng con


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

- Nêu tên gọi trong phép trừ

- 1 HS lên bảng thực hiện

- Nêu cách thực hiện phép trừ

- 1 HS nêu, bạn nhận xét

- GV treo bảng ghi sẵn cách trừ như SGK/39.

- 1 HS nêu

- Bài toán trừ vừa rồi có dạng gì?

- HS trả lời


- GV nêu phép tính trừ: 647 253 – 285 749.

- HS đọc phép trừ
- Cả lớp làm vào bảng con

- Gọi HS lên bảng thực hiện

- 1 HS làm ở bảng lớp
- Nhận xét bài của bạn

- Nêu cách thực hiện phép trừ

- HS nêu

- GV treo bảng ghi sẵn cách trừ như SGK/39

- HS nêu cách đặt tính và thực hiện
phép tính.

- Muốn thực hiện phép trừ ta làm sao?
- Phép trừ vừa làm có dạng gì?

- HS nêu

c. Hướng dẫn luyện tập
* Bài 1a (SGK/ 40): Hoạt động cá nhân.
- Gọi HS nêu yêu cầu
- GV đọc 2 phép tính yêu cầu HS thực hiện vào
bảng con.
987 864 – 783 251 ; 969 696 – 656 565

- 1 HS nêu
- Cả lớp thực hiện vào bảng con, 2
HS lên bảng thực hiện.

- GV nhận xét chung

- Bạn nhận xét kết quả

* Bài 2b (SGK/ 40): Hoạt động cá nhân.

- 2 HS lần lượt nêu cách trừ.

- Gọi HS đọc đề
- GV yêu cầu HS tự làm bài vào vở
- GV theo dõi, giúp đỡ những HS kém trong lớp

- 1 HS nêu
- Cả lớp làm bài vào vở
- 2 HS làm bài vào phiếu

- Chữa bài: gọi HS nêu cách thực hiện.
- GV nhận xét chung

- Dán phiếu ở bảng
- HS nêu nhận xét bài làm của 2


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

* Bài 3 (SGK/ 40): Hoạt động nhóm đôi.

bạn.

- GV gọi 1 HS đọc đề bài.

- 2 HS nêu cách trừ

- GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ trong SGK và
thảo luận cách giải theo cặp
Hỏi: Muốn tính quãng đường từ nha Trang đến
Thành phố Hồ Chí minh em làm thế nào?
- GV nhận xét
* Bài 4 (SGK/40): Hoạt động nhóm bàn.
- GV gọi HS đọc đề bài

- 1 HS đọc
- Nhóm đôi làm việc thảo luận cách
giải và giải vào phiếu học tập.
- Đại diện nhóm nêu kết quả
- 1 HS nêu

- GV yêu cầu HS thảo luận cách giải và ghi cách - 1 HS đọc lại bài giải
giải vào phiếu học tập.
Hỏi: Muốn tính được số cây cả 2 năm học sinh
trồng được em làm sao?
- GV nhận xét chung
4. Củng cố
- Muốn thực hiện phép trừ ta làm sao?
5. Dặn dò:
- Về nhà làm bài tập 1b, 2a.
- Chuẩn bị bài: Luyện tập
- GV nhận xét tiết học

- 1 HS đọc
- Nhóm bàn thảo luận cách giải và
giải
- Dán kết quả bài giải
- Nhận xét bàivà bổ sung
- HS nêu
- 1 HS đọc lại bài giải
- 2 HS nêu
- HS lắng nghe về nhà thực hiện.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×