Tải bản đầy đủ

NỘI SOI X QUANG PHỔI

Caực daỏu hieọu cụ baỷn


KYÕ THUAÄT
Kỹ thuật đọc phim Xquang ngực
1. Tên, tuổi BN
2. Ngày chụp
3. Tư thế: thẳng đứng: cột sống nằm giữa,
xương đòn đối xứng.
4. Hít vào đủ sâu: thấy được 10 cung sườn sau
hoặc 6 cung sườn trước.
5. Thì thở ra: xem TKMP, khí phế thủng.


6. Tư thế nằm/đứng
7. Cường độ tia đủ: khi nhìn rõ các đốt sống
lưng trên cung đông mạch chủ và phân biệt

được các đóa liên đốt của nó..
8. Lồng ngực BN phải nằm hết trong tấm phim
9. Chất lượng phim: phải trong suốt và có độ
tương phản tốt


Tư thế đứng: dựa vào ít nhất một trong 5 tiêu chuẩn sau
theo thứ tự ưu tiên:
(1) Có bóng hơi dạ dày
(2) Xương bã vai ra khỏi hai phế trường
(3) Mõm gai tạo với bờ trên thân đốt sống hình chữ “â”
(4) Cung xường trước và sau nằm chếch từ trên xuống
dưới
(5) Tuần hoàn phổi: đường kính mạch máu phổi ở ½
dưới phế trường gấp 2 lần đk mạch máu ở ½ trên
phế trườngThứ tự đọc phim
Phân tích theo thứ tự từ ngoài vào:
1. Phần mềm, xương
2. Cơ hoành
3. Trung thất
4. Khí quản
5. Phế trường


Thành
ngực

Vùng trên
đòn

Bờ ngoài cơ ức đòn chũm


Thành
ngực


Vùng trên
đòn

Hình ảnh giả khí


Thành
ngực

Hốc nách
Đỉnh hốc nách
Cơ tròn lớn
Cơ ngực lớn


Thaứnh
ngửùc

Boựng vuự
Thành
ngực

Cơ hoành
Cơ hoành phải luông
cao hơn cơ hoành trái
khoảng 2 đến 3cm.


Thành
ngực

Cơ hoành
Cơ hoành phải luôn
cao hơn cơ hoành trái
khoảng 2 đến 3cm.

Lồi hướng về đỉnh phổi
với chiều cao khoảng
1.5cm


Thành
ngực

Xương
Xương đòn

Nằm ngang mức cung
sau xương sườn 3, 4


Thaønh
ngöïc

Xöông
Xöông söôøn


Thaønh
ngöïc

Xöông

Xöông söôøn


Thaønh
ngöïc

Xöông

Xöông söôøn


Thaứnh
ngửùc

Xửụn
gXửụng sửụứn
coồ


Thaứnh
ngửùc

Xửụng
Xửụng sửụứn
coồ


Thành
ngực

Xương

Xương bả vai
Tư thế sai tạo ảnh giả
của màng phổi


Trung thất

Bờ phải
Thân tỉnh mạch cánh tay đầu phải

Tỉnh mạch chủ trên

Bờ ngoài của nhó phải


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×