Tải bản đầy đủ

Cách gửi email cùng lúc cho nhiều người trên gmail

Cách gửi email cùng lúc cho nhiều người trên Gmail,
Outlook/Hotmail, Yahoo mail
Cách gửi email cùng lúc cho nhiều người trên Gmail, Hotmail/Outlook, Yahoo mail giúp
bạn tiết kiệm thời gian, không phải tạo nhiều thư gửi đi cùng chủ đề.
Nếu bạn phải gửi email có cùng nội dung cho nhiều địa chỉ email khác nhau thì nên áp dụng
cách này để gửi email nhanh hơn, làm việc hiệu quả hơn.

Cách gửi email cho nhiều người cùng lúc
1. Không cho người nhận biết bạn cùng lúc gửi thư này cho nhiều người
Đặc điểm của cách này là những người nhận biết là bạn gửi email đó cho nhiều người (hiện trong
phần người nhận). Cách làm như sau:

Cách 1: Nhập trực tiếp vào khung nhập email người nhận
Đây là khung nhập email của người nhận. Bạn muốn gửi email cho nhiều người? Chỉ cần nhập
thêm các email khác vào đây, ngăn cách nhau bằng dấu phẩy “,”.

Sau khi thêm dấu phẩy, các email được ngăn cách với nhau bằng các khung giúp bạn dễ dàng
phân biệt hơn.


Cách 2: Sử dụng tùy chọn CC

>>> Xem Cc là gì?
Tại khung nhập email người nhận, bạn nhấn vào tùy chọn có tên là Cc .


Nhập thêm email người nhận vào khung Cc , bạn cũng có thể nhập nhiều email người nhận vào
khung Cc này bằng cách nhấn dấu phẩy”,” ở cuối mỗi email rồi nhập tiếp email khác vào.


2. Cho người nhận biết bạn cùng lúc gửi thư này cho nhiều người
Đặc điểm của cách này là những người nhận không biết là bạn gửi email đó cho nhiều
người(không hiện trong phần người nhận). Cách làm như sau:
Tại khung nhập email người nhận, bạn nhấn vào tùy chọn có tên là Bcc .

>>> Xem Bcc là gì?


Nhập thêm email người nhận vào khung Bcc , bạn cũng có thể nhập nhiều email người nhận vào
khung Bcc này bằng cách nhấn dấu phẩy”,” ở cuối mỗi email rồi nhập tiếp email khác vào.
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×