Tải bản đầy đủ

Những điều KTS cần có

M ộ t

k i ế n

t r ú c

–Johnny Appleseed

s ư

c ầ n

c ó

n h ữ n g

g ì ?Tư duy
Chuyên môn
Kỹ năng mềm


1 . T ư

d u y

Vậy tư duy là gì?


Tư duy (suy nghĩ) là quá trình phản ánh tích cực hiện thực, gắn kết với việc giải quyết vấn đề này hay vấn đề
khác, là sản phẩm cao cấp nhất của loại vật chất được tổ chức đặc biệt – bộ óc của con người. Kết quả của quá
trình tư duy là các ý nghĩ giải quyết vấn đề.


V ậ y
t ư

v ớ i
d u y

m ộ t
c ủ a

Logic
Tưởng tượng
Liên tương

k i ế n
h ọ ?

t r ú c


s ư ,

y ế u

t ố

n à o

c ầ n

t h i ế t

v ớ i


A . T ư

d u y

l o g i c

Tư duy logic là sự suy luận , so sánh, phân tích , phán đoán trên cơ sở các ý niệm, khái niệm, các hiện tượng sự vật
, sự việc xung quanh.


+ Sự tư duy logic tạo nên những hình khối trong kiến trúc .


1. Xuất phát điểm : khu đất ban đầu


2. Kết hợp giao thông tiếp cận


3. Dựa trên hình khối các công trình xung quanh


4. Trải qua quá trình suy luận logic , kết hợp các yếu tố trên tạo nên hình khối giai đoạn đầu


5. Từ hình khối ban đầu, kết hợp yếu tố xanh


6. Kết hợp thông gió


7. Sự suy luận logic tạo nên sự co kéo về hình khối


8.Tiếp tục kết hợp điểm nhìn


9.Chiếu sáng tự nhiên


10. Kết hợp thông gió tự nhiên


11. Tạo nên những điểm đặc rỗng độc đáo


12. Công trình thực tế


+ Vậy làm thế nào để tăng khả năng tư duy ?


-

Đọc sách:

Đọc sách chính là cách để rèn luyện kĩ năng nhận thức
và tăng cường tư duy của bạn. Chọn sách văn học,
khoa học hay những quyển sách nâng cao tính chuyên
môn nghề nghiệp để đọc, sẽ giúp bộ não của bạn hoạt
động tích cực hơn.


-

Học ngoại ngữ:

Bạn nên biết rằng học ngoại ngữ chính là cách để bộ óc của bạn linh hoạt, suy nghĩ được nhạy bén, giúp rút ngắn tính chậm
chạp của quá trình suy nghĩ lão hoá theo tuổi tác. Mặt khác, còn giúp bạn giao tiếp với người nước ngoài dễ dàng hơn.


-

Chơi game:

Rủ bạn bè tham gia một trò chơi, chẳng hạn như chơi cờ… Bên cạnh đó, các hoạt động xã hội cũng giúp trí óc bạn linh hoạt
hơn. Vì khi đó, bạn sẽ phải vận dụng trí nhớ và các kĩ năng tư duy logic của mình.


-

Tranh luận:

Một cuộc thảo luận sẽ làm tinh thần bạn thêm hăng hái. Miễn là bạn cố gắng đừng đi lạc đề thành một cuộc cãi vã, bạn sẽ rèn luyện
được lối tư duy nhanh, sắc sảo, logic và sáng tạo.


b . T ư

d u y

t ư ở n g

t ư ợ n g

Tưởng tượng là khả năng xây dựng hình ảnh trong não bộ thông qua những thông tin thu thập từ các giác quan khác nhau của cơ
thể


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×