Tải bản đầy đủ

TUD viem sinh duc do giang mai

77

30.

VIểMăSINHăD CăDOăGIANGăMAI

I. Nguyên nhân
- LƠăb nhălơyăquaăđ ngătìnhăd c,ăđ ngăth ăhaiăsauăAIDS.
- Doăxo năkhu n:ăTreponema Pallium.
- Sauăkhiăb ănhi m,ăb nhătr ăthƠnhăm tăb nhătoƠnăthơnăvƠăviăkhu năcóăth ăquaănhauălơyă
cho con.
II.

Ch n đoán:ăD aăvƠoălơmăsƠngăvƠăc nălơmăsƠng

D

 Lâm sàng
- D aăvƠoăđ cătínhăc aăs ngăgiangămai,ăv ătríăs ngăth ngă ăơmăh ,ăơmăđ o,ăCTC.
- S ngăgiangămai:ă6ăđ cătínhăc aăAlfredăFournier
1.ăV tăl ătrònăhayăb uăd c,ăđ ngăkínhă0,5ăậ 2cm.

2.ăGi iăh nărõăvƠăđ uăđ n,ăth ngăkhôngăcóăb .
3.ă áyăs ch,ătr n,ăbóngăláng,ămƠuăđ ănh ăth tăt i.
4.ăBópăkhôngăđau.
5.ăN năc ngăch cănh ăbìaăh p.
6.ăH chăkèmătheo.
N uăcóăb iănhi măs ngăđau.

nă<ă5ăngƠy:ăph nă ngămi năd chăhu nhăquangăFTA.
nă<ă7ăngƠy:ăph nă ngăng ngăk tăh ngăc uăTPHA.
n>14ăngƠy:ăVDRL.

Phòng b nhăvƠăđi uătr ă

BV

III.

nă ngăc ăđ nhăb ăth ăBWăv iăkhángănguyênăphospholipid.

T

 C nălơmăsƠng
- C ăđi n:ăVDRLăph
- Hi năđ i
 S ngăxu tăhi
 S ngăxu tăhi
 S ngăxu tăhi

 Phòngăb nh
- Phòngăb nhăcáănhơn
 Trongăgiaoăh p:ănênădùngăbaoăcaoăsu.
 Khiăc năchíchăthu cădùngăkimătiêmăm tăl năr iăb ,ătruy nămáuăph iăth ăVDRLă
và HIV.
- Truy năthôngăs căkh eăsinhăs n
 Giáoăd cănamăn ăthanhăniênăv ătácăh iăc aăb nh.
 Ch ngăt ăn năm iădơm.
 Xơyăd ngăm ngăl iăyăt :ăphátăhi năvƠăđi uătr .
 Th ămáu tr căkhiăk tăhôn.i uătr : chuy năđi uătr ătheoăchuyênăkhoa.

B ỉh ối ỉ T D

PháẾ đ đi u tọ s ỉ ịh ỆhỊa - 2012Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×