Tải bản đầy đủ

Bản tự kiểm điểm cá nhân

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BCH LCĐ KHOA …….

Hải Phòng, ngày 6 tháng 4 năm 2016

CHI ĐOÀN ……………..
***

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
V/v phấn đấu, rèn luyện của đoàn viên ưu tú
Kính thưa: ..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Kính thưa các đồng chí UV BCH chi đoàn Sư Phạm Toán K14, các đồng chí đoàn
viên chi đoàn Sư Phạm Toán K14 có mặt tại cuộc họp ngày hôm nay
Tên tôi là :

Sinh ngày : …/…/….

Nơi sinh: Hải Phòng.

Hiện tôi là đoàn viên thuộc Chi đoàn ………….. thuộc khoa ……, trường ĐH Hải
Phòng.
Trong suốt quá trình phấn đấu, rèn luyện của bản thân trong tổ chức Đoàn TNCS
HCM, tôi tự nhận thấy mình có những ưu và khuyết điểm như sau:

I.
Ưu điểm
1. Về tư tưởng – chính trị.
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách và pháp luật của nhà nước
- Có nhận thức chính trị đúng đắn với các mục tiêu, lí tưởng của Đảng CSVN.
2. Học tập
- Luôn tích cực học tập nâng cao trình độ, kiến thức của bản thân, phấn đấu hoàn thiện
bản thân.
- Luôn phấn đấu đạt kết quả tốt trong học tập qua các kì học.
Kết quả học tập trong các kì học vừa qua:

Học kì
I
II
III
IV
V

Điểm TBC học tập

- Tham gia sinh viên nghiên cứu khoa học
3. Phẩm chất – đạo đức.
- Có đạo đức tốt, luôn được thầy cô tin tưởng và bạn bè quý mến.


- Không vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường trong học tập và thi cử.
- Tham gia các hoạt động xã hội như: hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở các địa phương
trong ngày Thương binh liệt sĩ 27 -7, hoạt động hiến máu nhân đạo, chiến dịch tiếp
sức mùa thi…
- Có ý thức kỉ luật cao trong công tác.

4. Năng lực công tác.
- Năng lực công tác tốt, nhiệt tình và có trách nhiệm hoàn thành tốt trong các hoạt động
của Chi Đoàn.
II.
Khuyết điểm
Bên cạnh những ưu điểm kể trên, tự nhận thấy mình còn có những khuyết điểm như
sau:

- Vẫn chưa kiên quyết đấu tranh với cái xấu, cái chưa được trong các hoạt động của
đoàn viên.
- Tinh thần phê bình và tự phê bình cá nhân chưa cao.
III.
Kết luận
Căn cứ vào quá trình học tập và công tác Đoàn trong thời gian vừa qua, tôi tự
nhận thấy bản thân ngoài nhưng ưu điểm còn có nhưng sai sót nhất định.
Vậy kính mong các đồng chí trong Chi Đoàn Sư Phạm Toán K14, Liên Chi Đoàn
khoa Toán, Đoàn trường ĐHHP xem xét, góp ý và đồng thời tạo điều kiện giúp đỡ tôi
phấn đấu, rèn luyện bản thân ngày càng hoàn thiện hơn, xứng đáng là đoàn viên ưu
tú.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người tự kiểm điểm

Phạm Thị Thanh Hàx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×