Tải bản đầy đủ

Ảnh hưởng của việc hút thuốc lá đến kinh tế hộ gia đình tại TPCT

Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL

Tác hại của việc hút thuốc lá
đến hiệu quả kinh tế hộ gia đình
ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
MSĐT: TSV2014-78
GVHD:
Thái Dũng Nam
25/12/2014

SVTH:
Trương Văn Hậu
1


LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀIVN: 15 nước, HTL cao nhất TG
33 triệu người hút thuốc lá thụ động
40.000 người tử vong
Tiền mua thuốc lá 22.000 tỷ đồng
Chi 5 bệnh liên quan 23.139,3 tỷ đồng (chiếm
0,91% GDP VN)
• Cần Thơ: 45,9% HTL ở nam giới
25/12/2014

2


MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
1. Mục tiêu tổng quát
Đánh giá ảnh hưởng của thuốc lá đến kinh tế hộ gia đình
và đề xuất giải pháp hạn chế tác hại của thuốc lá đến
đời sống hộ gia đình tại địa bàn nghiên cứu.

2. Mục tiêu cụ thể
 Đánh giá thực trạng việc hút thuốc lá
 Phân tích ảnh hưởng của thuốc lá (chi tiêu, tiết kiệm,
thu nhập).
 Đề xuất các giải pháp
25/12/2014

3


PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 Đối tượng:
60 hộ có người đang hút thuốc lá.
30 hộ có người bỏ thuốc lá.
30 hộ không hút thuốc lá.


 Phạm vi:Quận Ninh Kiều
Phân tích ảnh hưởng của việc chi tiêu cho mua thuốc lá và điều trị
bệnh do thuốc lá gây ra của đối tượng nghiên cứu.

25/12/2014

4


PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (tt)
2. Phương pháp thu thập số liệu
Số liệu thứ cấp

Số liệu sơ cấp:

Niêm giám thống kê, báo cáo
tổng kết, sách, báo, truyền
thông, các công trình nghiên
cứu khoa học
Số lượng

 Phỏng vấn chuyên gia (nhóm)

2

 Phỏng vấn nhóm (5 người)

2

 Đang hút thuốc lá

60

 BHT (hộ có người bỏ thuốc lá)

30

 Không hút thuốc lá

30

25/12/2014

5


PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (tt)
3. Phương pháp phân tích

Thống kê
mô tả,
ANOVA

25/12/2014

Phỏng vấn
nhóm

Mục tiêu 1
Mục tiêu 3
Mục tiêu 2

6


KẾT QUẢ THẢO LUẬN
1. Thông tin hộ
So sánh giữa ba
nhóm

Tổng chung

BHT ĐHT KHT

Trung Nhỏ
bình nhất

Tuổi đáp viên (tuổi)
Tổng thành viên
(người/hộ)

52,1a 43,7b
3,53 3,63

40,9b
4,13

45,08
3,73

19
1

88
7

Thu nhập bình quân
(triệu/người/năm)

37,7

45,7

40,24

10,9

120

25/12/2014

38,8

Lớn
nhất

7


KẾT QUẢ THẢO LUẬN
2. Đối với người không hút thuốc lá

25/12/2014

8


KẾT QUẢ THẢO LUẬN
2. Đối với người không hút thuốc lá

25/12/2014

9


KẾT QUẢ THẢO LUẬN
2. Đối với người không hút thuốc lá

25/12/2014

10


KẾT QUẢ THẢO LUẬN
3. Đối với người bỏ hút thuốc lá

25/12/2014

11


KẾT QUẢ THẢO LUẬN
3. Đối với người bỏ hút thuốc lá

25/12/2014

12


KẾT QUẢ THẢO LUẬN
4. Đối với người đang hút thuốc lá

25/12/2014

13


KẾT QUẢ THẢO LUẬN
4. Đối với người đang hút thuốc lá

TB: 19,9 tuổi

25/12/2014

14


KẾT QUẢ THẢO LUẬN
4. Đối với người đang
hút thuốc lá

25/12/2014

15


KẾT QUẢ THẢO LUẬN
4. Đối với người đang hút thuốc lá

25/12/2014

16


KẾT QUẢ THẢO LUẬN
4. Đối với người đang hút thuốc lá

25/12/2014

17


KẾT QUẢ THẢO LUẬN
4. Đối với người đang hút thuốc lá

25/12/2014

18


KẾT QUẢ THẢO LUẬN
4. Đối với người đang hút thuốc lá

25/12/2014

19


Chi tiêu gia đình các nhóm đối tượng

(đơn vị: triệu đồng/năm)

Loại chi phí
Thực phẩm
Giáo dục
Sinh hoạt
Sức khỏe
Thông tin
Mua thuốc lá
Khác
Điều trị bệnh do thuốc lá
Tổng chi
25/12/2014

Đã bỏ
thuốc

Đang hút
thuốc

Không hút
thuốc

42,2
8,1b
6,9
8,3
3,9
1,0 b
14,9
4,2 a
85,3

49,1
6,4b
6,7
4,4
3,8
6,4 a
21,1
1,5 b
97,9

56,7
16,2a
8,7
4,9
4,4
0b
19,5
0c
112,1

20


Ưu, nhược điểm của việc HTL
Ưu điểm:

Nhược điểm:

Giao tiếp

 Thói quen hút, nghiện thuốc lá

Cảm thấy tinh thần
thoải mái

 Gây khó chịu cho nhiều người
 Nhiều bệnh đe dọa đến tính mạng

 Mở rộng mối quan  Tốn tiền điều trị bệnh do thuốc lá gây ra
hệ từ việc mời thuốc
 Làm tăng gánh nặng chi tiêu cho gia đình
lá cho nhau
 Tăng nguy cơ bị bệnh cho những người
xung quanh
 Cấm con hút thuốc lá không được
25/12/2014

21


Giải pháp hạn chế tác hại thuốc lá
 Đối với cá nhân người hút
 Tự
thứcgia
để bỏ
thuốc

Đốiý với
đình
người hút

 Giáo
Thường
động,

dụcxuyên
trẻ emvận
từ khi
cònkhông
bé để thuốc hút trong phòng
về đêm
 khi
Vận động người thân và những người xung quanh
 Hút thuốc đúng nơi quy định
 “Vì sức khỏe con chúng ta, không hút thuốc lá”,
“Mái nhà không khói thuốc lá”

25/12/2014

22


Kết luận
 Tuổi bắt đầu hút 19,9 tuổi. BQ hút 16,7 điếu/ngày
 Hero và Jet sử dụng cao nhất
 Người HTL có thể hút ở mọi nơi, mọi lúc, phổ biến nhất là nơi
công cộng
 Chi tiêu thuốc lá 6,4 triệu đồng/hộ/năm, chiếm 6,5% tổng chi tiêu
gia đình của nhóm ĐHT
chi cho sinh hoạt hay giáo dục
 Nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá còn hạn chế
 Đối với nhóm ĐHT, 63% đáp viên bị nhiễm các bệnh liên quan đến
thuốc lá (hô hấp, răng miệng, tim mạch) và phí điều trị bình quân ở
mức 2,8 triệu đồng/người/năm
25/12/2014

23


Kiến nghị
 Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là
thanh thiếu niên
 Cấm các hoạt động kinh doanh thuốc lá
 Công tác xử phạt phải mạnh (lực lượng, phạt tiền thật nặng)
 Tăng thuế thật cao mặt hàng thuốc lá như WHO khuyến cáo
 Thuốc lá lậu phải tiêu hủy ngay, công khai, minh bạch
 Ở các nơi công cộng, công sở phải có phòng hút riêng
 Cán bộ phải làm gương
25/12/2014

24


CÁM ƠN QUÝ THẦY/CÔ
VÀ CÁC BẠN!

25/12/2014

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×