Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 1 bài 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Bài 2: BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ
I. MỤC TIÊU:
- Giúp HS: Bước đầu nhận biết biểu thức có chứa một chữ. Biết cách tính giá trị
của biểu thức khi thay chữ bằng số cụ thể.
- Tính giá trị số các biểu thức chữ thành thạo
- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các bài tập
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng từ hoặc bảng cài, tranh phóng to bảng phần ví dụ SGK, các tấm có ghi chữ
số, dấu +, - để gắn lên bảng.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động: Hát
2. Bài cũ:
- Ôn tập các số đến 100 000 (tt)
- Sửa các bài tập về nhà
3. Bài mới: Biểu thức có chứa một chữ
a. Giới thiệu bài: Ghi tựa bài ở bảng
b. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH


HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

Hoạt động 1: Giới thiệu biểu thức
có chứa một chữ.
MT: Giúp HS khái niệm ban đầu về
biểu thức có chứa một chữ .
PP: Trực quan, giảng giải, đàm
thoại.
Hoạt động lớp

- Tự cho các số khác nhau ở cột

- Nêu và trình bày ví dụ ở bảng
- Đặt vấn đề, đưa ra tình huống nêu trong ví
dụ, đi dần từ các trường hợp cụ thể đến biểu
thức 3 + a
- Nêu vấn đề: Nếu thêm a quyển vở, Lan có


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

“thêm” rồi ghi biểu thức tính tương
ứng ở cột “Có tất cả”.

tất cả bao nhiêu quyển vở?

- Trả lời: Lan có tất cả 3 + a quyển
vở

- Yêu cầu HS tính: Nếu a = 1 thì 3 + a = ?

- Giới thiệu: 3 + a là biểu thức có chứa một
chữ, chữ ở đây là chữ a
- Nêu: 4 là một giá trị của biểu thức 3 + a.
- Tương tự, cho HS làm việc với các trường
hợp a = 2, a = 3.

- Trả lời: Nếu a = 1 thì 3 + a = 3 + 1
=4


- Nhận xét: Mỗi lần thay chữ a bằng số ta
tính được một giá trị của biểu thức 3 + a.

- Nhắc lại
Hoạt động 2: Thực hành
MT: Giúp HS làm được các bài tập
PP: Động não, đàm thoại, thực hành
Hoạt động lớp
a. Cả lớp làm chung, thống nhất
cách làm và kết quả.

4. Củng cố:

b. Mỗi em tự làm các phần còn lại,
cả lớp thống nhất kết quả.

5. Dặn dò:

- Từng em làm. Sau đó cả lớp thống
nhất kết quả.
a. Tự làm, sau đó thống nhất kết
quả.
b. Tự làm, GV giúp HS nếu cần
thiết.

- Nêu lại các nội dung vừa luyện tập
- Làm các bài tập tiết 4 sách BT
* Buổi chiều:
Rèn đọc số cho học sinh yếu và ôn về các số
đến 100 000.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×