Tải bản đầy đủ

Giáo án Vật lý 7 bài 28: Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

BÀI 28: THỰC HÀNH
ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN
MẠCH SONG SONG

1. MỤC TIÊU:
1.1. Kiến thức: Nêu được công thức về hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện gồm
hai đèn mắc song song.
1.2. Kĩ năng: Mắc được mạch điện gồm hai bóng đèn mắc song song.
1.3. Thái độ: Rèn luyện tác phong cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực khi làm thí nghiệm. Xây dựng thái độ
hợp tác cùng bạn trong nhóm, hào hứng trong học tập.
2. TRỌNG TÂM:
- Biết mắc song song 2 bóng đèn
- Thực hành đo và phát hiện được quy luật về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch
điện mắc song song hai bóng đèn
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Hai bóng đèn, k, dây dẫn,ampe kế, vôn kế
3.2 Học sinh: Xem trước nội dung thực hành
4. TIẾN TRÌNH:
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện:

4.2. Kiểm tra miệng
Câu 1: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh ở phần 1 mẫu báo cáo (10điểm)
a) . . . . hiệu điện thế . . . . . . . . cường độ dòng điện.
b) . . . . nối tiếp . . . . dương . . . . . . dương . . . . .
4.3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC
SINH
Họat động 1: Tạo tình huống học tập
* Giáo viên giới thiệu nội dung bài thực hành gồm

NỘI DUNG BÀI HỌC


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

hai phần:
a) Mắc mạch điện gồm hai bóng đèn mắc song
song, đo cđdđ qua mỗi đèn và qua mạch chính.
b) Đo hđt giữa hai cực của mỗi bóng đèn và hđt
giữa hai đầu chung của hai bóng đèn.
- Nhưng thế nào là 2 bóng đèn mắc song song?
Họat động 2: Tìm hiểu cách mắc hai bóng đèn
song song vào mạch điện
- Các nhóm thảo luận trả lời nội dung câu hỏi C1

I. Mắc song song hai bóng đèn
C1:
- Điểm M, N là 2 điểm nối chung của các
bóng đèn
- Các mạch rẽ là M12N và M34N
- Mạch chính gồm đọan nối điểm M với cực
dương và đọan nối điểm N qua công tắc tới
cực âm của nguồn.
II. Đo hđt đối với đọan mạch song song

Họat động 3: Đo hđt đối với đọan mạch song song
- Học sinh vẽ sơ đồ mạch điện có mắc hai vôn kế
để đo hđt ở hai đầu mỗi bóng đèn
- Có thể chỉ dùng 1 vôn kế mà đo được hđt ở cả hai
đầu bóng đèn không? (học sinh vẽ lại sơ đồ này)

Nhận xét: Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn
mắc song song là bằng nhau và bằng hđt giữa
hai điểm nối chung
U12 = U34= UMN

+ Các nhóm tiến hành đo hđt và ghi lại kết quả ở
bảng 1 vào mẫu báo cáo
+ Các nhóm thảo luận hòan chỉnh C2

III. Đo cđdđ đối với đọan mạch song song

Họat động 4: Đo cđdđ đối với đọan mạch song
song
- Các nhóm mắc mạch điện theo sơ đồ hình 28.2 và
tiến hành thí nghiệm theo chỉ dẫn ở mục 3 trang 80
sgk.
- Điền kết quả đo vào bảng 3 và rút ra nhận xét ghi
vào báo cáo.
* GDHN: Yêu câu học sinh phải chú ý kỹ cách sử
dụng dụng cụ đo cường độ dòng điện và hiệu điện
thế như thế nào cho phù hợp. Các em có thể liên hệ
với những người làm trong ngành điện để nắm
thêm những kiến thức cơ bản. Lưu ý HS cách mắc

Nhận xét: Cđdđ mạch chính bằng tổng các
cđdđ mạch rẽ
I= I1+ I2


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

ampe kế vào mạch đo phải mắc ở dạng nối tiếp còn
mắc vôn kế để đo HĐT thì mắc dạng song song.

4.4. Câu hỏi, bài tập củng cố:
- Gv nhận xét về kết quả các phép đo, xử lí kết quả tính tóan.
- Nêu lại các qui luật về hđt và cđdđ đối với đọan mạch song song.
+ Hđt giữa hai đầu các đèn mắc song song là bằng nhau và bằng hđt giữa hai điểm nối chung.
+ Cđdđ mạch chính bằng tổng các cđdđ mạch rẽ.
4.5. Hướng dẫn học sinh tự học:
- Đối với bài học ở tiết học này:
+ Làm các bài tập ở sách bài tập
+ Xem lại cách mắc ampe kế và vôn kế vào mạch điện như thế nào cho phù hợp
- Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:
+ Chuẩn bị bài 29 “An toàn khi sử dụng điện”.
+ xem trước nội dung mục 1: Sử dụng điện như thế nào cho đảm bảo an toàn về điện.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×