Tải bản đầy đủ

Băm xung áp một chiều

CHƯƠNG 5
BỘ BĂM XUNG ÁP MỘT CHIỀU

5.1 Khái niệm
Bộ băm xung áp một chiều dùng để biến đổi điện áp một chiều không đổi E thành các xung điện áp một chiều
có trị số Utb có thể điều chỉnh được


5.2. Nguyên tắc hoạt động của bộ băm xung áp một chiều
5.2.1. Bộ băm xung áp làm việc ở chế độ giảm áp
a. Trị số trung bình của điện áp trên tải
Bộ băm xung áp một chiều là một khóa điện H bằng Tranzitor hay bằng Thyristor được điều khiển đóng mở một
cách có chu kỳ

H
u
E
E

U
t

0
Td
T


Trị số trung bình của điện áp:
Utb =

Td

E=αE

T

T: Chu kỳ xung
Td: Độ rộng xung
α: Tỷ số chu kỳ (α ≤1)
Thay đổi α theo 2 cách:

-Cố định T, thay đổi Td → Bộ băm tần số cố định
- Cố định Td, thay đổi T → Bộ băm tần số biến thiên
+ Td = 0 → α = 0 → Utb = 0 → Bộ băm xung thường xuyên ngắt đóng mạch điện
+ Td = T → α = 1→ Utb = E → Bộ băm xung thường xuyên đóng mạch điện


b. Sơ đồ thực tế của bộ băm xung áp dùng Thyristor

T

Ld

Tn

Dr
Rd
L

Do5.2.1. Bộ băm xung áp làm việc ở chế độ tăng áp
L

D

i

+

H

E

u

T
Utb =

E
E=

T - Td

1-α

Khi thay đổi giá trị của α : 0 ≤ α ≤ 1 thì Utb sẽ biến thiên trong khoảng : E ≤ Utb ≤ ∞

Z
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×