Tải bản đầy đủ

Tìm hiểu về khái niệm và vai trò của IPO

Tìmhiểuvề IPO
1.

Kháiniệmvề IPO vàthịtrường IPO

*Kháiniệmvề IPO
IPO (Initial Public Offering) làpháthànhcổphiếuracôngchúnglầnđầu.
Theo
thônglệtàichínhtrongkinhdoanhviệcpháthànhnàycónghĩalàlầnđầutiêndoanhnghiệphu
yđộngvốntừcôngchúngbắngcáchpháthànhcáccổphiếuphổthông,
nghĩalàcổphiếughinhậnquyềnsởhữuđúngnghĩavàngườinắmgiữcóquyềnbiểuquyếttươ
ngứngtrongcáckỳhọpĐạihộiđồngCổđôngthườngniên hay bấtthường,
cóthểhiểulàcôngtybánmộtphầnquyềnsởhữucủamìnhchongườimuacổphầnđượcgọilàc
ổđông. Mộtphần IPO cóthểchuyểnnhượngcổphầncủacổđônghiệnhữu.
IPO vớimỗidoanhnghiệpchỉcómộtlầnduynhất, vàsaukhiđã IPO
thìcáclầntiếptheođượcgọilàpháthànhcổphiếutrênthịtrườngthứcấp .IPO có ý
nghĩarấtquantrọngvớidoanhnghiệp,
vìvớibấtcứdoanhnghiệpnàođâycũnglàthửtháchđầutiênvàquantrọngnhấtvớihàngloạtkh
íacạnhvậnhành.
* Kháiniệmthịtrường IPO
- Làthịtrườngcủacácdoanhnghiệppháthànhcổphiếulầnđầuracôngchúng

Có ý
nghĩaquantrọngtrongviệchuyđộngvốnchocácdoanhnghiệpgópphầnvàosựpháttriểnchu
ngcủathịtrườngtàichínhnóichungvànềnkinhtếnóiriêng
2 Vaitròcủa IPO vàảnhhưởngcủa IPO đốivớinềnkinhtế
• Vaitròcủa

IPO

_ Đốivớithịtrườngchứngkhoán
Xéttổngthể, đầutưchứngkhoánchỉlàmộtkênhđầutưvàgiátrịđầutư qua
kênhnàyvẫncònquánhỏ so vớisốtiềngửitiếtkiệmtạicácngânhàng. Vìvậy, cácđợt IPO
thànhcôngsẽcótácdụngthúcđẩycácnhàđầutưđếnvớithịtrườngchứngkhoán qua
đólàmtăngquymôvàkhốilượnggiaodịchvàthuhútthêmluồngtiềnlớnvàothịtrườngchứng


khoán. Tuynhiên, trongthờigianngắnhạn,
cũngloạitrừkhảnăngmộtluồngvốntươngđốilớnsẽbịtạmthờihútrakhỏithịtrườngđểđưavà
ođấugiá.
Vớisựthamgianhiệttìnhcủacácđốitácngoại
,dựkiếnmứcgiábánchocácnhàđầutưchiếnlượcnướcngoàidùlà “ hợplýnhất “
căncứvàokhảnăngđónggópchosựpháttriểncủacácdoanhnghiệp IPO
trongtươnglaicũngsẽrấtcao, qua
đóthuđượcnguồnvốnđầutưgiántiếpnướcngoàivàovớithịtrườngchứngkhoántrongnước.
Giữasựkiện IPO củamộtdoanhnghiệpvàthịtrườngchứngkhoáncótácđộng “tươngtác “
lẫnnhau . Sựsôiđộng hay
trầmlắngcủathịtrườngnhữngngàygầnvớingàyđấugiásẽảnhhưởngđếngiácổphiếucủado
anhnghiệp , ngượclại,
kếtquảđấugiácủadoanhnghiệpcũngảnhhưởngđếngiácổphiếukháctrênthịtrường.
Việcxácđịnhmứcgiáđấuthànhcôngtốtđốivớidoanhnghiệpcũngsẽkhiếnthịtrườngđịnhgi
álạicáccổphiếuđangliêmyếtlẫn OTC, trongđóđặcbiệtlàcáccổphiếucùngngành
.Ngoàira, nócòngópphầnlàm “ tăngnhiệt “ chothịtrườngnóichung.
_ Đốivớidoanhnghiệp
Lợi ích đầu tiên mà quá trình IPO mang lại cho doanh nghiệp là cơ hội giao tiếp –
truyền thông những thông tin chính xác tới công chúng và là điểm khởi đầu cho mối
quan hệ với doanh nghiệp với công chúng. IPO thể hiện khẳng định của doanh
nghiệp xây dựng giá trị ổn định dài hạn cho cổ đông
Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán, các công ty có thể huy động
được nhanh và nhiều vốn thông qua việc tiến hành IPO trên thị trường chứng khoán.
Cổ phiếu của công ty cũng có thể đạt được tính thanh khoản rất cao và các giá trị gia
tăng về giá sau khi IPO

Phát hành chứng khoán ra công chúng sẽ tạo ra hình ảnh đẹp và sự nổi tiếng của
công ty, nhờ vậy công ty sẽ dễ dàng hơn và ít tốn kém hơn khi hu động vốn qua phát
hành trái phiếu, cổ phiếu những lần sau.
Ảnh hưởng của IPO đối với nền kinh tế
1, Ảnhhưởngtíchcực:


_Đốivớithịtrườngtàichínhvàsựpháttriểncủanềnkinhtế
Ipolàkênhhuyđộngvốnvôcùngquantrọngvàhiệuquảchochuyểnđổinềnkinhtế,
nógiúpcảithiệnthunhậpngânsáchquốcgia.
Trongthịtrườngtàichínhviệcpháthànhcổphiếulầnđầuracôngchúngđãgiúpchonguồnvố
nvậnđộngtừnơithừavốn sang nơithiếuvốn, giúpcho qua s
trìnhlưuthôngvốnđượcnhanhchốngvàhiệuquả, nhờđótậndụngđượccácnguồnvốnlẻtẻ,
tạmthờinhànrỗiđưavàosảnxuất, kinhdoanh,
đầutưxâydựngnhằmđemlạilợiíchchocácđốitácthamgiathịtrường,
đồngthờiphụcvụnhucầupháttriểncủatoànbộnềnkinhtế.
_Đốivớicácdoanhnghiệp
+Thứnhất,
pháthànhchứngkhoánracôngchúngsẽtạorahìnhảnhđẹpvàsựnổitiếngcủacông ty,
nhờvậycông ty sẽdễdànghơnvàtốnít chi phíhơntrongviệchuyđộngvốn qua
pháthànhtráiphiếu, cổphiếu ở nhưnglầnsau. Thêmvàođó,
kháchhangfvànhàcungứngcủacông ty thườngcũngsễtrởthànhcổđôngcủacông ty và
do vậycông ty sẽrấtcólợitrongviệcmua nguyễn liệuvàtiêuthụsảnphẩm.
+Thứhai, pháthánhchứngkhoánracôngchúngsẽlàm tang giátrịtàisảnròng, giúpcông
ty
cóđượcnguồnvốnlớnvàcóthểvayvốncủangânhàngvớilãisuấtưađãihơncũngnhưcácđiề
ukhoảnvềtàisảncầmcốsẽítphiềnhàhơn.
+Thứba, pháthànhchứngkhoánracôngchúnggiúpcông ty
cóthểthuhútvàduytrìđộingũnhânviêngiỏi.
+Thứtư, pháthànhchứngkhoánracôngchúng, công ty
cócơhộitốtđểxâydựngmộthệthốngquảnlýchuyênnghiệpcũngnhưxâydựngmộtchiếnlư
ợcpháttriểnrõràng.
+Thứnăm,
pháthànhchứngkhoánracôngchúnglàmtăngchấtlượngvàđộchínhxáccủacácbáocáocô
ng ty.
2,Ảnhhưởngtiêucực:
_Đốivớithịtrườngtàichínhvàsựpháttriểncủanềnkinhtế


Bêncạnhnhữngthànhcôngmanglại, việctiếnhành IPO
cũngkhôngthểtránhkhỏinhữngbấtcập, đặcbiệtlàviệcxácđịnhgiá IPO.
Việcxácđịnhgiá IPO cao hay
thấpcóảnhhưởngrấtlớnđếnnhàđầutưmàcònảnhhưởngđếncảdoanhnghiệpvànềnkinhtế
.
Phaloãnghếtmứcgiátrịcổphiếubằngcáchnângvốnđiềulệcủacácdợnvịcổphầnhóa.
IPO củacácdoanhnghiệpvớithông tin không minh
bạchđãtácđộngtiêucựctớithịtrườngcótổchứcvàgâyranhữngbấtổnchocảhệthốngtàichí
nh.
Sựthamgia ồ ạtcủanhiềunhàđầutư,
hoạtđộngđầutưtheophongtràotrongkhinguồncunghạnchếđãlàmmấtcânđốivềcungcầu
chứngkhoán, đẩygiáchứngkhoánvượtkhỏigiátrịthựccủadoanhnghiệp,
gâyratìnhtrạngnóngtrêncảthịtrườngcótổchứcvàthịtrườngtự do.
_Đốivớicácdoanhnghiệp
+Thứnhất,
pháthànhcổphiếuracôngchúnglàmphântánquyềnsởhữuvàcóthểlàmmấtquyềnkiểmso
átcông ty củacáccổđông sang lập do hoạtđộngthôntínhcông ty.
+Thứhai, chi phípháthànhchứngkhoánracôngchúngcao, thườngchiếmtừ 8 – 10%
khoảnvốnhuyđộng. Ngoàira, hàngnămcông ty cũngphảichịuthêmcáckhoản chi
phíphụnhư chi phíkiểmtoáncácbáocáotàichính, chi
phíchoviệcchuẩnbịtàiliệunộpchocơquanquảnlýnhànướcvềchứngkhoánvà chi
phícôngbổthông tin địnhkỳ.
+ Thứba, công ty
pháthànhchứngkhoánracôngchúngphảituânthủmộtchếđộcôngbốthông tin rộngrãi,
nghiêmngặtvàchiusựgiámsátchặtchẽhơn so vớicáccông ty khác. Hơnnữa,
việccôngbốcácthông tin vềdoanhthu, lợinhuận, vịtrícạnhtranh,
phươngthứhoạtđộng, cáchợpđồngnguyênliệu, cũngnhưnguycơbịròrỉthông tin
mậtrangoàicóthểđưacông ty vàovịtrícạnhtranhbấtlợi.


+ Thứtư, độingũcánbộquảnlýcông ty phảichịutráchnhiệmlớnhơntrướccôngchúng.
Ngoàira, do quyđịnhcủaphápluậtviệcchuyểnnhượngvốncổphầncủahọthườngbịhạn
chế.
3 Đặc điểm của IPO
Quy trình IPO
Bước 1: Lựa chọn nhà bao tiêu( nhà bảo lãnh phát hành )
Khi quyết định thực hiện IPO, công ty phát hành phải lựa chọn nhà bao têu ( còn gọi
là nhà bảo lãnh). Nhà bảo lãnh thường là một ngân hang hay một công ty chứng
khoán dduwwjc thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh. Đợt phát hành nhỏ chỉ cần một nhà
bảo lãnh chính, nhưng nếu đợt phát hành lớn thì phải cần đến một vài nhà bảo lãnh
để đảm bảo uy tín và sự thành công cho đợt phát hành ( các nhà bảo lanhc sẽ thành
lập một tổ hợp bảo lãnh )
Công ty phát hành và nhà bảo lãnh phát hành thỏa thuận với nhau một mức giá nhất
định cho một số lượng cổ phiếu xác định, sau đó nhà bảo lãnh phải bán lại số cổ
phiếu đó cho người mua. Chênh lệch giữa giá thỏa thuận của nhà bảo lãnh với công
ty phát hành và giá mà bảo lãnh bán cho người mua được xem như một khoản phí
bảo lãnh phát hành.
Bước 2 : Chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành
Sauk hi chấp nhân làm bảo lãnh phát hành, tổ chức bảo lãnh sẽ liên hệ với các công
ty luật và kiểm toán để chuẩn bị hồ sơ đăng ký phát hành . Công việc quan trọng
nhất mà nhà bảo lãnh phải làm là chuẩn bị bản báo cáo bạch, được xem như là một
quyển sách giới thiệu về công ty phát hành bao gồm tất cả các thông tin tài chính về
công ty phát hành trong vòng 5 năm trở lại đây, thông tin về ban giám đốc và một
bản miêu tả thị trường mục tiêu, đối thủ cạnh tranh, chiến lược phát triển của công
ty. Bản cáo bạch cũng cảnh báo các nhà đầu tư về mối nguy hiểm của việc mua cổ
phiếu ày.
Công ty phát hành và nhóm bảo lãnh phát hành cùng nhau xác định mức giá cho đợt
phát hành mới. Mức giá ước lượng này sẽ được ghi vào bản cacos bạch và mức giá
này có thể gần hoặc khác xa với mức giá phát hành cuối cùng.
Bước 3 : Nộp hồ sơ xin phép phát hành


Sauk hi kết thúc giai đoạn phân tích đánh giá, nhà bảo lãnh sẽ hoàn tất hồ sơ và nộp
lên Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chờ xét duyệt. Nếu có sai sót thì công ty phát
hành và nhà bảo lãnh phát hành phải sữa chữa , bổ sung kịp thời bằng các hồ sơ bổ
sung
Bước 4: Màn vận động ( road show)
Đây là bước quan trọng góp phần thành công trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu
ra công chúng. Vì là các công ty lần đầu phát hành ra công chúng nên các thông tin
lien quan đến công ty hầu như không được nhiều người biết đến. Do đó, cần phải có
một buổi gặp gỡ giữa công ty phát hành, các nhà bảo lãnh phát hành và các nhà đầu
tư tiềm năng để thuyết trình giới thiệu về công ty cũng như những kế hoạch kinh
doanh của công ty. Thông tin mà ban lãnh đạo sử dụng để thăm dò thị trường là
những thông tin đã trình bày trong bản cáo bạch.
Trong buổi vận động, các nhà đầu tư sẽ phát biểu những phản ứng của họ đối với
đợt phát hành. Qua thăm dò, công ty phát hành và nhà bảo lãnh sẽ lựa chọn một
mức giá chào bán hang cuối cùng và quyết định kích cỡ của đợt phát hành, các nhà
bảo lãnh sẽ cố đưa ra một mức gái phù hợp căn cứ trên nhu cầu dự tính của đợt phát
hành và tình hình thị trường.
Bước 5: Công bố phát hành và phân phối cổ phiếu
Sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thông qua và cấp giấy phép phát
hành, công ty phát hành phải ra thông báo phát hành trên các phương tiện thông tin
đại chúng, đồng thời công bố ra công chúng bản cáo bạch chunhs thức và thực hiện
việc phân phối chứng khoán trong một thời gian nhất định kể từ khi được cấp giấy
phép.
Bước 6 : Kết thúc đợt phát hành
Công ty phát hành và các nhà bảo lãnh chuyển giao tiền và chứng khoán tùy theo
những cam kết mà hai bên đã thỏa thuận trong bản các bạch
Cơ chế của IPO
_ IPO truyền thống


Trong IPO truyền thống công ty thuê một ngân hàng đầu tư để bảo lãnh phát hành
cho cả quá trình. Khi tiến hành IPO họ giúp các công ty có đầy đủ các hồ sơ cần
thiết cho một cuộc chào bán. Và điều quan trọng hơn, họ tham gia nhiệt tình trong
việc quyết định giá chào bán ra công chúng. Trong nhiều trường hợp họ cũng sẽ
phải cam kết sẽ tạo lập một thị trường cổ phiếu sau khi phát hành và đảm bảo tính
thanh khoản cho các cổ phiếu sau khi đã phát hành. Ủy ban chứng khoán yêu cầu
các công ty phải chuẩn bị 1 hồ sơ là một văn bản hợp pháp cung cấp các thông tin
tài chính cũng như các công ty khác về công ty tới các nhà đầu tư, trước khi tiến
hành IPO. Các nhà quản lý công ty sẽ phối hợp chặt chẽ với các nhà bảo lãnh phát
hành để chuẩn bị bản tường trình và đưa lên ủy ban chứng khoán xem xét. Một phần
của hồ sơ này là bản các bạch và nó sẽ được thông tin tới các nhà đầu tư trước khi
cổ phiếu được phát hành. Ủy ban chứng khoán sẽ xem xét bản đăng kí của các công
ty để chắc chắn rằng các công ty đã cung cấp đầy đủ các thông tin tới các nhà đầu tư
để họ dễ dàng quyết định trong việc mua bán cổ phiếu. Khi các yêu cầu của ủy ban
chứng khoán đã được thông qua, các công ty mới được quyền chào bán chứng
khoán ra công chúng. Các công ty chuẩn bị bản thuyết minh báo cáo tài chính và
bản cáo bạch bao gồm tất cả các thông tin lien quan đến IPO trong đó nêu rõ số
lượng cổ phần phát hành và giá chào bán.
IPO dựa trên cơ chế đấu giá
IPO dựa trên đấu giá sử dụng internet là nơi diễn ra hoạt động mua cổ phiếu IPO
cho số lượng lớn những nhà đầu tư tiềm năng. Các công ty vẫn cần một ngân hàng
đầu tư để bảo lãnh phát hành IPO, nhưng các khoản chi phí sẽ thấp hơn. Các công ty
sẽ được xác định bao nhiêu cổ phiếu được chào bán và giá của chúng. Việc chào bán
vẫn có thể là một phần của quá trình giới thiệu cho những nhà đầu tư lớn nhưng sẽ
không có việc phân phối chỉ định cổ phần. Thay vào đó, khi cuộc bán đấu giá mở ra,
các nhà đầu tư sẽ đặt lệnh mua cổ phiếu với số lượng và gía muốn mua.
IPO dựa trên đấu giá có thể hấp dẫn các công ty hơn bwie vì các khoản chi phí thấp
hơn. Thêm vào đó , vì IPO dựa trên đấu giá có mức giá cổ phiếu được xác định gần
với giá trị thị trường , sự gia tăng của giá cổ phiếu trong ngày giao dịch đầu tiên
thường nhỏ hơn, điều này có nghĩa là phần lợi nhuận này sẽ về công ty thay vì về
tay các nhà đầu tư. Với nhà đầu tư, IPO dựa trên đấu giá cho phép nhiều nhà đầu tư
tham gia mua cổ phiếu thay vì chỉ giới hạn trong các nhà đầu tư nhỏ. Dù sao thì lợi
nhuận đầu tư từ hình thức đầu tư này nhỏ hơn trong trường hợp IPO truyền thống


Cơ chế IPO mới
Hiện tại cơ chế đấu giá phát hành lần đầu (IPO) tại Việt Nam đang bộc lộ một số
khuyết điểm khiến cho nhiều người đề nghị thay đổi một số quy định, như tăng tiền
cọc, đặt gá trần của đợt đấu giá..
Theo kết quả nghiên cứu của Sherman( 2001), cơ chế đăng ký ghi sổ đang khác
được ưa chuộng. Kế đến là cơ chế phát hành định sẵn.
Tuy nhiên nếu tìm hiểu kĩ, thì cơ chế phát hành định sẵn chỉ là một phiên bản giwois
hạn của đăng ký ghi sổ. Do đó không lạ gì nếu nhiều nước đồng thời sử dụng 2 cơ
chế này
Định giá IPO
Định giá IPO là yếu tố quyết định đến sự thành công của việc phát hành IPO
Thông thường tại các TTCK, các công ty tiến hành IPO và niêm yết luôn nên mức
giá IPO cũng là mức giá tham chiếu cho các phiên giao dịch đầu tiên.
Tuy nhiên, ở Việt Nam, IPO và niêm yết cách nhau một khoảng thời gian nên giá
IPO có thể khác so với giá niêm yết
Các nhân tố ảnh hưởng đến định giá IPO
-Yếu tố thông tin
Giá IPO được xác định dựa vào việc sinh lời của các hoạt động công ty, do đó đòi
hỏi phải có các thông tin về triển vọng lợi nhuận của công ty một các chính xác để
việc định giá IPo có hiệu quả. Ngoài ra , các thông tin về ngành cũng hết sức quan
trọng để các tổ chức tư vẫn tìm kiếm, tiếp cận những thông tin cần thiết liên quan
đến công việc, phục vụ cho việc định giá một cách chuyên sâu và chính xác.
-Môi trường kinh tế vĩ mô
Môi trường kinh tế vĩ mô phát triển ổn định có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc
giúp các nhà kinh tế dự đoán tốt hơn các hcir tiêu kinh tế : chỉ số lạm phát, lãi suất
dài hạn, chỉ số tăng trưởng kinh tế… từ đó định lượng tốt hơn các tham số trong các
công thức xác định giá trị doanh nghiệp. Ngoài ra, môi trường kinh tế cạnh tranh với
sự ổn định của các ngành sản xuất sẽ đem lại sự ổn định cho nguồn cung cấp đầu


vào và sức may thị trường các sản phẩm của công ty, giúp cho các nhà kinh tế có dự
dự đoán chính xác hơn về khả năng tăng trưởng trong tương lai của doanh nghiệp.
-Môi trường chính trị pháp luật
Môi trường chính trị pháp luật minh bạch, ổn định sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động
hiệu quả, từ đó các kế hoạch cho tương lai cũng trở nên khả thi hơn. Do đó việc dự
báo luồng tiền của doanh nghiệp sẽ trở nên dễ dàng và đáng tin cậy hơn. Hơn thế, sự
quy định rõ rang của pháo luật về phương pháp tính giá, định giá các tài sản.. giúp
các doanh nghiệp định giá tính tiasn một cách chính xác hơn giá trị doanh nghiệp.
-Quy trình xác định doanh nghiệp
Quy trình IPO bao gồm cả quy trình định giá IPO và cơ chế phát tín hiệu, tiếp cận
thị trường, cách thức và thời điểm phát hành ảnh hưởng rất lớn đến việc định giá.
Quy trình IPO sẽ ảnh hưởng đến giá trị IPO theo cả chiều hướng tốt lẫn xấu.
Khả năng sinh lợi và xu thế tăng trưởng trong tương lai cao hơn mức lợi nhuận mà
doanh nghiệp tạo ra trong tương lai và là hoạt động có tính rủi ro. Chỉ có xu thế tăng
trưởng của lợi nhuận mà doanh nghiệp tạo ra trong tương lai cao hơn mức lợi tức
hiện tại mới hấp dẫn được nhà đầu tư. Nói cách khác, khi định giá trị tài sản doanh
nghiệp để đầu tư, thực chất nhà đầu tư không mua tài sản đó mà muốn sở hữu dòng
thu nhập do tài sản đó mang lại cho họ trong tương lai. Tuy nhiên, một trong những
đặc tính khó lường và mô tả nhất của doanh nghiệp là khả năng sinh lợi. Tất nhiên,
nhà đầu tư có thể đo lường khả năng sinh lợi dựa trên số liệu kế toán trong quá khứ
và hiện tại, nhưng rất nhiều cơ hội kinh doanh đòi hỏi việc hy sinh lợi nhuận hiện tại
để nhận được lợi nhuận lớn hơn rất nhiều trong tương lai. Do vậy, lợi nhuận hiện tại
có thể phản ánh sai lệch lợi nhuận trong tương lai
Tình hình tài chính
Một doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh sẽ giảm rủi ro của đồng vốn đầu
tư, hay nói cách khác, nhà đầu tư đánh giá cao các cơ hội đầu tư tương đối an toàn.
Trái lại, những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính yếu thường gắn với rủi ro cao,
nhất là khi doanh nghiệp muốn mở rộng phát triển hoặc triển khai các dự án đầu tư.
Nhà đầu tư trả giá thấp để có thể đạt được tỉ suất lợi nhuận cao bù đắp cho mức rủi
ro mà họ có thể phải gánh chịu. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần phân biệt rõ tình hình tài


chính của doanh nghiệp mới thành lập khác biệt với doanh nghiệp đã hoạt động lâu
năm
Tài sản hữu hình và tài sản vô hình của doanh nghiệp
Tài sản hữu hình của doanh nghiệp bao gồm nhà xưởng, máy móc, cơ sở hạ tầng,…
Như vậy, máy móc, trang thiết bị cũ hay mới , trình độ công nghệ hiện đại hay lạc
hậu.. đều ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất ra các sản phẩm và dịch vụ hiện tại
và tương lai, cũng như khả năng cạnh tranh sản phẩm của doanh nghiệp trên thị
trường. Điều này sẽ quyết định thị phần của doanh nghiệp và trực tiếp ảnh hưởng
đến lợi nhuận kỳ vọng của nhà đầu tư
Song song với tài sản hữu hình là tài sản vô hình. Thương hiệu, bản quyền, bí quyết
kỹ thuật,uy tín .., là những tài san vô hình phổ biến của doanh nghiệp. Mặc dù tài
sản vô hình không có hình thái vật chất cụ thể như các trang thiết bị máy óc nhà
xưởng khác của doanh nghiệp, nhưng nó lại rất có giá trijvaf có thể trở thành yếu tố
quan trọng trong sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Nếu như trước đây,
tài sản hữu hình thường được coi là thước đo giá trị và tính cạnh tranh của doanh
nghiệp trên thị trường thì hiện nay, cách hiểu này đã thay đổi đáng kể và tài sản vô
hình đang dần trở thành yếu tố quyết định giá trị của doah nghiệp.
Yếu tố con người
Mặc dù trong thời đại ngày nay, công nghệ đã trở thành một trợ thủ đắc lực trong
quản lý trên mọi phương diện. Tuy nhiên, công nghệ dù có hữu dụng đến mấy cũng
không đem lại những biến đổi tích cực, nếu con người không sẵn sang hoặc không
có khả năng ứng dụng một cách hiệu quả. Con người chính là yếu tố quan trọng nhất
quyết định giá trị doanh nghiệp. Đặc biệt, các nhà quản trị doanh nghiệp trở thành
một trong những yếu tố rất đáng quan tâm khi xem xét đầu tư vào một cổ phiếu của
doanh nghiệp.Một ban lãnh đạo tài năng được xem là xương sống của bất kỳ doanh
nghiệp thành công nào. Lãnh đạo có tài có thể đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn,
đạt được những thành tựu được xã hội ghi nhận và ngược lại. Thế nhưng, vấn đề
điịnh giá ban lãnh đạo doanh nghiệp thật sự là việc làm rất khó, bởi có thể nói rằng ,
yếu tố con người , nhất là các vị trí quản trị cấp cao được xem là tài sản vô hình lớn
nhất của doanh ngiệp, mà việc định giá tài sản vô hình luôn luôn là một việc không
hề đơn giàn
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×