Tải bản đầy đủ

TUD dat va thao dung cu tu cung

244

79.

TăVẨăTHỄOăD NGăC ăT ăCUNGă(DCTC)

tăd ngăc ăt ăcungă

I.

1. Chu năb ăkháchăhƠng
 H iăti năs ăđ ălo iătr ăch ngăch ăđ nh.
 Th mă khámă đ ă lo iă tr ă cóă thaiă ho că xu tă huy tă t ă cungă b tă th
nhơn,ăcácăb tăth ngă ăđ ngăsinhăd c.
 Siêu ơmă(n uăc n).
ăv nă
Tìmăhi uănhuăc uăkháchăhƠngăv ăvi căđ tăDCTC.
Gi iăthi uăcácălo iăDCTCăvƠăcáchăđ tăDCTC.
T ăv năcácăthu năl iăvƠăb tăl iăc aăDCTC,ăcácătácăd ngăngo iăỦăth
trí,ăh nădùngăc aăDCTC.
 L chătáiăkhámăsauăđ tăDCTC.

 Ký cam k t.

ngăg păvƠăcáchăx ă

D

2. T
ngă ch aă rõă nguyênă

3. Ch ăđ nhăđ tăvòng
 Cácăph ăn ătrongătu iăsinhăđ ,ăđưăcóăcon.
 Mu năth căhi năm tăbi năphápătránhăthaiăt măth iăb ngăd ngăc ăt ăcung.
4. Ch ngăch ăđ nh

BV

T

a. Tuy t đ i
 Viêmănhi măc pătínhăđ ngăsinhăd c.
 T ăcungăd ăd ng.
 Có thai.
 Rongăkinhărongăhuy tăch aărõănguyênănhơn.
 Ungăth ăđ ngăsinhăd c.
 Saăsinhăd căđ ăII- III.
b. T


ỉg đ i
Ti năc năthaiăngoƠiăt ăcung.
Uăx ăt ăcung.
B nhălỦăvanătimăh uăth p.

B nhălỦăn iăkhoaămưnătínhăkhácăcóăsuyăgan,ăsuyăth n.
B nhălỦăd ă ngăv iăđ ngă(H iăch ngăWilson).

5. K

ăthu t
Khámăxácăđ nhăkíchăth căvƠăv ăth ăt ăcung.
Sátătrùngăơmăh ,ăơmăđ oăvƠăCTC.
K păCTC.ă oăbu ngăt ăcung.
Chu năb ăd ngăc ăt ăcungă(choăcƠnhăd ngăc ăt ăcungăvƠoăc năđ iăv iăvòngăTcu,ăđánhă
d uăc năd ngăc ăt ăcungăchoăphùăh păv iăkíchăth căbu ngăt ăcung).

B ỉh ối ỉ T D

Phác đ đi u tọ s ỉ ịh ỆhỊa - 2012


245


aăd ngăc ăt ăcungăvƠoăbu ngăt ăcungăvƠăl yăc năd ngăc ăra.
 C tădơyăvòngăkho ngă2cm.
 Tháoăk păCTCăvƠălauăs chăCTC,ăơmăđ o.
6. Thu căsauăđ tăvòng
 Khángăsinhău ngăng aănhi mătrùng.
 Gi măcoăth t:ăSpasmaverineă40mg,ă2ăviênăxă2ăl n/ăngƠyăxă3ăngƠy.

II.

Tháo vòng

1. Ch ăđ nhătháoăDCTC

D

a. Vì ệý ếỊ y t
 Cóăthaiă(n uăth yădơyăDCTCăm iăđ cătháo).
 Raănhi uămáu.
 auăb ngăd iănhi u.
 Nhi măkhu năt ăcungăho căti uăkhung.
 Phátăhi năt năth ngăácătínhăho cănghiăng ăácătínhă ăt ăcung,ăc ăt ăcung.
 DCTCăb ăt tăth p.
 ưămưnăkinhă(sauăkhiăm tăkinhă12ăthángătr ălên)
 DCTCăđưăh tăh nă(10ăn măv iăTCuă380-A,ă5ăn măv iăMultiload):ăsauăkhiătháoăcóăth ă
đ tăngayăDCTCăkhácă(n uăkháchăhƠngămu n).

T

b. Vì lý do cá nhân
 Mu năcóăthaiătr ăl i.
 Mu nădùngăm tăBPTTăkhác.
 Th yăkhôngăc nădùngăBPTTănƠoăn a.

BV

2. DCTC có dây

tăm ăv tăb căl ăCTC.
 Sátătrùngăơmăđ oăvƠăCTCăb ngăBetadine.
 Dùngăk măKellyădƠi,ăkéoănh ădơyăvòngăvƠăvòngăraăkh iăbu ngăt ăcung.
 Lauăs chăơmăđ oăvƠăl yăm ăv tăkh iăơmăđ o.
3. DCTC không dây
 Khámăxácăđ nhăt ăth ăt ăcung.
 Sátătrùngăơmăh ,ăơmăđ oăvƠăCTC.
 K păCTC,ăđoăbu ngăt ăcung.
 Dùngămócăvòngăl yăvòngăkh iăbu ngăTC.
 Tháoăk păCTC,ălauăs chăơmăđ o.
4. Thu căsauătháoăDCTC
 Khángăsinhău ngăd ăphòngănhi m trùng.
ầ u ý:
C năph iăt ăv năchoăkháchăhƠngăs ăd ngăm tăbi năphápătránhăthaiăkhácăsauăl yăvòng,ă
nh măphòngăng aămangăthaiăngoƠiăỦămu n.
B ỉh ối ỉ T D

Phác đ đi u tọ s ỉ ịh ỆhỊa - 2012Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×