Tải bản đầy đủ

Cách đăng nhập nhiều tài khoản gmail trên cùng máy tính

Cách đăng nhập nhiều tài khoản Gmail trên cùng máy
tính
Cách đăng nhập 2 hay nhiều tài khoản Gmail trên cùng máy tính. Thủ thuật này sẽ giúp
ích rất nhiều cho những bạn phải quản lý nhiều tài khoản Gmail cùng lúc.

Hướng dẫn đăng nhập 2 hay nhiều tài khoản Gmail cùng lúc
Có 2 cách đăng nhập 2 hay nhiều tài khoản Gmail trên cùng máy tính.

Cách 1: Đăng nhập 2 tài khoản Gmail trên cùng máy tính sử dụng chế độ
duyệt web ẩn danh
Chế độ duyệt web ẩn danh hay còn gọi là chế độ duyệt web riêng tư. Sử dụng chế độ duyệt web
ẩn danh bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi cookie, lịch sử web hay cache. Và khi sử dụng chế độ
này bạn có thể đăng nhập 2 tài khoản Gmail trên một trình duyệt web.

Cách mở chế độ duyệt web ẩn danh trên các trình duyệt:
Với trình duyệt Google Chrome & trình duyệt Cốc Cốc: Trong cửa sổ trình duyệt web đang mở
bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + N.
Với trình duyệt Mozilla Firefox & trình duyệt Internet Explorer: Trong cửa sổ trình duyệt web
đang mở bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + P.

Đă

ng nhập 2 hay nhiều tài khoản Gmail cùng máy tính


Cách 2: Đăng nhập nhiều tài khoản Gmail trên cùng máy tính sử dụng nhiều
trình duyệt
Bạn mở bao nhiêu trình duyệt web thì có thể mở bấy nhiêu tài khoản Gmail. Bạn có thể sử dụng
kết hợp với cách 1 để x2 số tài khoản Gmail có thể đăng nhập được.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×