Tải bản đầy đủ

Vai trò của công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng

Vai trò của công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp
luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường,
giải phóng mặt bằng

Vai trò của công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức
pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi
thường,

giải

phóng

mặt

bằng.

Giải phóng mặt bằng là một công việc hết sức quan trọng trong
một dự án nhưng thực tế nó rất khó khăn bởi việc thu hồi đất trực
tiếp ảnh hưởng đến các quyền lợi về tài sản, nơi sinh sống, công
việc của người có đất bị thu hồi. Nếu việc giải phóng mặt bằng
không thuận lợi sẽ dẫn tới làm chậm trễ tiến độ, thậm chí tạo

thành dự án “treo”. Khó khăn ở đây chính là việc người dân phản
đối việc thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng. Nguyên
nhân của vấn đề này có thể là do giá đền bù quá thấp, việc hỗ trợ
tái định cư không thỏa đáng, sai sót của các cơ quan chức năng, sự
thiếu sót của pháp luật và do chính nhận thức pháp luật của người
dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt
bằng. Chậm trễ trong giải phóng mặt bằng không chỉ ảnh hưởng
trực tiếp đến lợi ích của Nhà nước, của chủ đầu tư, mà còn ảnh
hưởng đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của những người
bị thu hồi đất. Do đó ngoài việc khắc phục những vấn đề về quy
định pháp luật, công tác quản lý, trình độ và đạo đức của cán bộ
thì công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật
của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải
phóng mặt bằng có một vai trò hết sức quan trọng:


- Thứ nhất, giúp họ hiểu các quy định này từ đó tự giác tuân thủ
thực hiện, chấp hành các quyết định của nhà nước đồng thời giúp
họ nắm được những quyền lợi chính đáng mà mình có. Những
quyền lợi ở đây đó chính là cách thức bồi thường, số tiền bồi
thường, các khoản hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
Hơn nữa, người dân sẽ tự giác tuân thủ chấp hành việc giải phóng
mặt bằng qua đo góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của đất
nước vừa nhanh chóng ổn định cuộc sống, tránh được các thiệt hại
không đáng có cho bản thân người bị thu hồi đất.
- Thứ hai, việc nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trong
việc thực thi các quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng cũng
sẽ giúp họ biết được những quyết định nào của cơ quan chức năng
là chưa hợp lý, sai pháp luật để có thể khiếu kiện đòi quyền lợi cho
mình một cách chính xác, tránh tình trạng khiếu nại tràn lan, vượt
cấp, phản đối các quyết định của nhà nước ngay cả khi phương án
bồi thường giải phóng mặt bằng đã thỏa đáng và chính xác.
- Thứ ba, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức
pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi
thường, giải phóng mặt bằng nói riêng và pháp luật đất đai nói
chung là cơ hội để các cơ quan nhà nước tiếp xúc với nhân dân,
lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của người dân. Điều này
đảm bảo nguyên tắc dân chủ, dân biết, dân bàn, dân làm, dân
kiểm tra khi mà người dân có thể biết được các quy định của pháp
luật về giải phóng mặt bằng, hành vi nào là sai pháp luật, các

quyền lợi mà họ được hưởng, các quyết định của cơ quan chức
năng đã hợp lý, khi nào có thể khiếu kiện…x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×