Tải bản đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực

4 NĂM XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN-HỌC SINH TÍCH CỰC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

MỤC LỤC
Lời mở đầu
Phần I: Đặt vấn đề
I- Lí do chọn đề tài
II- Mục đích nghiên cứu
II- Yêu cầu
Phần II: Tìm hiểu về trường học thân thiện
1- Thế nào là trường học thân thiện
2- Các điều kiện của trường học thân thiện
3- Tại sao chúng ta cần có trường học thân thiện?
4- Đánh giá thực trạng – Các yếu tố của trường học thân thiện
Phần III: Quá trình triển khai thực hiện đề tài
A- Các đối tượng không thể thiếu để xây dựng trường học thân thiện
đó là học sinh, giáo viên, phụ huynh, nhà trường, cộng đồng , các tổ
chức xã hội
B- Vận dụng các phương pháp – triển khai kế hoạch xây dựng trường
học thân thiện – học sinh tích cực trường tiểu học Cát Linh từ năm
học 2008-2009 đến năm học 2011-2012
I-Vài nét về trường tiểu học Cát Linh

II-Nội dung thực hiện
1- Xây dựng trường lớp Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn
2- Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của học sinh giúp
các em tự tin học tập
3- Rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh
4- Tổ chức hoạt động vui chơi lành mạnh
5- Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích
lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương
C- Tổ chức thực hiện
Phần IV: Kết quả
Phần V: Kiến nghị - Đề xuất
Kết luận
Tài liệu tham khảo

LỜI MỞ ĐẦU
1

Trang
2
3
3
4
4
6
6
7
7
8
10
10
12
13
14
14
18
20
22
24
24
37

40
42
45


4 NĂM XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN-HỌC SINH TÍCH CỰC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

“ Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực” là một chủ chương được lãnh đạo Đảng và nhà nước quan tâm. Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào
tạo đã phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh
tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013 với mong muốn động
viên khuyến khích các thầy giáo, cô giaó cán bộ quản lý giáo dục các cấp và
toàn thể học sinh cùng với các lực lượng ngoài xã hội tích cực, chủ động tham
gia xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hình thành và phát huy
tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập và tư tưởng đạo đức
theo tinh thần cuộc vận động” Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh
thành tích trong giáo dục” và “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức
tự học, sáng tạo”.
“ Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực” là một phong trào
thi đua có mục tiêu rõ ràng, thiết thực và nội dung hết sức phong phú, sâu rộng,
phù hợp với đối tượng là các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý. Đồng thời cũng
là một cuộc vận động cần có sự phối hợp hành động của cha mẹ học sinh, của
cộng đồng xã hội và của các tổ chức chính trị. Ngoài những yêu cầu về cơ sở vật
chất, trang thiết bị dạy học, giờ học của học sinh thì những hoạt động vui chơi
giúp cho các em giảm stress sau giờ học căng thẳng, áp lực của những con số,
những bài toán hóc búa, những mảng kiến thức rộng rãi, đa dạng yêu cầu cao
đối với người học…và quan trọng hơn đã tạo ra sự gần gũi, đoàn kết giữa thầy
và thầy, thầy với trò và trò với trò.
Là hiệu trưởng trường tiểu học đầu tiên của quận Đống Đa được nhận Bằng
khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà nội vì đã có thành tích trong phong trào
xây dựng Trường học thân thiện – Học sinh tích cực năm học 2008-2009 và được Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cấp chứng nhận “Trường học thân thiện – Học
sinh tích cực năm học 2008-2009” tôi cùng Ban giám hiệu đã tập trung chỉ đạo
theo 5 nội dung: “ Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”, tạo
thêm sân chơi mới lạ, những trò chơi hay để thu hút lôi cuốn học sinh tham gia,
để học sinh thực sự thấy “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” là điều mà
trường tiểu học Cát Linh đã làm được trong 4 năm qua.
2


4 NĂM XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN-HỌC SINH TÍCH CỰC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

Chúng tôi thực sự mong muốn sự quan tâm hơn nữa của các cấp lãnh đạo để
việc thực hiện xây dựng “ Trường học thân thiện – học sinh tích cực” trong
các nhà trường nói chung và trường tiểu học Cát Linh đạt hiệu quả cao nhất.
Xin trân trọng cảm ơn!

3


4 NĂM XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN-HỌC SINH TÍCH CỰC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Lý do chọn đề tài:
Mục tiêu giáo dục của tiểu học là giúp trẻ phát triển toàn diện, giúp trẻ hình
thành những phẩm chất cơ bản của con người, với những vốn kiến thức cơ bản
về tự nhiên xã hội, làm cho trẻ có đễ dàng học lên các cấp học trên. Một yêu cầu
đặt ra: Những nhà quản lý phải làm gì? Làm thế nào để các hoạt động của nhà
trường có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục trong trường Tiểu học
mà xã hội quan tâm.
Theo văn bản hướng dẫn thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện – học
sinh tích cực” có 5 nội dung đánh giá.
1- Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn .
2- Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa
phương, giúp học sinh tự giác học tập.
3- Rèn kĩ năng sống cho học sinh.
4- Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh
5- Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử,
văn hóa, cách mạng ở địa phương.
Vậy làm thế nào để việc “ Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích
cực” có hiệu quả? Đó là câu hỏi mà mà Ban giám hiệu trường tiểu học Cát
Linh chúng tôi luôn trăn trở và luôn tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo, chỉ đạo bám
sát 5 nội dung đánh giá “ Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”.
Từ những kết quả trường tiểu học Cát Linh đã đạt được trong những năm
qua, tôi mạnh dạn chọn đề tài: “ 4 năm xây dựng trường học thân thiện – học
sinh tích cực” tại trường Tiểu học Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội.
Qua đề tài này tôi mong muốn rằng những kết quả mà trường tiểu học Cát
Linh đã đạt được sẽ góp một phần nhỏ vào việc xây dựng một môi trường giáo
dục luôn trong sáng, lành mạnh, sạch sẽ…

II. Mục đích nghiên cứu.
4


4 NĂM XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN-HỌC SINH TÍCH CỰC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

- Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường
để xây dựng môi trường giáo dục an toàn thân thiện, hiệu quả, môi trường “
Xanh, sạch, đẹp” phù hợp với điều kiện của từng địa phương và đáp ứng nhu
cầu xã hội.
- Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực của học sinh trong học tập và các
hoạt động xã hội một cách phù hợp và hiệu quả.
III. Yêu cầu:
- Tập trung các nguồn lực để giải quyết dứt điểm những yếu tố yếu kém về
cơ sở vật chất, thiết bị trường học tạo điều kiện cho học sinh khi đến trờng được
an toàn, thân thiện, vui vẻ.
- Tăng cường sự tham gia một cách hứng thú của học sinh trong các hoạt
động giáo dục trong nhà trường và tại cộng đồng, với thái độ tự giác, chủ động
và ý thức sáng tạo
- Phát huy sự chủ động sáng tạo của thầy giáo, cô giáo đáp ứng yêu cầu đổi
mới phơng pháp giáo dục trong điều kiện hội nhập quốc tế.
- Huy động và tạo điều kiện để có sự tham gia hoạt động đa dạng và phong
phú của các tổ chức cá nhân trong việc giáo dục văn hóa, truyền thống lịch sử
cách mạng cho học sinh.
Phong trào thi đua khen thưởng phải đảm bảo tính tự giác, không gây áp lực
quá tải trong công việc của nhà trường. Nội dung cụ thể của phong trào là do cơ
sở tự chọn phù hợp với điều kiện của nhà trường, làm cho chất lượng giáo dục
được nâng lên và có dấu ấn của địa phương một cách mạnh mẽ.

PHẦN II: TÌM HIỂU VỀ TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN.
1. Thế nào là trường học thân thiện?
5


4 NĂM XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN-HỌC SINH TÍCH CỰC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

Trường học thân thiện là trường học mà ở đó học sinh đợc tạo điều kiện để
sống khỏe mạnh, vui vẻ, tích cực học tập và tham gia các hoạt động khác, được
giáo viên nhiệt tình giảng dạy, yêu thương, tôn trọng, được gia đình và cộng
đồng tạo điều kiện phát huy hết tiềm năng của mình trong môi trường an toàn và
thuận lợi, quyền được đi học của học sinh được đảm bảo.
Trờng học thân thiện là trường thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất kết quả
nhất các quyền cơ bản của trẻ em như quyền được sống, quyền được học tập,
quyền được chăm sóc và bảo vệ, nơi mà các nhà hoạt động học tập và giáo dục
đều quan điểm: “ Coi học sinh là nhân vật trung tâm”. Nơi mà nhà trường hoạt
động không riêng lẻ mà trong sự phối hợp liên thông giữa giữa các môi trường
giáo dục là gia đình, nhà trường và cộng đồng.
Những hoạt động của nhà trường đều mang ý nghĩa gần gũi, thân thiện với trẻ.
- Trường học thân thiện không chỉ giúp học sinh nhận ra rằng các em cũng
có quyền được hưởng nền giáo dục có chất lượng mà còn có nhiều quyền khác
nữa. – giúp trẻ học những gì các em cần học để đối mặt với những thách thức
trong thời đại thế kỷ mới đảm bảo cho các em có được môi trường để học tập,
một môi trường không có bạo lực và lạm dụng nâng cao nhiệt huyết của giáo
viên, có tinh thần và động cơ làm việc với học sinh và vận động sự hỗ trợ của
cộng đồng cho nền giáo dục.
- Trường học thân thiện không chỉ thể hiện kết quả giáo dục trong lớp học và
rộng hơn còn là chất lượng của cả môi trường học đường và mối quan hệ giữa
gia đình, nhà trường và cộng đồng.
Tóm lại: Trường học thân thiện thúc đẩy phương pháp học tập tích cực, lòng
bao dung, sự quan tâm chăm sóc, trí sáng tạo và quan trọng hơn cả là lòng tự
trọng của trẻ em.
Trường học thân thiện làm mọi việc để ngăn chặn các hành động ức hiếp và các
hình thức bạo lực khác trong nhà trường, trở thành thân thiện với trẻ em nó trở
thành quyết tâm và cam kết lâu dài nhằm đáp ứng nhu cầu tâm lý của trẻ em.
2. Các điều kiện của trường học thân thiện.
Trường học thân thiện là nơi diễn ra nền giáo dục “tốt”
6


4 NĂM XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN-HỌC SINH TÍCH CỰC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

Giáo dục trong trường học thân thiện mang tính toàn diện, có hiệu quả và chăm
sóc trẻ. Đảm bảo cho học sinh đợc tiếp cận ở môi trường học thân thiện lành
mạnh, dinh dưỡng tốt. Nhà trường học thân thiện công khai các cuộc thảo luận
về sử dụng ma túy, thuốc lá, sự phân biệt giới tính và các vấn đề nóng bỏng
khác. Trường học thân thiện với trẻ cũng là trường học thân thiện với giáo viên
và tôn trọng nghề dạy học.
Trường học thân thiện các cộng đồng giáo dục đóng vai trò quan trọng
trong việc thúc đẩy quyền của trẻ thông qua hệ thống quản lý nhà nớc.
Giáo viên thân thiện với học sinh là thành phần quan trọng nhất tạo ra trường học thân thiện.
3. Tại sao chúng ta cần có trường học thân thiện?
Công tác giáo dục muốn thành công đòi hỏi phải có những điều kiện nhất
định, đó là học sinh phải khỏe mạnh về thể chất và động cơ học tập tốt, giáo
viên phải được đào tạo tốt và có công nghệ giáo dục thiết thực, phương tiện và
tư liệu giáo dục đầy đủ, công tác quản lý điều hành phải có sự tham gia của cộng
đồng, văn hóa địa phương đợc tôn trọng.
Xây dựng môi trường thân thiện sạch sẽ:
- Nâng cao sức khỏe về tinh thần và thể lực, xây dựng được những động cơ học
tập tốt.
- Khuyến khích học sinh tới trường và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.
- Nâng cao chất lượng giáo dục
- Đảm bảo sự an toàn về mọi mặt và bảo vệ trẻ em.
- Vận động sự hỗ trợ của cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục.
- Một trong những vấn đề ưu tiên của trường học thân thiện là sẵn sàng đón tất
cả những học sinh mà không có sự kì thị nào về nguồn gốc, giới tính, khỏe
mạnh, hay khuyết tật, dân tộc thiểu số, hoàn cảnh gia đình, các giáo viên và học
sinh phải cùng hợp tác, đóng góp sức lực nhằm tạo ra môi trường tốt.
- Trường học thân thiện sẽ thúc đẩy phương pháp học tập tích cực, hòa nhập,sự
tham gia, tinh thần hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm giữa các giáo viên, học sinh,
phụ huynh.
7


4 NĂM XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN-HỌC SINH TÍCH CỰC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

- Nhân tố chính của trường học thân thiện là môi trờng an toàn, môi trường
không có bạo lực, không gây tổn thương cho trẻ, không đợc phép đánh trẻ hay
dùng các hình thức phạt đối với trẻ.
- Trong trường học thân thiện điều quan trọng là học sinh đều có lòng tự trọng
và tôn trọng sự khác biệt, điều quan trọng hơn nữa là học sinh có khả năng tổ
chức và tham gia các hoạt động.
- Trường học thân thiện phải đảm bảo môi trường lành mạnh hợp vệ sinh, các
lớp học phải đảm bảo tiêu chuẩn, có nước sạch và khu công trình phụ đảm bảo
vệ sinh
4- Đánh giá thực trạng – Các yếu tố của trường học thân thiện.
Chúng ta đã biết Trường học thân thiện học thân thiện là một cách tiếp cận
trên cơ sở tôn trọng quyền trẻ em, nhằm khuyến khích học sinh khỏe mạnh, hài
lòng với việc học tập và được giáo viên nhiệt tình dạy dỗ cùng với sự hỗ trợ của
gia đình và cộng đồng để các em có thể phát triển hết tiềm năng của mình trong
một môi trường an toàn và đầy đủ dinh dưỡng, Trường học thân thiện cung cấp
một cách tiếp cận toàn diện đến giáo dục chất lợng.
Yếu tố thân thiện trong trường học thể hiện ở việc động viên và khuyến khích
học sinh, xây dựng môi trường giáo dục với tình yêu thương yêu và trách nhiệm.
+ Tiếp nhận mọi trẻ em đến trường.
- Đảm bảo cho mọi trẻ em trong độ tuổi thuộc địa bàn của trường học được đi
học và hoàn thành cấp học
- Không có biểu hiện kì thị và đối xử bất bình đẳng , đặc biệt trẻ khuyết tật, trẻ
có hoàn cảnh khó khăn hay trẻ có khó khăn trong học tập.
+ Đảm bảo hiệu quả giáo dục
- Nhà trường tăng cường các nội dung phù hợp và hữu ích với trẻ, giúp các em
đạt được những kiến thức và kĩ năng cần thiết cho cuộc sống, bao gồm cả phương pháp học chủ động và kĩ năng sống.
- Khuyến khích học sinh học tập tích cực, chủ động khuyến khich các quá trình
dạy và học phù hợp với mức độ phát triển, năng lực và phong cách học tập của
trẻ.
8


4 NĂM XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN-HỌC SINH TÍCH CỰC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

- Tăng cường năng lực, đạo đức nghề nghiệp và lợi ích của giáo viên.
+ Môi trường lành mạnh, an toàn và bảo vệ:
- Luôn tạo môi trường lành mạnh đảm bảo vệ sinh an toàn và có đủ nước sạch
thu hút đối với học sinh.
- Xây dựng mối quan hệ giáo viên với giáo viên, học sinh với học sinh: thân
thiện, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.
- Có chính sách và biện pháp không có các hình thức hà khắc hoặc các hình thức
xâm phạm thân thể và tinh thần trẻ.
+ Bình đẳng về giới.
- Tăng cường sự cân bằng trong tỉ lệ nhập học, thành tích của trẻ nam và nữ.
- Xóa bỏ các hình thức thiên vị giới.
- Giúp trẻ em nam và nữ hòa nhập trong một môi trường phi bạo lực, tôn trọng
các quyền, các giá trị về sự công bằng
+ Sự tham gia của trẻ em, cha mẹ và cộng đồng
- Luôn tôn trọng và lấy ý kiến đóng góp của cha mẹ học sinh
- Phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác quản lý, phát triển trường học
và quan tâm tới quyền và phúc lợi của học sinh.

PHẦN III. QÚA TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI.
A- Các đối tượng không thể thiếu để xây dựng trường học thân thiện đó là
học sinh, giáo viên, phụ huynh, nhà trường, cộng đồng , các tổ chức xã hội
.
1- Học sinh.
- Đoàn kết trong học tập, trong các hoạt động của trường.
- Giáo dục học sinh: Biết nhường nhịn nhau, không tranh cãi, không đánh nhau.
- Không phân biệt nam – nữ, giàu – nghèo, khuyết tật hay bình thường.
- Biết góp ý học tập cùng nhau tiến lên.
- Biết an ủi, khuyên nhủ khi bạn làm sai
9


4 NĂM XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN-HỌC SINH TÍCH CỰC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

- Biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng nhau
- Biết thông cảm và tha lỗi cho bạn khi bạn làm điều sai.
- Cần giúp đỡ nhau vợt khó, quan tâm đến nhau nhiều hơn.
- Đợc quyền bày tỏ nguyện vọng của mình với thầy cô, bố mẹ, bạn bè.
- Luôn có ý kiến đóng góp xây dựng môi trường tốt.
- Có tinh thần tham gia nhiệt tình mọi hoạt động do nhà trường tổ chức.
- Có thái độ tích cực phát biểu khi học tập cũng nh khi vui chơi.
- Thực hiện tốt quyền mà trẻ em đợc hưởng, đợc quan tâm, tôn trọng.
- Luôn có ý thức xây dựng môi trường xanh –sạch – đẹp.
- Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, hoàn thành nhiệm vụ của người học sinh, tôn
trọng, lễ phép với thầy cô, hào nhã với bạn bè, quan tâm giúp đỡ cha mẹ.
2- Phụ huynh.
- Động viên phụ huynh phối hợp với nhà trường để hiểu thêm về hoạt động của
trường học thân thiện.
- Luôn quan tâm động viên con em biết môi trờng thân thiện là gì?
- Quan tâm và đóng góp ý kiến mới cho nhà trường để phát triển mạnh phong
trào “Trường học thân thiện - học sinh tích cực”.
- Quan tâm giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó. Tạo điều kiện để cho con em tham
gia các hoạt động. Biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của trẻ. Luôn kết hợp chặt
chẽ với nhà trường và thầy cô để giúp trẻ phát triển tốt nhất.
3- Giáo viên.
- Luôn có tác phong mẫu mực cho học sinh noi theo.
- Gần gũi, lắng nghe ý kiến của học sinh chia sẻ mọi tâm tư nguyện vọng với
học sinh.
- Quan tâm đến học sinh, luôn bao dung, bình đẳng trong đối xử.
- Tạo điều kiện thầy trò cùng học cùng chơi.
- Luôn quan tâm, theo dõi, động viên khuyến khích học sinh.
- Không dùng hình phạt nặng khi học sinh mắc lỗi mà nên khuyên giải, hướng
dẫn học sinh sửa chữa.
- Giáo viên luôn yêu nghề, mến trẻ có tâm huyết với công tác giáo dục.
10


4 NĂM XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN-HỌC SINH TÍCH CỰC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

- Tạo sân chơi tốt cho học sinh tham gia.
- “Sống” tốt với trẻ trong mọi hoàn cảnh.
- Luôn biết lắng, nghe tôn trọng ý kiến của trẻ.
- Đổi mới phơng pháp dạy học một cách tốt nhất.
4- Nhà trường.
- Luôn tạo mọi hoạt động thu hút giáo viên và học sinh tham gia,
- Tạo khung cảnh sư phạm luôn sạch đẹp, tạo không khí học sinh “ học mà chơi
– chơi mà học”.
- Tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, ca hát, xem xiếc, tham quan, thể dục
thể thao, đố vui, trò chơi dân gian.
- Người lớn luôn là tấm gơng cho học sinh noi theo.
- Nhà trường kết hợp việc chính khóa với ngoại khóa để giúp trẻ thực hiện tốt
việc học đi đôi với hành và vui để học.
- Xây dựng tốt mối quan hệ giáo viên với học sinh, học sinh với học sinh, giáo
viên với giáo viên: yêu thương, đoàn kết, bình đẳng.
Nhà trường có đội ngũ cán bộ quản lý giỏi, đội ngũ giáo viên đợc đào tạo đạt
chuẩn, phương pháp sư phạm tốt, yêu nghề, yêu trẻ, gương mẫu, công bằng.
Nhà trường và phụ huynh liên kết chặt chẽ về mọi mặt để phối hợp giáo dục
toàn diện.
5- Cộng đồng.
- Hỗ trợ nhà trường giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học. Tạo điều kiện cho trẻ em
nghèo đến trường.
- Hỗ trợ mọi mặt để nhà trường hoạt động tốt hơn.
- Động viên phụ huynh cùng nhà trường chăm sóc trẻ.
- Kiên quyết phòng chống tệ nạn xã hội
- Biết tôn trọng ý kiến của trẻ, sẵn sàng giúp đỡ trẻ khi trẻ bày tỏ nguyện vọng.
“ Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực là việc làm không chỉ
của riêng ai mà là của toàn xã hội. Trong phạm vi đề tài này tôi đa ra một vài
kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo mà Ban giám hiệu trường tiểu học Cát
11


4 NĂM XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN-HỌC SINH TÍCH CỰC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

Linh đã thực hiện thành công góp phần cùng nhà trường và cộng đồng “ xây
dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực” .
B- Vận dụng các phương pháp – triển khai kế hoạch xây dựng trường học
thân thiện – học sinh tích cực trường tiểu học Cát Linh từ năm học 20082009 đến năm học 2011-2012.
- Căn cứ chỉ thị số 40/CT – BGD & ĐT, ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Bộ trư ởng Bộ GD – ĐT về phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện – học
sinh tích cực”.
- Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ các năm học từ 2008-2009 đến
năm học 2011-2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà
Nội.
- Căn cứ vào Kế hoạh các năm học từ 2008-2009 đến năm học 2011-2012 của
Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai phong trào thi đua “ Xây dựng trường
học thân thiện – học sinh tích cực”.
- Căn cứ vào công văn các năm học từ 2008-2009 đến năm học 2011-2012 của
phòng GD-ĐT quận Đống Đa hướng dẫn triển khai phong trào thi đua “ Xây
dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”
- Cùng với các cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh
thành tích trong giáo dục” và “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự
học sáng tạo”, để tiếp tục tăng cờng và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục toàn
diện cho học sinh, trường tiểu học Cát Linh xây dựng kế hoạch thực hiện phong
trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực” các năm học
từ 2008-2009 đến năm học 2011-2012 như sau:
I- VÀI NÉT VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH
1- Đặc điểm và tình hình của trường Tiểu học Cát Linh:
a. Tình hình của trường tiểu học Cát Linh:
Trường tiểu học Cát Linh thuộc Phòng giáo dục Quận Đống Đa, Thành phố
Hà Nội. Trường đóng trên địa bàn phường Cát Linh
b. Đặc điểm của trường tiểu học Cát Linh:
12


4 NĂM XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN-HỌC SINH TÍCH CỰC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

Hiện nay trường đã thực hiện học 2 buổi / ngày. Toàn trường có 33 lớp với
số học sinh là 1762 em. Đội ngũ giáo viên, cán bộ và nhân viên là 72 người. Ban
giám hiệu là 3 đồng chí. Biên chế có 50 người, tuổi đời bình quân trên 35. Hợp
đồng quận là 6 đồng chí.
Có giáo viên dạy các môn chuyên biệt, nhân viên y tế, nhân viên phòng đồ
dùng dạy học, phòng thư viên và tổng phụ trách biên chế. Nhà trường ký hợp
đồng giáo viên , nhân viên với 12 đồng chí.
Học sinh hầu hết ở 3 phường Cát Linh, Quốc Tử Giám và Ô Chợ Dừa.
Khoảng 60% phụ huynh là cán bộ viên chức. Phường có di tích lịch sử là Lăng
Phùng Hưng và Bích Câu đạo quán.

II- NỘI DUNG THỰC HIỆN
1- Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn.
a- Nội dung:
- Bảo đảm trường an toàn, sạch sẽ, cây xanh thoáng mát, bàn ghế đầy đủ, ánh
sáng phải đảm bảo.
- Có đủ nhà vệ sinh đợc đặt ở vị trí phù hợp với cảnh quan trường học, đợc giữ
gìn vệ sinh sạch sẽ.
- Học sinh tích cực tham gia trồng cây, bảo vệ chăm sóc cây, tham gia lao động
vệ sinh làm đẹp trường.
b- Biện pháp.
- Trường sửa sang khung cảnh sư phạm sạch sẽ, 33 lớp được trang hoàng sạch
đẹp theo quy định, đủ ánh sáng, ấm về mùa đông, mát về mùa hè. Bàn ghế phù
hợp với học sinh tiểu học. Tủ đồ dùng, Bảng thi đua, ti vi ... đợc nhà trường
thống nhất kê, dọn, sắp xếp gọn gàng, khoa học, tiện sử dụng.
- Thường xuyên quét dọn tổng vệ sinh khu vứờn trường, lớp, phân công lao
công dọn dẹp sạch sẽ, tổng phụ trách còn phân công đội sao đỏ nhặt giấy rác dưới sân trường, hàng ngày có chấm điểm thi đua. Nhắc nhở học sinh không đợc
13


4 NĂM XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN-HỌC SINH TÍCH CỰC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

vứt giấy rác bẩn ra sân trường. Bảo đảm trường an toàn, sạch sẽ, có cây xanh,
thoáng mát và ngày càng đẹp hơn, lớp học đủ ánh sáng, mỗi lớp có 12 bóng đèn
chiếu sáng theo tiêu chuẩn, bàn ghế hợp lứa tuổi học sinh và đợc sắp xếp hợp lý
- Từ năm học 2008-2009 nhà trường cải tạo 100% khu vệ sinh. Thuê 8 nhân
viên chuyên nghiệp dọn dẹp nhà vệ sinh lúc nào cũng sạch sẽ. Phụ huynh học
sinh phấn khởi khi gửi con đến trường, đặc biệt các con học sinh không còn có
cảm giác sợ khi đi vệ sinh. Một mặt nhà trường làm tốt công tác xã hội hoá giáo
dục, vận động phụ huynh quan tâm tới chế độc của các cô lao công. Làm đợc
việc đó các cô nhân viên yên tâm với công việc của mình và luôn nỗ lực làm
việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Nhà trường khuyến cáo phụ huynh
có thể kiểm tra khu vệ sinh của nhà trường bất kỳ lúc nào. Làm đợc việc đó là
một thành công lớn của nhà trường góp phần trong việc xây dựng môi trường
xanh - sạch - đẹp
- Nhà trường cung cấp đủ nước sinh hoạt, trong mỗi nhà vệ sinh có xà phòng
cho các cháu rửa tay, phục vụ giấy cho các cháu đi vệ sinh.
- Nhà trường kí hợp đồng với công ty nước cung cấp đầy đủ nước uống cho các
cháu đảm bảo hợp vệ sinh và có kiểm nghiệm thường xuyên. Mỗi lớp học được
phụ huynh quan tâm đầu tư cho một tủ đựng cốc bằng inoc, cốc có đánh số theo
thứ tự để các cháu khi uống không bị nhầm cốc của bạn. Cốc được các cô trông
bán trú cọ rửa hàng ngày sạch sẽ, nhà trường kiểm tra thờng xuyên.
- Đặc biệt từ tháng 2/2010 trường chuyển mô hình bán trú sang công ty TNHH
TPT & M nấu cơm cho các cháu. Nhà trường thành lập ban kiểm tra phân công
cụ thể các đồng chí trong ban giám hiệu, thanh tra, công đoàn kiểm tra thực
phẩm hàng ngày.
- Trường ở gần đường nên vấn đề an ninh cũng như an toàn giao thông được đặc
biệt quan tâm. Nhà trường đã đã kết hợp với công an phường phân luồng giao
thông hợp lý, đã dẹp được hàng quán bán quà vặt tại cổng trường. Đảm bảo an
toàn giao thông hàng ngày đầu giờ và cuối giờ nhà trường cử 3 đồng chí bảo vệ,
2 đồng chí đứng ở cổng trước hướng dẫn phụ huynh vào trường đưa đón các
cháu đúng quy, 1 đồng chí đứng ở cổng sau hướng dẫn phụ huynh ra an toàn.
14


4 NĂM XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN-HỌC SINH TÍCH CỰC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

Đặc biệt ban giám hiệu luôn nhắc nhở động viên bảo vệ phải mềm mỏng, nhiệt
tình hướng dẫn phụ huynh thực hiện tốt nội quy tránh xảy ra xô sát với phụ
huynh và khách đến làm việc tại trường. Thực sự nhà trường đã duy trì được nề
nếp rất tốt. Nhiều năm gần đây trường liên tục được nhận giấy khen của quận về
công tác an ninh Quốc phòng. Nhặc nhở học sinh khi tham gia giao thông phải
đội mũ bảo hiểm để phòng tránh thương tích do tai nạn giao thông.
- Để tạo môi trường thân thiện nhà trường làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ
học sinh. Ngay đầu năm học nhà trường đã một cán bộ y tế làm việc tại trường
từ 7h30 đến 17h hàng ngày. Cán bộ y tế có phòng làm việc riêng, sắp xếp tủ
thuốc khoa học, gọn gàng. Kịp thời sơ cứu khi các cháu bị bệnh. Những cháu bị
bệnh nặng báo về cho phụ huynh hoặc kịp thời đa các cháu đi khám ở các trung
tâm y tế hay bệnh viện nơi gần nhất. Phụ huynh học sinh yên tâm khi nhà trường
luôn quan tâm phục vụ điều kiện tốt nhất cho các con học sinh.
- Xây dựng quy định về bảo vệ an ninh và cơ sở vật chất nhà trường- Hoc sinh
học tập từ đầu năm --> kí cam kết thực hiện ( học sinh và PHHS ), xử lí nghiêm
học sinh vi phạm.
- Có phương án và tổ chức tập huấn phòng chống ẩu đả, bạo lực, cháy.
- Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Vì vậy để phòng ngừa các loại bệnh
phải diệt muỗi giữ cho phòng học thoáng mát. Nhà trường nhắc nhở học sinh
thường xuyên giữ gìn sức khoẻ. Học sinh không ăn uống bừa bãi ở dọc đường,
vỉa hè…
- Để phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em, bộ lao động thương binh và xã
hội đã có công văn gửi các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về phối hợp
triển khai chương trình phổ cập bởi đẩy mạnh trách nhiệm của gia đình trong
việc quan tâm và chăm sóc quản lí trẻ em.
- Phòng chống bệnh về mắt cho học sinh. Cần tổ chức cho học sinh khám mắt
định kì. Để góp phần làm giảm các bệnh về mắt cho học sinh, nhà trờng cần
thực hiện tốt các quy định do bộ y tế ban hành.

15


4 NĂM XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN-HỌC SINH TÍCH CỰC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

- Phòng chống bệnh răng miệng cho học sinh trờng đã thờng xuyên giáo dục học
sinh tự nâng cao nhận thức về nguồn gốc, bản chất và tác hại của các bệnh răng
miệng
- Hớng dẫn phụ huynh học sinh thực hiện chế độ ăn uống hợp lí, đảm bảo thành
phần ăn uống trong bữa ăn. Tổ chức khám răng miệng định kì cho học sinh để
chăm sóc phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh răng miệng của học sinh.
- Bệnh răng miệng là loại bệnh phổ biến nhng cũng ít đợc chú ý trong nhà trờng
cần tuyên truyền giáo dục học sinh để nâng cao nhận thức về nguồn gốc, bản
chất và tác hại của các bệnh răng miệng.
- Hớng dẫn phụ huynh học sinh thực hiện chế độ ăn uống hợp lí, đảm bảo thành
phần dinh dỡng trong bữa ăn.
- Hướng dẫn học sinh giữ gìn vệ sinh răng miệng tốt, đánh răng, chỉ nha khoa.
- Tổ chức khám răng miệng định kì cho học sinh để chăm sóc phát hiện sớm và
điều trị kịp thời các bệnh răng miệng của học sinh.
- Sử dụng nguồn tài chính tự có và đề nghị cấp trên đầu t xây dựng nâng cấp cho
nhà trờng để cơ sở vật chất của trường ngày càng hoàn thiện, đảm bảo điều kiện
cơ sở vật chất của một trường tiểu học.
- Tổ chức tốt hoạt động của cán bộ y tế học đường, nhân viên, lao công, bảo vệ
luôn đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự.
- Tổ chức tốt các phong trào thi đua làm sạch đẹp, giữ gìn vệ sinh trường lớp.
- Phối hợp tốt với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự khu vực cổng
trường.

Tưng bừng ngày khai trường

Đón học sinh lớp 1
16


4 NĂM XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN-HỌC SINH TÍCH CỰC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

Chúng em là học sinh lớp 1
Ứng dụng CNTT trong giảng dạy
2. Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của học sinh giúp các em
tự tin trong học tập
a. Nội dung :
- Thầy cô giáo tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, khuyến khích học sinh
chủ động sáng tạo, chuyên cần, có ý thức vươn lên.
b. Biện pháp:
- Tổ chức chuyên đề, đổi mới sính hoạt tổ nhóm chuyên môn, đẩy mạnh phong
trào tự học, tự bồi dưỡng, viết SKKN, hội thi giáo viên giỏi.
- Tăng cường bồi dưỡng học sinh Giỏi, quan tâm giúp đỡ học sinh yếu kém,
hoàn cảnh khó khăn, sức khoẻ yếu.
- Xây dựng phòng truyền thống nhà trường, tổ chức các buổi hoạt động ngoại
khoá về giáo dục truyền thống trường (Cho học sinh học tại phòng truyền
thống).
- Có hòm thư góp ý trong trường, cuối kì tổ chức cho học sinh làm phiếu khảo
sát để các em góp ý về tình hình giảng dạy, giáo dục của giáo viên
 BGH điều chỉnh công tác quản lí đáp ứng được nhu cầu học tập, rèn luyện
của học sinh.
- Thống nhất nội dung trong Ban giám hiệu, chỉ đạo chặt chẽ tới từng cán bộ
giáo viên, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, lên kế hoạch phân công cho
toàn thể cán bộ giáo viên đăng kí đổi mới. khối trưởng các khối chỉ đạo nội dung
cụ thể trong sổ sinh hoạt chuyên môn.
17


4 NĂM XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN-HỌC SINH TÍCH CỰC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

- Khuyến khích giáo viên sử dụng công nghệ thông tin trong giờ dạy, 95% giáo
viên nhà trường sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, nhà trường làm tốt
công tác xã hội hoá giáo dục, hiện tại có 4 máy chiếu Profecto phục vụ việc sử
dụng CNTT.
- Phụ huynh rất yên tâm phấn khởi ủng hộ nhà trường.
Qua các tiết dạy với phương pháp dạy học phù hợp sáng tạo giáo viên đã phát
huy được tính năng động, sáng tạo, chủ động, tích cực, rèn luyện, khuyến khích
học sinh tham gia đóng góp ý kiến cùng các thầy cô giáo trong đổi mới phương
pháp dạy học phù hợp với đặc điểm và trình độ, năng lực tư duy của học sinh,
định hướng giúp học sinh phát huy tính sáng tạo trong học tập.
- Đẩy mạnh câu lạc bộ mà em yêu thích qua hoạt động này, thúc đẩy lòng say
mê nghiên cứu của học sinh giỏi, củng cố kiến thức cho học sinh kém.
- Để hoạt động dạy và học có hiệu quả, đảm bảo sự thống nhất giữa vai trò chủ
đạo của ngời thầy và vai trò tự giác, tích cực, chủ động, độc lập, sáng tạo của
học sinh, tức là phải thực hiện cho đợc sự thống nhất giữa hoạt động nhận thức
của học sinh và hoạt động dạy học, giáo dục của người thầy trong quá trình dạy
học. Người thầy luôn giữ vai trò là người hướng dẫn, tổ chức, điều khiển quá
trình nhận thức của học sinh theo hướng phát huy đúng mức vai trò tự giác, tích
cực, độc lập của học sinh. Học sinh trở thành chủ thể của quá trình nhận thức
trong mỗi tiết học và hoạt động thực tiễn. Quá trình nhận thức của học sinh phải
là quá trình tự tổ chức, tự điều khiển hay nói cách khác đó phải là quá trình tự
giác, chủ động hình thành một thói quen tự học một cách tích cực độc lập và
sáng tạo.
Việc thực hiện thống nhất giữ thầy và trò chính là biểu hiện cao nhất của mối
quan hệ hài hoà thân thiện trong nhà trường. Tạo ra được mối quan hệ này thì
mới có thể xây dựng và phát triển các mối quan hệ khác trong nhà trường và mở
rộng xã hội.
- Chính vì những yếu tố trên mà nhà trường đặt ra mục tiêu phấn đấu phát huy
những tiến bộ khoa học công nghệ và dạy học không có nghĩa là dùng thiết bị
hiện đại thay thế một ngời thầy mà thay một người thầy bằng trí tuệ và kinh
18


4 NĂM XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN-HỌC SINH TÍCH CỰC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

nghiệm tổng hợp của nhiều thầy giỏi trong việc dạy học. Nhờ vậy mà nhà
trường đặc biệt là hoạt động dạy học hiện đại đã trở thành một trong những nhân
tố quan trọng để hình thành một xã hội học tập suốt đời trong bối cảnh tri thức
nhân loại là vô hạn và thời gian của mỗi con người là có hạn.

Luyện tập theo nhóm

Trò chơi học tập

Tập sắm vai trong môn tập đọc

Hướng dẫn luyện tập theo lớp

3. Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.
a. Nội dung:
- Rèn kĩ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, thói quen và kĩ
năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm.
- Rèn luyện sức khoẻ và ý thức bảo vệ sức khoẻ, kĩ năng phòng , chống tai nạn
giao thông và các tai nạn thương tích khác.

19


4 NĂM XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN-HỌC SINH TÍCH CỰC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

- Rèn luyện kĩ năng ứng xử văn hoá, chung sống hoà bình, phòng ngừa bạo lực
và các tệ nạn xã hội.
b. Biện pháp:
- Thực hiện tốt chương trình dạy đạo đức.
- Phối hợp với các địa phương giải toả hàng quán ngoài cổng trường.
- Tổ chức các buổi hoạt động ngoại khoá, sinh hoạt chuyên đề về kĩ năng sống
cho học sinh.
- Phát động phong trào nói lời hay, làm việc tốt, chống nói tục chửi bậy.
Nhà trường có kế hoạch cụ thể trong việc rèn kĩ năng ứng xử thân thiện trong
mọi tình huống, có thói quen làm việc theo nhóm, kĩ năng hoạt động xã hội. Tổ
chức thực hiện tốt quy ước đề ra để xây dựng trường học thực sự là: “ Nhà trường văn hoá, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”. Xây dựng học sinh thanh
thiếu niên ngàn năm văn hiến. Giáo dục cho học sinh có thói quen rèn luyện sức
khoẻ, ý chí rự bảo vệ bản thân, phòng ngừa tai nạn giao thông, đuối nước, và các
tệ nạn xã hội. Hàng năm nhà trờng có kết hợp với trung tâm y tế Quận - Phờng
khám sức khoẻ định kì cho học sinh – phát hiện ra bệnh kịp thời điều trị.
Rèn luyện kĩ năng ứng xử văn hoá, ý thức chung sống thân thiện, giải
quyết hợp lý các tình huống mâu thuẫn, xung đột, các thái độ lên án và kiên
quyết bài trừ mọi hành vi bạo lực, lạm dụng các hình thức trừng phạt học sinh,
nhà trường lập biên bản có hình thức xử lý nghiêm minh. Nhà trường sắp xếp
lịch tiếp dân để giải quyết những vấn đề còn khúc mắc của phụ huynh. Làm đợc
việc này giáo viên hưởng ứng tán thành, phụ huynh yên tâm khi gửi con đến trờng.
Chủ động phòng chống và tránh “ Xây dựng trường học thân thiện – học
sinh tích cực” các tệ nạn xã hội. Hàng ngày đội tuyên truyền măng non lên kế
hoạch tuyên truyền trên loa phát thanh, học sinh đều quan tâm lắng nghe.
Nhằm phát triển toàn diện học sinh,nhà trường cho thành lập các câu lạc
bộ, các câu lạc bộ hoạt động đều mang lại hiệu quả cao, phụ huynh đều đồng
tình ủng hộ.
20


4 NĂM XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN-HỌC SINH TÍCH CỰC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

Câu lạc bộ “ GrinCatLinh” vẽ tranh có rất nhiều các cháu tham gia và đạt
kết quả tốt. Đặc biệt cháu Lê Thanh Lê lớp 4G tham gia cuộc thi “ý tưởng
chuyển động” đạt giải cao cấp Thành phố.
Ngoài ra ở trường qua mọi cuộc thi các cháu đều đạt giải cao.
Câu lạc bộ múa hát các cháu tham gia hoạt động vui vẻ, đạt hiệu quả rất
cao. Đội múa hát ngoài cuộc thi đạt thành tích xuất sắc còn luôn đợc đi biểu diễn
chào mừng các hội nghị quan trọng của Quận và Thành phố. Ngoài ra câu lạc bộ
“Tiếng Anh”, “Đàn”, “Cờ vua, Cờ tớng, Võ thuật” hoạt động đạt kết quả tốt.

Câu lạc bộ bóng rổ kiên trì luyện tập

Niềm vui khi đội nữ đoạt cúp vô địch

Câu lạc bộ võ thuật

Niềm vui của cô và trò khi kết thúc giải

4. Tổ chức hoạt động tập thể vui chơi lành mạnh
a. Nội dung:
- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao một cách thiết thực, khuyến khích sự
tham gia chủ động, tự giác của học sinh.
- Tổ chức các trò chơi dân gian và các hoạt động vui chơi, thể dục thể thao.
21


4 NĂM XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN-HỌC SINH TÍCH CỰC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

b. Biện pháp:
- Tổ chức thường xuyên các hoạt động múa, hát, trò chơi, thể dục thể thao.
- Nâng cao chất lượng hiệu quả của việc dạy Thể dục chính khoá..
- Đầu tư, đề nghị cấp trên tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường để tạo điều
kiện cho học sinh có chỗ và điều kiện vui chơi giải trí, hoạt động thể dục thể
thao, văn nghệ.

Giờ sinh hoạt Sao của lớp 1,2&3

Trò chơi dân gian của khối 4&5

Văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn

Văn nghệ phục vụ các hội nghi của
ngành

- Đa nội dung kế hoạch thực hiện các hoạt động văn hoá dân gian, các trò chơi
dân gian vào nhà trường thông qua các chủ điểm giáo dục đặc biệt trong các
hoạt động hướng tới đại lễ kỉ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.
- Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ.

22


4 NĂM XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN-HỌC SINH TÍCH CỰC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

Câu lạc bộ Múa - Hát hoạt động thường xuyên đạt kết quả tốt, tham gia múa
hát cấp Quận, Thành phố đều đạt giải cao.
- Các trò chơi dân gian, đội thi biểu diễn dân ca, các hoạt động vui chơi giải trí
lành mạnh để phát huy vai trò chủ động, tích cực phù hợp với tâm sinh lý la tuổi
học sinh, đạt hiệu quả giáo dục nhân cách và xây dựng môi trường văn hoá học
đường.
- Chi đoàn hàng ngày phân công giáo viên trực hướng dẫn học sinh chơi, học
sinh hứng thú vui vẻ khi tham gia trò chơi.
5- Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy các giá trị các di tích
lịch sử, văn hoá, cách mạng ở địa phương.
a. Nội dung:
- Nhà trường nhận chăm sóc di tích lịch sử Lăng Phùng Hng và tượng đài liệt sĩ
phường Cát Linh, góp phần làm cho di tích ngày một sạch đẹp hơn, hấp dẫn
hơn; tuyên truyền, giới thiệu các công trình, di tích của địa phương với bạn bè.
- Nhà trường có kế hoạch và tổ chức giáo dục truyền thống văn hoá dân tộc và
tinh thần cách mạng một cách hiệu quả cho tất cả học sinh; phối hợp với chính
quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương phát huy các giá trị của các di tích lịch
sử, văn hoá cho cuộc sống của cộng đồng ở địa phương và khách du lịch.
b. Biện pháp:
- Tuyên truyền giáo dục truyền thống, văn hoá, lịch sử cách mạng giúp học sinh
hiểu được giá trị của di sản văn hoá, di tích lịch sử của Thành phố, Quận và tại
địa phương.
Trờng đảm nhận chăm sóc di di tích lịch sử Lăng Phùng Hưng và tượng đài liệt
sĩ phờng Cát Linh, nhằm giáo dục học sinh lòng yêu quê hương, đất nước và
phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hoá cách mạng.
C- Tổ chức thực hiện:
- Thành lập ban chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học
thân thiện – học sinh tích cực” .
23


4 NĂM XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN-HỌC SINH TÍCH CỰC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

- Tổ chức triển khai các văn bản của Bộ Giáo dục - Sở giáo dục đến tất cả các
giáo viên, học sinh nhằm giúp giáo viên, học sinh quán triệt đầy đủ mục tiêu,
yêu cầu, 19 tiêu chí của 5 nội dung thi đua.
- Tuyên truyền trong PHHS về phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân
thiện – học sinh tích cực” qua đại hội ban đại diện PHHS.
- Phát động giáo viên, học sinh đăng ký tham gia phong trao thi đua “ Xây dựng
trường học thân thiện – học sinh tích cực” trong ngày lễ khai giảng năm học
2010-2011, trong hội nghị Cán bộ công chức, Đại hội liên đội.

Chăm sóc di tích Lăng Phùng Hưng và

Ủng hộ các bạn vùng khó khăn

Bia liệt sĩ phường Cát Linh

Tham gia khám sức khỏe toàn diện

Nguyễn Hà Linh (4D) đón Thủ tướng
Thái Lan

- Phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường tổ chức các hoạt động nhằm thực
hiện tốt nội dung 19 tiêu chí.
24


4 NĂM XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN-HỌC SINH TÍCH CỰC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

- Tham mưu chính quyền địa phương để được hỗ trợ nhằm thực hịên tốt việc
xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn cho học sinh, đáp ứng các tiêu
chí của trường học thân thiện - Học sinh tích cực.
- Thực hiện sơ kết và tổng kết phong trào thi đua: Cuối học kỳ I và cuối năm
học.
Trên đây là kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân
thiện – học sinh tích cực” , tập thể giáo viên và học sinh nhà trường phấn đấu
thực hiện tốt kế hoạch đề ra.
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
1- Đảm bảo đủ nhà vệ sinh và làm tốt công tác vệ sinh môi trường:
- Có đầy đủ nhà vệ sinh riêng, thuận lợi cho giáo viên và học sinh, đồng thời bảo
đảm mỹ quan trường học.
- Có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ cần thiết nh: giấy vệ sinh, xà phòng, gáo
múc nớc, vòi rửa tay,cung cấp đầy đủ nớc, hệ thống ánh sáng,…
- Đảm bảo đủ diện tích, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cán bộ, giáo viên, học
sinh.
- Nhà vệ sinh có chia khu vực nam, nữ, có biển báo rõ ràng, có những quy định
bắt buộc công khai về sử dụng nhà vệ sinh chung.
- Có lịch dọn khu vệ sinh nhà trường, phân công và giao nhiệm vụ cụ thể, đảm
bảo nhà vệ sinh luôn sạch sẽ cả trong khu vệ sinh và khu vực xung quanh.
2- Công tác vệ sinh môi trường:
- Có đủ thùng rác đặt ở những nơi hợp lý để đựng rác thải.
- Đảm bảo rác phải đợc tập kết đúng nơi quy định, học sinh có ý thức giữ gìn vệ
sinh chung.
- Thờng xuyên kết hợp với công ty vệ sinh môi trường để xử lý rác thải hợp vệ
sinh.
- Đảm bảo thoát nước nhanh, tránh để nước tồn đọng trên sân hoặc các góc
khuất, thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, tu bổ hệ thống thoát nước đúng tiêu
chuẩn.
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×