Tải bản đầy đủ

TUD so do cham dut thai ky 13 18tuan

232

70.

S ă

ăCH MăD TăTHAIăK ăTHAIăT ă13ăậ 18ăTU Nă
B NGăPH
NGăPHÁP NONGăG P

4g: 400g Miso ng m áp má

8g: Khám CTC

Không thu n ti n
(ch c, không m )

D

Thu n ti n
(m m,xoá m )


Nong vƠ g p

BV

T

400g Miso áp má

Thu n ti n

Không
thu n ti n

H i ch n r ng

N u không thành công trong 1 đ t dùng thu c, l p l i đ t th 2 sau 1 tu n

B ỉh ối ỉ T D

Phác đ đi u tọ s ỉ ịh ỆhỊa - 2012x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×