Tải bản đầy đủ

Giáo án Vật lý 9 bài 57: Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không
đơn sắc bằng đĩa CD
I. Mục tiêu
- Xác định được một ánh sáng màu có phải là đơn sắc hay không bằng đĩa CD.
II. Chuẩn bị
- Mỗi nhóm HS: 1 đèn phát ra ánh sáng trắng, các tấm lọc màu đỏ, lục, lam, 1 đĩa
CD, một số nguồn sáng đơn sắc như đèn LED, đèn laze, nguồn điện.
- Cả lớp: Dụng cụ dùng để che tối.
- Mỗi học sinh: Viết báo cáo theo mẫu.
III. Tiến trình dạy – học
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
- Để nhận biết một nguồn sáng là nguồn đơn sắc hay không đơn sắc ta phải làm
như thế nào?
3. Bài mới
Hoạt động 1: Trả lời các câu hỏi trong mẫu báo cáo
* HS: Trả lời các câu hỏi vào bản báo cáo.
- Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một màu nhất định và không thể phân tích các
ánh sáng đó thành các màu khác nhau được.

- Ánh sáng không đơn sắc là ánh sáng tuy cũng có một màu nhất định nhưng có thể
phân tích các ánh sáng đó thành các màu khác nhau được.
- Có nhiều nhiều cách phân tích ánh sáng như: dùng lăng kính, dùng đĩa CD.
* Trong bài này ta phân tích ánh sáng bằng đĩa CD:
- Cách làm:
+ Chiếu ánh sáng cần phân tích vào mặt ghi của đĩa CD, quan sát ánh sáng phản xạ,
nghiêng đi nghiêng lại để thay đổi góc tới của chùm sáng trên mặt đĩa (chú ý chỉ
cho ánh sáng cần phân tích lên mặt đĩa).
+ Nếu thấy ánh sáng phản xạ chỉ có một màu nhất định thì ánh sáng chiếu vào mặt
đĩa CD là ánh sáng đơn sắc.
+ Nếu thấy ánh sáng phản xạ có nhiều màu khác nhau thì ánh sáng chiếu vào mặt
đĩa CD là ánh sáng không đơn sắc.
Hoạt động 2: Nội dung thực hành
a. Lắp ráp thí nghiệm:
- Lần lượt đưa các tấm lọc màu chắn trước đèn rồi đưa đĩa CD vào chùm tia sáng
ló ra. Phải cầm đĩa trong tay sao cho có thể thay đổi độ nghiêng của đĩa một cách
dễ dàng. Quan sát và rút ra nhận xét và ghi vào báo cáo thí nghiệm.
- Thí nghiệm phải làm trong phòng tối, nếu phòng không tối thì nên làm trong hộp
giấy cứng to.
b. Phân tích kết quả:


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

- Trong ánh sáng phân tích được có những màu nào? Từ đó rút ra ánh sáng chiếu
lên đĩa CD là đơn sắc hay không đơn sắc?
c. Thay đèn sợi đốt bằng các đèn LED phát ra ánh sáng các màu và đèn laze, quan
sát kết quả và đưa ra nhận xét.
Hoạt động 3: Tổng kết thực hành
- Giáo viên cho các nhóm HS thu báo cáo thực hành và đồ dùng TN.
- Giáo viên nhận xét giờ thực hành.
4. Hướng dẫn về nhà
- Làm bài tập và trả lời các câu hỏi trong bài 58 “Tổng kết chương III”.
IV. Rút kinh nghiệmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×