Tải bản đầy đủ

Giải giúp tôi pt này với ạ! Trân thành cảm ơn ạ!

Giải phương trình:
1
1
1
1
a,
= +b+
a+b− x
a
x

b,

(x là ẩn số)

(b − c)(1 + a ) 2
(c − a )(1 + b) 2
(a − b)(1 + c) 2
+
+
=0

x + a2
x + b2
x + c2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×