Tải bản đầy đủ

TẬP LÀM VĂN LỚP 5 HKII

Trường Tiểu học Lê Lợi.
Lớp Năm 2

KẾ HOẠCH BÀI HỌC

Bài: LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI
(dựng đoạn mở bài)

Môn: Tập làm văn

Tiết:

Tuần: 19

I. MỤC TIÊU:
- Củng cố kiến thức về đoạn mở bài.
- Viết được đoạn mở bài cho bài văn tả người theo 2 kiểu trực tiếp và gián tiếp.
- Giáo dục học sinh lòng yêu quý mọi người xung quanh, say mê sáng tạo.
II. ĐDDH:
Thầy:
Bảng phụ viết sẵn 2 đoạn mở bài của bài tập 1.

Trò:
SGK
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY
Hoạt động 1: Hướng dẫn ôn tập về đoạn MB.
Mục tiêu: Củng cố kiến thức về đoạn mở bài
Bài 1:
Yêu cầu học sinh đọc đề bài.

HOẠT ĐỘNG HỌC
Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp, cá nhân

Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét, chỉ ra
sự khác nhau của 2 cách mở bài trong SGK.

2 học sinh đọc toàn văn yêu cầu của bài tập, cả
lớp đọc thầm.
Học sinh suy nghó rồi phát biểu ý kiến.
Đoạn a: Mở bài trực tiếp, giới thiệu trực tiếp
người đònh tả (giới thiệu trực tiếp người bà trong
gia đình).
Đoạn b: Mở bài gián tiếp, giới thiệu hoàn cảnh,
sau đó mới giới thiệu người được tả (bác nông
dân cày ruộng).
Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp, cá nhân

 Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh luyện tập.
Mục tiêu: Viết được đoạn mở bài cho bài văn tả
người theo 2 kiểu trực tiếp và gián tiếp
Bài 2:
Giáo viên hướng dẫn học sinh hiểu yêu cầu đề
1 học sinh đọc yêu cầu câu 2.
bài, làm theo các bước sau.
Bước 1: Chọn 2 đề văn viết đoạn mở bài, chú ý
chọn đề bài có đối tượng mà em yêu thích, có
tình cảm, hiểu biết về người đó.
Bước 2: Suy nghó và nhớ lại hình ảnh người
đònh tả để hình thành cho các ý, cho đoạn mở
bài theo các câu hỏi cụ thể.
Người em đònh tả là ai? Tên gì?Em có quan hệ với người ấy như thế nào? Em
gặp gỡ quen biết hoặc nhận thấy người ấy trong
dòp nào? dâu?
Em kính trọng, ngưỡng mộ người ấy như thế
nào?
Bước 3: Học sinh viết 2 đoạn mở bài cho 2 đề
đã chọn theo 1 trong 2 cách, giới thiệu hoàn
cảnh xuất hiện của người ấy.
Giáo viên nhận xét, đánh giá những đoạn văn
mở bài hay nhất.
Giáo viên nhận xét.

Học sinh viết đoạn mở bài.
Nhiều học sinh tiếp nối nhau đọc đoạn mở bài,
cả lớp nhận xét.

 Củng cố.
Yêu cầu 2 học sinh nhắc lại cách mở bài trực
tiếp, mở bài gián tiếp trong bài văn tả người.

Bình chọn đoạn mở bài hay.
Phân tích cái hay.
Lớp nhận xét.

Tổng kết - dặn dò:
Nhận xét tiết học.

* Nhận việc học và làm bài ở nhà:
Về nhà hoàn chỉnh đoạn văn mở bài vào vở.
Chuẩn bò: “Luyện tập dựng đoạn kết bài trong
bài văn tả người”.
Giáo viên

Bùi Thiện Chiến


Trường Tiểu học Lê Lợi.
Lớp Năm 2

KẾ HOẠCH BÀI HỌC

Bài: LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI
(dựng đoạn kết bài)

Tiết:

Môn: Tập làm văn
Tuần: 19

I. MỤC TIÊU:
- Củng cố kiến thức về đoạn kết bài.
- Viết được đoạn kết bài cho bài văn tả người theo 2 kiểu mở rộng và không mở rộng.
- Giáo dục học sinh lòng yêu quý người xung quanh và say mê sáng tạo.
II. ĐDDH:
Thầy:
Bảng phụ viết sẵn 2 cách kết bài: kết bài tự nhiên và kết bài mở rộng.
Trò:
SGK
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY
 Hoạt động 1: Hướng dẫn ôn tập về đoạn
MB.
Mục tiêu: Củng cố kiến thức về đoạn kết bài
Bài 1:
Yêu cầu học sinh đọc đề bài.
Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét, chỉ ra
sự khác nhau của 2 cách kết bài trong SGK.
Trong 2 đoạn kết bài thì kết bài nào là kết bài
tự nhiên?
Kết bài nào là kết bài mở rộng.
Giáo viên nhận xét, chốt lại ý đúng.

 Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh luyện tập.
Mục tiêu: Viết được đoạn kết bài cho bài văn tả
người theo 2 kiểu mở rộng và không mở rộng
Bài 2:
Yêu cầu học sinh đọc lại 4 đề bài tập làm văn ở
bài tập 2 tiết “luyện tập tả người (Dựng đoạn
mở bài)”.
Giáo viên giúp học sinh hiều đúng yêu cầu đề
bài.
Mỗi em hãy chọn cho mình đề bài tả người
trong 4 đề bài đã cho?
Yêu cầu các em sau chọn đề tài, rồi viết kết
bài, rồi viết kết bài theo kiểu mở rộng và kết
bài theo kiểu không mở rộng.
Giáo viên nhận xét, sửa chữa.

HOẠT ĐỘNG HỌC
Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp, cá nhân

2 học sinh đọc đề bài, cả lớp đọc thầm, suy nghó
trả lời câu hỏi.
Học sinh phát biểu ý kiến.
VD: đoạn a: kết bài theo kiểu không mở rộng ,
ngắn gọn, tiếp nối lời tả về bà, nhấn mạnh tình
cảm với người được tả.
Đoạn b: kết bài theo kiểu mở rộng, sau khi tả
bác nông dân, nói lên tình cảm với bác, rồi bình
luận về vai trò của người nông dân đối với xã
hội.
Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp, cá nhân

1 học sinh đọc yêu cầu bài tập.
4 học sinh lần lượt tiếp nối nhau đọc 4 đề bài.
Tả người thân trong gia đình.
Tả một bạn cùng lớp.
Tả một nghệ só nào em thích.
Học sinh tiếp nối nhau đọc đề bài mình chọn tả.
Cả lớp đọc thầm lại suy nghó làm việc cá nhân.
Nhiều học sinh nối tiếp nhau đọc kết quả làm
bài.
Cả lớp nhận xét, bổ sung.


Giáo viên nhắc lại yêu cầu đề bài gợi ý cho học
sinh.
Các em hãy tự nghó ra một đề bài văn tả người
(không trùng với đề bài em chọn ở BT2)?

Các em viết đoạn kết bài thích hợp với các đề
em chọn theo cách tự nhiên hoặc mở rộng?
Giáo viên phát giấy cho 3, 4 học sinh làm bài.

Giáo viên nhận xét, đánh giá cao những đoạn
kết bài hay.
Củng cố.
Thi đua.
Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm.
Tổng kết - dặn dò:
Nhận xét tiết học.

1 học sinh đọc yêu cầu đề bài, cả lớp đọc thầm.
Học sinh suy nghó cá nhân rồi nêu đề bài em
suy nghó.
VD: Tả chú công an giao thông đang làm việc ở
ngã tư đường phố.
Tả bác thợ sơn đang làm việc.
Tả một người gánh hàng rong thường đến bán ở
khu phố em.
Học sinh làm việc cá nhân, các em viết đoạn
kết bài.
Các em làm bài trên giấy xong thì dán lên bảng
lớp và trình bày bài làm của mình.
VD: Em yêu quý chú công an giao thông, trông
chú thật vừa oai nghiêm, vừa dòu dàng, tỉ mỉ.
Đường phố nhờ có chú mà trật tự an toàn, góp
phần làm nên vẻ đẹp văn minh của đất nước.
Cả lớp nhận xét, bình chọn người viết kết bài
hay nhất.
Bình chọn kết bài hay.
Phân tích cái hay.
Lớp nhận xét.
* Nhận việc học và làm bài ở nhà:
Yêu cầu học sinh về nhà hoàn chỉnh kết bài đã
viết vào vở.
Chuẩn bò: “Ôn tập”.
Giáo viên

Bùi Thiện Chiến


Trường Tiểu học Lê Lợi.
Lớp Năm 2

KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Môn: Tập làm văn
Tuần: 20

Bài: TẢ NGƯỜI (Kiểm tra)

Tiết:

I. MỤC TIÊU:
- Nắm cách trình bày một bài văn tả người.
- Dựa trên kết quả của những tiết tập làm văn tả người đã học, học sinh viết được một bài văn tả
người có bố cục rõ ràng, đủ ý, thể hiện những quan sát riêng, dùng từ đặt câu đúng, dùng từ đặt câu
đúng, câu văn có hình ảnh cảm xúc.
- Giáo dục học sinh lòng yêu quý mọi người xung quanh, say mê sáng tạo.
II. ĐDDH:
Thầy:
Một số tranh ảnh về nội dung bài văn.
Trò:
SGK, vở
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY
 Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh làm bài.
Mục tiêu: Nắm cách trình bày một bài văn tả
người
- Giáo viên mời học sinh đọc 4 đề bài trong
SGK.
- Giáo viên gợi ý: Em cần suy nghó để chọn
được trong bốn đề văn đã cho một đề hợp nhất
với mình. Em nên chọn một nghệ só nào mà em
hâm mộ nhất và đã được xem người đó biểu
diễn nhiều lần, nên chọn nhân vật em yêu thích
trong các truyện đã đọc.
- Sau khi chọn đề bài em suy nghó, tự tìm ý, sắp
xếp thành dàn ý, rồi dựa vào dàn ý đã xây dựng
được em viết hoàn chỉnh bài văn tả người.
 Hoạt động 2: Học sinh làm bài.
Mục tiêu: Dựa trên kết quả của những tiết tập
làm văn tả người đã học, học sinh viết được một
bài văn tả người có bố cục rõ ràng, đủ ý, thể
hiện những quan sát riêng, dùng từ đặt câu
đúng, dùng từ đặt câu đúng, câu văn có hình
ảnh cảm xúc.
- Giáo viên yêu cầu học sinh viết bài văn.
- Giáo viên thu bài cuối giờ.
 Củng cố.
- Giáo viên nhận xét tiết làm bài của học sinh.

HOẠT ĐỘNG HỌC
Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp, cá nhân

- 1 học sinh đọc.
- Học sinh theo dõi lắng nghe.

Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp, cá nhân

Học sinh viết bài văn
- Đọc bài văn tiêu biểu.
- Phân tích ý hay.


Tổng kết - dặn dò:
- Nhận xét tiết học.

* Nhận việc học và làm bài ở nhà:
- Chuẩn bò: Lập chương trình hoạt động
Giáo viên

Bùi Thiện Chiến


Trường Tiểu học Lê Lợi.
Lớp Năm 2

KẾ HOẠCH BÀI HỌC

Bài: LẬP CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Tiết:

Môn: Tập làm văn
Tuần: 19

I. MỤC TIÊU:
- Biết lập chương trình cho một trong các hoạt động của liên đội hoặc một hoạt động trường dự kiến
tổ chức.
- Chương trình đã lập phải nêu rõ: Mục đích hoạt hoạt động, liệt kê các việc cần làm(việc gì làm
trước, việc gì làm sau) giúp người đọc, người thực hiện hình dung được nội dung và tiến trình hoạt
động.
- Giáo dục học sinh lòng say mê sáng tạo.
II. ĐDDH:
Thầy:
Bảng phụ viết sẵn phần chính của bản chương trình hoạt động. Giấy khổ to để học sinh lập
chương trình.
Trò:
SGK
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY
 Hoạt động 1: Hướng dẫn lập chương trình.
Mục tiêu: Biết lập chương trình cho một trong
các hoạt động của liên đội hoặc một hoạt động
trường dự kiến tổ chức.
- Yêu cầu học sinh đọc đề bài.
• Bài 1 :
- GV giải nghóa :
+ Việc bếp núc : việc chuẩn bò thức ăn, thức
uống , bát đóa , …
- GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi :
+ Các bạn trong lớp tổ chức buổi liên hoan văn
nghệ nhằm mục đích gì ?

HOẠT ĐỘNG HỌC
Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp, cá nhân

- HS đọc tiếp nối yêu cầu đề bài.
- cả lớp theo dõi SGK
- Chúc mừng các thầy, cô giáo nhân Ngày Nhà
giáo VN 20 – 11 ; bày tỏ lòng biết ơn với thầy

- HS trả lời câu hỏi a

- Chuẩn bò : bánh, hoa quả, làm báo tường,
chương trình văn nghệ ,…
- GV gắn lên bảng tấm bìa 1 : I- Mục đích
- Để tổ chức buổi liên hoan, cần làm những - Phân công : bánh : Phượng ; làm báo tường :
Quân ; …
việc gì ? Lớp trưởng phân công như thế nào ?
- HS trả lời xong câu hỏi b
- GV gắn lên bảng tấm bìa 2 : II – Phân công
- HS nêu
chuẩn bò
- HS trả lời xong câu hỏi b
+ Hãy thuật lại diễn biến của buổi liên hoan
- GV gắn lên bảng tấm bìa 3 : III – Chương
trình cụ thể
- GV chốt : Để đạt kết quả của buổi liên hoan
tốt đẹp như trong mẫu chuyện Một buổi sinh
hoạt tập thể, chắc lớp trưởng đã cùng các bạn
lập một CTHĐ rất cụ thể, khoa học, hợp lí, huy


động được khả năng của mọi người
 Hoạt động 2: Học sinh lập chương trình.
Mục tiêu: Chương trình đã lập phải nêu rõ:
Mục đích hoạt hoạt động, liệt kê các việc cần
làm(việc gì làm trước, việc gì làm sau) giúp
người đọc, người thực hiện hình dung được nội
dung và tiến trình hoạt động.
- Tổ chức cho học sinh làm việc theo từng
nhóm lập chương trình hoạt động
• Bài 2 :
- GV chia lớp thành 5, 6 nhóm; phát giấy
khổ to cho học sinh làm bài trên giấy.

Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp, cá nhân

- Mỗi nhóm có thể cùng lập CTHĐ với đủ 3
phần hoặc chia nhỏ công việc thành 3 phần
- Đại diện nhóm trình bày chương trình của từng
nhóm

- Giáo viên nhận xét, sửa chữa, giúp học
sinh hoàn chỉnh từng bản chương trình hoạt
động.
- Chương trình hoạt động của bạn lập ra
có rõ mục đích không?
- Những công việc bạn nêu đã đầy đủ
chưa? phân công việc rõ ràng chưa?
- Bạn đã trình bày đủ các đề mục của một
chương trình hoạt động không?
- HS nhắc lại ích lợi của việc lập CTHĐ và cấu
 Củng cố
- GV nhận xét tinh thần làm việc của cả lớp và tạo 3 phần của một CTHĐ
khen ngợi những cá nhân xuất sắc
Tổng kết - dặn dò:
- Yêu cầu học sinh về nhà hoàn chỉnh bản
* Nhận việc học và làm bài ở nhà:
chương trình hoạt động, viết lại vào vở.
- Chuẩn bò: “Lập chương trình hoạt động
(tt)”.
- Nhận xét tiết học.
Giáo viên

Bùi Thiện Chiến


Trường Tiểu học Lê Lợi.
Lớp Năm 2

KẾ HOẠCH BÀI HỌC

Bài: LẬP CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ( tt )
Tiết:

Môn: Tập làm văn
Tuần: 21

I. MỤC TIÊU:
- Biết lập chương trình cho một trong các hoạt động của liên đội hoặc một hoạt động trường dự kiến
tổ chức.
- Chương trình đã lập phải nêu rõ: Mục đích hoạt hoạt động, liệt kê các việc cần làm(việc gì làm
trước, việc gì làm sau) giúp người đọc, người thực hiện hình dung được nội dung và tiến trình hoạt
động.
- Giáo dục học sinh lòng say mê sáng tạo.
II. ĐDDH:
Thầy:
Bảng phụ viết sẵn phần chính của bản chương trình hoạt động. Giấy khổ to để học sinh lập
chương trình.
Trò:
SGK
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY
 Hoạt động 1: Hướng dẫn lập chương trình.
Mục tiêu: Biết lập chương trình cho một trong
các hoạt động của liên đội hoặc một hoạt động
trường dự kiến tổ chức.
- Yêu cầu học sinh đọc đề bài.
- Giáo viên nhắc nhở học sinh lưu ý: đây là một
đề bài mở, gồm không chỉ 5 hoạt động theo đề
mục đả nêu và các em có thể chọn lập chương
trình cho một trong các hoạt động tập thể trên.
- Yêu cầu học sinh cả lớp suy nghó để tìm chọn
cho mình hoạt động để lập chương trình.
- Cho học sinh cả lớp mỡ sách giáo khoa đọc
lại phần gợi ý.
- Giáo viên treo bảng phụ đã viết sẵn 3 phần
chính của chương trình hoạt động.
 Hoạt động 2: Học sinh lập chương trình.
Mục tiêu: Chương trình đã lập phải nêu rõ:
Mục đích hoạt hoạt động, liệt kê các việc cần
làm(việc gì làm trước, việc gì làm sau) giúp
người đọc, người thực hiện hình dung được nội
dung và tiến trình hoạt động.
- Tổ chức cho học sinh làm việc theo từng cặp
lập chương trình hoạt động vào vở.
- Giáo viên phát giấy khổ to gọi khoảng 4 học
sinh làm bài trên giấy.

HOẠT ĐỘNG HỌC
Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp, cá nhân

- 1 học sinh đọc yêu cầu đề bài.

- Cả lớp đọc thầm.
- Suy nghó và hoạt động để lập chương trình.
- Học sinh tiếp nối nhau nói nhanh tên hoạt
động em chọn để lập chương trình.
- Cả lớp đọc thầm phần gợi ý.
- 1 học sinh đọc to cho cả lớp cùng nghe.
- Học sinh nhìn nhìn bảng nhắc lại.
Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp, cá nhân

- Học sinh trao đổi theo cặp cùng lập chương
trình hoạt động.
- Học sinh làm bài trên giấy xong thì dán lên
bảng lớp (mỗi em lập một chương trình hoạt


động khác nhau).
- 1 số học sinh đọc kết quả bài.
- Giáo viên nhận xét, sửa chữa, giúp học sinh - Cả lớp nhận xét, bổ sung theo những câu hỏi
hoàn chỉnh từng bản chương trình hoạt động.
gợi ý của giáo viên.
- Chương trình hoạt động của bạn lập ra có rõ
mục đích không?
- Những công việc bạn nêu đã đầy đủ chưa?
phân công việc rõ ràng chưa?
- Bạn đã trình bày đủ các đề mục của một
chương trình hoạt động không?
 Củng cố
- GV nhận xét tinh thần làm việc của cả lớp và
khen ngợi những cá nhân xuất sắc
Tổng kết - dặn dò:
Nhận xét tiết học.

* Nhận việc học và làm bài ở nhà:
Yêu cầu học sinh về nhà hoàn chỉnh bản
chương trình hoạt động, viết lại vào vở.
Chuẩn bò: “Trả bài văn tả người”.
Giáo viên

Bùi Thiện Chiến


Trường Tiểu học Lê Lợi.
Lớp Năm 2

KẾ HOẠCH BÀI HỌC

Bài: TRẢ BÀI VĂN TẢ NGƯỜI

Tiết:

Môn: Tập làm văn
Tuần: 21

I. MỤC TIÊU:
- Học sinh biết rút kinh nghiệm về cách viết bài văn thuộc thể loại tả (tả người) nắm vững bố cục của
bài văn, trình tự miêu tả, quan sát và chọn lọc chi tiết.
- Nhận thức được ưu điểm của bạn và của mình khi được thầy cô chỉ rõ, biết tham gia sửa lỗi chung,
biết tự sửa lỗi, tự viết lại đoạn văn (bài văn) cho hay hơn.
- Giáo dục học sinh lòng say mê sáng tạo.
II. ĐDDH:
Thầy:
Bảng phụ ghi đề bài, một số lỗi điển hình về chính tả, dùng từ đặt câu, ý. Kiểu học của học
sinh để thống kê các lỗi.
Trò:
SGK
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY
 Hoạt động 1: Nhận xét kết quả.
Mục tiêu: Học sinh biết rút kinh nghiệm về
cách viết bài văn thuộc thể loại tả (tả người)
nắm vững bố cục của bài văn, trình tự miêu tả,
quan sát và chọn lọc chi tiết.
- Giáo viên nhận xét chung về kết quả của bài
văn viết của học sinh.
- Viết vào phiếu học các lỗi trong bài làm theo
từng loại (lỗi bố cục, câu liên kết, chính tả …),
sửa lỗi.
- Đổi bài làm, đổi phiếu cho bạn bên cạnh để
soát lỗi còn sót, soát lại việc sửa lỗi
 Hoạt động 2: Hướng dẫn sửa lỗi.
Mục tiêu: Nhận thức được ưu điểm của bạn và
của mình khi được thầy cô chỉ rõ, biết tham gia
sửa lỗi chung, biết tự sửa lỗi, tự viết lại đoạn
văn (bài văn) cho hay hơn
- Giáo viên chỉ các lỗi cần sửa đã viết sẵn trên
bảng phụ. Yêu cầu học sinh tự sửa trên nháp.
- Giáo viên gọi một số học sinh lên bảng sửa.
- Giáo viên sửa lại cho đúng (nếu sai).
- Giáo viên hướng dẫn học sinh học tập những
đoạn văn, bài văn hay của một số học sinh
trong lớp.

HOẠT ĐỘNG HỌC
Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp, cá nhân

- Học sinh sửa bài vào nháp, một số em lên
bảng sửa bài.
- Cả lớp trao đổi về bài chữa trên bảng.

- Học sinh trao đổi thảo luận trong nhóm để tìm
ra cái hay, cái đáng học của đoạn văn, bài văn
và tự rút kinh nghiệm cho mình.
Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp, cá nhân


- Yêu cầu học sinh đọc lại nhiệm vụ 2 của đề - 1 học sinh đọc lại yêu cầu.
bài, mỗi em chọn viết lại một đoạn văn.
- Học sinh tự chọn để viết lại đoạn văn.
- Giáo viên chấm sửa bài của một số em.
- Nhiều học sinh tiếp nối nhau đọc lại đoạn văn
viết mới (có so sánh đoạn cũ).
 Củng cố.
- Học sinh phân tích cái hay, cái đẹp.
- Đọc đoạn hay bài văn tiêu biểu.
Tổng kết - dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
* Nhận việc học và làm bài ở nhà:
- Giáo viên nhận xét, biểu dương những học
sinh làm bài tốt những em chữa bài tốt.
- Chuẩn bò : “n tập văn kể chuyện”
Giáo viên

Bùi Thiện Chiến


Trường Tiểu học Lê Lợi.
Lớp Năm 2

KẾ HOẠCH BÀI HỌC

Bài: ÔN TẬP VĂN KỂ CHUYỆN

Tiết:

Môn: Tập làm văn
Tuần: 22

I. MỤC TIÊU:
- Củng cố về hiểu biết văn kể chuyện.
- Làm đúng các bài tập trắc nghiệm, thể hiện khả năng hiểu một truyện kể ngắn.
- Giáo dục học sinh lòng yêu thích văn học và say mê sáng tạo.
II. ĐDDH:
Thầy:
Các tờ phiếu khổ to kẻ sẵn bảng tống kết để các tổ, các nhóm làm bài tập 1, tờ phiếu khổ to
photo bài tập 2.
Trò:
SGK
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY
Hoạt động 1: Củng cố hiểu biết về văn kể
chuyện.
Mục tiêu: Củng cố về hiểu biết văn kể chuyện
Bài 1
Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu đề bài.
Giáo viên phát các tờ phiếu khổ to viết sẵn
bảng tổng kết cho các nhóm thảo luận làm bài.
Giáo viên nhắc nhở học sinh lưu ý: sau mỗi
câu trả lời cần nêu văn tắt tên những ví dụ minh
hoạ cho từng ý.

HOẠT ĐỘNG HỌC
Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp, cá nhân

1 học sinh đọc yêu cầu đề bài, cả lớp đọc thầm.
Học sinh các nhóm làm việc, nhóm nào làm
xong dán nhanh phiếu lên bảng lớp và đại diện
nhóm trình bày kết quả.

VD:
Kể chuyện
là gì?
Tính cách
nhân vật thể
hiện

Cấu tạo của
văn kể
chuyện.

- Là kể một chuỗi sự
việc có đầu, có cuối,
liên quan đến một hay
một số nhân vật.
- Hành động chủ yếu
của nhân vật nói lên
tính cách. VD: Ba anh
em
- Lời nói, ý nghóa của
nhân vật nói lên tính
cách.
- Đặc điểm ngoại hình
tiêu biểu được chọn lọc
góp phần nói lên tính
cách.
VD: Dế mèn phiêu lưu
ký.


- Cấu tạo dựa theo cốt
truyện gồm 3 phần:
+ Mở bài
+ Diễn biến
+ Kết thúc
VD: Thạch Sanh, Cây
Giáo viên nhận xét, kết luận nhóm thắng cuộc.
khế
Cả lớp nhận xét.
 Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài
Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp, cá nhân
tập.
Mục tiêu: Làm đúng các bài tập trắc nghiệm,
thể hiện khả năng hiểu một truyện kể ngắn
Bài 2
Yêu cầu 1 học sinh đọc đề bài.
2 học sinh nối tiếp nhau đọc yêu cầu đề bài:
Giáo viên dán 3 – 4 tờ phiếu khổ to đã viết
Một em đọc yêu cầu và truyện “Ai giỏi nhất?” ;
sẵn nội dung bài lên bảng, gọi 3 – 4 học sinh
một em đọc câu hỏi trắc nghiệm.
lên bảng thi đua làm đúng và nhanh.
Cả lớp đọc thầm toàn văn yêu cầu đề bài và
Giáo viên nhận xét, chốt lại lời giải đúng, tính dùng bút chì khoanh tròn chữ cái trước câu trả
điểm thi đua.
lời đúng.
VD: các ý trả lời đúng là a3 , b3 , c3
Cả lớp nhận xét.
 Củng cố.
Giới thiệu một số truyện hay để lớp đọc tham
khảo.
Tổng kết - dặn dò:
Nhận xét tiết học.
* Nhận việc học và làm bài ở nhà:
Yêu cầu học sinh về nhà làm vào vở bài tập 1.
Chuẩn bò: Kiểm tra
Giáo viên

Bùi Thiện Chiến


Trường Tiểu học Lê Lợi.
Lớp Năm 2

KẾ HOẠCH BÀI HỌC

Bài: KỂ CHUYỆN ( Kiểm tra viết )

Tiết:

Môn: Tập làm văn
Tuần: 22

I. MỤC TIÊU:
- Dựa vào những hiểu biết và kó năng đã có về văn kể chuyện, học sinh viết được hoàn chỉnh một bài
văn kể chuyện.
- Bài viết đảm bảo yêu cầu, có cốt truyện, có ý nghóa, diễn đạt chân thực, hồn nhiên, dùng từ đặt câu
đúng. Với đề bài 3 (nhập vai kể lại nhân vật) cần đưa được cảm xúc, ý nghó của nhân vật vào bài.
- Giáo dục học sinh lòng yêu thích văn học, say mê sáng tạo.
II. ĐDDH:
Thầy:
Giấy kiểm tra.
Truyện cổ tích Cây khế.
Trò:
SGK
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY
 Hoạt động 1: Học sinh làm bài kiểm tra.
Mục tiêu: HS biết Dựa vào những hiểu biết và
kó năng đã có về văn kể chuyện, học sinh viết
được hoàn chỉnh một bài văn kể chuyện.
Yêu cầu học sinh đọc các đề bài kiểm tra.
Giáo viên lưu ý học sinh: Đề 3 yêu cầu các em
kể chuyện theo cách nhập vai một nhân vật
trong truyện (người em, người anh hoặc chim
thần).
Khi nhập vai cần kể nhất quán từ đầu đến cuối
chuyện vai nhân vật em chọn, hoá thân lẫn
trong cách kể.
Cần chú ý đưa cảm xúc, ý nghó của nhân vật
vào truyện.

Giáo viên giải đáp thắc mắc cho học sinh (nếu
có).

 Hoạt động 2:
Mục tiêu: HS biết viết bài phải có cốt truyện,
có ý nghóa, diễn đạt chân thực, hồn nhiên, dùng
từ đặt câu đúng. Với đề bài 3 (nhập vai kể lại
nhân vật) cần đưa được cảm xúc, ý nghó của
nhân vật vào bài.

HOẠT ĐỘNG HỌC
Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp, cá nhân

1 học sinh đọc các đề bài.

Cả lớp đọc thầm các đề bài trong SGK và lựa
chọn đề bài cho mình.
Nhiều học sinh tiếp nối nhau nói lên đề bài em
chọn.
Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp, cá nhân


Học sinh làm bài kiểm tra.
Tổng kết - dặn dò:
Nhận xét tiết học.

Học sinh làm kiểm tra.
* Nhận việc học và làm bài ở nhà:
Yêu cầu học sinh chuẩn bò nội dung cho tiết tập
làm văn tuần sau.
Giáo viên

Bùi Thiện Chiến


Trường Tiểu học Lê Lợi.
Lớp Năm 2

KẾ HOẠCH BÀI HỌC

Bài: LẬP CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Môn: Tập làm văn
Tiết:
Tuần: 23
I. MỤC TIÊU:
- Dựa vào dàn ý cho, lập chương trình cụ thể cho một trong các hoạt động tập thể góp phần giữ gìn
cuộc sống trật tự, an ninh.
- Chương trình đã lập phải sáng, rõ ràng, rành mạch, cụ thể giúp người đọc, người thực hiện hình
dung dễ dàng nội dung và tiến trình hoạt động.
- Giáo dục học sinh lòng say mê sáng tạo.
II. ĐDDH:
Thầy:
Bảng phụ ghi nội dung cơ bản của một chương trình hành động theo dàn ý đã nêu trong sách
SGK. Các tờ giấy khổ to cho học sinh các nhóm làm bài.
Trò:
vở
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY
 Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh luyện
tập.
Mục tiêu: HS biết dựa vào dàn ý cho, lập được
chương trình cụ thể cho một trong các hoạt động
tập thể góp phần giữ gìn cuộc sống trật tự, an
ninh.
- Yêu cầu học sinh đọc đề bài.
- Giáo viên nhắc học sinh lưu ý: Đây là một
hoạt động cho BCH Liên Đội của trường tổ
chức. Em hãy tưởng tượng em là một lớp trưởng
hoặc một chi đội trưởng và chọn hoạt động em
đã biết, đã tham gia hoặc có thể tưởng tượng
cho 1 hoạt động em chưa từng tham gia.
- Yêu cầu học sinh nêu tên hoạt động em chọn.
- Gọi học sinh đọc to phần gợi ý.
 Hoạt động 2: Luyện tập.
Mục tiêu: Chương trình đã lập phải sáng, rõ
ràng, rành mạch, cụ thể giúp người đọc, người
thực hiện hình dung dễ dàng nội dung và tiến
trình hoạt động.
- Giáo viên phát bút cho 4 – 5 học sinh lập
những chương trình hoạt động khác nhau lên
bảng.
- Giáo viên nhận xét, sửa chữa cho học sinh.

HOẠT ĐỘNG HỌC
Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp, cá nhân

- Học sinh đọc đề bài, cả lớp đọc thầm.
- Các em suy nghó, lựa chọn một trong 5 hành
động đề bài đã nêu.

- Nhiều học sinh tiếp nối nhau nêu tên hoạt
động em chọn.
- 1 học sinh đọc phần gợi ý, cả lớp đọc thơ.
Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp, cá nhân

- Học sinh cả lớp làm vào vở, 4 – 5 em làm bài
trên giấy xong rồi dán lên bảng lớp và trình bày
kết quả.
- Cả lớp nhận xét bổ sung hoàn chỉnh bài của
bạn.


- Giáo viên gọi học sinh đọc lại CTHĐ của - Từng học sinh tự sửa chữa bản chương trình
mình.
hoạt động của mình.
- Giáo viên nhận xét, chấm điểm.
- 4 – 5 em học sinh xung phong đọc chương
trình hoạt động sau khi đã sửa hoàn chỉnh. Cả
lớp bình chọn người lập bảng CTHĐ tốt nhất.
∗ Mẫu CTHĐ: Tổ chức tuần hành tuyên truyền
về an toàn giao thông ngày 18/3 (lớp 51)
 Củng cố.
- Lớp bình chọn chương trình.
Giáo viên nhận xét hoạt động khả thi.
Tổng kết - dặn dò:
* Nhận việc học và làm bài ở nhà:
Nhận xét tiết học.
Yêu cầu học sinh về nhà hoàn chỉnh lại CTHĐ
viết vào vở.
Giáo viên

Bùi Thiện Chiến


Trường Tiểu học Lê Lợi.
Lớp Năm 2

KẾ HOẠCH BÀI HỌC

Bài: TRẢ BÀI VĂN KỂ CHUYỆN
Tiết:

Môn: Tập làm văn
Tuần: 23

I. MỤC TIÊU:
- Nắm được yêu cầu của bài kể chuyện theo những đề đã cho: nắm vững bố cục bài văn, trình tự kể,
cách diễn đạt.
- Nhận thức được ưu khuyết điểm của mình và của bạn khi được GV chữ số, biết tham gia sửa lỗi
chung, biết tu sửa lỗi mà thầy cô yêu cầu, tự viết lại một đoạn văn hoặc cả bài văn cho hay hơn.
- Giáo dục học sinh lòng say mê sáng tạo.
II. ĐDDH:
Thầy:
Bảng phụ ghi các đề bài củ tiết Viết bài văn kể chuyện, một số lỗi điển hình về chính tả,
dùng từ, đặt câu, đoạn, ý …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY
 Hoạt động 1: Nhận xét chung kết quả bài
làm của học sinh.
Mục tiêu: HS nắm được yêu cầu của bài kể
chuyện theo những đề đã cho: nắm vững bố cục
bài văn, trình tự kể, cách diễn đạt.
- Giáo viên treo bảng phụ đã viết sẵn 2 đề bài
của tiết kiểm tra viết, một số lỗi điển hình về
chính tả, dùng từ, đặt câu, ý …
- Giáo viên nhận xét kết quả làm của học sinh.
VD: Giáo viên nêu những ưu điểm chính.
 Xác đònh đề: đúng với nội dung yêu cầu bài.
 Bố cục: đầy đủ, hợp lý, ý diễn đạt mạch lạc,
trong sáng (nêu ví dụ cụ thể kèm theo tên học
sinh).
Nêu những thiếu sót hạn chế (nêu ví dụ cụ thể,
tránh nêu tên học sinh).
 Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh chữa bài.
Mục tiêu: Nhận thức được ưu khuyết điểm của
mình và của bạn khi được GV chữ số, biết tham
gia sửa lỗi chung, biết tu sửa lỗi mà thầy cô yêu
cầu, tự viết lại một đoạn văn hoặc cả bài văn
cho hay hơn
- Giáo viên hướng dẫn học sinh sửa lỗi.
- Yêu cầu học sinh thực hiện theo các nhiệm vụ
sau:
 Đọc lời nhận xét của thầy (cô)
 Đọc những chỗ cô chỉ lỗi
 Sửa lỗi ngay bên lề vở

HOẠT ĐỘNG HỌC
Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp, cá nhân

- Học sinh lắng nghe.

Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp, cá nhân

- Học sinh cả lớp làm theo yêu cầu của các em
tự sửa lỗi trong bài làm của mình.

- Từng cặp học sinh đổi vở soát lỗi cho nhau.


 Đổi bài làm cho bạn ngồi cạnh để soát lỗi còn
sót, soát lại việc sửa lỗi.
∗ Giáo viên hướng dẫn học sinh sửa lỗi chung.
- Giáo viên chỉ ra các lỗi chung cần chữa đã
viết sẵn trên bảng phụ gọi một số em lên bảng
lần lượt sửa lỗi.
- Yêu cầu học sinh trao đổi nhóm để nhận xét
về bài sửa trên bảng.
- Giáo viên nhận xét, sửa chữa.
∗ Hướng dẫn học sinh học tập đoạn văn bài văn
hay.
- Giáo viên đọc những đoạn văn, bài văn hay có
ý riêng, sáng tạo của một số em trong lớp (hoặc
khác lớp). Yêu cầu học sinh trao đổi thảo luận
để tìm ra cái hay, cái đáng học tập của đoạn
văn để từ đó rút ra kinh nghiệm cho mình.
 Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh làm bài
tập.
Mục tiêu: Học sinh làm được bài tập theo yêu
cầu.
- Gọi học sinh đọc yêu cầu đề bài.

- Giáo viên lưu ý học sinh: có thẻ chọn viết
lại đoạn văn nào trong bài cũng được. Tuy
nhiên khi viết tránh những lỗi em đã phạm
phải.
- Học sinh nào viết bài chưa đạt yêu cầu thì
cần viết lại cả bài.
Củng cố:
Chốt lại một số ý chính
Dặn dò:
Nhận xét tiết học
Về nhà

- Học sinh lần lượt lên bảng sửa lỗi, cả lớp sửa
vào nháp.
- Học sinh trao đổi theo nhóm về bài sửa trên
bảng và nêu nhận xét.
- Học sinh chép bài sửa vào vở.

- Học sinh trao đổi, thảo luận nhóm tìm cái hay
của đoạn văn, bài văn.

Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp, cá nhân

- Học sinh đọc yêu cầu của bài (chọn một đoạn
trong bài văn của em viết lại theo cách hay
hơn).

- Đọc đoạn, bài văn tiêu biểu
cái hay.

→ phân tích

* Nhận việc học và làm bài ở nhà:
- Yêu cầu học sinh về viết lại đoạn văn hoặc cả
bài văn cho hay hơn.
Giáo viên
Bùi Thiện Chiến


Trường Tiểu học Lê Lợi.
Lớp Năm 2

KẾ HOẠCH BÀI HỌC

Bài: ÔN TẬP VỀ MIÊU TẢ ĐỒ VẬT
Tiết:

Môn: Tập làm văn
Tuần: 24

I. MỤC TIÊU:
- Rèn kó năng là bài văn tả đồ vật.
- Củng cố, khắc sâu kiến thức về văn tả đồ vật.
- Giáo dục học sinh lòng yêu thích văn học và say mê sáng tạo.
II. ĐDDH:
Thầy:
Giấy khổ to viết sẵn kiến thức cần ghi nhớ. Tranh minh hoạ bài đọc, ảnh chụp cái cối xay.
Trò:
SGK
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY
 Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe
viết.
Mục tiêu: Rèn kó năng là bài văn tả đồ vật.
• Bài 1
-Yêu cầu học sinh đọc bài 1.
-Giáo viên giảng thêm: bài văn miêu tả”Cái
áo của ba”: Miêu tả cái áo của một bạn nhỏ
được may lại từ chiếc áo quân phục của người
cha đã hi sinh
-Giáo viên nêu câu hỏi:
+ Tìm phần mở bài, thân bài, kết bài.

HOẠT ĐỘNG HỌC
Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp, cá nhân

1 học sinh đọc to toàn bài 1.

- HS đọc thầm, trả lời câu hỏi.
Mở bài: “Tôi …màu cỏ úa”.
Thân bài: “Chiếc áo sờn vai…của ba”.
Kết bài: Đoạn còn lại.
- Miêu tả cái áo của ba
- Mở bài kiểu gián tiếp
- Tả bao quát (xinh xinh, trông rất oách), tả bộ
+ Bài văn miêu tả cái gì ?
phận , nêu công dụng cái áo và tình cảm đối
+ Mở bài theo kiểu gì ?
với cái áo
+ Thân bài: Cái áo của ba được miêu tả thế - Tác giả quan sát bằng giác quan.
nào?
- Bằng mắt: thấy từng bộ phận.
- So sánh: như khâu máy , như hàng quân
-Tác giả quan sát bằng giác quan nào?
trong đội duyệt binh , …
- Nhân hoá: người bạn đồng hành quý báu; cái
-Tìm hình ảnh so sánh?
măng sét ôm khít lấy cổ tay tôi
-Giáo viên chốt lại: tác giả quan sát tỉ mỉ cái
cối xay bằng nhiều giác quan. Cách dùng từ
ngữ chính xác, độc đáo, nhân hoá.
-Giáo viên dán giấy khổ to ghi sẵn kiến thức
cần ghi nhớ.
-Gọi học sinh đọc lại.
 Hoạt động 2: Luyện tập.

- 2 học sinh đọc lại, cả lớp đọc thầm.
- 1 học sinh đọc yêu cầu đề bài, cả lớp đọc
thầm.
Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp, cá nhân


Mục tiêu: HS khắc sâu kiến thức về văn tả đồ
vật
• Bài 2
- Giáo viên nhắc lại: Yêu cầu viết đoạn ngắn
tả hình dáng hoặc công dụng củamột đồ vật
gần gũi với em : chú ý miêu tả đặc điểm, sử
dụng biện pháp so sánh.
 Củng cố.
-Cho học sinh thi đua đọc đoạn văn đã viết.
-Giáo viên nhận xét, chấm điểm.
Tổng kết - dặn dò:
Nhận xét tiết học.

- Học sinh làm việc cá nhân, viết đoạn văn vào
vở.

- Nhiều học sinh tiếp nối đọc đoạn văn đã viết.
- Cả lớp nhận xét, bình chọn người viết hay
nhất.
* Nhận việc học và làm bài ở nhà:
- Yêu cầu về nhà làm hoàn chỉnh lại đoạn văn
viết vào vở.
- Chuẩn bò: n tập về tả đồ vật (tt)
Giáo viên
Bùi Thiện Chiến


Trường Tiểu học Lê Lợi.
Lớp Năm 2

KẾ HOẠCH BÀI HỌC

Bài: ÔN TẬP VỀ MIÊU TẢ ĐỒ VẬT
Tiết:

Môn: Tập làm văn
Tuần: 24

I. MỤC TIÊU:
Giúp học sinh:
- Ôn luyện củng cố kó năng lập dàn ý của bài văn tả đồ vật.
- Ôn luyện kó năng trình bày miệng dàn ý bài văn tả đồ vật – trình bày rõ ràng, rành mạch, tự nhiên,
tự tin.
II. ĐDDH:
Thầy:
bảng phụ các đề bài .
Trò:
vở.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY
Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu: HS biết lập dàn ý của bài văn tả đồ
vật
* Bài 1:
lập dàn ý miêu tả một trong các đồ vật sau
đây:

* Bài 2:
Trình bày miệng bài văn miêu tả mà em vừa
lập dàn ý:

HOẠT ĐỘNG HỌC
Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp, cá nhân

- 2 học sinh đọc đề bài
- Lập dàn ý
- Đọc gợi ý 1
- Viết dàn ý bài văn
- Trình bày
Nhận xét
-Nhận xét tiết học.

- Học sinh đọc đề bài
- Đọc gợi ý 1, 2
- Viết dàn ý bài văn
+ Mở bài
+ Thân bài
+ Kết bài
- Trình bày

Củng cố:
Chốt lại một số ý chính
Dặn dò:


Nhận xét tiết học
Về nhà

* Nhận việc học và làm bài ở nhà:
-Tự nêu việc.
Giáo viên
Bùi Thiện Chiến


Trường Tiểu học Lê Lợi.
Lớp Năm 2

KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Môn: Tập làm văn
Tuần: 25

Bài: TẢ ĐỒ VẬT ( KT)

Tiết:

I. MỤC TIÊU:
 Giúp học sinh:
- Dựa trên kết quả những tiết ôn luyện về văn tả đồ vật, học sinh viết được một bài văn tả đồ vật có
bố cục rõ ràng, đủ ý, thể hiện được những quan sát riêng, dùng từ đặt câu đúng, câu văn có hình ảnh,
cảm xúc.
- Học sinh viết bài văn đúng thể loại.
- Giáo dục học sinh lòng yêu thích văn học và say mê sáng tạo.
II. ĐDDH:
Thầy:
Một số tranh ảnh về đồ vật: đồng hồ, lọ hoa …
Trò:
SGK
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY
 Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh làm bài.
Mục tiêu: Dựa trên kết quả những tiết ôn luyện
về văn tả đồ vật, học sinh viết được một bài
văn tả đồ vật có bố cục rõ ràng, đủ ý, thể hiện
được những quan sát riêng, dùng từ đặt câu
đúng, câu văn có hình ảnh, cảm xúc.

HOẠT ĐỘNG HỌC
Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp, cá nhân

Yêu cầu học sinh đọc các đề bài trong SGK.
Giáo viên lưu ý nhắc nhở học sinh viết bài văn
hoàn chỉnh theo dàn ý đã lập.

1 học sinh đọc 4 đề bài.

3 – 4 học sinh đọc lại dàn ý đã viết.
Nhận xét
Nhận xét bổ sung ý ( nếu còn thiếu )
 Hoạt động 2: Học sinh làm bài.
Mục tiêu: Học sinh viết bài văn đúng thể loại
Giáo viên tạo điều kiện yên tónh cho học sinh
làm bài.

Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp, cá nhân


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×