Tải bản đầy đủ

ThS. Phan Anh Thế: Bài giảng nhóm Diamide

ThS. Phan Anh Thế

NHÓM DIAMIDE


ThS. Phan Anh Thế

Nhóm diamide là gì


Nhóm diamide là các hợp chất hóa
học có chứa butanedioic acid

(diamide)


butanedioic acid (diamide)

Nó bao gồm hai phân tử khác nhau

Chloratraniliprole


Flubendiamide


ThS. Phan Anh Thế

Các sản phẩm có chứa nhóm diamide ở Việt Nam
Tên thương mại

Virtako

Thành phần hoạt

Công ty sản

Công ty phân

chất

xuất

phối

Chlorantraniliprole +

Syngenta

Lộc Trời

Chlorantraniliprole

Dupont

Dupont

Chlorantraniliprole +

Syngenta

VFC


Nihon Nuhyaku

Cửu Long

Thiamethoxam
Dupont
Prevathon
Voliam Targo

Abamectin
Takumi

Flubendiamide


ThS. Phan Anh Thế

Cơ chế tác động của nhóm Diamide lên ấu trùng

Phóng thích canxi khỏi hệ cơTác động lên hệ cơ côn trùngĐiều tiết kênh CanxiLàm phóng thích hàng loạt ion
Ca2+Côn trùng bị tê liệtBò chậm rãiNgừng ănVà chết trong vòng 72 giờSâu non chết thun mìnhHiệu lức kéo dài hơn 14 ngày

Quá trình tê liệt hệ cơ khi nhiễm CTPR  Hiệu quả với cả trứng sâu


ThS. Phan Anh Thế

Cơ chế tác động của nhóm Diamide lên trứng côn trùng

Trứng được xử lý
với CTPRSâu non bị nhiễm
độc tố khi nó chui ra
khỏi trứngSâu non chết, không
nở hoàn toàn


ThS. Phan Anh Thế

Quản lý tính kháng nhóm Diamide


Trên lúa: Chỉ phun 1 lần duy nhất cho một lứa sâu. Không nên dùng 2
lần trên một vụ lúa.Trên cải bắp: Không sử dụng 2 lần liên tiếp. Thời gian để dùng lại nếu
cần ít nhất là sau 30 ngày hoặc một nửa thời gian chu kỳ sống của cây
trồng với cây trồng có thời gian sinh trưởng >60 ngày.

Liều lượng sử dụng


Trên lúa: Sử dụng từ 12-16 gam ai/ha; hoặc 16-20 gam ai/haTrên ngô: Sử dụng từ 16-20 gam ai/haTrên rau: Sử dụng từ 25-27 gam ai/hax

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×