Tải bản đầy đủ

CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH DỊ TẬT BẨM SINH HỆ TIẾT NIỆU

SIÊU ÂM
DỊ TẬT BẨM SINH
ĐƯỜNG TIẾT NIỆU
BS. Hồ Hoàng Phương
BM. Chẩn đoán Hình ảnh


DÀN BÀI


1. Phôi thai học – Giải phẫu học
2. Khảo sát siêu âm – Hình ảnh bình thường
3. Dò tật bẩm sinh

4. Nhiễm trùng niệu dục
5. Sỏi đường tiết niệu
6. U đường niệu dục
7. Bệnh lý nang
8. Chấn thương
9. Bệnh lý nội khoa đường niệu dụcDò tật bẩm sinh
-

Dò tật liên quan đến sự tăng trưởng của
thận
Dò tật liên quan đến sự di chuyển lên
trên của thận
Dò tật liên quan đến mầm niệu quản
Dò tật liên quan đến sự phát triển của
bàng quangDò tật liên quan đến sự tăng trưởng của thận
-

Giảm sản (Hypoplasia)
Thận đa thùy dạng phôi thai (Fetal lobulation)
Phì đại bù trừ (compensatory hypertrophy)


Dò tật liên quan đến sự tăng trưởng của thận
* Giảm sản :
-

Nhu mô thận có quá ít vi cầu thận
Xảy ra khi mầm niệu quản chỉ tiếp xúc với
phần dưới của nguyên bào hậu thận.
Chức năng thận còn bình thường
Siêu âm : thận teo nhỏ nhưng các mặt khác
vẫn bình thường* Giaỷm saỷn :
-

CẹPB: thaọn teo do traứo ngửụùc,
do heùp ủm thaọn...
Dò tật liên quan đến sự tăng trưởng của thận
*Thận đa thùy dạng phôi
thai (Fetal lobulation):
- Hiện diện đến 4 – 5 tuổi
- Có thể tồn tại ở người
trưởng thành
- Do sự cuộn lai của vỏ bao
mà cấu trúc bên trong vẫn
còn là chủ mô của vỏ thận.Thận đa thùy dạng phôi thai
-

Siêu âm: hình ảnh những khe rõ nét chồng lên các
cột Bertin


Dò tật liên quan đến sự tăng trưởng của thận
*Phì đại bù trừ:
Lan tỏa: thận lớn nhưng cấu trúc bình thường
cắt bỏ thận
bất sản
giảm sản
teo thận
loạn sản thận.


(Nodular compensatory hypertrophy)
-

Khu trú: phì đại bù trừ dạng nốt, phân biệt với u
thận dạng đặc.Dò tật liên quan đến sự di chuyển
lên trên của thận
-

Thận lạc chỗ
Thận lạc chỗ chéo bên
Thận móng ngựaDò tật liên quan đến sự di chuyển
lên trên của thận
*Thận lạc chỗ:
• - Thường gặp nhất trong
vùng chậu
• - Thận thường nhỏ và xoay
bất thường, 50% bò giảm
chức năng.
• - Dẫn lưu nước tiểu kém, dễ
nhiễm trùng và tạo sỏi.
• - Có thể lạc chỗ trong ngực
qua lỗ Bochdalek (hiếm)


Thaän laïc choãx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×