Tải bản đầy đủ

hệ thống thang lương

CÔNG TY CP THỰC PHẨM XNK LAM SƠN

Ngành nghề: Chế biến, bảo quản thủy sản
Địa chỉ: Đường Tây Sơn – P.Quang Trung – Quy Nhơn – Bình Định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

MST: 4100259620

HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG
I/MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU : 2.400.000 đồng
II/ HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG:
A. THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG KHỐI LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ:
Đơn vị tính: Nghìn đồng

1. Tổng Giám đốc Công ty

Hệ số
Mức lương


1,90
4.560,0

2,06

2,22

2,38

2,54

2,70

2,86

3,02

3,18

3,34

4.944,0

5.328,0

5.712,0

6.096,0

6.480,0

6.864,0

7.248,0

7.632,0

8.016,0

2. Phó tổng giám đốc, Giám đốc


Hệ số

1,58

1,74

1,90

2,06

2,22

2,38

2,54

2,70

2,86

3,02

Mức lương

3.792,0

4.176,0

4.560,0

4.944,0

5.328,0

5.712,0

6.096,0

6.480,0

6.864,0

7.248,0

Hệ số

1,42

1,58

1,74

1,90

2,06

2,22

2,38

2,54

2,70

2,86

Mức lương

3.408,0

3.792,0

4.176,0

4.560,0

4.944,0

5.328,0

5.712,0

6.096,0

6.480,0

6.864,0

3. Kế toán trưởng:

QUY NHƠN, ngày ….. tháng ….. năm 2015


B. THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG KHỐI NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ, THỪA HÀNH, PHỤC VỤ:
Đơn vị tính: Nghìn đồng
NHÓM CHỨC
DANH, VỊ TRÍ
CÔNG VIỆC

BẬC LƯƠNG

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1. Kinh doanh, nhân sự, kế toán, thống kê, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hành chính.
Hệ số
1,12
1,27
1,42
1,57
1,72
1,87
2,02

2,17

Mức lương
2. Kỹ thuật viên
Hệ số

2.688,0 3.048,0 3.408,0 3.768,0 4.128,0 4.488,0 4.848,0 5.208,0 5.568,0 5.928,0 6.288,0 6.648,0
1,67

Mức lương
3.Văn thư, phục vụ
Hệ số

2.568,0 2.712,0 2.928,0 3.144,0 3.360,0 3.576,0 3.792,0 4.008,0 4.224,0 4.440,0 4.656,0 4.872,0

Mức lương
4. Thủ kho
Hệ số

2.568,0 2.784,0 3.000,0 3.216,0 3.432,0 3.648,0 3.864,0 4.080,0 4.296,0 4.512,0

Mức lương
5. Giao nhận hàng hóa
Hệ số

2.568,0 3.192,0 3.792,0 4.416,0 5.040,0

Mức lương
6. Bảo vệ
Hệ số

2.616,0 3.288,0 3.888,0 4.560,0 5.208,0

1,07

1,07

1,07

1,09

1,15

1,13

1,16

1,33

1,37

1,30

1,22

1,25

1,58

1,62

1,48

1,31

1,34

1,84

1,90

1,65

1,4

1,43

2,10

2,17

1,82

Mức lương
2.760,0 ,0
7. Lái xe con, xe tải, xe cẩu dưới 3,5 tấn, xe khách dưới 20 ghế:
Hệ số
1,23
1,46
1,72
1,99

1,49

1,52

1,58

1,61

1,70

2,32

1,76

1,79

2,47

1,85

1,88

2,62

1,94

2,77

2,03


Mức lương
2.952,0 3.504,0 4.128,0 4.776,0
8. Lái xe tải, xe cẩu từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn, xe khách từ 40 ghế đến dưới 60 ghế
Hệ số
1,41
1,65
1,94
2,33
Mức lương
3.384,0 3.960,0 4.656,0 5.592,0
C. THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT.

Đơn vị tính: Nghìn đồng
NHÓM CHỨC
DANH, VỊ TRÍ
CÔNG VIỆC

BẬC LƯƠNG

I
II
III
1. Nông nghiệp; thủy sản ( chế biến thủy sản đông lạnh)
Hệ số
1,16
1,39
1,67

IV

V

VI

2,01

2,42

2,9

VII

Mức lương
2. Cơ khí, điện
Hệ số

2.784,0

3.336,0

4.008,0

4.824,0

5.808,0

6.960,0

1,10

1,30

1,53

1,79

2,11

2,48

2.85

Mức lương

2.640,0

3.120,0

3.672,0

4.296,0

5.064,0

5.952,0

6.840,0


D. PHỤ CẤP LƯƠNG
CHỨC DANH
1.Trưởng phòng và tương đương
Hệ số:
Mức phụ cấp
2. Phó trưởng phòng và tương đương
Hệ số:
Mức phụ cấp
3. Thủ quỹ
Hệ số:
Mức phụ cấp

HỆ SỐ, MỨC
PHỤ CẤP
0,2
480,0
0,15
360,0
0,05
120,0
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×