Tải bản đầy đủ

CTH gay monteggia NL

PHÁT ĐỒ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN MONTEGGA
Ở NGƯỜI LỚN

BV

C
H

N

TH

N
G

C
H

N
H


H
ÌN
H

PHÂN LOẠI GÃY MONTEGGIA THEO BADO
I. Gãy xương trụ, trật chỏm quay ra trước
II. Gãy xương trụ, trật chỏm quay ra sau
III. Gãy xương trụ, trật chỏm quay sang bên
IV. Gãy 2 xương cẳng tay trật mỏm quay ra trước
ĐIỀU TRỊ
1. Gãy mới: gãy Monteggia là gãy rất không vững có các tổn thương:
 Gãy xương
 Trật khớp
 Rách màn liên cốt
 Tổn thương dây chằng
vì thế:Gãy Monteggia mới dù là Bado I, II, III, IV đều mổ cấp cứu:
 Kết hợp xương trụ bằng nẹp ốc
 Nắn kín chỏm xương kiểm tra dưới Carm.
 Nếu nắn kín không được thì mở nắn. Nếu dưới dây chằng vòng thì may lại dây
chằng hoặc tái tạo dây chằng vòng nếu không may nối được
2. Gãy cũ: (từ 1 tháng trở lên)
 Chỏm quay chưa biến dạng: mổ kết hợp xương trụ +- ghép xương, nắn
chỏm quay + tái tạo dây chằng vòng (có thể lấy từ cân duỗi chung các
ngón)
 Chỏm quay biến dạng: cắt bỏ chỏm quay +kết hợp xương trụ bằng nẹp
ốc +- ghép xương
3.Hậu phẫu:
 Nẹp bột cánh- cẳng- bàn tay 2-4 tuần.
 Kiểm tra X-quang mỗi tháng 1 lần trong 3 tháng đầu sau đó 2 tháng 1 lần.
 Thời gian lấy dụng cụ kết hợp xương 1-2 nămTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×