Tải bản đầy đủ

Kĩ năng mềm kĩ năng lập kế hoạch

KHÓA HỌC

KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH
VÀ ĐIỀU PHỐI CÔNG VIỆC
Giảng viên: Nguyễn Tuấn Anh


MỤC TIÊU
Giúp học viên có thể:
 Lập kế hoạch một cách hiệu quả

 Truyền đạt được các mục tiêu công việc đến các
thành viên nhóm
 Hiệu quả trong giám sát thực hiện công việc
 Biết cách báo cáo tiến độ công việc và kết quả cho
người quản lý
 Giải quyết các vấn đề xảy ra trong nhóm và hỗ trợ các
thành viên nhóm trong quá trình thực hiện công việc


NỘI DUNG


① Lập kế hoạch công việc
② Điều phối thực hiện công việc
③ Quản lý nhóm hiệu quả


CHIA NHÓM – GIỚI THIỆU – CHẤM ĐIỂM

CHIA NHÓM

GIỚI THIỆU

• Đặt tên Nhóm.

• Tên & Logo của Nhóm.

• Thiết kế Logo của Nhóm.

• Ý nghĩa tên Nhóm.

• Bầu Trưởng nhóm.

• Mong đợi của nhóm.


1.
LẬP KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC


CÁN BỘ GIÁM SÁT CHUYÊN NGHIỆP
HỌ LÀ AI?
• Là một trưởng nhóm
• Là một người quản lý
• Là một người kết nối
• Là một giáo viên
• Là một chuyên gia huấn luyện
• Là một thanh tra

• Là một y táHỌ CẦN NHỮNG KỸ NĂNG GÌ?
• Hoạch định công việc
• Giao tiếp
• Ủy quyền
• Động viên nhân viên
• Giải quyết vấn đề
• Kiểm tra đánh giá


KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH


KẾ HOẠCH LÀ GÌ?LẬP KẾ HOẠCH LÀ GÌ?


LẬP KẾ HOẠCH LÀ

Lập kế hoạch là tiến trình ấn định những mục tiêu và
xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó


VÌ SAO PHẢI LẬP KẾ HOẠCH?


LỢI ÍCH CỦA VIỆC LẬP KẾ HOẠCH
• Chủ động với thay đổi và bất định
• Hiểu rõ hơn về mục đích thay đổi
• Cải thiện hiệu quả các công việc
• Tăng hiệu lực khi giao tiếp nội bộ
• Giúp thực hiện kiểm tra, giám sát
• Để quản lý thời gian hiệu quả hơn
• Tạo lập cân bằng trong cuộc sống


Được

Thấy

Làm


THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG

Quá trình sáng
tạo về mặt tinh
thần (thiết kế)

Quá trình
Sáng tạo
về mặt vật
chất (xây)


ĐÂU LÀ SỰ KHÁC NHAU GIỮA
LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ?


Lãnh đạo và Quản lý


Lãnh đạo và Quản lý


NHỮNG KỸ NĂNG CẦN THIẾT
KHI LẬP KẾ HOẠCH
• Thiết lập mục tiêu
• Xác lập thứ tự ưu tiên
• Sử dụng thời gian

• Lập kế hoạch triển khai


THIẾT LẬP MỤC TIÊU CÔNG VIỆC


MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU

Mục đích là gì?

Mục tiêu là gì?


MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU
• Mục đích là những gì bạn hướng tới nó bao gồm tầm
nhìn và lý do bạn định làm một việc gì đó. Mục đích
chính là đích đến.
• Mục tiêu là những kết quả cụ thể mà bạn cần phải
đạt được trên con đường hướng tới đích của bạn.
• Mục đích quan trọng hơn mục tiêu bởi vì nếu đạt được
mục tiêu đúng nhưng sai hướng thì cũng vô nghĩa. Bạn
phải xác định câu hỏi “Tôi đi về đâu trước khi tôi đi
như thế nào?”


TẠI SAO PHẢI
THIẾT LẬP MỤC TIÊU?


MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU
Mục Đích
• Có sức khỏe tốt
• Tài chính tốt

Mục Tiêu
• Thân hình cân đối, không có
bệnh tật gì nghiêm trọng

• Được phát triển

• Thu nhập năm 2014 đạt mức
10tr/tháng

• Tài sản

• Năm 2014 được học lớp nguồn

• Năm 2014 có một căn nhà riêng


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×