Tải bản đầy đủ

CẤU TRÚC đề THI THPT QUỐC GIA môn vật lý năm 2016

CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC
GIA MÔN VẬT LÝ NĂM 2016
Môn Vật lý là môn tự chọn có số lượng thí sinh dự thi đông nhất sau 03 môn bắt buộc theo thống
kê của Bộ giáo dục. Vì thế để giúp học sinh hiểu rõ cấu trúc đề thi thpt quốc gia môn Vật Lý 2016
như thế nào. Cùng ban chuyên môn Vật Lý Tổ Hợp Giáo Dục Chất Lượng Cao 5-Star phân tích rõ
cấu trúc 6 năm gần đâu và đưa ra dự đoán cấu trúc năm 2016. 1.PHÂN TÍCH CẤU TRÚC ĐỀ
THI C&

Môn Vật lý là môn tự chọn có số lượng thí sinh dự thi đông nhất sau 03 môn bắt buộc
theo thống kê của Bộ giáo dục. Vì thế để giúp học sinh hiểu rõ cấu trúc đề thi thpt
quốc gia môn Vật Lý 2016 như thế nào. Cùng ban chuyên môn Vật Lý Tổ Hợp Giáo
Dục Chất Lượng Cao 5-Star phân tích rõ cấu trúc 6 năm gần đâu và đưa ra dự đoán
cấu trúc năm 2016.
1.PHÂN TÍCH CẤU TRÚC ĐỀ THI CÁC NĂM TRƯỚC
Từ năm 2007 đến nay BGD môn Vật lý trong kỳ thi THPT Quốc Gia (ĐH- CĐ) thi
theo hình thức trắc nghiệm.
a.Về số câu trong đề
+ Từ năm 2007 đến 2012 đề thi gồm 60 câu: 40 câu chung dành cho tất cả các thí sinh
và 20 câu còn lại ( 10 câu dành cho ban cơ bản, 10 câu dành cho ban nâng cao ). Điểm
mỗi câu 0,2 điểm.
+ Từ năm 2013 đến 2015 đề thi gồm 50 câu chung cho tất cả các thí sinh ( không chia

theo phân ban hay không phân ban). Nội dung kiến thức tập trung vào các chương của
chương trình học ban cơ bản ( trừ từ vi mô đến vĩ mô): dao động cơ, sóng cơ và sóng
âm, Dòng điện xoay chiều, dao động và sóng điện từ, sóng ánh sáng, lượng tử ánh
sáng và vật lý hạt nhân.
b. Về cách ra đề


Đề thi trộn lẫn số câu của các chương với nhau không theo quy luật từ dễ đến khó
hay từng chương một.
c. Về nội dung kiến thức
Bản chất môn Vật Lý là một môn khó, phải nắm được kiến thức lý thuyết mới làm
được các bài tập vì thế bổ dọc đề thi ta nhận thấy:
+ Số câu lý thuyết : 15-17 câu.
+ Số bài tập định tính ( Bài tập dưới dạng công thức ): 2-3 câu.
+ Số bài tập định lượng : 32-30 câu.
Sau đây là bảng phân tích cấu trúc đề thi các năm theo từng chương:

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC ĐỀ THI 2010 – 2015 (Theo chương trình chuẩn)

2. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2015


Năm 2015 BGD đã có bước đổi mới trong kỳ thi, đổi tên kỳ thi Đại học – Cao đẳng
thành kỳ thi THPT Quốc Gia. Gộp 4 kỳ thi ( Tốt nghiệp, hai kỳ thi ĐH- CĐ, và 1 kỳ
thi Cao đẳng) làm một kỳ thi duy nhất. Vì vậy đề thi môn Vât lý 2015 đã có nhiều
thay đổi:
+ Về số câu: 50 câu.
+ Về cách ra đề: trộn lẫn 50 câu của các chương với nhau trong chương trình Vật Lý
12 ban cơ bản (Trừ chương từ vi mô đến vĩ mô).
+ Về nội dung kiến thức:
30 câu đầu chiếm khoảng 60% số câu trong đề thi là các kiến thức rất cơ bản
phân bố tương đối đều trong chương trình vật lý 12. Những câu hỏi đó trải đều trong
các chương. Trong đó, có nhiều câu dễ thuộc phần dòng điện xoay chiều (khoảng 6
câu). Các câu hỏi kiểm tra về tính chất sóng của ánh sáng, lượng tử ánh sáng, vật lý
hạt nhân đều là những câu hỏi mà học sinh có thể làm nhanh. Như vậy, với mục tiêu
đạt 6-7 điểm môn vật lí thì các em hoàn toàn có thể đạt được.
-

20 câu sau chiếm khoảng 20-30% số câu dùng để chọn được học sinh khá, giỏi
vật lí vẫn là các nội dụng liên quan đến:

o

Chương dao động cơ học: Đó là những bài toán va chạm giữa hai vật, bài
toán về lực đàn hồi, lực phục thồi, con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực…

o

Chương sóng cơ và sóng âm: chú ý đến những bài toán xác định số cực đại,
cực tiểu trong các cạnh của các hình đặc biệt ( hình vuông, hình chữ nhật, hình tam
giác hay hình tròn), Xác định khoảng cách max, min từ điểm khảo sát đến hai nguồn..

o

Chương dòng điện xoay chiều: xoay quanh các bài toán liên quan đến cực
trị, bài toán hộp đen, bài toán về độ lệch pha…

o

Chương dao động và sóng điện từ: đó là bài toán ghép tụ, tụ xoay…

o

Chương sóng ánh sáng: bài toán cần quan tâm đó là xác định số vân sáng
cùng màu với vân sáng trung tâm và gần vân sáng trung tâm nhất, các bài toán về giao
thoa với ánh sáng hỗn hợp, hoặc bài toán xác định độ dịch chuyển của hệ vân giao
thoa khi trước hai nguồn đặt một bản mỏng…

o

Chương lượng tử ánh sáng: chú ý đên bài toán electron chuyển động trong
điện trường và từ trường, xác định quãng đường và vận tốc của nó.

o

Chương vật lý hạt nhân: cần quan tâm tới hai định luật bảo toàn động lượng
và bảo toàn năng lượng toàn phần để xác định vận tốc hay góc hợp bởi hai hạt nhân


Sau đây là bảng phân tích chi tiết cấu trúc đề thi THPT Quốc Gia 2015:

PHÂN TÍCH CHI TIẾT CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN VẬT
LÝ NĂM 2015

3. DỰ ĐOÁN CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2016
Qua cách ra đề thi THPT Quốc Gia môn Vật Lý 2015 ta nhận thấy:
+ Để đạt điểm 6-7 không khó, các em chỉ cần học kiến thức cơ bản trong sách giáo
khoa và những bài tập chỉ cần sử dụng một công thức tính. Vì thế các em cần tham
khảo những bài giảng của thấy Phạm Quốc Toản trong khóa học luyện thi đại họcTHPT Quốc Gia 2016.
+ Để đạt 2-3 điểm dành cho học sinh có lực học khá, giỏi: vì thế yêu cầu phải năm
vững kiến thức và rèn luyện kỹ năng thực hành nhuần nhuyễn. Khóa luyện thi Đại
học- THPT Quốc Gia điểm 9-10 môn Vật lý 2016 và khóa tổng ôn kiến thức thi Đại
học – THPT Quốc Gia môn Vật lý 2016 của thầy Nguyễn Đức Lâm sẽ giúp các em
hoàn thiện đầy đủ kiến thức.

DỰ ĐOÁN CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2016
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×