Tải bản đầy đủ

SKKN kinh nghiệm duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện của trường tiểu học bình linh (2)

TÓM TẮT ĐỀ TÀI
*Tên đề tài: “Kinh nghiệm duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện của
trường Tiểu học Bình Linh”.
*Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Ngân
*Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Bình Linh
1. Lý do chọn đề tài:
- Trước yêu cầu đổi mới dạy và học trong nhà trường.
- Yêu cầu danh hiệu Thư viện gắn liền với danh hiệu Nhà trường đạt chuẩn tiên
tiến.
- Danh hiệu đăng ký là Thư viện tiên tiến.
2. Mục đích nghiên cứu:
- Kinh nghiệm duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động đạt danh hiệu Thư viện tiên
tiến.
- Ban giám hiệu, giáo viên, học sinh trong nhà trường.
3. Đề tài đưa ra và cách giải quyết:
3.1. Đề tài đưa ra:
Kinh nghiệm duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động đạt danh hiệu Thư viện tiên
tiến của trường Tiểu học Bình Linh.
3.2. Giải pháp và cách giải quyết:
Bước 1: Nắm vững năm tiêu chuẩn xếp loại của thư viện.
Bước 2: Liên kế hoạch cụ thể, từng bước hoàn thiện hơn các tiêu chuẩn.

Bước 3: Thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao.
4. Hiệu quả áp dụng:
4.1. Giữ vững danh hiệu Thư viện tiên tiến 6 năm liền.
4.2. Phong trào tặng sách được Ban giám hiệu đưa vào chỉ tiêu thi đua của nhà
trường ở học kì I. Tổng số sách tặng 337 bản trị giá 1.568.500đ, vượt chỉ tiêu 96% so
với trị giá bổ sung của trường tiên tiến.
4.3. Phong trào viết văn, vẽ tranh, cắm hoa chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam đã
đi vào tư tưởng học sinh. Học sinh 3,4,5 nhiệt tình hưởng ứng, có 3 bài văn và 7 tranh
vẽ đạt được trưng bày và 1 giải tranh vẽ đạt quốc gia năm 2012,2014 lưu giữ ở thư
viện để Học Sinh tham khảo học hỏi. Cán bộ thư viện đóng thành tập lưu giữ nhiều
năm.
4.4. Hình thức phục vụ bạn đọc đa dạng được giáo viên chủ nhiệm đồng tình hợp
tác tốt. Học sinh rất thích nghe, xem phim cổ tích, thuyết trình về đề tài động vật, thực
vật, thế giới môi trường xung quanh.
4.5. Xây dựng kế hoạch thư viện cụ thể và thực hiện, hoàn thiện 5 tiêu chuẩn phấn
đấu đạt danh hiệu thư viện tiên tiến, nhất là tiêu chuẩn kỹ thuật nghiệp vụ thư viện và
quản lý hồ sơ sổ sách, sắp xếp lại kho sách khoa học, thẩm mỹ.
4.6. Phòng đọc giáo viên hoạt động tốt góp phần tích cực vào việc thực hiện giáo án
điện tử của chuyên môn.
4.7. Mạnh dạn đăng ký danh hiệu thư viện tiên tiến năm học 2014-2015
5. Phạm vi áp dụng:
Trường Tiểu học Bình Linh.
Chà Là, ngày tháng năm 2015
Người thực hiện
Nguyễn Thị Kim Ngân
1


I. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
1.1 Hoạt động chủ yếu của giáo viên và học sinh trong nhà trường phổ thông là
giảng dạy và học tập. Cả hai hoạt động này đều phải sử dụng công cụ là sách báo. Vì
vậy, tổ chức và hoạt động thư viện trong nhà trường nhằm thỏa mãn nhu cầu về sách
báo cho giáo viên, học sinh là một yêu cầu khách quan không thể thiếu được. Các loại
sách như sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo và các loại báo, tạp chí. Nó
phải được gắn liền với chương trình, nội dung học tập của mỗi loại trường, mỗi cấp
học, đồng thời phải gắn liền với nội dung đào tạo con người mới, con người toàn diện
bắt kịp và hòa nhập vào sự tiến bộ của thế giới.
1.2 Thư viện trường học là một bộ phận chủ yếu không thể thiếu được trong nhà
trường phổ thông. Hoạt động thư viện góp phần quyết định chất lượng và không

ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Do đó, mục tiêu hoạt động của một thư viện
trường học nhằm vào:
- Phục vụ nhu cầu bài giảng và cung cấp tài liệu cho đội ngũ giáo viên nhằm đáp
ứng yêu cầu của giáo viên ,học sinh và phụ huynh.
- Hướng dẫn học sinh biết cách sử dụng thư viện và khuyến khích việc đọc sách thư
viện trường học thực sự là nơi tiếp xúc đầu tiên của trẻ em với thư viện và văn hóa
đọc. Một thư viện trường học nên nhắm đến việc tạo thích thú và kích thích trẻ em
phát triển kỹ năng đọc.Thư viện nên hướng dẫn cho học sinh phổ thông cách định vị
thông tin trong suốt những bài học thư viện và động viên tự đảm trách việc nghiên cứu
và học tập thư viện có vai trò cùng quan trọng trong xã hội, là nơi tuyên truyền chinh
sách của Đảng và nhà nước, xây dựng thế giới quan khoa học, nếp sống văn minh,…
góp phần quyết định nâng cao chất lượng, năng lực giảng dạy của giáo viên, thúc đẩy,
nâng cao kết quả học tập của học sinh. Với vai trò là một nhân viên thư viện, tôi luôn
tích cực tim hiểu và thực hiện nhiều biện pháp để có được kinh nghiệm nhằm đưa thư
viện của trường ngày càng phục vụ được nhiều giáo viên và học sinh. Trong quá trình
làm việc, bản thân tôi luôn tự đặt ra những câu hỏi: Làm thế nào để phục vụ đúng tài
liệu cho người đọc, vốn tài liệu thư viện đang có sẽ phục vụ người đọc như thế nào và
hiệu quả phục vụ ra sao, bạn đọc nào cần được phục vụ tài liệu này? Hay tài liệu kia để
phục vụ cho đối tượng nào đó chính là lý do tôi chon đề tài. “Kinh nghiệm duy trì và
nâng cao hiệu quả hoạt động của trường Tiểu học Bình Linh”
2. Mục đích nghiên cứu:
Mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm ra cơ sở lí luận để định hướng tìm ra những
giải pháp xây dựng kinh nghiệm duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động đạt danh hiệu
Thư Viện tiên tiến của trường Tiểu học Bình Linh
3. Đối tượng nghiên cứu:
- Tập thể giáo viên, công nhân viên và học sinh của trường Tiểu học Bình Linh.
- Kinh nghiệm tích lũy trong quá trình phục vụ của bản thân và học tập trường bạn.
4. Phạm vi nghiên cứu:
- Kinh nghiệm duy trì nâng cao hiệu quả hoạt dộng đạt danh hiệu Thư Viện tiên tiến
của trường Tiểu học Bình Linh.
5. Phương pháp nghiên cứu:
5.1 Phương pháp đọc tài liệu.
- Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện của nhà xuất bản Giáo dục-xuất bản năm
2000.

2


- Quyết định số 01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 02 tháng 03 năm 2003 quy định chuẩn
thư viện trường học.
- Tạp chí “Thông tin thư viện và bạn đọc” số 01/2003, của thư viện khoa học tổng
hợp Tây Ninh.
- Nghiên cứu tài liệu nghiệp vụ thư viện và các công văn hướng dẫn của Sở giáo
dục chỉ đạo về kế hoạch hoạt động thư viện.
- Nghiên cứu tình hình của nhà trường và học tập kinh nghiệm đồng nghiệp.
- Vận dụng kiến thức thu nhập cá nhân vào thực tiễn thư viện nhà trường.
5.2. Phương pháp điều tra:
Thu thập thông tin từ giáo viên và học sinh thông qua việc gửi phiếu góp ý về việc
đáp ứng nhu cầu của bạn đọc về tinh thần làm việc của cán bộ thư viện và việc cung
ứng sách, báo của thư viện nhà trường để tìm hiểu thực trạng và đề ra giải pháp nhầm
thu hút bạn đọc đến với thư viện trường Tiểu học Bình Linh.
5.3. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm (kết quả thông qua số liệu tổng hợp số lượt
bạn đọc đến với thư viện từ sổ thống kê bạn đọc của thư viện trường Tiểu học Bình
Linh)
5.4. Phương pháp tổng kết:
So sánh, đối chiếu giữa lý luận và thực tiễn để nhận định chung từ đó rút kinh
nghiệm đề ra giải pháp khắc phục.
6. Giả thuyết khoa học:
Để thư viện trường học để phát huy một cách tốt nhất cơ sở vật chất trọng yếu và
trung tâm sinh hoạt văn hóa của nhà trường thì người cán bộ thư viện trường học phải
làm tốt công tác phục vụ bạn đọc. Đây là một trong những khâu nghiệp vụ hết sức
quan trọng trong công tác thư viên. Làm tốt công tác này đã góp phần rất lớn vào việc
hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh giúp học sinh xây
dựng được phương pháp học tập, và phong cách làm việc khoa học, tạo ra môi trường
giáo dục hết sức thuận lợi, giúp cho các em đến với một sân chơi bổ ích và lý thú. Và
từ sân chơi này, các em có thể tự mình khám phá bao điều mới mẻ ẩn sau những trang
sách, bài báo hoặc rèn luyện cho mình phương pháp tự học chiếm lĩnh tri thức một
cách chủ động và sáng tạo.

3


II. NỘI DUNG:
1. Cơ sở lý luận:
Tổ chức thư viện được hoàn thiện thì các hoạt động để phục vụ dạy và học, góp
phần quyết định chất lượng và nâng cao năng lực giảng dạy của giáo viên mở rộng
kiến thức và xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, đồng thời tham
gia tích cực vào bồi dưỡng tư tưởng chính trị và xây dựng nếp sống văn hóa trong nhà
trường. Thư viện còn giúp học sinh xây dựng được phương pháp học tập và phong
cách làm việc khoa học, biết sử dụng sách báo, thư viện.
Thư viện trường học có nhiệm vụ phục vụ cho việc giảng dạy và học tập, góp phần
tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, nó gắn liền với chương trình, nội dung
học tập. Do đó, ở mỗi trường cần xây dựng cho mình một quy chế làm việc khoa học
để nhiều đối tượng thích thú đến với thư viện đọc. Đòi hỏi người cán bộ thư viện phài
cải tiến phương pháp phục vụ, đầu tư nguồn tài liệu dồi dào, đáp ứng được nhu cầu
đọc của đọc giả.
Việc duy trì và nâng cao hoạt động của thư viện phải gắn liền với điều kiện và biện
pháp tổ chức thực hiện sao cho có hiệu quả là điều không phải dễ. Cho nên việc nâng
cao danh hiệu Thư viện đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa ban giám hiệu, giáo
viên và các đoàn thể trong nhà trường.
Là cán bộ Thư viện trường Tiểu học Bình Linh, trong nhiều năm qua tôi đã xây
dựng được phương pháp phục vụ có hiệu quả cho giáo viên và học sinh trong nhà
trường, trường được duy trì danh hiệu đạt chuẩn “tập thể lao động xuất sắc” và Thư
viện trường được xem là một trong những Thư viện hoạt dộng mạnh. Vì thế, tôi mạnh
dạn đăng ký thư viện tiên tiến trong năm học 2014-2015. Đứng trước yêu cầu đổi mới
dạy học trong nhà trường, thư viện cần phải nâng cao hiệu quả hoạt động để đáp ứng
nhu cầu đọc cho học sinh và giáo viên trong nhà trường.
2. Cơ sở thực tiễn:
Thư viện trường Tiểu học Bình Linh là Thư viện có bề dày hoạt động tốt, đạt danh
hiệu thư viện đạt chuẩn, tiếp tục hoàn thiện nâng cao đạt thư viện tiên tiến những năm
tiếp theo.
Ban giám hiệu, giáo viên, học sinh có nhận thức đúng đắn về công tác thư viện, sẵn
sàng đầu tư tạo điều kiện tốt để xây dựng 5 tiêu chuẩn qui định, hỗ trợ đắc lực trong
phong trào thư viện, ham thích đọc sách và có ý thức trách nhiệm cao trong giữ gìn tài
sản chung tốt.
Cán bộ thư viện thiết bị nghiệp vụ rất yêu nghề, năng nổ trong hoạt động, tổ chức
nhiều hình thức phục vụ phong phú: kể chuyện hoạt cảnh, thuyết trình, chiếu phim,
…..thu hút và lôi cuốn giáo viên, học sinh đến thư viện bằng sự đam mê thích thú.
Tiêu chuẩn sách báo bổ sung hàng năm luôn vượt chỉ tiêu đạt tỉ lệ 90-100%, đó là
nhờ tham mưu và kết hợp tốt với ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm cùng đoàn thể
trong nhà trường.
Trong giai đoạn hiện nay, thư viện trường học tham gia phục vụ cho việc giảng dạy
và học tập, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục. Nó phải gắn liền
với chương trình, nội dung học tập của mỗi loại trường, mỗi cấp học, đồng thời gắn
liền với nội dung đào tạo con người mới – con người toàn diện, theo mục tieu của các
cấp học, bậc học.
Như trên đã nói, sách, báo là công cụ, phương tiện không thể thiếu của giáo viên và
học sinh trong giảng dạy và học tập; sách, báo cung cấp cho chúng ta một kho tàng
kiến thức vô cùng quý báo và cần thiết. Và như vậy là kho sách thư viện ngày càng

4


được bổ sung phong phú về số lượng và chất lượng thì nhu cầu sử dụng sách báo phục
vụ cho công tác dạy học của giáo viên và học sinh ngày càng cao.
Trong quy chế tổ chức và hoạt động của thư viện trường Phổ thông có ghi rõ
“Tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, giáo viên và học sinh những sách, báo của Đảng,
nhà nước của ngành Giáo dục, phục vụ nghiên cứu khoa học giáo dục, bổ sung kiến
thức các bộ môn khoa học góp phần vào việc học tập lý luận, nâng cao chất lượng giáo
dục tư tưởng, chính trị và tình cảm cách mạng của nhà trường”
3. Nội dung đề tài:
3.1. Vấn đề đặt ra:
Với sự nghiệp đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học, mở rộng kiến thức
thông qua việc đọc sách, báo có một ý nghĩa hết sức quan trọng, thực tiễn những năm
tháng qua đã cho chúng ta thấy rất rõ điều đó. Hiện nay vốn tài liệu tại thư viện trường
Tiểu học Bình Linh cũng đã phong phú, đa dạng, số lượng vào khoảng 4005 bản sách
với gần 80 đầu sách và hơn 10 loại báo, tạp chí đáp ứng đáng kể cho nhu cầu học tập
và nghiên cứu của cán bộ, giáo viên và học sinh của trường. Tuy nhiên, số lượng bạn
đọc đến với thư viện trường còn nhiều hạn chế (học sinh đến thư viện đọc sách báo với
niềm đam mê tìm tòi học hỏi còn hạn chế, chủ yếu chỉ mới thu hút số ít học sinh giỏi
có lòng ham mê đọc sách báo và một số ít thích đọc các loại truyện mang tính giải trí,
hay học sinh chỉ đến thư viện sau những buổi giới thiệu sách mới. Học sinh chưa có
phương pháp đọc sách, chưa thấy hết giá trị, tầm quan trọng của từng cuốn sách và ảnh
hưởng của việc đọc sách báo đối với việc học tập của mình).
Xác định rõ vai trò, vị trí của thư viện trong nhà trường phổ thông thì cán bộ thư
viện ra sức phấn đấu đạt danh hiệu cao nhất. Cũng như danh hiệu nhà trường, danh
hiệu thư viện không phải muốn là có ngay được mà phải trải qua quá trình lâu dài,
phấn đấu đạt dần từng bước một. Từ một tủ sách đơn giản vài chục quyển sách tăng
dần vài trăm quyển, với ba loại sách trọng yếu thư viện trường học là giáo khoa,
nghiệp vụ và tham khảo. Mỗi năm học vừa tăng dần số lượng vừa hoàn thiện 5 tiêu
chuẩn đánh giá xếp loại thì danh hiệu thư viện cũng tăng theo từng mức độ trung bình,
khá, tốt (đạt chuẩn-tiên tiến). Muốn duy trì và nâng cao danh hiệu Thư viện thì cần
phải làm tốt các khâu sau:
* Xây dựng và tổ chức vốn tài liệu.
- Sách, báo vốn là một tài sản vô cùng quan trọng của thư viện, vì sách báo là cơ sở
đảm bảo mọi hoạt động nghiệp vụ của thư viện. Xây dựng vốn tài liệu phải có cơ sở
khoa học để đảm bảo cho thư viện thực hiện tốt nhiệm vụ, đáp ứng nhu cấu về sách,
báo cho giáo viên, học sinh phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Mỗi tài liệu, mỗi
nội dung tư tưởng của mỗi cuốn sách đều phải đảm bảo yếu tố giáo dục và thể hiện là
trung tâm văn hóa.
- Vậy muốn xây dựng một kho sách tốt, một thư viên đạt chuẩn nhằm đáp ứng nhu
cầu dạy và học thì công tác bổ sung sách, báo, đồ dùng dạy học phải có kế hoạch khoa
học phù hợp với kinh phí hoạt động của thư viện trường cũng như của ngành luôn luôn
phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng mới đáp ứng được nhu cần dạy và học. Theo
tình hình thực tế thì thư viện trường Tiểu học Bình Linh các đầu sách chủ yếu vào quá
trình cung cấp của Phòng Giáo Dục và đào tạo Dương Minh Châu là khoảng 5.000.000
đ/1 năm nhưng chủ yếu là sách giáo khoa, các tài liệu khác còn hạn chế. Việc vận
động kinh phí ngoài nhà trường từ học sinh và giáo viên, công nhân viên, phụ huynh
học sinh còn hạn chế. Mỗi năm vận động khoảng 1,5 triệu đồng.
- Trong quá trình bổ sung vốn tài liệu cho kho sách, báo, đồ dùng dạy học phải liên
tục. Vì vậy nhân viên thư viện luôn lập kế hoạch và tham mưu với ban giám hiệu nhà
5


trường để vận động mạnh thường quân khi phí nhằm bổ sung cho kho sách hằng năm.
Ngoài ra cán bộ thư viện phải luôn tìm hiểu nhu cầu xuất bản thông qua mục lục, bản
tin giới thiệu sách của Nhà Xuất Bản Giáo dục để có kế hoạch bổ sung sách kịp thời.
- Căn cứ vào chương trình dạy và học của nhà trường, căn cứ nhu cầu đọc nghiên
cứu của giáo viên, công nhân viên và học sinh mà nhân viên Thư viên lựa chọn sách,
tài liệu cho phù hợp nhằm đáp ứng đúng, kịp thời. Công tác bổ sung phải căn cứ vào
số lượng sách hiện có trong Thư viện. Mặt khác việc bổ sung phải tiến hành hai lần
trong một năm học, theo danh mục của Nhà Xuất Bản Giáo Dục, Nhà Xuất Bản Kim
Đồng được công bố rộng rãi thông qua buổi họp hội đồng sư phạm trong nhà trường
nhằm tổng hợp các ý kiến của giáo viên, công nhân viên để tạo điều kiện thuận lợi cho
việc lựa chọn sách, tài liệu mua bổ sung. Ngoài ra thư viện còn kết hợp với phong trào
công tác Đội và hoạt đồng ngoài giờ lên lớp vận động học sinh tham gia tặng sách giáo
khoa, truyện cười, truyện dân gian, truyện ngụ ngôn. Để làm Thư viện xanh học sinh
đọc sách được dưới bóng cây,trên hàng ghế đá,trong phòng đọc sách của nhà trường
có dụng cụ kệ đẩy phục vụ tận nơi cho học sinh và có tổng kết khen thưởng những cá
nhân, tập thể đã thực hiện xuất sắc trong phong trào tủ sách dùng chung.
- Ngoài việc xây dựng vốn tài liệu cho thư viện cần chú ý đến việc thanh lọc những
tài liệu lạc, đồ dùng dạy học lạc hậu hư hỏng, đặt biệt là những quyển sách không còn
tính thời sự, không còn phù hợp với môi trường giáo dục hiện nay. Cán bộ Thư viện
phải thường xuyên cập nhật thông tin, những quyển sách có nội dung tốt, sách tham
khảo, sách có giá trị khoa học nhất định, có giá trị nghiên cứu khoa học cao thì người
làm công tác Thư viện phải cho giáo viên, công nhân viên luân phiên cho mượn để
cung nhau tìm hiểu. Ngoài ra, để có chất lượng của tài luyện cao đòi hỏi cán bộ thư
viện là người có lập trường, có trách nghiệm, có quan điểm giáo dục, có trình độ đánh
giá chính xác nội dung tài liệu. Muốn được như vậy thì người làm công tác Thư viện
phải tự bồi dưỡng và không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp
vụ, thì mới mong đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu, tìm tòi của người đọc trong nhà
trường. Sau khi bổ sung tài liệu, việc tổ chức tài liệu là công việc vô cung quan trọng
và cần thiết nếu là tài liệu được tổ một cách khoa học thì công việc phục vụ sẽ diễn ra
nhanh chống thuận lợi. Các khâu kiểm tra của Thư viện cũng hoạt động một cách có
khoa học
- Việc tổ chức vốn tài liệu của trường Tiểu học Bình Linh được tiến hành như sau:
+ Kho sách được sắp xếp thành 4 mảng riêng biệt.
+ Sách giáo khoa được xếp trên 3 kệ sách 2 mặt theo thứ tự trên xuông dưới, từ
trái sang phải và sắp xếp theo phân loại.
+ Sách nghiệp vụ được xếp trên 2 giá sách theo từng khối lớp và xếp theo ký hiệu
phân loại theo sổ theo dõi cá nhân.
+ Sách tham khảo, sách thiếu nhi được đặt trên 3 giá sách theo thứ tự số cá biệt
từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.
+ Các loại báo và tạp chí, báo Nhi đồng được đặt trên 2 kệ gỗ và tủ trưng bày
theo chủ đề hàng tháng.
- Vốn tài liệu là cơ sở vật chất đầu tiên của Thư viện nên cần phải xây dựng và tổ
chức sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của Thư viện trường Tiểu học Bình Linh
để phục vụ tốt nhất
- Tăng cường công tác tuyên truyền giới thiệu sách
* Cách làm một bài giới thiệu sách theo chủ đề như sau:
+ Phải xác định được đề tài mà mình giới thiệu .

6


+ Tìm sách cho phù hợp với nội dung chủ đề giới thiệu, đảm bảo về chính trị,
tính thời sự nóng hổi, có tính giáo dục cao và có giá trị về nghệ thuật sâu sắc.
+ Nêu vị trí, tầm quan trọng của vấn đề chính được trình bày trong tác phẩm.
Nêu một số thông tin đặc điểm hình thức của sách: Gồm có lời nói đầu, tóm tắt giới
thiệu về tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang, khổ sách, giá tiền. Quyển sách
gồm có bao nhiêu chương, phần, tập... Phân tích từng chương phần đó, nêu bật cho
độc giả hiểu rõ nội dung của tác phẩm. Từ đó sẽ gây cho họ sự tò mò, lòng say mê
hứng thú, kích thích cho độc giả muốn tìm đọc ngay cuốn sách.
+ Giới thiệu, phân tích nội dung và nghệ thuật cuốn sách: Đây là phần chính của
tác phẩm.
+Phần kết của tác phẩm: Nêu bật được giá trị nghệ thuật, tính giáo dục. Hướng
dẫn độc giả có thể tìm đọc sách ở đâu, thời gian nào.
+ Kết quả: Sau lần giới thiệu, cuốn sách sẽ có rất nhiêu độc giả đến tìm và mượn
đọc, thậm chí ngay sau buổi giới thiệu, sẽ có nhiều độc giả tìm mượn ngay. Số lượt
người mượn đọc lần sau tăng dần lên so với lần trước đó.
* Tôi tích cực tuyên truyền giới thiệu sách theo chủ đề bằng những hình thức:
+ Tuyên tuyền giới thiệu bằng miệng ở trong các buổi chào cờ đầu tuần, trong
sinh hoạt tập thể, các cuộc họp của tổ chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề, trong các
cuộc họp hội đồng nhà trường, đọc trên loa phát thanh trong chương trình ca khúc
măng non, trong những cuộc họp phụ huynh học sinh. Đặc biệt là thư viện trường tôi
đã đưa tài liệu tham khảo, truyện.....xuống tận các lớp học. Công việc này do các em
trong tổ cộng tác viên thư viện đảm nhiệm. Các em lên thư viện mượn trả vào các
ngày thứ 3 hàng tuần, và đã trở thành nề nếp rất tốt. Số vòng quay của sách và số lượt
người đọc đã tăng lên từ 95% đến 100%. Tôi thường xuyên hướng dẫn bạn đọc tìm
sách, phân tích nội dung từng cuốn sách, nói rõ tác dụng nghệ thuật cũng như tác
dụng giáo dục đạo đức... Nhằm mục đích gây hứng thú trong độc giả, khơi dậy, kích
thích sự tò mò, lòng ham mê đọc sách của người đọc.Tôi dựa vào nhiệm vụ của năm
học mà làm chuyên đề.
* Xử lý tài liệu:
- Mỗi một giáo viên thư viện đều phải nắm rõ từng bước xử lý nghiệp vụ khi tài liệu
được đưa vào thư viện phải trải qua rất nhiều khâu xử lý kĩ thuật nghiệp vụ.
- Đăng ký tài liệu.
- Vốn tài liệu trong thư viện trường Tiểu học Bình Linh là tài sản của nhà nước, của
giáo viên và học sinh. Ngoài giá trị về mặt kinh tế ra thì nó còn là vốn tri thức vô cùng
quý báu. Do đó cùng với tài sản của nhà trường, vốn tài liệu cũng cần được giữ và bảo
quan tốt. Bảo quản tốt vốn tài tài liệu sẽ tiết kiệm được ngân sách của nhà nước tối đa.
Vì vậy, muốn bảo quản tốt thì nhất thiết phải đăng ký từng ấn phẩm để tiện cho việc
theo dõi và quản lý. Tất cả tài liệu nhập vào thư viện trường đều được đóng dấu ở
trang tên sách, trang thứ 17 và dán nhãn đăng ký vào sổ tiến hành phân ra 3 loại đăng

+ Đăng ký tổng quát.
+ Đăng ký cá biệt.
+ Đăng ký sách giáo khoa.
- Nhìn chung cán bộ thư viện đã tuân thủ các qui tắc vào sổ cho số một cách chính
xác, có thẫm mĩ của tài sản nhà trường
7


- Phân loại tài liệu.
- Phân loại tài liệu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và ảnh hưởng đến chất lượng
công tác Thư viện. Đây là công tác không thêm thiếu trong nghiệp vụ thư viện. Phân
loại tài liệu giúp cán bộ Thư viện nắm vững nội dung kho sách của Thư viện để nhanh
chóng trả lời cho bạn đọc những câu hỏi về tài liệu. Từ đó đảm bảo thời gian phục vụ
bạn đọc và có thể hướng dẫn bạn đọc lựa chọn thêm những tài liệu cần thiết cho nhu
cầu của bạn đọc cách có hiệu quả cao nhất
- Hiện nay thư viện đang sử dụng bảng phân loại thập tiến 19 lớp. Cơ cấu bảng phụ
phân loại bao gồm:
+ Bảng chính.
+ Bảng phụ (trợ ký hiệu) bao gồm các ký hiệu sau:
* Trợ ký hiệu địa lý.
* Trợ ký hiệu hình thức.
* Trợ ký hiệu liên quan.
+ Bảng tra chủ đề.
+ Bảng ký hệu tác giả.
Ví dụ: Tiếng việt lớp 5 (Sách giáo khoa) có ký hiệu là 4 (V)(075).
Ví dụ: Hướng dẫn học tốt toán lớp 2 có ký hiệu là 51(083) thì chỉ phản ảnh ký hiệu
phân loại 51 là đủ. Nếu phân loại
- Trong công tác phân loại tài liệu tốt thì người làm công tác quản lý thư viện dễ
dàng và tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc khi tìm kiếm tài liệu.
- Mô tả tài liệu.
- Các tài liệu trong thư viện tuy đã được phân loại nhưng chưa được mô tả trên
phích, chỉ được mô tả ở mục lục rơi và treo trong thư viện.
- Bộ máy tra cứu trong thư viện bao gồm các hệ thống mục lục thư viện, các tài liệu
tra cứu, mục lục thư viện thông tin cho bạn đọc về các tài liệu có trong thư viện,
hướng dẫn bạn đọc tìm đọc các tài liệu chính xác và nhanh chóng hơn. Ngoài ra còn
giúp cán bộ thư viện nắm vững kho sách của mình để thực hiện tốt nghiệp vụ, nhu cầu
người đọc, mặt khác nó còn thể hiện trình độ của cán bộ thư viện.
- Bảo quản tài liệu là một khâu rất quan trọng công tác thư viện nếu cán bộ thư viện
bảo quản tốt tránh hu hỏng mất mát, rủi ro làm cho tài liệu đõ mất mát và tốn hao. Cán
bộ thư viện bảo quản tài liệu theo một quy tắc tránh để ánh sáng chiếu vào, chú ý
không để tài liệu ở cửa ánh nắng chiếu vào làm tài liệu khô giòn hư hỏng, phải kiểm
tra thường xuyên tài liệu và có kế hoạch tu sửa dán gáy kịp thời những tài liệu bị mối
mọt, bọ nhạy, côn trùng phải xử lý kịp thời để tránh lây sang các tài liệu khác.
- Thư viện phải thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, sử dụng thuốc chống mối mọt và
côn trùng phá hoại. Tuy nhiên tình trạng bảo quản tài liệu được chú trọng và đặt lên
hàng đầu trong công tác bảo quản. Thư viện có đầy đủ trang thiết bị cần thiết để đảm
bảo cho việc quản lý tốt tài liệu.
- Cứu mỗi năm thư viện trường Tiểu học Bình Linh tiến hành kiểm kê tài sản thư
viện hai lần, lần đầu tiên là sơ kết học kỳ I, lần thứ hai là kết thức năm học. Bằng
8


phương pháp so sánh và đối chiếu từng số cá biệt của quyển sách trên giá với sơ liệu
trong sổ đăng ký cá biệt. Qua công tác kiểm kê này thư viện phát hiện ra những sai sót,
những sách mất, những sách hư hỏng để thanh lý và bổ sung sách mới cho kho sách
kịp thời.
- Phục vụ người đọc là mục tiêu cuối cùng của Thư viện nhằm đem tại tri thức cho
con người. Đây là hiệu quả của quá trình phục vụ của Thư viện là hoạt động trọng tâm
nhất giữa người đọc và người tuyên truyền, giới thiệu sách. Cán bộ Thư viện cần nắm
bắt tâm lý và nhu cầu của mọi đối tượng để phục vụ thỏa mãn nhu cầu của người đọc.
Muốn làm tốt công tác phục vụ bạn đọc thì thư viện phải làm tốt việc thành lập tổ cộng
tác thư viện. Thư viện trường Tiểu học Bình Linh gồm có ba tổ cộng tác viên thư viện.
Mỗi tổ có 2 giáo viên và 5 học sinh, ngoài ra còn có tổ phụ trách, đoàn thanh niên và
công tác đội hỗ trợ nhiệt tình.
- Thư viện mở cửa ngày hai buổi, từ sáng thứ hai đến chiều thứ sáu, các em vào thư
viện thủ tục đơn giản, khỏi phải qua hệ thống mục lục mà chỉ đến kệ và chọn sách theo
sở thích của mình đọc xong các được xếp vào chỗ cũ theo sự hướng và quản lý của tổ
cộng tác viên và cán bộ thư viện. Với cách làm này công tác phục vụ bạn đọc được
nhanh chóng, thoải mái tạo thiện cảm và sự gần gũi với người đọc.
- Thư viện trường Tiểu học Bình Linh phục vụ bạn đọc theo hai hình thức: đọc tại
chỗ và cho mượn về nhà.
- Đối với giáo viên và học sinh khi mượn, trả tài liệu cán bộ Thư viện phải ghi tên
người mượn, tên sách, số cá biệt vào sổ ghi đầy đủ thông tin vào sổ theo mẫu sổ cho
mượn tài sản và ký nhận.
- Để thu hút tất cả giáo viên và học sinh đến với thư viện để học sách thì cán bộ thư
viện phải nhiệt tình, năng nỏ, gần gũi với bạn đọc, phải thường xuyên tuyên truyền
sách với mọi hình thức: sinh hoạt dưới cờ, trên bảng giới thiệu sách theo chủ đề, giới
thiệu một quyển sách hay. Nhằm gây sự chú ý đối với người đọc, ngoài ra việc làm
thường xuyên liên tục là tuyên truyền dưới cờ, đọc to cùng nghe, thi đố vui được sử
dụng để hình thành cho các em thói quen đọc sách. Trước sự bùng nổ thông tin như
hiện nay cán bộ thư viện phải thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp, kiến thức ngoài xã hội nhằm phục vụ tốt nghiệp vụ của mình.
- Thư viện được xem như một linh hồn trong nhà trường. Thư viện cung cấp sách
báo tài liệu nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu nhiều nhất trong giai đoạn
hiện nay, ngành giáo dục đang kiên quyết “Nói không với tiêu cực trong thi cử và
bệnh thành tích trong giáo dục” vì thế thư viện phụ vụ tốt cho việc giảng dạy và học
tập. Thư viện là một trong những yếu tố quan trọng không thể thiếu trong trường học.
- Sách có vị trị đặc biệt quan trọng đối với đời sống xã hội loài người. Nó là kho
tàng tri thức vô giá của nhân loại. Trong nhà trường sách báo có ý nghĩa quan trọng, vì
nó là người bạn gần gũi nhất, thân thiện nhất. Sách là phương tiện học tập cần thiết
nhất của giáo viên và học sinh. Sách báo chỉ phát huy tối đa hiệu quả của mình trên cơ
sở tổ chức tốt hoạt động của thư viện.
- Thư viện trường Tiểu học Bình Linh được thành lập và phát triển như ngày hôm
nay là do sự cố gắng của nhân viên thư viện nhiều năm liền, được sự quan tâm của
Phòng Giáo Dục và đào tạo, ban giám hiệu nhà trường mới có thư viện đạt chuẩn như
ngày hôm nay.
9


- Thư viện đã sử dụng nguồn kinh phí cấp của Phòng Giáo Dục và đào tạo, kết hợp
với sự hỗ trợ hội phụ huynh học sinh, đoàn thanh niên, đội thiếu niên tiền phong Hồ
Chí Minh
- Công tác bổ sung được tiến hành khá tốt, ngoài ra được sự ửng hộ của mạnh
thường quân và các danh nghiệp trên địa bàn trong xã.
- Song song với công tác bổ sung vốn tài liệu thư viện luôn tiến hành thanh lọc tài
liệu hai năm một lần, theo đúng quyết định số: 01/2003 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
- Công tác kiểm kê được thực hiện khá tốt, qua công tác kiểm kê cán bộ thư viện
phát hiện những sai sót và điều chỉnh kịp thời.
- Kinh Phí hoạt động của thư viện còn hạn hẹp.
- Công tác phục vụ bạn đọc, mở cửa phục vụ bạn đọc 100% , thời gian phục vụ bạn
đọc hợp lý, thủ tục mượn tra đơn giản. Công tác tuyên truyền và với thới thiệu sách
được tiến hành thường xuyên liên tục, ngoài việc tiến hành giới thiệu những quyển
sách mới, thư viện cần chú ý trưng bày những quyển sách theo từng chủ đề và các
ngày lễ lớn trong năm:
Ngày 2/9; ngày 20/10; ngày 20/11; ngày 22/12; ngày 9/1; ngày 3/2; ngày 8/3; ngày
26/3; ngày 30/4; ngày 1/5 và ngày 1/6.
- Bên cạnh những mặt đạt được, hoạt động thư viện còn một số hạn chế nhất định:
+ Trang thiết bị còn phụ thuộc vào Phòng Giáo dục và đào tạo cung cấp, chưa có
thiết bị hiện đại, có kệ để báo, tập chí do đó rất thuận tiện hoạt động của thư viện.
- Tài liệu trong thư viện được bổ sung định kỳ vào đầu năm học và đầu học kỳ II
nhưng tài liệu tham khảo còn tùy thuộc vào tình hình thực tế do Phòng Giáo Dục và
đào tạo cấp. Cán bộ Thư viện liên kết với nhà sách, Nhà Xuất Bản Giáo dục, nhưng
kinh phí của nhà trường còn hạn chế, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng của tủ sách tham
khảo trong hoạt động Thư viện
- Tổ chức vốn tài liệu là một khâu quan trọng, vốn tài liệu được bảo vệ và sắp xếp
một cách hợp lý. Thư viện có kệ sách để báo và tạp chí riêng, báo đươc sắp xếp theo
thứ tự nên dễ cho việc vào sổ tài sản, đồng thời rất thuận tiện cho việc phục vụ bạn
đọc.
- Việc đăng ký tài liệu chính xác, không tẩy xóa, phân loại chi tiết. Mặc khác nhân
Viên thư viện là người có trình độ cao đẳng đúng chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình
trong công tác, hết lòng phục vụ người đọc.
- Bộ máy tra cứu có vai trò rất quan trọng, hướng dẫn người đọc tìm tài liệu chính
xác có trong Thư viện, theo từng môn học, khối lớp, loại trí thức hay theo tên tác giả,
the một chủ đề nhất định.
- Thư viện mô tải tài liệu trên phích, có mục lục treo nên rất thuận tiện cho việc tìm
của người đọc. Ngoài ra, mục lục treo được trang trí đẹp gây hứng thú cho bạn đọc.
- Về việc bảo quản tài tiệu chống mối mọt, côn trùng gây hại cho tài liệu được quan
tâm thường xuyên. Không để ánh nắng xuyên vào kho làm tài liệu ố vàng, mau giòn
rách.

10


- Cơ sở vật chất cần trang bị cho thư viện thiết bị hiện đại như máy vi tính để xử lý,
quản lý tài liệu, quản lý người đọc. Bố trí thêm hệ thống chiếu sáng và quạt thông gió
để phục vụ bạn đọc tốt hơn
- Công tác phục vụ bạn đọc, phục vụ cho việc dạy và học đảm bảo 100%, cụ thể là
giáo viên có đủ sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo để nghiên cứu và giảng
dạy, học nghèo, học sinh diện chính sách đều được mượn 1 bộ sách giáo khoa để học,
không để trường hợp nào thiếu sách khi đến lớp.
- Đó là sự kết hợp của các tổ chức trong và ngoài nhà trường. Ban giám hiệu, các
đoàn thể coi công tác thư viện là một công tác quan trọng vì nó góp phần không nhỏ
vào giáo dục toàn diện. Chi bộ Đảng giám sát chỉ đạo công tác Thư viện trường học
cho phù hợp với nội dung, nhiệm vụ năm học. Đoàn thanh niên, ban phụ trách đội luôn
giúp đỡ, tạo điều kiện cho thư viện phát huy tinh thần năng động, sáng tạo và nhiều
hình thức phục vụ bạn đọc hấp dẫn. Nhắc nhở, đôn đốc các em thực hiện tốt lịch mượn
trả sách, công tác tuyên truyền giới thiệu sách cũng như các chuyên đề mà thư viện đã
làm. Phân công , chuẩn bị về con người, góp ý xây dựng chuyên đề, buổi tuyên truyền
giới thiệu sách. Phát động cuộc vận động quyên góp sách trong toàn trường đạt được
kết quả và rất thành công
3.2. Giải pháp và cách giải quyết:
Đề tài “Kinh nghiệm duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của trường Tiểu học
Bình Linh” được tiến hành theo 3 bước sau:
- Nắm vững năm tiêu chuẩn đánh giá xếp loại của Thư viện.
- Có kế hoạch hoạt động cụ thể hàng năm, từng bước hoàn thiện hơn các tiêu chuẩn.
- Thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao.
Bước 1: Nắm vững và triển khai tại 5 tiêu chuẩn đánh giá xếp loại của Thư viện.
- Tiêu chuẩn 1: Sách báo, tạp chí, tranh ảnh, bản đồ, băng đĩa: 20đ.
- Tiêu chuẩn 2: Cơ sở vật chất Thư viện: đồng bộ, đúng quy cách: 20đ
- Tiêu chuẩn 3: Kỹ thuật nghiệp vụ: đúng quy định: 20đ
- Tiêu chuẩn 4: Tổ chức hoạt động Thư viện: đầy đủ các yêu cầu: 20đ
- Tiêu chuẩn 5: Quản lý: có hiệu trưởng lảnh đạo, đầy đủ hồ sơ sổ sách: 20đ
* Quy định chung:
+ Thư viện đạt chuẩn: 81-90đ: cả 5 tiêu chuẩn tối thiểu 15đ.
+ Thư viện tiên tiến: 91-97đ: cả 5 tiêu chuẩn tối thiểu 17đ.
+ Thư viện xuất sắc: 98-100đ: cả 5 tiêu chuẩn tối thiểu 19đ.
* Năm tiêu chuẩn đánh giá xếp loại thư viện không chỉ cán bộ thư viện nắm vững
mà phải tham mưu Ban giám hiệu để được triển khai trong buổi họp Hội đồng sư
phạm được tập thể giáo viên, công nhân viên nắm bắt về công tác thư viện sẵn sàng hỗ
trợ.
Bước 2: Có kế hoạch hoạt động cụ thể hàng năm, từng bước hoàn thiện hơn các
tiêu chuẩn.
Căn cứ vào nội dung từng tiêu chuẩn và kết hợp với thực tiễn của thư viện. Đầu
năm học, cán bộ Thư viện lên kế hoạch hoạt động thư viện thật cụ thể, rà soát lại tiêu
chuẩn nào chưa đạt tốt yêu cầu thì phải tăng kế hoạch thực hiện vượt trội để đạt kế
hoạch kết quả tốt. Lưu ý, kế hoạch đặt ra càng cụ thể càng dễ thực hiện. Mỗi năm học
tập chỉ tập trung làm tốt một, hai tiêu chuẩn chứ không nên dàn trải đều hết cả năm
tiêu chuẩn. Cụ thể như sau:
- Năm học 2008-2009: Thư viện đăng ký danh hiệu thư viện tiên tiến đạt chuẩn mới
mà cán bộ thư viện vừa mới bàn giao. Khâu trọng tâm trong kế hoạch năm 2008-2009
11


là hồ sơ sổ sách và hoạt động phục vụ giáo viên, học sinh để đạt danh hiệu Thư viện
đạt chuẩn.
- Năm học 2009-2010: Danh hiệu Thư viện đạt chuẩn duy trì. Trọng tâm trong kế
hoạch năm học là hoạt động tốt hơn, sinh hoạt các chủ đề, giao lưu bộ đội Sư đoàn 5,
tổ chức hội thi cắm hoa, viết văn chào mừng ngày 20-11. Tạo ấn tượng tốt về Thư viện
trong suy nghĩ của ban giám hiệu, giáo viên và học sinh.
- Năm học 2010-2011: Danh hiệu Thư viện đạt chuẩn duy trì. Trọng tâm trong kế
hoạch năm học là đầu tư cơ sở vật chất, cán bộ thư viện tham mưu tốt ban giám hiệu
mua sắm cho được bộ bàn ghế bạn đọc phục vụ đồng bộ đúng quy cách 30 chỗ ngồi, 1
tủ kiến trưng bày, 2 kệ sách đôi.
- Năm học 2011-2012; 2012-2013: Danh hiệu thư viện đạt chuẩn duy trì để ngang
tầm với danh hiệu trường đạt Quốc gia tiên tiến.
-Năm học 2013-2014:Danh hiệu Thư viện đạt chuẩn duy trì, đảm bảo đủ các loại
sánh báo để phục vụ tốt cho giáo viên và học sinh,thư viện phục vụ tốt các hoạt động
ngoại khóa giới thiệu sách,thông báo sách mới thu hút học sinh và giáo viên đến thư
viện.
- Năm học 2014-2015 kế hoạch Thư viện phải thật hoàn thiện cả năm tiêu chuẩn
theo bảng đánh giá xếp loại thư viện trường học để tổ chức thực hiện tốt kế hoạch
bằng cách:
+ Kết hợp chặt chẽ với mạng lưới Thư viện giáo viên.
+ Tổ chức bồi dưỡng mạng lưới Thư viện học sinh đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ
Thư viện.
+ Tham mưu với ban giám hiệu nhà trường vận động mạnh thường quân ủng hộ
kinh phí trang bị sách giáo khoa, thiết bị, vận động học sinh đóng góp sách giáo khoa,
sách tham khảo đúng theo kế hoạch. Đẩy mạnh hoạt động vui đến Thư viện, thích thú
đến Thư viện, đọc sách ở mọi nơi trong phòng với bóng cây….theo loại hình Thư viện
xanh. Tổ chức nhiều hội thi như: kể chuyện sách,viết mẫu chuyện hay theo sách…

Học sinh tham gia đọc sách trong thư viện
12


+ Phân công và tổ chức cho học sinh tham gia đọc sách ở ngoài sân trường vào
giờ ra chơi

Thư viện xanh
+ Khuyến khích học sinh đóng góp sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện đọc
đả sử dụng có giải khen thưởng tặng 10 học sinh đóng góp cao nhất.
+ Thành lập tổ cộng tác viên phục vụ cho bạn đọc ( phụ dọn dẹp, đẩy kệ sách
phục vụ bạn đọc…)
+ Giới thiệu sách qua máy chiếu (ứng dụng công nghệ thông tin) nhằm thu hút
cái lạ cái hay cho học sinh kích thích học sinh tập trung nhiều đến thư viện.
Với quyết tâm nổ lực và sự quan tâm hỗ trợ của cả hội đồng sư phạm trường Thiểu
học Bình Linh, tôi tin tưởng kế hoạch năm học của Thư viện thực hiện sẽ thành công.
Bước 3: Thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao:
Kế hoạch năm học thư viện cụ thể đã xây dựng xong thì cán bộ thư viện đã an tâm
được phân nữa. Khi thực hiện chỉ cần dựa vào kế hoạch hoạt động hàng năm. Từng
tháng dứt điểm những chỉ tiêu để đạt được công tác trọng tâm.
Hoạt động thư viện phải bám kế hoạch đã đề ra. Hàng tháng phải đối chiếu với kế
hoạch cụ thể để rà soát lại từng chỉ tiêu. Chỉ tiêu nào thực hiện tốt, chưa tốt và chưa
thực hiện được để cán bộ Thư viện có kế hoạch bổ sung vào tháng tới.
Kế hoạch thư viện muốn đạt hiêu quả cao, bản thân cán bộ thư viện cố gắng chưa
đủ mà phải còn biết làm tốt công tác tham mưu ban giám hiệu, phối kết hợp giáo viên
chủ nhiệm và đoàn thể trong nhà trường. Công tác Thư viện có thể xem là điểm then
chốt đề ra kế hoạch thư viện đạt hiệu quả cao. Làm thế nào đề tham mưu tốt ban giám
hiệu đây? Người cán bộ Thư viện phải hội đủ ba yêu cầu sau:
- Tạo uy tín với ban giám hiệu: Bằng trình độ nghiệp vụ cá nhân, cán bộ Thư viện
phải nắm vững kỹ thuật nghiệp vụ Thư viện. Qua kết quả làm việc, cán bộ Thư viện
lấy được lòng tin của ban giám hiệu, làm cho ban giám hiệu an tâm, tin tưởng khi giao
việc.
- Giúp ban giám hiệu nhận rõ vai trò, vị trí, chức năng của Thư viện trong nhà
trường. Từ đó, ban giám hiệu sẽ có cái nhìn tích cực hơn về Thư viện.
13


- Chủ động, tích cực trong các phong trào của Thư viện. Nắm kế hoạch năm học,
cán bộ Thư viện xoáy những công tác trọng tâm vào từng học kỳ. Chủ động tham mưu
kịp thời để ban giám hiệu có sự chỉ đạo đúng thời điểm thì hoạt động Thư viện sẽ đạt
hiệu quả cao nhất. Kinh phí vận động nguồn sách bổ sung, số lượng học sinh tham gia
đến Thư viện.
Ngoài ra, cán bộ Thư viện phải biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp, phê bình
chân thành của đồng nghiệp, của học sinh. Trên cơ sở đó, cán bộ Thư viện phải chắc
lọc ý kiến đúng để sửa đổi cần tiến bộ.
4. Kết quả so sánh mang tính thuyết phục:
Với kinh nghiệm duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động Thư Viện đạt danh hiệu
tiên tiến năm học 2014-2015, thư viện đạt được những kết quả khả quan sau:
4.1. Đã xây dựng cho mình một kế hoạch cụ thể, khá hoàn hảo, vững tâm đăng ký
danh hiệu Thư viện tiên tiến.
- Ổn định sắp xếp sách, kho đúng kỹ thuật, khoa học, dễ tìm, dễ thấy và dễ lấy để
phục vụ.
- Hồ sơ sổ sách thực hiện cập nhật đầy đủ.
- Hai hệ thống mục lục được cập nhật bổ sung thường xuyên, đáp ứng nhu cầu chọn
sách nhanh của bạn đọc, có kệ sách lưu động phục vụ bạn đọc.
- Trưng bày được hai tủ sách đạo đức và pháp luật. Giới thiệu sách kinh điển, tra
cứu và giới thiệu sách mới. Ngoài ra còn một kệ sách tự chọn luôn thay đổi nội dung
theo chủ đề để thu hút giáo viên, học sinh dến thư viện đọc sách và nghiên cứu. Những
sản phẩm đạt giải của học sinh được lưu giữ nhiều năm liền.
- Tham mưu ban giám hiệu đầu tư kinh phí thực hiện hai bản nội quy thư viện và
bản hướng dẫn sử dụng mục lục và hai khẩu hiệu lệnh tuyên truyền và kinh phi khen
thưởng các hội thi, phong trào vận động…
- Kết hợp tổng phụ trách vận động tủ sách tình thương, giúp cho 6 học sinh nghèo
có tập sách để học. Duy trì các phong trào giao lưu, sinh hoạt giáo dục tuyên truyền
cho học sinh.
- Thành lập tổ mạng lưới Thư viện học sinh tích cực. Hình thức phục vụ bãn đọc đa
dạng, phong phú, thu hút 70-80% học sinh thường xuyên đọc sách. Sinh hoạt trong giờ
quy định của thư viện. Số lượng phục vụ bình quân 5 lần/học sinh/ tháng.
4.2. Cấp trên đầu tư cơ sở vật chất thư viện đồng bộ đúng quy định. Phòng đọc học
sinh 60m với 55 chổ ngồi, phòng đọc giáo viên 30m với 4 máy vi tính, máy chiếu nối
mạng và 24 chổ ngồi. Phòng đọc giáo viên lúc nào cũng nhộn nhịp ra vào để giáo viên
truy cập, trao đổi học tập kinh nghiệm, thực hiện giáo án điện tử.
4.3. Thư viện tạo được sự gắn kết với ban giám hiệu, giáo viên, đoàn thể trong nhà
trường cùng hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học.
5. Phạm vi áp dụng:
Trường Tiểu học Bình Linh.
Hướng phổ biến trong toàn ngành.

14


III. KẾT LUẬN:
1. Bài học kinh nghiệm:
Khi nhận thức rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của thư viện trường học, người cán
bộ thư viện phấn đấu không ngừng để đạt được, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt
động đạt danh hiệu thư viện Tiên tiến. Đây là mục tiêu cao nhất để cán bộ Thư viện có
tâm huyết với nghề phấn đấu lâu dài mới thành công được.
Đứng trước sự đổi mới về phương pháp dạy và học, phát huy tính tích cực của học
sinh. Mô hình thư viện thân thiện học sinh tích cực đầu tiên tại Việt Nam được nhắc
tới gắn liền với mô hình trường học thân thiện. Thư viện thân thiện là một phần của
trường học thân thiện, ở đây thư viện không đơn thuần dành để đọc sách mà còn là nơi
thúc đẩy trẻ phát triển toàn diện với các tìm năng của mình. Như vậy, Thư viện trường
học chẳng những được hoàn thiện mà còn dược nâng cao hơn, quy mô hơn, mở ra
hướng phấn đấu mới cho cán bộ Thư viện yêu người tiếp tục cống hiến vì sự nghiệp
giáo dục.
2. Hướng phổ biến đề tài:
Đề tài “Kinh nghiệm duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động đạt danh hiệu Thư viện
tiên tiến của trường Tiểu học Bình Linh” áp dụng thành công năm học 2014-2015. Cán
bộ Thư viện sẽ phổ biến đề tài này bằng hình thức hội thảo trong hội đồng giáo viên,
lồng ghép hấp dẫn những thế mạnh của thư viện trong sinh hoạt học sinh để giáo viên
và học sinh trường Tiểu học Bình Linh toàn tâm toàn ý đặt trọn niềm tin ham thích đến
thư viện đọc sách nhiều hơn nữa.
3. Hướng nghiên cứu tiếp của đề tài:
Ra sức phấn đấu đạt danh hiệu Thư viện tiên tiến đã khó, còn giữ vững danh hiệu
lại càng khó hơn. Có được suy nghĩ như vậy thì cán bộ Thư viện không tự mãn dừng
lại ở đó mà phải luôn học hỏi, nâng cao trình độ nghiệp vụ, đổi mới phương thức phục
vụ. Gắn liền Thư viện với hoạt động dạy và học, gắn liền thư viện với sinh hoạt đời
sống hằng ngày. Biến Thư viện thành món ăn tinh thần khoái khẩu không thể thiếu của
giáo viên học sinh. Có như thế mới xứng danh là Thư viện trường học thân thiện và
duy trì danh hiệu Thư viện tiên tiến trong những năm học tiếp theo.
Chà Là, ngày tháng năm 2015
Người thực hiện

Nguyễn Thị Kim Ngân

15


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ Thư viện.
2. Sách giáo dục và Thư viên trường học, tập III-2008 (số 23), NXB Giáo dục.
3. Quyết định 01/2003 của BGD-ĐT.
4. Kế hoạch năm học 2008-2009 PGD.
5. Tạp chí thông tin Thư viện và bạn đọc số 01/2003 của Thư viện tổng hợp khoa
học Tây Ninh

16


MỤC LỤC

TRANG

Tóm tắt đề tài
I. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài………………………………………………………………….1
2. Mục đích nghiên cứu: … .. …………………………………………………….1
3. Đối tượng nghiên cứu……………………………………………………………..1
4. Phạm vi nghin cứu ………………………………………………………………..1
5. Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………………1
6. Giải pháp khoa học………………………………………………………………..2
II. NỘI DUNG
1. Cơ sở lý luận ……………………………………………………………………...3
2. Cơ sở thực tiễn ……………………………………………………………………3
3. Nội dung đề tài ……………………………………………………………………4
4. Kết quả so sánh mang tính thuyết phục………………………………………….13
III. KẾT LUẬN...………………………………………………………………….14
Tài liệu tham khảo………………………………………………………………….15
Mục lục ………………………………………………………………………….…16

17x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×