Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 5 buổi chiều tuần 6

Thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2015
TIẾT 1- ĐẠO ĐỨC
-------------------------------------------------TIẾT 2-ÔN TOÁN
I.MỤC TIÊU:
Giúp học sinh :
- Củng cố về các đơn vị đo diện tích.
- Áp dụng để thực hiện các phép tính và giải toán.
- Giúp HS chăm chỉ học tập.
II.CHUẨN BỊ:
- Hệ thống bài tập
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1.Ổn định:
2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
*Hoạt động1 : Củng cố kiến thức.
- Gọi HS nhắc lại các đơn vị đo diện tích
đã học.
- Nêu nhận xét về giữa hai đơn vị liền kề.
*Hoạt động 2: Thực hành
- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài
- Xác định dạng toán, tìm cách làm

- Cho HS làm các bài tập.
- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài
- GV giúp thêm học sinh yếu
- GV chấm một số bài
- Chữa chung một số lỗi mà HS thường
mắc phải.
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a) 6cm2 = ….mm2
30km2 = …hm2
8m2 = …..cm2
b) 200mm2 = …cm2
4000dm2 = ….m2
34 000hm2 = …km2
c) 260cm2 = …dm2 …..cm2
1086m2 =…dam2….m2
Bài 2: Điền dấu > ; < ; =
a) 71dam2 25m2 ….. 7125m2

Học sinh

- HS nêu

- HS đọc kỹ đề bài
- HS làm các bài tập
- HS lên lần lượt chữa từng bài

Lời giải :
a) 6cm2 = 600mm2
30km2 = 3 000hm2
8m2 = 80 000cm2
b) 200mm2 = 2cm2
4000dm2 = 40m2
34 000hm2 = 340km2
c) 260cm2 = 2dm2 60cm2
1086m2 = 10dam2 86m2
Lời giải:
a) 71dam2 25m2 = 7125m2

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015


1


b) 801cm2 …….8dm2 10cm2
c) 12km2 60hm2 …….1206hm2

Bài 3 : Khoanh vào chữ cái đặt trước câu
trả lời đúng : 1m2 25cm2 = ….cm2
A.1250
B.125
C. 1025
D. 10025
Bài 4 : (HSKG)
Để lát một căn phòng, người ta đã dùng
vừa hết 200 mảnh gỗ hình chữ nhật có
chiều dài 80cm, chiều rộng 20cm. Hỏi căn
phòng đó có diện tích là bao nhiêu m2 ?
4.Củng cố dặn dò.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà ôn lại kiến thức vừa học.

(7125m2)
b) 801cm2 <

8dm2 10cm2
(810cm2)
c) 12km2 60hm2 > 1206hm2
(1260hm2)
Bài giải:
Khoanh vào D.
Bài giải:
Diện tích một mảnh gỗ là :
80 × 20 = 1600 (cm2)
Căn phòng đó có diện tích là:
1600 × 800 = 1 280 000 (cm2)
= 128m2
Đáp số : 128m2
- HS lắng nghe và thực hiện.

-----------------------------------------------------------TIẾT 3-ÔN TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP VĂN TẢ CẢNH
Đề bài : Lập dàn ý tả dông sông quê hương
I.MỤC TIÊU
- Học sinh biét lập dàn ý cho đề văn tả cảnh trên.
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng lập dàn ý.
- Giáo dục cho học sinh có thói quan lập dàn ý trước khi làm bài viết.
II.CHUẨN BỊ:
- Học sinh ghi lại những điều đã quan sát được về dòng sông
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
*GV gợi ý cho học sinh lập dàn ý
*Từ những điều quan sát được các em sắp xếp ý
Vd:
a) Mở bài
-Giới thiệu tên con sông là gì? Con sông được bắt nguồn từ đâu? Nơi chảy ngang
làng em rộng hay hẹp? Có đặc điểm gì đáng chú ý?
b) Thân bài
Buổi sáng, em thấy cảnh dòng sông có đặc điểm gì nổi bật? (nước sông, màu sắc,
…)
2

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015


-Buổi trưa, em có cảm nhận gì về âm thanh màu sắc của dòng sông?
-Buổi chiều em thấy cảnh có gì khác so với buổi sáng và buổi trưa?
c) Kết bài
-Nêu cảm nghĩ của em về dòng sông, Sự thay đổi của cảnh làm em nghĩ điều gì?

Thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2015
TIẾT 1 –TIẾT 6 PPCT
MÔN :KỂ CHUYỆN
BÀI : CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA .
(Theo giảm tải chương trình không dạy bài này-GV dạy thay bài tập
cho học sinh kể lại truyện Lí Tự Trọng, Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai)
--------------------------------------------------TIẾT 2- ÔN TOÁN
I.MỤC TIÊU :
Giúp học sinh :
- Tiếp tục củng cố về các đơn vị đo diện tích.
- Áp dụng để thực hiện các phép tính và giải toán.
- Giúp HS chăm chỉ học tập.
II.CHUẨN BỊ:
- Hệ thống bài tập
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1.Ổn định:
2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
*Hoạt động1 : Củng cố kiến thức.
- Gọi HS nhắc lại các đơn vị đo diện tích
đã học.
- Nêu nhận xét về giữa hai đơn vị liền kề.
* Hoạt động 2: Thực hành
- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài
- Xác định dạng toán, tìm cách làm
- Cho HS làm các bài tập.
- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài
- GV giúp thêm học sinh yếu
- GV chấm một số bài
- Chữa chung một số lỗi mà HS thường
mắc phải.
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Học sinh

- HS nêu

- HS đọc kỹ đề bài
- HS làm các bài tập
- HS lên lần lượt chữa từng bài

Bài giải :

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015

3


a) 16ha = ….dam2
35000dm2 = …m2
8m2 = …..dam2
b) 2000dam2 = …ha
45dm2 = ….m2
324hm2 = …dam2
c) 260m2 = …dam2 …..m2
2058dm2 =…m2….dm2

a) 16ha = 1600dam2
35000dm2 = 350m2
8m2 =

8
dam2
100

b) 2000dam2 = 20ha
45dm2 =

45 2
m
100

Bài 2: Điền dấu > ; < ; =
a) 7m2 28cm2 ….. 7028cm2
b) 8001dm2 …….8m2 100dm2
c) 2ha 40dam2 …….204dam2

324hm2 = 32400dam2
c) 260m2 = 2dam2 60m2
2058dm2 = 20m2 58dm2
Bài giải:
a) 7m2 28cm2 > 7028cm2
(70028cm2)
b) 8001dm2 < 8m2 10dm2
(810dm2)
c) 2ha 40dam2 = 240dam2
(240dam2)

Bài 3 : Chọn phương án đúng :
a) 54km2 < 540ha
b) 72ha > 800 000m2

Bài giải:
Khoanh vào C.

c) 5m2 8dm2 = 5

8 2
m
10

Bài 4 : (HSKG)
Để lát một căn phòng, người ta đã dùng
vừa hết 200 mảnh gỗ hình chữ nhật có
chiều dài 80cm, chiều rộng 20cm. Hỏi căn
phòng đó có diện tích là bao nhiêu m2 ?
4.Củng cố dặn dò.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà ôn lại kiến thức vừa học.

Bài giải:
Diện tích một mảnh gỗ là :
80 × 20 = 1600 (cm2)
Căn phòng đó có diện tích là:
1600 × 800 = 1 280 000 (cm2)
= 128m2
Đáp số : 128m2
- HS lắng nghe và thực hiện.

-----------------------------------------------------

TIẾT 3-ÔN LUYỆN TỪ & CÂU
I.MỤC TIÊU:
- Củng cố, hệ thống hoá cho HS vốn kiến thức về từ đồng âm.
4

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015


- Học sinh biết vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập thành thạo.
- Giáo dục HS ý thức học tốt bộ môn.
II. CHUẨN BỊ : Nội dung bài.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1.Ổn định:
2.Kiểm tra: Cho HS nhắc lại những kiến
thức về từ đồng âm. Cho ví dụ?
- Giáo viên nhận xét.
3. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài
- Cho HS làm các bài tập.
- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài
- GV giúp thêm học sinh yếu
- GV chấm một số bài và nhận xét.
*Bài tập1:
* Tìm từ đồng âm trong mỗi câu câu sau
và cho biết nghĩa của mỗi từ.
a.Bác(1) bác(2) trứng.
b.Tôi(1) tôi(2) vôi.
c.Bà ta đang la(1) con la(2).
d.Mẹ tôi trút giá(1) vào rổ rồi để lên
giá(2) bếp.
e.Anh thanh niên hỏi giá(1) chiếc áo len
treo trên giá(2).
*Bài tập 2: Đặt câu để phân biệt từ đồng
âm : đỏ, lợi, mai, đánh.
a. Đỏ:
b. Lợi:
c. Mai:

Học sinh
- HS nêu.

- HS đọc kỹ đề bài
- HS làm các bài tập
- HS lên lần lượt chữa từng bài

Bài giải:
+ bác(1) : dùng để xưng hô.
bác(2) : Cho trứng đã đánh vào chảo,
quấy đều cho sền sệt.
+ tôi(1) : dùng để xưng hô.
tôi(2) : thả vôi sống vào nước cho
nhuyễn ra dùng trong việc xây dựng.
+ la(1) : mắng mỏ, đe nẹt.
la(2) : chỉ con la.
+ giá(1) : đỗ xanh ngâm mọc mầm dùng
để ăn.
giá(2) : giá đóng trên tường ở trong bếp
dùng để các thứ rổ rá.
+ giá(1) : giá tiền một chiếc áo.
giá(2) : đồ dùng để treo quần áo.
Bài giải:
a) Hoa phượng đỏ rực cả một góc trường.
Số tôi dạo này rất đỏ.
b) Bạn Nam xỉa răng bị chảy máu lợi.
Bạn Hương chỉ làm những việc có lợi
cho mình.
c) Ngày mai, lớp em học môn thể dục.

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015

5


a. Đánh :
*Bài tập 3: Đố em biết câu sau có viết có
đúng ngữ pháp không?
Con ngựa đá con ngựa đá.
3. Củng cố, dặn dò:
- Giáo viên hệ thống bài.
- Dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau

Bạn Lan đang cầm một cành mai rất
đẹp.
d) Tôi đánh một giấc ngủ ngon lành.
Chị ấy đánh phấn trông rất xinh
- Câu này viết đúng ngữ pháp vì : con ngựa
thật đá con ngựa bằng đá.
- đá(1) là động từ, đá(2) là danh từ.
- HS lắng nghe và thực hiện, chuẩn bị bài
sau

Thứ tư, ngày 30 tháng 9 năm 2015
TIẾT 1- TIẾNG ANH (GVBM)
------------------------------------------------TIẾT 2- TIẾNG ANH (GVBM)
------------------------------------------------TIẾT 3-TIẾT 6 PPCT
MÔN : LỊCH SỬ
BÀI : QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC
I-MỤC TIÊU:
- Học sinh biết ngày 5-6-1911, tại bến Nhà Rồng, Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu
nước. Người ra đi là do yêu nước, thương dân, mong muốn tìm đến con đường cứu nước
mới.
- Giáo dục các lòng kính trọng biết ơn bác Hồ.
II-CHUẨN BỊ:
-Sách giáo khoa, tranh ảnh Bến Nhà Rồng, tàu La-tu-sơ Tờ –rê –vin, bản đồ Việt
Nam.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Gọi học sinh lên trả lời câu hỏi
-Nhận xét
2Bài mới:
-Giới thiệu bài:Quyết chí ra đi tìm
đường cứu nước.
*Hoạt động 1:
- Nêu những hiểu biết của em về Bác
Hồ?
6

Học sinh
-Phan Bội Châu là người như thế nào?
-Mục đích của phong trào Đông Du là gì?

-HS nêu…
*Bác Hồ sinh ngày 19-5-1890 tại làng

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015


-Giáo viên nhận xét tổng kết các ý của
học sinh.

Sen(Kim Liên), huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ
An, cha là Nguyễn Sinh Sắc một nhà nho đỗ
phó bảng có lòng yêu nước.
-Lúc nhỏ Bác tên là Nguyễn Sinh Cung sau
đổi tên là Nguyễn Tất Thành. Bác là người
yêu nước thương dân có chí đánh đuổi giặc
Pháp.
*Hoạt động 2:
*Hoạt động nhóm:
-Tại sao Nguyễn Tất Thành không tán Thảo luận, trả lời các câu hỏi gợi ý trong
thành con đường cứu nước của các nhà phiếu bài tập.
yêu nước tiền bối? Và Nguyễn Tất
-Đại diện mỗi nhóm báo cáo kết quả làm
Thành quyết định phải làm gì?
việc.
-Đọc sách giáo khoa đoạn: “Anh khâm
phục…cũng bị thất bại”.
-Nhắc lại những phong trào chống Pháp đã
diễn ra và kết quả của các phong trào này.
-Vì chưa có con đường cứu nước đúng đắn.
-Đọc sách giáo khoa đoạn: “Anh khâm
phục…cũng bị thất bại”.
-Nguyễn Tất Thành ra nước ngoài để
-Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm con
làm gì?
đường mới để cứu nước cứu dân
-Xem các nước họ làm như thế nào để trở
về giúp đồng bào.
-Làm phụ bếp cho một chiếc tàu buôn của
-Nguyễn Tất Thành làm thế nào để có Pháp, sẵn sàng nhận làm bất cứ việc gì.
thể sống và đi ra các nước khác?
-Ngày 5- 6-1911 tại Bến nhà Rồng.
-Bác ra đi vào thời gian nào?
-Đại diện các nhóm báo cáo kết quả làm
-Giáo viên chốt các ý kiến của học sinh việc.
3-Củng cố
-GV cho HS quan sát
-Đọc bài học trong sách giáo khoa.
+Bến Nhà Rồng nơi Bác ra đi tìm
* Với lòng yêu nước, thương dân sâu sắc,
đường cứu nước.
Bác Hồ đã quyết chí ra đi tìm đường cứu
+Tàu La-tu-sơ Tờ-rê-vin nơi Bác làm
nước vào ngày 5-6-1911
phụ bếp lúc ra đi.
-Treo bản đồ Việt Nam: Xác định
thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ.
-Dặn học thuộc bài học.
- Chuẩn bị bài: Đảng Cộng Sản Việt
Nam ra đời.
---------------------------------------------------------Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015

7


TIẾT 4-ÔN KHOA HỌC
I-MỤC TIÊU:
- Giúp hs:
+ Xác định khi nào nên dùng thuốc.
+ Nêu những đặc điểm cần chú ý khi phải dùng thuốc và khi mua thuốc.
+Nêu tác hại của việc dùng không đúng thuốc, không đúng cách và không đúng
liều lượng.
II- CHUẨN BỊ
-Hệ thống câu hỏi
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
*GV nêu câu hỏi
* Học sinh trả lời trên phiêu và trình bày kết quả
1- Chỉ nên dùng thuốc khi nào?
2-Sử dụng sai thuốc nguy hiểm như thế nào?
3-Khi phải dùng thuốc, đặc biệt là thuốc kháng sinh cần chú ý điều gì?
4-Khi mua thuốc, chúng ta cần lưu ý điều gì?
5-Để cung cấp vi-ta-min cho cơ thể , em nên chọn cách nào?
6-Để phòng bệnh còi xương cho trẻ, em nên chọn cách nào?
Thứ năm, ngày 01 tháng 10 năm 2015
TIẾT 4 –TIẾT 12 PPCT
MÔN : LUYỆN TỪ VÀ CÂU
BÀI : DÙNG TỪ ĐỒNG ÂM ĐỂ CHƠI CHỮ
(Theo chương trình giảm tải : không dạy bài nàyDạy thay bài luyện tập về từ đồng nghia, Từ trái nghĩa).
I-MỤC TIÊU
-Củng cố cho HS khắc sâu kiến thức về từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa
-Biết vận dụng kiến thức đã học làm đúng các bài tập.
II-CHUẨN BỊ
-GV chuẩn bị các bài tập
-HS : dụng cụ học tập
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Thế nào là từ đồng nghĩa? Cho ví dụ.
-Thế nào là từ trái nghĩa? Cho ví dụ.
-GV nhận
2-Bài mới
-GV nêu yêu cầu của tiết học
8

Học sinh
-2 HS trả lời và nêu ví dụ
-Nhận xét

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015


*Hướng dẫn HS làm bài tập
*Bài 1: Điền các từ nhìn , trông , ngắm,
xem vào các chỗ trống sao cho thích hợp
a) Bạn Lan say sưa ….cảnh bình minh
trên mặt biển.
b) Chiều nay, trường của Xô-phi và Mác
tổ chức cho học sinh đi …biểu diễn ảo
thuật ở rạp xiếc.
c) Hai chị em thán phục …chú Lý-nhà
ảo thuật đại tài.
d) Lan vừa học bài vừa … nhà cho mẹ đi
làm.
*Bài 2: Gạch dưới những từ trái nghĩa
trong các thành ngữ tục ngữ sau:
a) Bàn tay có ngón ngắn ngón dài.
Đất có chỗ bồi chỗ lở.
Ngựa có con dở con hay.
Nhà có anh giàu anh khó
b)
Ở sao cho vùa lòng người
Ở rộng người cười, ở hẹp người chê
c)
Cười người chẳng nghĩ đến thân
Thử sờ lên gáy xem gần hay xa
*Bài 3:Điền từ trái nghĩa với từ in đậm
vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu thơ
sau của nhà thơ Nguyễn Duy:
a) Mảnh sân trăng lúa chất đầy
Vàng tuôn trong tiếng máy quay xập xình
Rơm vò từng búi rối tinh
Thân rơm rách để hạt…. lúa ơi
b)
Nắng…mầm mục mất thôi
Vì đời lúa đó mà phơi cho giòn
Nắng …hạt gạo thêm ngon
Bưng lưng cơm trắng nắng còn thơm tho
c)
Có gì đâu, có gì đâu
Mỡ màu ít chắt dồn lâu hóa ….
-GV nhận xét kết quả bài làm của HS.
-Chấm điểm- tuyên dương.
3-Củng cố- dặn dò
-Cho HS nêu lại kiến thức về từ đồng
nghĩa, từ trái nghĩa
-Dặn chuẩn bị bài sau

-HS chép vào vở và thực hiện theo yêu
cầu
*Từ cần điền:
a) ngắm
b) xem
c) nhìn
d) trông
-HS gạch dưới các từ
+ ngắn, dài
+ bồi, lở
+ dở , hay
+ giàu , khó
b) rộng, hẹp
c) gần , xa

a) lành
b) già
c) nhiều

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015

9


----------------------------------------------------------TIẾT 2-ÔN CHÍNH TẢ
I-MỤC TIÊU:
-Nhớ viết đúng, trình bày đúng khổ thơ 2 khổ thơ bài : Bài ca về trái đất
-Rèn kĩ năng viết nhanh , đúng đẹp , cẩn thận .
II.CHUẨN BỊ:
-Dụng cụ học tập
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Gọi HS lên bảng kiểm tra bài.
2-Bài mới
-Giới thiệu bài.
-Dẫn dắt và ghi tên bài.
*Hướng dẫn HS viết chính tả
-Cho HS đọc yêu cầu cuả bài.
-Cho HS luyện viết một vài từ ngữ dễ viết
sai
-GV lưu ý các em về cách trình bày bài
thơ, những lỗi chính tả dễ mắc, vị trí của
các dấu câu.
-Cho các em viết vào vở
-GV chấm 5-7 bài.
-Nhận xét chung.
*Hướng dẫn HS làm bài tập
3-Củng cố dặn dò
-GV nhận xét tiết học.
-Yêu cầu HS về nhà HTL và viết lại vào
vở các câu thành ngữ, tục ngữ vừa học.

Học sinh
-2-3 HS lên bảng viết lại những chữ viết sai
ở tiết trước
-Nghe.
-1 HS đọc.
-2 HS đọc thuộc lòng 2 khổ thơ đầu
-HS luyện viết từ ngữ : vờn sóng biển, trái
đất trẻ, đẫm, thắm săc…
-HS nhớ lại đoạn chính tả cần viết và viết
chính tả.
-HS tự soát lỗi.
-HS đổi vở cho nhau để sửa lỗi,….
.

--------------------------------------------------------------

TIẾT 3- ÔN TOÁN
I-MỤC TIÊU:
Giúp học sinh :
10

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015


- Giải thành thạo 2 dạng toán liên quan đến tỷ lệ (có mở rộng)
- Nhớ lại dạng toán trung bình cộng, biết tính trung bình cộng của nhiều số, giải
toán có liên quan đến trung bình cộng.
- Giúp HS chăm chỉ học tập.
II.CHUẨN BỊ :
- Hệ thống bài tập
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1.Ổn định:
2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
*Hoạt động1 : Củng cố kiến thức.
- Cho HS nhắc lại 2 dạng toán liên quan đến
tỷ lệ, dạng toán trung bình cộng đã học.
- GV nhận xét
*Hoạt động 2: Thực hành
- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài
- Xác định dạng toán, tìm cách làm
- Cho HS làm các bài tập.
- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài
- GV giúp thêm học sinh yếu
- GV chấm một số bài
- Chữa chung một số lỗi mà HS thường
mắc phải.
Bài 1: Tìm trung bình cộng của các số sau
a) 14, 21, 37, 43, 55
1 2 5
3 7 4

b) , ,

Học sinh

- HS nêu

- HS đọc kỹ đề bài
- HS làm các bài tập
- HS lên lần lượt chữa từng bài

Bài giải :
a) Trung bình cộng của 5 số trên là :
(14 + 21 + 37 + 43 + 55) : 5 = 34
b) Trung bình cộng của 3 phân số trên là :
1
2

2
7

5
4

( + + ):3=

19
28

Đáp số : 34 ;

19
28

Bài 2: Trung bình cộng tuổi của chị và em Bài giải :
Tổng số tuổi của hai chị em là :
là 8 tuổi. Tuổi em là 6 tuổi. Tính tuổi chị .
8 × 2 = 16 (tuổi)
Chị có số tuổi là :
16 – 6 = 10 (tuổi)
Đáp số : 10 tuổi.
Bài 3: Một đội có 6 chiếc xe, mỗi xe đi 50 Bài giải :
6 xe đi được số km là :
km thì chi phí hết 1 200 000 đồng. Nếu đội
50 × 6 = 300 (km)
đó có 10 cái xe, mỗi xe đi 100 km thì chi
Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015

11


phí hết bao nhiêu tiền ?

Bài 4: (HSKG)
Hai người thợ nhận được 213000 đồng
tiền công. Người thứ nhất làm trong 4
ngày mỗi ngày làm 9 giờ, người thứ 2 làm
trong 5 ngày, mỗi ngày làm 7 giờ. Hỏi mỗi
người nhận được bao nhiêu tiền công ?
- Đây là bài toán liên quan đến tỷ lệ dạng
một song mức độ khó hơn SGK nên giáo
viên cần giảng kỹ cho HS
- Hướng dẫn các cách giải khác nhau và
cách trình bày lời giải.
4.Củng cố dặn dò.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà ôn lại kiến thức vừa học.

10 xe đi được số km là :
100 × 10 = 1000 (km)
1km dùng hết số tiền là :
1 200 000 : 300 = 4 000 (đồng)
1000km dùng hết số tiền là :
4000 × 1000 = 4 000 000 (đồng)
Đáp số : 4 000 000 (đồng)
Bài giải :
Người thứ nhất làm được số giờ là :
9 × 4 = 36 (giờ)
Người thứ hai làm được số giờ là :
7 × 5 = 35 (giờ)
Tổng số giờ hai người làm là :
36 + 35 = 71 (giờ)
Người thứ nhất nhận được số tiền công là :
213 000 : 71 × 36 = 108 000 (đồng)
Người thứ hai nhận được số tiền công là :
123 000 – 108 000 = 105 000 (đồng)
Đáp số : 108 000 (đồng)
105 000 (đồng)
- HS lắng nghe và thực hiện.

Thứ sáu, ngày 02 tháng 10 năm 2015
TIẾT 1- TIẾNG ANH (GVBM)
---------------------------------------------------------TIẾT 2- TIÊNG ANH (GVBM)
--------------------------------------------------------TIẾT 3-ÔN SỬ - ĐỊA
I-MỤC TIÊU:
- Học sinh biết ngày 5-6-1911, tại bến Nhà Rồng, Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu
nước. Người ra đi là do yêu nước, thương dân, mong muốn tìm đến con đường cứu nước
mới.
- Giáo dục các lòng kính trọng biết ơn bác Hồ
-Nếu đươc một số đặc điêm của đất phe-ra-lít, đất phù sa, rừng rậm nhiệt đới,
rừng ngâp mặn.
12

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015


-Nêu được vai trò của đất, vai trò của rừng đối với đời sống và sản xuất của con
người.
-Nhận biết được sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác đất, rừng một cách hợp lí.
II- CHUẨN BỊ
-Hệ thống câu hỏi ôn tập
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
*GV nêu câu hỏi ôn tập
*Học sinh trả lời nêu kết quả
*Ôn Lịch sử
1-Em hãy nêu những hiểu biết về quê hương của Nguyễn Tất Thành
2-Mục đích đi ra nước ngoài của Nguyễn Tất Thành là gì?
3-Quyết tâm của Nguyễn Tất Thành muốn ra đi nước ngoài để tìm đường cứu
nước được biểu hiện ra sao?
4-Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào?
*Ôn Địa lí
1- Kể tên các loại đất chính của nước ta?
2-Các loại đất được phân bố như thế nào?
3-Nước ta có những loại rừng nào? Được phân bỗ ra sao?
4- Để bảo vệ rừng, Nhà nước và người dân phải làm gì?
5-Địa phương em đã làm gì để bảo vệ sử dụng đất?
------------------------------------------------------TIẾT 4- GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG:
BÀI 2 : KĨ NĂNG ĐI XE ĐẠP AN TOÀN
I-MỤC TIÊU:
-Kiến thức : -Hiểu biết những quy định về xe đạp trên đường phố theo luật
GTĐB. Biết cách lên xuống xe,dừng , đỗ xe an toàn đường phố.
- Kĩ năng: -Thực hiện đúng cách điều khiển xe an toàn qua đường giao nhau.
Phán đoán và nhận thức cvác điều kiện an toàn khi đi xe đạp.
-Thái độ : - Có ý thức điều khiển xe an toàn.
II-CHUẨN BỊ
-Tài liệu học tập
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1- Ổn định: Hát tập thể
2-Kiểm tra bài cũ:
- Nêu lại một số biển báo đã học.
3-Bài mới:
-Giới thiệu bài:
Hôm nay các em sẽ tìm hiểu về bài học “ Kĩ năng xe đạp an toàn”
*Hoạt động 1: Trò chơi đi xe đạp trên sa bàn
+ HD HS cách đi rẽ trái - rẽ phải.
+ HD đi ngã tư không có đèn tín hiệu.
Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015

13


+ HD HS đi rẽ ở một đường giao nhau.
+ HD người đi xe đạp vượt qua xe đang đỗ.
+ HD cách đi từng đường phụ sang đường chính.
* Qua quá trình hướng dẫn GV nêu ra kết luận.
-Các em đã học và nắm được cách đi xe đạp trên đường có những tình
huống khác nhau .
-Chúng ta cần nhớ để khi lên lớp trên, đủ tuổi ta có thể xe đạp ra ngoài
đường mà không sợ đi sai luật GTĐB.
* Hoạt động 2: Thực hành trên sân trường.
*Mục tiêu: Thực hiện điều khiển xe an toàn qua đường giao nhau
- HD cho HS cách đi xe trên ngã tư
-Từ đường phụ ra đường chính phải đi chậm nhường đường cho xe đi đường chính
-Khi đi từ đường chính rẻ vào đường phụ cần chú ý – quan sát : xin phép cần rẽ
phải hay rẽ trái
+ HD HS khi gặp đèn đỏ : phải dừng lại
-Đi gặp vòng xuyến phải nhường người đi bên trái mình đi trước .
-Khi muốn vượt xe khác , các xe phải đi về trái của xe đi chậm hơn . Do đó xe đạp
phải đi làn đường bên phải để các xe khác không phải tránh xe đạp
*Kết luận : Xe đạp luôn luôn đi ở phía tay phải . khi đổi hướng ( muốn rẽ phải ,rẽ trái )
đều phải đi chậm ,quan sát và giơ tay xin đường .
-Không bao giờ được rẽ ngoặt bất ngờ vượt ẩu lướy qua người đi xe phía trước . Đến
ngã ba , ngã tư , nơi có đèn tín hiệu GT phải đi theo hiệu lệnh của đèn
4- Củng cố dặn dò :
-Cho HS nhắc lại : đi xe đạp phải đúng qui định của luật giao thông đường bộ .
-Đi xe đạp không nên thồ nhiều người đi trái với luật giao thông đường bộ
- Về xem lại bài kỹ - nắm chắc nội dung bài học .
- Phải biết thực hiện các điều đã học
-Nắm bắt kịp thời các đoạn đường đi nguy hiểm
--------------------------------------------------SINH HOẠT TẬP THỂ
1/Từng tổ báo cáo kết quả thực hiện nội quy thi đua của lớp:(gồm 6 tiêu chí)
-Về đạo đức tác phong.
-Về tinh thần thái độ học tập.
-Về lao động vệ sinh trường lớp,chăm sóc cây xanh.
-Về rèn luyện thân thể.
-Về thực hiện đồng phục và vệ sinh cá nhân.
-Về tham gia các phong trào do nhà trường đề ra.
2/Lớp trưởng(hoặc lớp phó) báo cáo tình hình chung của lớp.
3/Giáo viên tổng kết-Nhận xét-Đánh giá chung.
*Về phẩm chất
14

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015


* Về học tập
4/ GV nêu phương hướng tuần 7
-Chủ đề “ Tiếp tục thực hiện giữ gìn trường lớp sach đẹp”
- Thi đua học tốt, đi học đều đúng giờ, không chơi những trò chơi không hợp vệ sinh.
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN THI ĐUA CỦA LỚP
TRONG TUẦN

TỔ

Tiêu
chuẩn
1

SỐ ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC
Tiêu
Tiêu
Tiêu
Tiêu
chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn
2
3
4
5

Tiêu
chuẩn
6

Tổng
số
điểm

Xếp loại

MỘT
HAI
BA

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×