Tải bản đầy đủ

hóa đơn bán lẻ hàng hóa

DUY VIÊN
CHỢ NGHĨA THÀNH
ĐT: 0917 838 793
0915 080 360
0967 080 360

CỬA HÀNG GAS DUY VIÊN
HÓA ĐƠN BÁN LẺ
GAS – BẾP GAS – MÁY LỌC NƯỚC – ĐỒ
DÙNG
NHÀ BẾP – TIVI – TỦ LẠNH – MÁY GIẶT –
ĐIỀU HÒA

Khách hàng:
…………………………………………………………………
Địa
chỉ:
………………………………………………………………………
Đ.v

Đơn

TT
Tên hàng
Số lượng
Thành tiền
tín
giá
h

Đề nghị quý khách hàng kiểm tra hàng. Sau 03 ngày cửa hàng không
chịu trách nhiệm.


Cộng
thành
tiền
(Bằng
chữ):
………………………………………………………………………………
Ngày …. tháng …. năm 201….
Khách hàng
Chủ cửa
hàng

DUY
VIÊN

Đề nghị quý khách hàng kiểm tra hàng. Sau 03 ngày cửa hàng không
chịu trách nhiệm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×