Tải bản đầy đủ

CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH HỆ THẦN KINH

HƯỚNG DẪN THỰC TẬP Y3
THẦN KINH


MỤC TIÊU
Kĩ thuật hình ảnh
H.a chấn thương sọ não
H.a tai biến mạch máu não


MỤC TIÊU

Kĩ thuật hình ảnh

- X quang (XQ)
- Chụp cắt lớp điện toán (CT)
- Chụp cộng hưởng từ (MRI)
H.a chấn thương sọ não
H.a tai biến mạch máu não


1. SIÊU ÂM
2. X QUANG
3. CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN (CT SCAN)
4. CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ (MRI)
5. CHỤP MẠCH SỐ HÓA XÓA NỀN (DSA)
6. Y HỌC HẠT NHÂN, SPECT, PET/CT


MỤC TIÊU

Kĩ thuật hình ảnh
H.a chấn thương sọ não
- Trong trục
- Ngoài trục
H.a tai biến mạch máu não


MỤC TIÊU
Kĩ thuật hình ảnh
H.a chấn thương sọ não
H.a tai biến mạch máu não
- Xuất huyết não
- Nhồi máu nãoX QUANGSọ thẳng, nghiêng, Towne, tiếp tuyến
Blondeau, Hirtz, mũi nghiêng


Sọ thẳng


Sọ nghiêng


Sọ Towne


Tiếp tuyến


Blondeau


Hirtz


CT scan


ÑAËT CÖÛA SOÅ (WINDOW)

    CÖÛA SOÅ NHU MOÂ:
-         Level: 30 – 60
-         Width: 100 – 160
  CÖÛA SOÅ XÖÔNG:
-         Level: 200 – 400
Width: 2000 – 2500


Cấu trúc

HU

Xương

1000

Vôi

100

Chảy máu cấp

85

Chất xám

35-40

Chất trắùng

25-30

Dòch não tuỷ

0

Mỡ

-100

Khí

-1000

Đậm độ
các cấu
trúc nội sọ


Chụp cộng hưởng từ

Sóng tần số radio
Chuỗi xung T1W, T2W, FLAIR
GRE/T2 hemo, DWI
Chụp đa mặt phẳng


CHẤN THƯƠNG SỌ NÃOTỔN THƯƠNG TRONG CHẤN THƯƠNG
SỌ NÃO
Trong trục
Nhu mô
não

Ngoài trục

Màng
mềm

Màng
nhện

Màng
cứng

Xuất huyết
khoang dưới
nhện

Hộp sọ

Tụ máu ngoài
màng cứng
Tụ máu dưới
màng cứng


CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO
1.

TỔN THƯƠNG NGUYÊN PHÁT
* HỘP SỌ
* NỘI SỌ

2.

TỔN THƯƠNG THỨ PHÁT


CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO
HỘP SỌ


ĐƯỜNG GÃY:
+ DẠNG ĐƯỜNG (NỨT SỌ)
+ LÚN SỌ
+ VỠ NHIỀU MẢNHTHẾ TIẾP TUYẾN


CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO
HỘP SỌ


CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO
HỘP SỌ


CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO
HỘP SỌ


ĐẶC ĐIỂM ĐƯỜNG NỨT SỌ:
- ĐƯỜNG SÁNG
- ẢNH HƯỞNG HAI HAI BẢN XƯƠNG
- RẤT THẲNG/THAY ĐỔI HƯỚNG ĐỘT NGỘT
- BỜ RẤT NÉT, GỌN
- CHẠY QUA CÁC ẤN MẠCH MÁU HAY CÁC KHỚP SỌĐẶC ĐIỂM ĐƯỜNG KHỚP SỌ HAY ẤN MẠCH MÁU


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×