Tải bản đầy đủ

Hệ thống quản lý tòa nhà BMS cấu trúc, phạm vi quản lý của hệ thống, giải pháp đệ trình, giao diện, yêu cầu kỹ thuật kết nối

BMS PRESENTATION

November 28, 2015


I

Khái niệm chung về BMS

II

Phạm vi quản lý hệ thống BMS

III

Giải pháp đệ trình

IV

Giao diện quản lý vận hành mẫu


V

Yêu cầu kỹ thuật kết nối

November 28, 2015

2


Khái niệm chung

BMS = Building Management System
------------------------------------------------------------------------ BMS --“BMS là hệ thống điều khiển dựa trên máy tính được cài đặt trong các toà
nhà để điều khiển và giám sát các thiết bị cơ và điện cũng như các phân hệ
kỹ thuật của toà nhà.”

November 28, 2015

3


Khái niệm chung
TIỆN ÍCH
Quản lý điện năng
Giám sát qua mạng
Lưu trữ và cảnh báo sự kiện
Tối ưu hóa hoạt động tòa nhà
Quản lý chất lượng môi trường
Truyền thông và công nghệ

BMS

Điều hòa
KK

November 28, 2015

Bơm

Chiếu

sáng

Điện
năng

4


Sơ đồ tích hợp các hệ thống

November 28, 2015

5


I

Khái niệm chung về IBMS

II

Phạm vi quản lý hệ thống BMS

III

Giải pháp đệ trình

IV

Giao diện quản lý vận hành mẫu

V

Yêu cầu kỹ thuật kết nối

November 28, 2015

6


1. Tổng quan:
Các hệ thống cơ điện tích hợp với BMS:
- Hệ thống điều hòa nhiệt độ VRV
- Hệ thống thông gió
- Hệ thống điều khiển và giám sát nguồn điện
- Hệ thống cấp thoát nước
- Hệ thống chiếu sáng
- Hệ thống báo cháy
- Hệ thống An ninh (truy cập vào ra và camera quan sát)
- Hệ thống thang máy

November 28, 2015

7


II. Phạm vi quản lý hệ thống BMS

November 28, 2015

8


2. Chức năng điều khiển của BMS:
2.1. Hệ thống điều hòa không khí:
 Máy điều hoà VRF – Indoor Unit
- Giám sát tình trạng sử dụng
- Nhắc nhở bảo trì định kỳ
- Cài đặt chết độ
 Dàn Nóng CDU
- Giám sát trạng thái hoạt động
- Kiểm tra và cảnh báo các sự cố

November 28, 2015

9


2.2. Hệ thống thông gió
BMS điều khiển:
- Quạt cấp khí tươi (điều tốc VSD). Tốc
độ quạt tuỳ thuộc vào nồng độ CO2 và
yêu cầu chất lượng không khí
- Điều khiển góc mở hệ thống các
dampers theo nồng độ CO2 từng tầng
BMS giám sát:
- Quạt hút gió toilet và tầng hầm

November 28, 2015

10


2.3.Hệ thống điện
BMS giám sát trạng thái, sự cố, và các thông
số dòng, áp pha, công suất,.. của các hệ
thống thiết bị:
- Máy biến áp
- Máy phát điện
- Tủ điện tổng, tủ phân phối
Tủ hòa đồng bộ (ATS)
Tủ phân phối các tầng
BMS có thể điều khiển cưỡng bức các hoạt
động cần thiết khi mất khả năng điều khiển
BMS đo đếm năng lượng tiêu thụ thông qua
hệ thống đồng hồ kỹ thuật số, phục vụ công
tác kiểm toán năng lượng trong tòa nhà
November 28, 2015

COMPOSED & PRESENTED BY: PHAM NGOC BOI

11


2.4.Hệ thống cấp thoát nước
2.4.1. Hệ thống cấp nước

-

Giám sát và điều khiển bơm cấp nước
Đo áp lực ống cấp nước
Mực nước bể chứa nước sinh hoạt
Hiển thị tình trạng hoạt động của bơm và
báo lỗi bơm

November 28, 2015

12


2.4.Hệ thống cấp thoát nước
2.4.2. Hệ thống thoát nước
BMS giám sát và điều khiển:
- Bơm chìm thoát nước mưa
- Đo nồng độ khí Meetan trong
bể tự hoại

November 28, 2015

13


2.5.Hệ thống báo cháy
 BMS giám sát:
• Báo cháy toàn cục
• Trạng thái báo cháy tầng (kết
nối điểm-điểm
• Bồn nước chữa cháy
• Trạng thái bơm chữa cháy, bơm
áp
• Áp lực đường ống nước chữa
cháy
• Tích hợp qua giao thức bậc cao
 BMS điều khiển:
• Quạt hút gió
• Van chắn lửa
November 28, 2015

14


2.6.Hệ thống chiếu sáng
BMS có thể tích hợp giám sát và điều khiển:

- Khu vực công cộng (sảnh, hành lang,..)
- Khu vực tầng hầm
Chức năng điều khiển:
• Lên lịch vận hành
• Kết hợp cảm biến chuyển động
để bật tắt đèn.

November 28, 2015

15


2.7.Hệ thống an ninh

BMS tích hợp giám sát và điều khiển:
-

Hiển thị trạng thái cửa trên mặt bằng

-

Liên kết báo động từ hệ thống kiểm soát
ra vào và hệ thống camera quan sát

-

Liên động điều khiển chiếu sáng, điều
hòa, cấp nguồn…

November 28, 2015

16


2.8.Hệ thống thang máy
BMS giám sát:

- Sự cố thang
- Tình trạng hoạt động

November 28, 2015

17


I

Khái niệm chung về IBMS

II

Phạm vi quản lý hệ thống BMS

III

Giải pháp đệ trình

IV

Giao diện vận hành hệ thống mẫu

V

Yêu cầu kỹ thuật kết nối

November 28, 2015

18


III. Giải pháp đệ trình

November 28, 2015

19


Sơ đồ khối chức năng
PHÒNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM
BMS SERVER

INTERNET

BMS CLIENT

WEB BROWSER

BACnet/IP
Tích hợp mức cao
Kết nối điểm-điểm

HT ĐIỆN
- Tích hợp mức cao với hệ thống Đo
đếm điện năng, máy phát thông qua
giao thức Modbus.
- Giám sát trạng thái Bật/Tắt, trạng thái
lỗi Trip của tủ điện phân phối tổng, tụ
điện hạ thế thông qua kết nối điểmđiểm.
- Giám sát nhiệt độ của phòng máy
biến áp, máy phat điện.
- Giám sát nhiệt độ dầu, mức dầu của
bể chứa dầu hệ thống máy phát điện.

Tích hợp mức cao
Kết nối điểm-điểm

Kết nối điểm-điểm

HT ĐHKK

HT CHIẾU SÁNG
- Giám sát trạng thái Bật/Tắt của các
lộ đèn trong tòa nhà
- Điều khiển Bật/Tắt các lộ đèn thông
qua giao diện IBMS hoặc nút ấn tại
chỗ hoặc các lịch biểu đặt trước.

HT THÔNG GIÓ

- Tích hợp mức cao với hệ thống
Chiller thông qua giao thức BACnet
hoặc Lonwork
- Điều khiển Bật/Tắt Chiller, tháp giải
nhiệt, bơm nước lạnh (có VSD), bơm
nước giải nhiệt theo tải lạnh hoặc
theo lịch trình
- Giám sát trạng hoạt động, lõi Trip,
Auto/manual của Chiller, tháp giải
nhiệt, bơm nước lanh, bơm giải
nhiệt…
- Điều khiển và giám sát hệ thống
FCU (quạt, dàn sấy, van nước lanh).
Điều khiển nhiệt độ các khu vực trong
tòa nhà

Kết nối điểm-điểm

Kết nối điểm-điểm

- Điều khiển và Giám sát trạng thái
hoạt động, trạng thái lỗi Trip của các
quạt (quạt cấp hút khí thải tầng hầm,
quạt tăng áp cầu thang, quạt cấp khí
tươi các tầng, quạt hút khí thải nhà vệ
sinh…)
- Giám sát nồng độ khí CO ở tầng
hầm, giám sát áp suất chênh áp của
quạt tăng áp cầu thang.

HT CẤP THOÁT
NƯỚC
- Điều khiển và giám sát trạng thái
hoạt động, trạng thái lỗi Tríp của các
bơm nước sinh hoạt, bơm nước thải
- Giám sát mức nước của bể nước
sinh hoạt, bể nước thải, đồng hồ cấp
nước từ thành phố.

BACnet/IP

Tích hợp mức cao
Kết nối điểm-điểm

HT PHÒNG CHÁY &
CHỮA CHÁY
- Tích hợp mức cao với hệ thống
Báo cháy thông qua giao thức
Modbus hoặc BACnet.
- Giám sát các khu vực báo cháy
trong tòa nhà
- Giám sát bơm chữa cháy, mức
nước bể nước chữa cháy. Áp suất
trên đường ống chữa cháy

November 28, 2015

Kết nối điểm-điểm

HT THANG MÁY
- Giám sát trạng thái hoạt động, trạng
thái lỗi của thang máy

Tích hợp mức cao

HT AN NINH TRUY
CẬP VÀO RA
- Tích hợp với hệ thống an ninh
truy cập vào ra thông qua giao
thức OPC hoặc BACnet.
- Giám sát và điều khiển (nếu
được cho phép) cửa ra vao các
khu vực trong tòa nhà, các tiếp
điểm cửa….

Tích hợp mức cao
Kết nối điểm-điểm

HT KHÁC
- Hệ thống có tính mở. Sãn sàng
tích hợp mức cao với các hệ
thống khác thông qua giao thức
Modbus, BACnet, Lonwork hoặc
OPC…
- Có khả năng mở rộng số điểm
I/O cho các kết nối trong tương
lại.

20


Vai trò của hệ thống
IBMS cung cấp các chức năng sau:


Thu thập - IBMS thu thập tất cả các thông tin hoạt động của tòa
nhà. Vd: nhiệt độ, độ ẩm, trạng thái...Trình bày - IBMS xử lý và hiển thị các thông tin trên một trạm vận
hành trung tâm. Chỉ cần nhìn vào giao diện đồ hoạ trên màn hình
máy tính, người dùng có thể nắm bắt được các hoạt động ở bất cứ
nơi đâu trong tòa nhà một cách trực quan.Điều chỉnh - IBMS thực hiện những lệnh đã được lập trình trước,
đánh giá tình trạng hoạt động của các thiết bị và tự động ra quyết
định điều khiển. Vd: bật/tắt điều hòa hoặc đèn. Các điều khiển có thể
được kích hoạt bằng tay bởi người vận hành.

November 28, 2015

21


Lợi ích của hệ thống


Quản lý các cảnh báo - nhân viên vận hành được cảnh báo tức thời
khi có sự cố ở bất cứ nơi đâu trong tòa nhà, thông tin cảnh báo được
chỉ dẫn đến vị trí cụ thể trên giao diện vận hànhGiảm chi phí vận hành - với IBMS, các thiết bị điều hòa, chiếu sáng,
và các thiết bị tiêu thụ năng lượng khác sẽ được bật và tắt khi cần
thiết. Ứng dụng quản lý năng lượng sẽ ngăn ngừa các tình trạng tải
cao điểm, tối ưu bật/tắt VRF, reset tải, phục vụ luân phiên, và nhiều
chức năng khác.Tăng tuổi thọ thiết bị - IBMS đánh giá thời gian vận hành của các hệ
thống thiết bị và cảnh báo thời điểm thiết bị cần thiết phải thực hiện
bảo trì hoặc bảo dưỡng định kỳ. Các cảnh báo gởi đến nhân viên vận
hành trên màn hình điều khiển hoặc thông qua email

November 28, 2015

22


Bộ điều khiển mạng trung tâm
Bộ điều khiển trung tâm thực hiện các chức năng:
1. Kết nối với các bộ điều khiển cấp trường, giám sát
và điều khiển toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và ĐHKK
2. Tích hợp với các hệ thống điện nhẹ thông qua tích
hợp bậc cao
3. Nền tảng Web Server hỗ trợ tối đa cho yêu cầu
thiết kế đã đề ra với hệ thống IBMS
4. Tích hợp được với các hệ thống thẻ từ, CCTV, liên
động với hệ thống điều hoà, cấp điện, chiếu
sáng,…theo lịch hoạt động yêu cầu.

November 28, 2015

23


Tủ điều khiển khả trình DDC
Bộ điều khiển Local DDC và mở rộng, ứng dụng điều khiển cho các hệ
thống thiết bị như quạt thông gió và giám sát trạng thái bơm các loại,…
 Bộ điều khiển cấp trường  Module mở rộng điểm
Bộ điều khiển cấp trường
kết nối với bộ điều khiển
chính thông qua mạng
RS485, giao thức Bacnet
MS/TP

Field Controller

November 28, 2015

Mở rộng quản lý
Input/Output linh hoạt với
• DI: Digital Input
• DO: Digital Output
• UI: Universal Input
• UO: Universal Output

I/O Expansion Module

Tủ điều khiển DDC

24


I

Khái niệm chung về IBMS

II

Phạm vi quản lý hệ thống BMS

III

Giải pháp đệ trình

IV

Giao diện vận hành hệ thống

V

November 28, 2015

Yêu cầu kỹ thuật kết nối

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×