Tải bản đầy đủ

Phân tích thiết kế hệ thống cửa hàng cho thuê băng đĩa quang trung

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
Khoa Công Nghệ Thông Tin

BÀI TẬP

LỚN

Môn: Phân tích
thống

thiết kế hệ

Tên Đề Tài: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý
cửa hàng cho thuê băng đĩa Quang Trung
Giáo viên hướng dẫn: Vũ Minh Yến
Lớp: HTTT1 – K6
Nhóm sinh viên thực hiên: Nhóm 2
Trần Văn Hằng
Vương Sỹ Tuấn

Hà Nội , tháng 06 năm 2013


Page 1


Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, lao động trí óc dần thay
thế cho lao động chân tay bằng những ứng dụng khoa học kỹ thuật. Và góp phần
đắc lực trong cuộc cách mạng khoa học này phải kể đến lĩnh vực công nghệ thông
tin.Công nghệ thông tin được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Như chúng ta đã biết,
việc quản lý kinh doanh của rất nhiều cửa hàng nói chung và cửa hàng băng đĩa nói
riêng vẫn tiến hành rất thủ công, việc ghi chép thông qua sổ sách gặp rất nhiều trở
ngại, gây khó khăn cho người quản lý khi muốn xem sét tình trạng các mặt hàng
còn hay hết. Từ thực tế như vậy mà nhóm chúng em đã tiến hành xây dựng một
phần mềm quản lý cho một cửa hàng bán và cho thuê băng đĩa .
Phần mềm là một chương trình cho phép người sử dụng thực hiện một cách
nhanh chóng, chính xác việc nhập dữ liệu, lưu trữ cập nhật thông tin cho các loại
băng đĩa , thực hiện yêu cầu tìm kiếm thông tin thống kê bán hàng hay báo cáo tài
chính của cửa hàng …với giao diện làm việc thân thiện ,dễ sử dụng .....
Mong rằng với phần mềm này chúng em có thể đóng góp được một phần
nào đó vào sự phát triển kinh doanh của các cửa hàng băng đĩa .


Chương 1. Khảo sát hiện trạng và xác lập dự án
Giới thiệu chung
Cửa hàng cho thuê băng đĩa Quang Trung cũng như bao cửa hàng cho thuê
1.1.

băng đĩa khác là nơi mà phục vụ cho người dân thích thuê băng đĩa. Mọi công
việc trong cửa hàng đều được làm một cách khá thủ công, chưa có sự tham gia hỗ
trợ của máy tính nên còn rất nhiều hạn chế trong quản lý, kinh doanh cửa hàng. Vì
vậy mà cửa hàng muốn có một hệ thống máy tính hỗ trợ các công việc trong của
hàng.
Hiện trạng của hệ thống
Cửa hàng có rất nhiều các loại đĩa với những thể loại khác nhau: Nhạc đỏ,
1.2.

nhạc trẻ, nhạc thiếu nhi, phim kinh dị, phim hành động, phim tình cảm…. Các đĩa
này được chia theo từng thể loại. Cửa hàng luôn cập nhật thêm đĩa mới với nhiều
thể loại phong phú từ nhà cung cấp. Các đĩa này sau khi nhập về sẽ được bổ sung
vào danh sách Album đĩa và được xếp lên giá phân loại.
Khi cần cập nhật thêm đĩa mới thì cửa hàng sẽ gửi đơn đặt hàng (Trên đơn

đặt hàng có ghi danh sách các đĩa cần nhập) cho nhà cung cấp. Nhận được yêu cầu
từ phía cửa hàng thì nhà cung cấp sẽ mang đĩa đến giao cho cửa hàng. Khi giao
hàng nhà cung cấp sẽ gửi cho cửa hàng phiếu giao hàng và hóa đơn thanh toán.
Nhân viên nhận hàng, phiếu giao hàng và hóa đơn thanh toán rồi sau đó thanh
toán tiền cho nhà cung cấp, cập nhật thông tin vào sổ nhập đĩa rồi sắp xếp và phân
loại các đĩa.
Trong thời gian sử dụng nếu đĩa do nhà cung cấp có vấn đề chất lượng hay
sản phẩm ko đạt yêu cầu thì nhân viên cửa hàng xem xét và gửi thông tin sự cố
cho nhà cung cấp và yêu cầu được xử lý rồi sau đó lập báo cáo dể báo cáo lên cho
chủ cửa hàng.


Khi khách có nhu cầu thuê đĩa sẽ chọn đĩa từ danh sách Album đĩa đã được
phân loại sẵn. Trong Album đĩa sẽ ghi tất cả các loại đĩa có trong cửa hàng đã
được phân loại theo từng thể loại riêng cho khách hàng thuận tiện trong việc tìm
kiếm đĩa muốn thuê. Sau khi đã chọn được đĩa cần chọn khách hàng thông báo
cho nhân viên. Khi nhận được yêu cầu từ phía khách hàng, nhân viên sẽ kiểm tra
xem có đĩa đó trong cửa hàng không, nếu không thì thông báo lại cho khách và
báo cho khách thời gian có thể quay lại để thuê đĩa đó. Ngược lại thì nhân viên
cửa hàng lập phiếu thuê đĩa và hướng dẫn khách làm thủ tục thuê đĩa cho khách
hàng và cập nhật thông tin vào sổ thuê đĩa.
Khi khách đến trả đĩa nhân viên cửa hàng sẽ kiểm tra phiếu thuê đĩa, đối
chiếu các thông tin trên phiếu thuê đĩa với sổ thuê đĩa và kiểm tra đĩa. Nếu không
đúng đĩa thì không nhận và yêu cầu khách hàng kiểm tra lại. Ngược lại thì lập
phiếu thanh toán cho khách, thanh toán tiền với khách và cập nhật các thông tin
cần thiết vào sổ trả đĩa
Và theo hàng tháng thì nhân viện sẽ thống kê tổng hợp tình hình trong cửa
hàng, lập báo cáo để báo cáo lên cho chủ cửa hàng.

Các biểu mẫu
-

Bảng giá(phân loại)
Số:…
ST

Tên hàng Mô tả hàng

T

-

Đơn đặt hàng

Đơn vị tính

Đơn giá = 1 đĩa/1 ngày


ĐƠN ĐẶT HÀNG
Số: …..
Tên khách hàng: ………..
Địa chỉ: …………
Điện thoại: ……….
Ngày đặt: …………..
STT
Tên hàng
Mô tả hàng
Đơn vị tính
Số lượng

-

Phiếu giao hàng.

PHIẾU GIAO HÀNG
(theo đơn đặt hàng số ….)
Số: …..
Tên người nhận hàng: ………..
Địa chỉ: …………
Điện thoại: ……….
Nơi bàn giao: ………….
Ngày giao: …………..
STT
Tên hàng
Đơn vị tính
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền

-

Hóa đơn thánh toán


HÓA ĐƠN THANH TOÁN
(theo số phiếu giao hàng: …..)
Số:….
Ngày: ………….
Tên khách hàng: ………………
Địa chỉ: ……………..
Số tiền nộp (số): ……………………………đồng.
Số tiền nộp (chữ): ………………………………………………………………
-

Chữ
Sổ nhập
đĩaký người nộp

Kế toán

Số: …

-

ST

Tên

T

hàng

Mô tả hàng

Số lượng Đơn vị tính

Ghi chú

Sổ thuê đĩa
Số: …
STT

Tên khách

Địa chỉ

hàng

-

Tên

Mô tả

Số

hàng

hàng

lượng

Đơn Ngày

Tiền

giá

cọc

thuê

Sổ trả đĩa
Số: …
STT Tên
khách
hàng

Địa

Tên

Mô tả Số

chỉ

hàng hàng

Đơ

Ngày Ngà

Thành

lượn

n

thuê

tiền

g

giá

y trả


-

Phiếu thuê đĩa

PHIẾU THUÊ ĐĨA

Cửa hàng
Quang Trung

Số:…..
-

Tên khách hàng: …………
Địa chỉ:……………………
Tên hàng: ………………...
Mô tả hàng: ………………
Số lượng: …………………
Đơn giá: ………………….
Ngày giờ thuê: …………..
Tiền đặt cọc: …………….

Khách hàng

-

Nhân viên cửa hàng

Sổ tổng hợp đánh giá đĩa thuê:
Số: …

-

ST

Tên

Mô tả

T

hàng

hàng

Phiếu thanh toán

Số lượng

Số lần thuê

Thời gian thuê
(dài/ngắn)


PHIẾU THANH TOÁN

Cửa hàng
Quang Trung

số:….
-

Tên khách hàng: …………
Địa chỉ:……………………
Tên hàng: ………………...
Mô tả hàng: ………………
Số lượng: …………………
Đơn giá: ………………….
Ngày giờ thuê: ……………
Ngày giờ trả đĩa: ………….
Tiền đặt cọc: ………….……
Thành tiền: …………………

Khách hàng

1.3.

Nhân viên cửa hàng

Đánh giá hiện trạng
• Ưu điểm của hệ thống cũ:
- Hệ thống làm việc đơn giản.
- Công cụ và phương tiện rẻ tiền.
• Nhược điểm của hệ thống cũ:
- Tốn nhân công.
- Khi có công việc tìm kiếm, báo cáo thì mất khá nhiều thời
gian.
- Các công việc như cập nhật, sửa đổi các thông tin sẽ thiếu
chính xác.
- Việc quản lí sẽ rất phức tạp.


- Mọi công việc đều được lưu trữ bằng sổ sách nên đòi hỏi sự tỉ
mỉ và tốn nhiều thời gian.
- Sổ sách cồng kềnh và dễ bị mối mọt, thất lạc thông tin.
Như vậy, chúng ta sẽ ứng dụng tin học vào các công việc như
nhập đĩa, cho thuê đĩa, nhận trả đĩa và báo cáo, thống kê.
1.4.

Yêu cầu với hệ thống mới
- Khắc phục những khó khăn, hạn chế của hệ thống cũ (phương
-

pháp thủ công).
Tổ chức hoạt động chặt chẽ hiệu quả.
Giảm bớt lưc lượng lao động trong hệ thống
Việc lưu trữ, tìm kiếm, thống kê thông tin nhanh, chính xác.
Việc quản lý thông tin được bảo đảm.
Giúp việc quản lý, nắm bắt, xử lý thông tin nhanh chóng, kịp
thời.

1.5.

Giải pháp
Xây dựng một hệ thống máy tính có thể giải quết được tất cả
các công việc nhập đĩa, cho thuê đĩa, nhận trả đĩa, tổng hợp báo cáo.

1.6.

Xác định phạm vi và hạn chế
- Xác định các lĩnh vực của dự án: nhập đĩa, cho thuê và nhận trả
đĩa, tổng hợp báo cáo.
Hạn chế: Phải xây dựng một hệ thống quản lý thân thiện, dễ sử dụng.

1.7.

Xác định mục tiêu và ưu tiên
- Mục tiêu: Xây dựng một hệ thống quản lý cửa hàng cho thuê
băng đĩa Quang Trung. Nhằm tin học hóa trong việc cho thuê
đĩa, giúp cửa hàng quản lý việc cho thuê một các dễ dàng. Hệ
thống quản lý phải khắc phục được những nhược điểm của hệ
thống cũ, giúp cho người quản lý dễ dàng thực hiện được nhiệm
vụ quản lý một cách nhanh chóng và chính xác, thuận tiện.


-

Ưu tiên: Xây dựng hệ thống trên hệ thống máy tính cấu hình
thấp nhưng vẫn đáp ứng được các công việc của hệ thống, giảm
chi phí xuống mức tối đa.

1.8.

Lập dự trù về thiết bị
Thiết bị cần có:
- Thiết bị dự tính gồm một máy đơn có cài hệ điều hành
Windows XP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ lập trình và
các phần mềm hỗ trợ đi kèm.
- Thiết bị ngoại vi: Chuột dây, bàn phím.
- Đào tạo người dùng: Tổ chức hướng dẫn cho nhân viên, chủ
cửa hàng học nhanh cách sử dụng, vận hành hệ thống và các
thiết bị máy tính.

1.9.

Phân công trách nhiệm và nhân sự
Lập ban điều hành dự án: Hằng và Tuấn cùng chị Nga (chủ cửa hàng).
Đi khảo sát thực tế: Hằng.
Thành lập tổ phân tích, thiết kế: Hằng và Tuấn có trách nhiệm phân

tích và thiết kế hệ thống quản lý cửa hàng bán băng đĩa Quang Trung.
1.10. Lập kế hoạch triển khai dự án
-

Lập lịch: Tiến hành xây dựng hệ thống không quá 3 tháng.
Tiến độ triển khai dự án:
+ Khảo sát:
Thực hiện khảo sát trong một ngày.
+ Phân tích thiết kế hệ thống:
Tổng hợp thông tin khảo sát.
Phân tích, tông hợp đưa ra các sơ đồ cần thiết như: sơ đồ
chức năng, sơ đồ luồng dữ liệu.
Thiết kế chương trình, tạo khung nhìn chi tiết về chương
trình cần xây dựng.
+ Xây dựng, hoàn thiên và thử nghiệm chương trình:


Xây dựng chương trình, xây dựng các modul, các thư
viện đi kèm nếu cần.

Chương 2. Phân tích và thiết kế chức năng
2.1.

Sơ đồ phân cấp chức năng
QUẢN LÝ CỬA HÀNG CHO THUÊ BĂNG ĐĨA QUANG TRUNG

Nhập đĩa

Cho thuê đĩa

Gửi đơn đặt hàng

Chọn đĩa muốn
thuê

Nhận phiếu giao
hàng và hóa đơn
thanh toán

Lập phiếu thuê đĩa

Thanh toán tiền

Cập nhật thông tin
vào sổ nhập đĩa
Sắp xếp và phân
loại đĩa

2.1.2. Mô tả chức năng lá

Nhận
Nhậntrảtrảđĩa
đĩa

Kiểm tra phiếu
thuê
Lập phiếu thanh
toán
Cập nhật thông tin
vào sổ trả đĩa

Thống kê báo cáo

Thống kê tổng
hợp
Lập báo cáo


Gửi đơn đặt hàng: Khi cần cập nhật thêm đĩa cho cửa hàng thì nhân viên có thể lập
đơn đặt hàng tới nhà cung cấp để yêu cầu được đáp ứng nhu cầu cập nhật thêm
đĩa của cửa hàng mình.
- Nhận phiếu giao hàng và hóa đơn thanh toán: Khi nhà cung cấp đến giao hàng thì
nhân viên sẽ có trách nhiệm nhận hàng, phiếu giao hàng và hóa đơn thanh toán để
xác định việc giao hàng đã hoàn tất. Nhân viên có trách nhiệm cập nhật lại các
thông tin về các giao dịch với nhà cung cấp để tiện cho việc quản lý và nhu cầu
xử lý thông tin sau này.
- Thanh toán tiền: Khi đã nhận đủ hàng và các phiếu và hóa đơn cần thiết thì nhân
viên sẽ tiến hành thanh toán cho nhà cung cấp. Hình thức thành toán là chuyển
khoản qua tài khoản ngân hàng.
- Cập nhật thông tin vào sổ nhập đĩa: Sau khi đã nhận đĩa và thanh toán xong thì
nhân viên sẽ ghi số liệu các thông tin về hàng vào sổ nhập đĩa.
- Sắp xếp và phân loại: Nhưng đĩa khi mới nhập về còn rất lộn xộn vì thế việc sắp
xếp và phân loại cho đĩa theo từng thể loại: tình cảm, kinh dị , hài hước, viễn
tưởng…
- Chọn đĩa muốn thuê: Khi khách có nhu cầu thuê đĩa sẽ chọn đĩa từ danh sách
-

Album đĩa đã được phân loại sẵn.. Sau khi đã chọn được đĩa cần chọn khách hàng
thông báo cho nhân viên.
- Lập phiếu thuê đĩa: Khách hàng đến thuê đĩa và đĩa muốn thuê có trong cửa hàng
thì nhân viên tiến hành viết phiếu thuê, một phiếu sẽ được gửi lại cho khách hàng,
còn một phiếu sẽ được giữ lại.
-

-

-

Kiểm tra phiếu thuê: Khi khách hàng tới trả đĩa thì nhân viên cửa hàng sẽ kiểm tra
phiếu thuê xem đó có chính xác là phiếu của cửa hàng mình không và xẽ đối
chiếu với các thông tin trên phiếu thuê của khách hàng với thông tin của phiếu
thuê trong cửa hàng, nếu không có gì sai sót thì tiến hành thanh toán cho khách
hàng.
Lập phiếu thanh toán và thanh toán tiền: Sau khi khách hàng đã trả đĩa thì nhân
viên cửa hàng sẽ có trách nhiệm thanh toán tiền và viết phiếu thanh toán cho
khách.
Cập nhật thông tin vào sổ trả đĩa: Ghi vào sổ những thông tin như tên khách, tên
đĩa, số lượng thuê, thời gian thuê, đã thanh toán, thành tiền nhằm giúp cho công
việc thống kê và tổng hợp báo cáo sau này.


-

Thống kê tổng hợp: Thống kê lại những đĩa có số lượng thuê nhiều và thời gian
thuê dài để báo cáo lên cho chủ cửa hàng.
Lập báo cáo: Báo cáo lại doanh thu của cửa hàng lên cho chủ cửa hàng.
2.2.

Sơ đồ luồng dữ liệu

2.1.1. Mức khung cảnh.


2.2.2. Mức đỉnh.

2.2.3. Mức dưới đỉnh.
- Quá trình nhập đĩa-

Quá trình cho thuê đĩa.

-

Quá trình nhận trả đĩa


-

Quá trình tổng hợp báo cáo.


Chương 3. Phân tích và thiết kế về dữ liệu
3.1. Sơ đồ thực thể liên kết


Xác định các thuộc tính cho các thực thể
Hang
MaHang
TenHang MoTaHang
DonGia

BangGia
SoBangGia
DonGia

MaHang

DonDatHang
SoDD
MaNCC
DiaChi
DienThoai

NgayDat

PhieuGiaoHang
SoPG
MaKhach
NgayGiao

NoiGiao

DonThanhToan
SoHD
NgayTT
MaKhach
SoTienNop
SoPG
TenNV

(D)


NhanVien
MaNV
TenNV
DiaChi SoDienThoai

CTDonDat
SoDD
MaHang
SLDat

CTPhieuThanhToan
SoPTT
MaHang
SLTT
GiaTT.

CTPhieuGiao
SoPG
SoDD
MaHang
GiaGiao
SLGiao
CTPhieuThue
SoPT
MaHang
SLThue


KhachHang
MaKhach
TenKhach
DiaChi
DienThoai
PhieuThanhToan
SoPTT
MaKhach
NgayTra

PhieuThue
SoPT
MaKhach
MaHang
MaNV
TienCoc

3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức vật lý.


Tên bảng

Tên cột

Nội
dung

Kiểu dữ
liệu

Kích
thước

Khuôn
dạng

Giá
trị
mặc
định

Giá
trị
hợp
lệ

Not
null

Khóa
chính

Khóa ngoài
tham chiếu
bảng

C
hỉ
số


SoBG

Số
bảng
giá

Tex

5

X

MaHang


hàng

Integer

2

X

MoTaHang

Mô tả
hàng

Tex

100

DonGia

Đơn
giá

Number

SoDD

Số đơn
đặt

Tex

5

X

MaKhach


khách
hàng

Tex

5

X

NgayDat

Ngày
đặt
hàng

Date

SoDD

Số đơn
đặt
hàng

Tex

5

X

MaHang


hàng

Integer

2

X

SLDat

Số
lượng
đặt

Number

SoPG

Số
phiếu
giao

Tex

5

X

MaKhach


khách
hàng

Tex

5

X

NoiGiao

Nơi
giao

Tex

50

X

BangGia

DonDat

CTDonDat

>0

X

Hang

X

X

KhachHang

X

>0

X

X

PhieuGiao
KhachHang


hàng

ChiTietPG

DonThanh
Toan

NgayGiao

Ngày
giao
hàng

Date

X

SoPG

Số
phiếu
giao

Tex

5

X

SoDD

Số đơn
đặt
hàng

Tex

5

X

MaHang


hàng

Integer

2

X

GiaGiao

Giá
giao
hàng

Number

SlGiao

Số
lượng
giao

Number

SoHD

Số hóa
đơn

Tex

NgayTT

Ngày
thanh
toán

Date

MaKhach


khách
hàng

Tex

SoTienNop

Sô tiền
nộp

Number

SoPG

Số
phiếu
giao
hàng

Tex

5

X

PhieuGiao

MaNV

MaNV

Tex

5

X

NhanVien

>0

Hang

X

X

5

X

X

X

5

X

>0

KhachHang

X


SoSN
SoNhap

SoThue

PhieuThue

Số sổ
nhập

Tex

5

X

2

X

X

MaHang


hàng

Integer

SlNhap

Số
lượng
nhập

Number

GhiChu

Ghi
chú

Tex

50

X

SoST

Số sổ
thuê

Tex

5

X

MaKhach


khach
hàng

Tex

5

X

KhachHang

MaHang


hàng

Integer

2

X

Hang

SLThue

Số
lượng
thuê

Number

>0

X

GiaThue

Giá
thuê

Number

>0

X

NgayThue

Ngay
thuê
Hàng

Date

X

TienCoc

Tiền
đặt cọc

Number

X

SoPT

Số
phiếu
thuê

Tex

5

X

MaKhach


khách
hàng

Tex

5

X

KhachHang

MaHang


hàng

Integer

2

X

Hang

MaNV


nhân

Tex

5

X

NhanVien

>0

Hang

X

X

X


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×