Tải bản đầy đủ

CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH HỆ TIẾT NIỆU

SƠ LƯỢC CĐHA
HỆ TIẾT NIỆU
BS. Hồ Hoàng Phương
BM. Chẩn đoán Hình ảnh

1


Hình ảnh học Y khoa
X quang
Siêu âm
CT – X quang cắt lớp điện toán
MRI – Cộng hưởng từ
DSA – Chụp mạch máu số hóa xóa nền
Y học hạt nhân

2


DÀN BÀI1. Phôi thai học – Giải phẫu học
2. Khảo sát CĐHA
3. Dò tật bẩm sinh
4. Nhiễm trùng đường tiết niệu
5. Sỏi đường tiết niệu
6. U đường niệu dục
7. Bệnh lý nang
8. Chấn thương
9. Bệnh lý nội khoa đường niệu dục
3


Phôi thai học
3 cấu trúc đầu tiên : tiền thận, trung thận và hậu
thận.
- Hậu thận phát triển từ 2 nguồn :
+ mầm niệu quản: niệu quản, bể thận, các đài
thận và các ống thu thập.
+ khối nguyên bào hậu thận.
- Thận khởi đầu nằm ở vùng chậu, di chuyển dần
lên phần cao sau phúc mạc.
-

4


Phoâi thai hoïc

56


7


Phôi thai học
Bàng quang:
- Vách niệu trực tràng dính vào màng ổ nhớp
(tuần 7) ngăn chia thành 2 phần :
+ Xoang niệu dục
+ Trực tràng
- Nối với niệu nang, sau trở thành sợi xơ gọi là ống
niệu rốn.
8


9


10


Giải phẫu học - Thận
Dạng hạt đậu ( 10 x 5 x 3 cm)
Hai mặt : trước lồi , sau phẳng
Hai bờ : ngoài lồi , trong lõm, có khuyết
Xoang thận ở trung tâm
Chiều dài P < T
P thấp hơn T
5 nhánh động mạch phân thùy
11


Giải phẫu học - Thận
Bao xơ đàn hồi
Nhu mô
 Vỏ thận : ở ngoại vi, bao quanh các tủy,
tạo thành các trụ Bertin
 Tủy thận : ở trung tâm, tạo thành các tháp
Malpighi
Xoang : song song vỏ bao, chứa bể thận, động
mạch, tónh mạch, bạch huyết, mỡ.
12


Giaỷi phaóu hoùc - Thaọn

13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


Giải phẫu học – Niệu quản
-

ng dẫn dài 25 – 35 cm
Khẩu kính 2 – 8 mm
3 chỗ hẹp sinh lí

24


25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×