Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 5 buổi chiều tuần 4

Thứ hai, ngày 14 tháng 9 năm 2015
TIẾT 1-ĐẠO ĐỨC
--------------------------------------------------------TIẾT 2-ÔN TOÁN
I.MỤC TIÊU :
Giúp học sinh :
- Nhận diện được 2 dạng toán : Quan hệ ti lệ
- Biết cách giải 2 dạng toán đó.
- Áp dụng để thực hiện các phép tính và giải toán .
II.CHUẨN BỊ:
- Hệ thống bài tập
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên

Học sinh

1.Ổn định:
2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
Hoạt động1 : Củng cố kiến thức.
Gọi HS nhắc lại cách giải:
- HS nêu
+ Rút về đơn vị

+ Tìm tỉ số.
- Cho HS nêu cách giải tổng quát với các
dạng bài tập trên.
Hoạt động 2: Thực hành
- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài
- Xác định dạng toán, tìm cách làm
- HS làm các bài tập.
- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài
- GV giúp thêm học sinh yếu
- GV chấm một số bài
- Chữa chung một số lỗi mà HS thường
mắc phải.
Bài 1: Mua 20 cái bút chì hết 16000 đồng . Bài giải :
Hỏi mua 21 cái bút chì như vậy hết bao
1 cái bút mua hết số tiền là:
nhiêu tiền ?
16 000 : 20 = 800 (đồng)
- Gv đưa bài toán ra
Mua 21 cái út chì hết số tiền là:
- HS đọc bài toán , tóm tát bài toán
800 x 21 = 16800 ( đồng )
- HS tìm cách giải
Đáp số : 16800 đồng
Bài 2: Có một nhóm thợ làm đường , nếu
muốn làm xong trong 6 ngày thì cần 27
công nhân . Nếu muốn xong trong 3 ngày
thì cần bao nhiêu công nhân?

Bài giải :
3 ngày kém 6 ngày số lần là :
6 : 3 = 2 (lần)
Làm xong trong 3 ngày cần số công nhân
là : 27 x 2 = 54 (công nhân)
Đáp số : 54 công nhân

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 4\ngày14/9/2015

1Bài 3 : Cứ 10 công nhân trong một ngày
sửa được 37 m đường . Với năng suất như
vậy thì 20 công nhân làm trong một ngày
sẽ sửa được bao nhiêu m đường?
Bài 4 : (HSKG)
Có một số quyển sách, nếu đóng vào mỗi
thùng 24 quyển thì cần 9 thùng. Nếu đóng
số sách đó vào mỗi thùng 18 quyển thì cần
bao nhiêu thùng?
4.Củng cố dặn dò.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà ôn lại kiến thức vừa học.

Bài giải :
20 công nhân gấp 10 công nhân số lần là :
20 : 10 = 2 (lần)
20 công nhân sửa được số m đường là :
37 x 2 = 74 (m)
Đáp số : 74 m.
Bài giải :
Số quyển sách có là :
24 x 9 = 216 (quyển)
Số thùng đóng 18 quyển cần có là :
216 : 18 = 12 (thùng).
Đáp số : 12 thùng.
- HS lắng nghe và thực hiện.

----------------------------------------------------TIẾT 3-ÔN TOÁN
I.MỤC TIÊU :
Giúp học sinh :
- Giải thành thạo 2 dạng toán quan hệ tỉ lệ
- Biết cách giải 2 dạng toán đó.
- Áp dụng để thực hiện các phép tính và giải toán .
II.CHUẨN BỊ:
- Hệ thống bài tập
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1.Ổn định:
2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
Hoạt động1 : Củng cố kiến thức.
Gọi HS nhắc lại cách giải:
+ Rút về đơn vị
+ Tìm tỉ số.
- Cho HS nêu cách giải tổng quát với các
dạng bài tập trên.
Hoạt động 2: Thực hành
- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài
- Xác định dạng toán, tìm cách làm
- HS làm các bài tập.
- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài
- GV giúp thêm học sinh yếu
- GV chấm một số bài
- Chữa chung một số lỗi mà HS thường
2

Học sinh

- HS nêu

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 4\ngày14/9/2015


mắc phải.
Bài 1: Lan mua 4 hộp bút màu hết 16000
đồng . Hỏi Hải mua 8 hộp bút như vậy hết
bao nhiêu tiền ?

Bài 2: Bà An mua 7 hộp thịt hết 35000
đồng . Bà Bình mua nhiều hơn bà An là 4
hộp thịt thì phải trả bao nhiêu tiền ?

Bài 3 : (HSKG)
Mẹ mua 9 qua cam, mỗi quả 800 đồng .
Nếu mua mỗi quả với giá rẻ hơn 200 đồng
thì số tiền đó đủ mua bao nhiêu quả ?

3.Củng cố dặn dò.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà ôn lại kiến thức vừa học.

Bài giải :
8 hộp bút gấp 4 hộp bút số lần là:
8 : 4 = 2 (lần)
Hải mua 8 hộp bút như vậy hết số tiền là:
16 000 x 2 = 32 000 (đồng)
Đáp số : 32 000 (đồng)
Bài giải :
Số hộp thịt bà Bình mua là :
7 + 4 = 11 (hộp)
Số tiền mua 1 hộp thịt là :
35 000 : 7 = 5 000 (đồng)
Bà Bình phải trả số tiền là :
5 000 x 11 = 55 000(đồng0
Đáp số : 55 000 (đồng)
Bài giải :
Nếu giá mỗi quả cam là 800 đồng thì mua
9 quả hết số tiền là:
800 × 9 = 7200 ( đồng )
Nếu giá mỗi quả rẻ hơn 200 đồng thì
7200 đồng mua được số cam là
7200 : (800 - 200 ) = 12 ( quả )
Đáp số: 12 quả
- HS lắng nghe và thực hiện.

Thứ ba, ngày 15 tháng 9 năm 2015
TIẾT 1 –TIẾT 4 PPCT
MÔN: KỂ CHUYỆN
BÀI: TIẾNG VĨ CẦM Ở MĨ LAI
I.MỤC TIÊU
-Dựa vào băng phim, dựa vào lời kể của GV và những hình ảnh phim được
minh hoạ trong SGK, HS tìm được lời thuyết minh cho mỗi hình ảnh. Sau đó, các em
biết kể sáng tạo câu chuyện theo lời nhân vật.
-Rèn kĩ năng nói cho HS.
-Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi hành động dũng cảm của những
người lính Mỹ có lương tri đã ngăn chặn và tố cáo tội ác man rợ của quân đội Mỹ
trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
II-CHUẨN BỊ:
-Các hình ảnh minh hoạ phim trong SGK.
Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 4\ngày14/9/2015

3


III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Kiểm tra 2 học sinh.
-Nhận xét đánh giá cho điểm học sinh.
2-Bài mới
-Giới thiệu bài.
-Dẫn dắt ghi tên bài.
*Hoạt động 1:GV kể chuyện
-Kể lần 1
-Chú ý giọng kể.
-Đ1: kể với giọng chậm rãi, trầm lắng.
-Đ2: kể với giọng nhanh hơn, thể hiện
sự căm hờn, nhấn giọng ở những từ
ngữ tả tội ác của Lính Mỹ.
-Đ3: Kể với giọng hôì hộp.
-Đ4: Kể với giọng trần thuật.
-Đ5; Kể với gọng tự nhiên.
-GV ghi tên các nhân vật lên bảng
lớp.
-Mai-cơ; Cựu chiến binh Mĩ.
-Tôm-xôn: Chỉ huy đội bay.
…..
-GV kể lần 2 bằng tranh
-Gv đưa ảnh 1 lên bảng hoặc cho HS
quan sát trong SGK và giới thiệu: Đây
là cựu chiến binh Mĩ Mai –cơ, ông trở
lại Việt Nam với mong ước đánh một
bản đàn cầu nguyện cho linh hồn của
những người đã khuất ở Mĩ Lai.
-GV kể đoạn 2.
-Gv đưa ảnh lên bảng: Đây là tấm ảnh
do một nhà khoa học báo Mĩ tên là rônan…
-Gv kể đoạn 3.
-Gv đưa ảnh 3 lên giới thiệu nội dung
tranh thể hiện. Đây là tấm ảnh từ liệu
chụp….
-GV kể đoạn 4:
- GV dán ảnh 4 và ảnh 5 lên bảng.
+Ảnh 4: Hai lính Mĩ đang dìu anh lính
da đen Ha-Bớt….
+Ảnh 5: Ảnh chụp một nhà báo mĩ
đang tố cáo vụ thảm sát Mĩ lai trước
công luận.
4

Học sinh
-2-3 HS lên bảng kể lại một việc làm tốt
góp phần xây dựng quê hương đất nước .
-nghe.

-HS nhìn lên bảng hoặc nhìn trong SGK
ảnh 1 và đọc lời thuyết minh ở dưới mỗi
ảnh.

-HS quan sát ảnh.

-HS lắng nghe và quan sát tranh.

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 4\ngày14/9/2015


-Gv kể xong đoạn 5.
-Khi kể xong, Gv giới thiệu ảnh 6,7
sau 30 năm…
-Cho HS đọc yêu cầu của bài 1.
-GV lưu ý. khi kể các em cần dựa vào
lời thuyết minh cho mỗi cảnh và dựa
vào nội dung câu chuyện cô kể.
*Hoạt động 2:Hướng dẫn HS kể
chuyện.
-Cho HS kể đoạn.
-Cho HS thi kể.
-GV nhận xét và khen những học sinh
kể đúng, kể hay.
-Trao đổi ý nghĩa câu chuyện
-Gv nêu câu hỏi hoặc cho 1 học sinh
đặt câu hỏi.
3-Củng cố dặn dò
+Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?
-GV nhận xét tiết học, cho cả lớp bình
chọn HS kể chuyện hay nhất…
-Yêu cầu HS về nhà tập kể lại câu
chuyện cho người thân nghe, chuẩn bị
cho tiết kể chuyện tuần 5.

-HS lắng nghe và quan sát tranh.

-1 Hs đọc to lớp lắng nghe.

-Một số HS kể chuyện có thể mỗi em kể 2
đoạn hoặc 3 đoạn
-2-3 Hs lên thi kể.
-Lớp nhận xét.

* Ca ngợi hành động dũng cảm của
những ngưởi Mĩ có lương tâm đã ngăn
chặn và tố cáo tội ác man rợ của quân
đội Mĩ trong cuộc chiến tranh xâm lược
tại Việt Nam .
-HS kể cho bạn nghe

-----------------------------------------------------------TIẾT 2-ÔN TOÁN
I.MỤC TIÊU :
Giúp học sinh :
- Tiếp tục giải bài toán với 2 dạng quan hệ tỉ lệ
- Áp dụng để thực hiện các phép tính và giải toán.
- Giúp HS chăm chỉ học tập.
II.CHUẨN BỊ :
- Hệ thống bài tập
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1.Ổn định:
2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
Hoạt động1 : Củng cố kiến thức.
Gọi HS nhắc lại cách giải:

Học sinh

- HS nêu

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 4\ngày14/9/2015

5


+ Rút về đơn vị
+ Tìm tỉ số.
- Cho HS nêu cách giải tổng quát với các
dạng bài tập trên.
Hoạt động 2: Thực hành
- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài
- Xác định dạng toán, tìm cách làm
- HS làm các bài tập.
- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài
- GV giúp thêm học sinh yếu
- GV chấm một số bài
- Chữa chung một số lỗi mà HS thường
mắc phải.
Bài 1: Cửa hàng mua 1 tá bút chì hết số
tiền là 18 000 đồng. Bạn Hằng mua 7 cái
bút chì cùng loại hết bao nhiêu tiền?

Bài 2: Một người làm trong 2 ngày được
trả 126 000 đồng tiền công. Hỏi với mức
trả công như thế, người đó làm trong 3
ngày thì được trả bao nhiêu tiền công?
Bài 3 : (HSKG)
Một phân xưởng làm một số công việc
cần 120 người làm trong 20 ngày sẽ xong.
Nay có thêm 30 người nữa thì làm trong
bao nhiêu ngày sẽ xong?
3.Củng cố dặn dò.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà ôn lại kiến thức vừa học.

Bài giải :
Đổi : 1 tá = 12 cái.
Giá tiền 1 cái bút chì là :
18 000 : 12 = 1500 (đồng)
Hằng mua 7 cái bút chì cùng loại hết số
tiền là: 1 500 x 7 = 10 500 (đồng)
Đáp số : 10 500 (đồng)
Bài giải :
Tiền công được trả trong 1 ngày là :
126 000 : 2 = 63 000 (đồng)
Tiền công được trả trong 1 ngày là :
63 000 x 3 = 189 000 (đồng).
Đáp số : 189 000 (đồng)
Bài giải :
Tổng số người có là :
120 + 30 = 150 (người)
Nếu 1 người làm thì cần số ngày là :
120 x 20 = 2400 (ngày)
Nếu 150 người làm thì cần số ngày là :
2400 : 150 = 16 (ngày)
Đáp số : 16 ngày

- HS lắng nghe và thực hiện.
-----------------------------------------TIẾT 3-ÔN LUYỆN TỪ- CÂU
I. MỤC TIÊU
- Củng cố cho HS những kiến thức về từ trái nghĩa
- HS vận dụng kiến thức đã học về từ trái nghĩa, làm đúng những bài tập về từ
trái nghĩa..
- Giáo dục HS ý thức học tốt bộ môn.
6

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 4\ngày14/9/2015


II. CHUẨN BỊ
-Nội dung bài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1.Kiểm tra bài cũ: Cho HS nhắc lại kiến thức về từ trái nghĩa. Cho ví dụ?
2. Bài mới: GV nêu yêu cầu của giờ học.
Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài tập 1: Tìm từ trái nghĩa trong doạn văn sau.
Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay,
Ra sông nhớ suối, có ngày nhớ đêm.
…Đời ta gương vỡ lại lành
Cây khô cây lại đâm cành nở hoa.
Đắng cay nay mới ngọt bùi
Đường đi muôn dặm đã ngời mai sau.
Nơi hầm tối lại là nới sáng nhất
Nơi con tìm ra sức mạnh Việt Nam.
Bài giải: ngọt bùi // đắng cay
ngày // đêm
vỡ // lành
tối // sáng
Bài tập 2: Tìm những cặp từ trái nghĩa trong các câu tục ngữ sau.
Lá lành đùm lá rách.
Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết.
Chết đứng còn hơn sống quỳ.
Chết vinh còn hơn sống nhục.
Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng.
Bài tập 3. Tìm từ trái nghĩa với các từ : hiền từ, cao, dũng cảm, dài, vui vẻ, nhỏ bé,
bình tĩnh, ngăn nắp, chậm chạp, sáng sủa, chăm chỉ, khôn ngoan, mới mẻ, xa xôi,
rộng rãi, ngoan ngoãn…
Bài giải:
hiền từ //độc ; ác cao // thấp ; dũng cảm // hèn nhát ; dài // ngắn ;
vui vẻ // buồn dầu ; nhỏ bé // to lớn ; bình tĩnh // nóng nảy ;
ngăn nắp // bừa bãi ; chậm chạp // nhanh nhẹn ; sáng sủa //tối tăm ;
khôn ngoan // khờ dại ; mới mẻ // cũ kĩ ; xa xôi // gần gũi ;
rộng rãi // chật hẹp ;
ngoan ngoãn // hư hỏng.
3.Củng cố dặn dò: Về nhà tìm thật nhiều từ trái nghĩa.
Thứ tư, ngày 16 tháng 9 năm 2015
TIẾT 1-TIẾT 4 PPCT
MÔN:LỊCH SỬ
BÀI: XÃ HỘI VIỆT NAM CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX
I-MỤC TIÊU
-Học sinh biết được: Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, kinh tế và xã hội Việt
Nam có nhiều biến đổi do chính sách khai thác thuộc địa của Pháp.
-Bước đầu tìm hiểu mối quan hệ giữa kinh tế và xã hội.
Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 4\ngày14/9/2015

7


-Giáo dục các em ý thức tự giác, tích cực học tập.
II –CHUẨN BỊ
-SGK, phiếu học tập
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ:
-Gọi học sinh lên trả lời câu hỏi.
-Nhận xét
2-Bài mới
-Giới thiệu bài: Xã hội Việt Nam cuối
thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
*Hoạt động 1:Những chuyển biến về
kinh tế
-Nêu yêu cầu học theo nhóm và phát
phiếu học tập.
+Trước khi thực dân Pháp xâm lược
nền kinh tế VN có những ngành KT nào
là chủ yếu?
+Sau khi thực dân Pháp xâm lược,
những ngành kinh tế nào mới ra đời ở
nước ta?
-Cho HS trình bày kết quả thảo luận
-GV chốt ý đúng
*Hoạt động 2:Những chuyển biến về
xã hội
-Trước đây có giai cấp nào?

Học sinh
-Cuộc phản công ở kinh thành Huế vào
thời gian nào? Do ai chỉ huy?
-Sau khi phản công thất bại, Tôn Thất
Thuyết đã làm gì?
-Giới thiệu các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu
của phong trào Cần Vương?

-Đọc sách giáo khoa và làm bài tập .
-Chỉ có trồng trọt ,nông nghiệp chăn nuôi
nhỏ.
-Những ngành kinh tế mới ra đời (xuất
hiện nhà máy, đồn điền, hầm mỏ, đường
ô tô, đường sắt.)

-Trước đây có giai cấp phong kiến và
nông dân
-Đầu thế kỷ XX xuất hiện những giai cấp,
tầng lớp : chủ xưởng, nhà buôn, công
nhân…..
-Các nhóm trìmh bày kết quả học tập.
-Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
-Trình bày lại những mối liên hệ giữa
biến đổi kinh tế và biến đổi xã hội.
-Đọc bài học trong sách giáo khoa.

-Đầu thế kỷ XX xuất hiện những giai
cấp, tầng lớp nào?
- Giáo viên trình bày mối quan hệ giữa
những biến đổi về kinh tế với những
biến đổi về mặt xã hội.
-Cho HS phát biểu ý kiến
-GV tổng kết ý kiến của HS
3-Củng cố dặn dò
+Từ cuối thế kỷ XIX, ở Việt Nam có
những chuyển biến lớn gì về mặt kinh
tế?
-HS trả lời
+Những chuyển biến về kinh tế đã tạo ra
những chuyển biến gì về mặt xã hội?
-Dặn : Học thuộc bài học.
-Chuẩn bị bài: Phan Bội Châu và phong
8

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 4\ngày14/9/2015


trào Đông Du.
* Nhận xét tiết học:
----------------------------------------------------------TIẾT 2-ÔN TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP VỀ VĂN TẢ CẢNH.
I. MỤC TIÊU:
- Học sinh biết làm bài văn tả cảnh theo dàn ý đã chuẩn bị.
- Biết chuyển dàn ý thành 1 đoạn văn tả cảnh một buổi trong ngày.
- Giáo dục HS yêu cảnh đẹp thiên nhiên.
II. CHUẨN BỊ: nội dung.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1.Ổn định:
2.Kiểm tra:
- Cho HS nhắc lại dàn bài văn tả cảnh.
Giáo viên nhận xét và nhắc lại.
3. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
- Cho HS nhắc lại dàn bài đã lập ở tiết tập
làm văn trước.
- Giáo viên nhận xét, sửa cho các em.
- Cho HS dựa vào dàn ý đã viết sẵn để
viết 1 đoạn văn tả cảnh 1 buổi sáng (trưa
hoặc chiều) trên cánh đồng, trong vườn,
làng xóm.
- Giáo viên hướng dẫn và nhắc nhở HS
làm bài.
Bài làm gợi ý:
Có tiếng chim hót véo von ở đầu vườn,
tiếng hót trong trẻo, ngây thơ ấy làm tôi
bừng tỉnh giấc. Lúc này, màn sương đang
tan dần. Khoảnh vườn đang tỉnh giấc.
Rực rỡ nhất, ngay giữa vườn một nụ hồng
còn đẫm sương mai đang hé nở. Một
cánh, hai cánh, rồi ba cánh…Một màu đỏ
thắm như nhung. Điểm tô thêm cho hoa
là những giọt sương long lanh như hạt
ngọcđọng trên những chiếc lá xanh
mướt.Sương tan tạo nên muôn lạch nước
nhỏ xíu nâng đỡ những chiếc lá khế vàng
như con thuyền trên sóng vừa được cô gió
thổi tung lên rồi nhẹ nhàng xoay tròn rơi
xuống.
- GV cho HS trình bày, các bạn khác

Học sinh
- HS nêu
- HS nhắc lại dàn bài đã lập ở tiết tập làm
văn trước.
- HS dựa vào dàn ý đã viết sẵn để viết 1
đoạn văn tả cảnh 1 buổi sáng (trưa hoặc
chiều) trên cánh đồng, trong vườn, làng
xóm.

- HS trình bày, các bạn khác nhận xét.

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 4\ngày14/9/2015

9


nhận xét.
- GV tuyên dương bạn viết hay, có sáng
tạo.
3. Củng cố, dặn dò:
- HS lắng nghe và thực hiện, chuẩn bị bài
- Giáo viên hệ thống bài.
sau
- Dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau
---------------------------------------------------TIẾT 3- ÔN KHOA HỌC
MỤC TIÊU:
- Giúp hs:
+ Nêu một số đặc điểm chung của trẻ ở từng giai đoạn : dưới 3 tuổi, từ 3 đến 6
tuổi, từ 6 đến 10 tuổi.
+ Nêu đặc điểm và tầm quan trọng của tuổi dậy thì đối với cuồc đời của mỗi
con người.
+Nêu một số đặc diểm chung của tuổi vị thành niên, tuổi trưởng thành , tuổi già.
+Xác định bản thân HS đang ở giai đoạn nào của cuộc đời.
-Nhận thấy được ích lợi của việc biết được các giai đoạn phát triển cơ thể của
con người .
II- CHUẨN BỊ:
- Câu hỏi hệ thống nội dung
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
*GV nêu câu hỏi
*Học sinh hoàn thành bài tập- trình bày kết quả
1- Nêu đặc điểm của trẻ em :
+Dưới 3 tuổi
+Từ 3 đến 6 tuổi.
+Từ 6 đến 10 tuổi.
2-Đánh dấu vài trước câu trả lời đúng
a) Tuổi dậy thì ở con gái thường bắt đầu vào khoảng nào?
-Từ 10 đến 15 tuổi
-Từ 13 đến 17 tuổi.
b) tuổi dậy thì ở con trai thường bắt đầu vào khoảng nào?
-Từ 10 đến 15 tuổi.
-Từ 15 đến 19 tuổi.
-Từ 13 đến 17 tuổi.
-Từ 10 đến 19 tuổi.
3- Đọc các thông tin trang 16, 17 SGK và hoàn thành bảng sau
Giai đoạn
Tuổi thành niên
Tuổi trưởng thành
Tuổi già

Đặc điểm nổi bật
……………………………………………………………..
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

4- Em đang ở giai đoạn nào của cuộc đời?
5- Biết được chúng ta đang ở giai đoạn nào của cuộc đời có lợi gì?
10

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 4\ngày14/9/2015


* GV cùng học sinh đánh giá và chốt kết quả.
Thứ năm, ngày 17 tháng 9 năm 2015
TIẾT 1–TIẾT 8 PPCT
MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
BÀI : LUYỆN TẬP VỀ TỪ TRÁI NGHĨA
I-MỤC TIÊU:
-Củng cố cho học sinh biếtvận dụng những hiểu biết đã có về từ trái nghĩa để
làm đúng các bài tập thực hành tìm từ trái nghĩa,
-HS đặt câu với một số cặp từ trái nghĩa tìm được.
-HS biết sử dụng từ trái nghĩa trong khí nói và viết văn.
II-CHUẨN BỊ
-Từ điển học sinh.
-Bút dạ và 3 tờ phiếu.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra 2 học sinh.
-Nhận xét đánh giá cho điểm học sinh.
2-Bài mới
-Giới thiệu bài.
-Dẫn dắt ghi tên bài.
*Hướng dẫn HS làm bài tập
-Cho HS đọc yêu cầu của bài 1.
-GV giao việc: Các em phải tìm được
những từ trái nghĩa nhau trong 4 câu
a,b,c,d.
-Cho HS làm bài giáo viên phát phiếu
cho 3 HS.

Học sinh
2-3 HS lên bảng thực hiện theo yêu cầu
của GV,
-Nghe.

-1 HS đọc to, cả lớp lắng nghe.
-HS nhận việc.
-HS làm việc cá nhân. 3 HS làm bài vào
phiếu học sinh còn lại dùng viết chì gạch
dưới những từ trái nghĩa.
-3 HS làm bài vào phiéu lên dán trên
bảng lớp.
a) ít-nhiều.
b) chìm-nổi…
c)-nắng –mưa
-Cho HS trình bày kết quả.
d)-trẻ - già
-GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng. -Lớp nhận xét.
*Bài 2
-HS làm bài và nêu kết quả
-GV chốt lại:Các từ trái nghĩa cần điền a)-lớn
c)-dưới
vào ô trống là.
b)-già
d)-sống
a)Lớn.
b)Già.
-HS nhận xét bài của bạn
…..
*Bài tập 3
-HS làm bài tập.
-GV chốt lại: Các từ thích hợp cần điền a)-nhỏ
Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 4\ngày14/9/2015

11


vào chỗ trống là:
a)Nhỏ.
b)-Vụng
c)Khuya.
…….
*Bài tập 4
-Cho HS đọc yêu cầu của BT4.
-Gv giao việc các em có nhiệm vụ tìm
những từ trái nghĩa nhau tả hình dáng,
tả hành động, tả trạng thái và tả phẩm
chất.
-Cho HS làm việc: GV phát phiếu cho
các nhóm.-Cho HS trình bày kết quả.
-GV nhận xét +những cặp từ tìm đúng.
a)Tả hình dáng:
-Cao, thấp, cao- lùn, cao vống-lùn tịt.
-Béo –gầy….
………
Tả phẩm chất:
Buồn –vui. hiền –dữ….
*Bài tập 5
-Cho HS đọc yêu cầu của bài tập.
-Gv giao việc: Các em chọn một cặp từ
trong các cặp từ vừa tìm được các đặt
câu với cặp từ đó.
-Cho HS đặt câu.
-Cho HS trình bày.
-GV nhận xét và khẳng định những câu
HS đặt đúng, đặt hay.
3-Củng cố dặn dò
-Gv nhận xét tiết học.
-Yêu cầu HS về nhà làm lại vào vở các
bài tập 4,5.

b)-vụng
c)-khuya
-HS nhận xét bài của bạn
-HS đọc yêu cầu bài tập
-Các nhóm trao đổi tìm những cặp từ trái
nghĩa đúng yêu cầu của đề.
-Đại diện các nhóm lên trình bày.
-Lớp nhận xét.

-1-4 HS đọc to lớp lắng nghe.

-Mỗi em đặt 1 câu với 2 từ trái nghĩa
nhau.
-HS trình bày câu vừa đặt.
-Lớp nhận xét.

-----------------------------------------------------------------TIẾT 2-ÔN LUYỆN TỪ- CÂU
LUYỆN TẬP VỀ TỪ TRÁI NGHĨA.
I. MỤC TIÊU:
- Củng cố cho HS những kiến thức về từ trái nghĩa
- HS vận dụng kiến thức đã học về từ trái nghĩa, làm đúng những bài tập về từ
trái nghĩa.
- Giáo dục HS ý thức học tốt bộ môn.
II. CHUẨN BỊ: Nội dung bài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Giáo viên
12

Học sinh

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 4\ngày14/9/2015


1.Ổn định:
2.Kiểm tra: Cho HS nhắc lại các kiến
thức về từ trái nghĩa.
- Giáo viên nhận xét.
3. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài
- HS làm các bài tập.
- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài
- GV giúp thêm học sinh yếu
- GV chấm một số bài và nhận xét.
Bài 1: Tìm từ trái nghĩa trong đoạn văn
sau.
a) Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay,
Ra sông nhớ suối, có ngày nhớ đêm.
b) Đời ta gương vỡ lại lành
Cây khô cây lại đâm cành nở hoa.
c) Đắng cay nay mới ngọt bùi
Đường đi muôn dặm đã ngời mai sau.
d) Nơi hầm tối lại là nơi sáng nhất
Nơi con tìm ra sức mạnh Việt Nam.
Bài tập 2: Tìm những cặp từ trái nghĩa
trong các câu tục ngữ sau.(gạch chân)
Lá lành đùm lá rách.
Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết.
Chết đứng còn hơn sống quỳ.
Chết vinh còn hơn sống nhục.
Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng.
Bài tập 3. Tìm từ trái nghĩa với các từ :
hiền từ, cao, dũng cảm, dài, vui vẻ, nhỏ
bé, bình tĩnh, ngăn nắp, chậm chạp, sáng
sủa, chăm chỉ, khôn ngoan, mới mẻ, xa
xôi, rộng rãi, ngoan ngoãn…

- HS nêu

Bài giải:
a) ngọt bùi // đắng cay
b) ngày // đêm
c) vỡ // lành
d) tối // sáng
Bài giải:
Lá lành đùm lá rách.
Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết.
Chết đứng còn hơn sống quỳ.
Chết vinh còn hơn sống nhục.
Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng.
Bài giải:
hiền từ // độc ác;
cao // thấp;
dũng cảm // hèn nhát; dài // ngắn ;
vui vẻ // buồn dầu; nhỏ bé // to lớn;
bình tĩnh // nóng nảy; sáng sủa //tối tăm;
ngăn nắp // bừa bãi ; mới mẻ // cũ kĩ;
chậm chạp // nhanh nhẹn;
khôn ngoan // khờ dại ;
rộng rãi // chật hẹp ;
ngoan ngoãn // hư hỏng.
xa xôi // gần gũi
- HS lắng nghe và thực hiện, chuẩn bị bài
sau

3. Củng cố, dặn dò:
- Giáo viên hệ thống bài.
- Dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau
-----------------------------------------------------------------

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 4\ngày14/9/2015

13


TIẾT 3- ÔN TOÁN
I..MỤC TIÊU :
Giúp học sinh :
- Tiếp tục giải bài toán với 2 dạng quan hệ tỉ lệ
- Áp dụng để thực hiện các phép tính và giải toán.
- Giúp HS chăm chỉ học tập.
II.CHUẨN BỊ :
- Hệ thống bài tập
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1.Ổn định:
2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
Hoạt động1 : Củng cố kiến thức.
Gọi HS nhắc lại cách giải:
+ Rút về đơn vị
+ Tìm tỉ số.
- Cho HS nêu cách giải tổng quát với các
dạng bài tập trên.
Hoạt động 2: Thực hành
- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài
- Xác định dạng toán, tìm cách làm
- HS làm các bài tập.
- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài
- GV giúp thêm học sinh yếu
- GV chấm một số bài
- Chữa chung một số lỗi mà HS thường
mắc phải.
Bài 1: 14 người làm một công việc phải
mất 10 ngày mới xong.Nay muốn làm
trong 1 tuần thì cần bao nhiêu người làm?

Học sinh

- HS nêu

Bài giải :
Đổi : 1 tuần = 7 ngày.
Làm trong 1 ngày thì cần số người là :
14 x 10 = 140 (người)
Làm trong 7 ngày thì cần số người là :
140 : 7 = 20 (người)
Đáp số : 20 người.
Bài 2: Có 5 máy bơm làm liên tục trong 18 Bài giải:
giờ thì hút cạn một hồ nước. Nay muốn hút Làm trong 1 giờ cần số máy bơm là:
hết nước ttrong 10 giờ thì bao nhiêu máy
5 x 18 = 90 (máy bơm)
bơm như thế?
Làm trong 10 giờ cần số máy bơm là:
90 : 10 = 9 (máy bơm)
Đáp số : 9 máy bơm
Bài 3 : (HSKG)
Bài giải:
Cứ 15 công nhân sửa xong một đoạn
Làm trong 1 ngày cần số công nhân là:
đường phải hết 6 ngày. Nay muốn sửa
15 x 6 = 90 (công nhân)
xong đoạn đường đó trong 5 ngày thì cần
Làm trong 5 ngày cần số công nhân là:
bổ sung thêm bao nhiêu công nhân?
90 : 5 = 18 (công nhân)
14

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 4\ngày14/9/2015


3.Củng cố dặn dò.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà ôn lại kiến thức vừa học.

Số công nhân cần bổ sung thêm là :
18 – 15 = 3 (công nhân)
Đáp số : 3 công nhân
- HS lắng nghe và thực hiện.

Thứ sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2015
TIẾT 1-ÔN CHÍNH TẢ
I.MỤC TIÊU:
-Giúp học sinh viết đúng đoạn văn trong bài Những con sếu bằng giấy.
- Học sinh viết đúng các từ : 16 - 7 – 1945, Hi-rô-si-ma, Na-ga-da-ki,
Xa-da-cô Xa-xa-ki.
- Rèn luyện cho HS kĩ năng viết đúng chính tả.
- Giáo dục HS ý thức tự giác rèn chữ viết.
II.CHUẨN BỊ:
-Dụng cụ học tập,đọc trước nội dung bài.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1.Kiểm tra bài cũ: Gọi HS lên bảng viết từ khó: sung sướng, xinh xinh…
2.Bài mới: GV nêu yêu cầu của giờ học.
- GV đọc mẫu đoạn viết trong bài: Những con sếu bằng giấy.
- Học sinh lắng nghe, theo dỏi trong SGK và trả lời câu hỏi.
+ Xa-da-cô bị nhiễm phóng xạ từ khi nào?
(Khi cô bé mới được hai tuổi)
+ Cô bé đã hi vọng kéo dài cuộc sống bằng cách nào?
(Gấp đủ 1000 con sếu bằng giấy và treo quanh phòng).
- GV hướng dẫn HS viết từ khó:
- Gọi một HS lên bảng viết.
- Cả lớp viết vào bảng con
- GV đọc các từ khó cho HS viết.
Hi-rô-si-ma, Na-ga-da-ki, Xa-da-cô Xa-xa-ki.
- Học sinh nhận xét, GV chữa bài.
- GV nhắc nhắc học sinh một số điều khi viết bài.
- Giáo viên đọc bài cho học sinh viết.
- Học sinh viết bài, GV vừa đọc cho HS viết vừa quan sát, nhắc nhở HS viết.
- Đọc soát lỗi.Thu chấm một số bài.
Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 4\ngày14/9/2015

15


- Học sinh trao đổi vở để cùng nhau soát lỗi.
- Giáo viên nhận xét bài chấm và tuyên dương.
3.Củng cố dặn dò: Dặn dò học sinh về nhà viết lại các lỗi đã viết sai.
---------------------------------------TIẾT 2-ÔN SỬ - ĐỊA
I –MỤC TIÊU:
Sau bài học, HS có thẻ.
-Học sinh biết được: Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, kinh tế và xã hội Việt
Nam có nhiều biến đổi do chính sách khai thác thuộc địa của Pháp.
-Bước đầu tìm hiểu mối quan hệ giữa kinh tế và xã hội
-Trình bày được một số đặc điểm của Sông ngòi VN.
-Nêu đươc vai trò của Sông ngòi đối với đời sống và sản xuất của nhân dân.
II-CHUẨN BỊ
-Phiếu học tập của HS.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
*GV nêu yêu cầu bài học
*Học sinh trả lời các câu hỏi hệ thống nội dung ôn tập và trình bày kết quả
*Hoạt động 1: ôn Lịch sử
1- Sau khi dập tắt phong trào đấu tranh vũ trang của nhân dân ta, thực dân Pháp đã
làm gì? Việc làm đó có tác động như thế nào đến tình hình kinh tế, xã hội nước ta?
2-Trước khi thực dân pháp xâm lược, nề kinh tế Việt Nam có những ngành kinh tế
nào là chủ yếu? Sau khi thực dân Pháp xâm lược, những ngành kinh tế nào ra đời ở
nước ta? Ai sẽ được hưởng các nguồn lợi do sự phát triển kinh tế?
3- Trước đây, xã hội Việt Nam chủ yếu có những giai cấp nào? Đến đầu thế kỉ XX,
xuất hiện thêm những giai cấp, tầng lớp mới nào? Đời sống của công nhân và nhân
dân Việt Nam ra sao?
*Hoạt động 2: ôn Địa lí
1-Nước ta có nhiều hay ít sông? Chúng phân bố ở những đâu? Từ đây em rút ra kết
luận gì vê hệ thống sông ngòi của VN?
2-+Sông ngòi ở miền Trung có đặc điểm gì? Vì sao sông ngòi ở miền Trung lại có
đặc điểm đó?
3-Lượng nước trên sông ngòi phụ thuộc vào yếu tố nào của khí hậu?
4-Em hày nêu vai trò của sông ngòi.
(nếu còn thời gian GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi thi tìm tên các con sông ở
nước ta)
* GV tổng kết tiết ôn tập
------------------------------------------------------------

16

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 4\ngày14/9/2015


SINH HOẠT TẬP THỂ
1/Từng tổ báo cáo kết quả thực hiện nội quy thi đua của lớp:(gồm 6 tiêu chí)
-Về đạo đức tác phong.
-Về tinh thần thái độ học tập.
-Về lao động vệ sinh trường lớp,chăm sóc cây xanh.
-Về rèn luyện thân thể.
-Về thực hiện đồng phục và vệ sinh cá nhân.
-Về tham gia các phong trào do nhà trường đề ra.
2/Lớp trưởng(hoặc lớp phó) báo cáo tình hình chung của lớp.
3/Giáo viên tổng kết-Nhận xét-Đánh giá chung. Biểu dương khen ngợi, nhắc nhở
thêm đối với tổ,cá nhân học sinh.GV nêu kế hoạch thực hiên tuần tới.
4/Lớp văn nghệBẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN THI ĐUA CỦA LỚP
TRONG TUẦN

TỔ

Tiêu
chuẩn
1

SỐ ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC
Tiêu
Tiêu
Tiêu
Tiêu
chuẩn
chuẩn
chuẩn
chuẩn
2
3
4
5

Tiêu
chuẩn
6

Tổng số
điểm

Xếp
loại

MỘT
HAI
BA
Luyện viết chữ đẹp : Bài 4
Tân Thạnh,ngày 14 tháng 9 năm 2015
P. HIỆU TRƯỞNG

Trần Phương Thành

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 4\ngày14/9/2015

17x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×