Tải bản đầy đủ

slide quản trị sản xuất về công tác lựa chọn địa điểm sản xuất nhà máy sữa Tiên Sơn- Vinamilk

Qu ản tr ị s ản xu ất
Nhóm:
Đề tài:
Giảng viên:


PHẦN III: ĐÁNH GIÁ ĐỊA ĐIỂM SẢN XUẤT KINH
DOANH CỦA CÔNG TY SỮA VINAMILK

PHẦN II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG LỰA CHỌN
ĐỊA ĐIỂM SẢN XUÂT TẠI CÔNG TY SỮA TIÊN SƠN

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐỊA ĐIỂM SẢN XUẤT


PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐỊA ĐIỂM SẢN XUẤT

t

u
x

n

s
m

i
Địa đ

Vị trí sản xuất

Nơi mà doanh nghiệp đặt cơ sở sản
xuất kinh doanh của mình để tiến hành
hoạt động.
“Nơi” được hiểu là vùng và địa điểm đặt cơ
sở, bộ phận của doanh nghiệp nhằm đảm
bảo thực hiện các mục tiêu chiến lược kinh
doanh của doanh nghiệp đã xác định.

“Địa

điểm” được hiểu
là một nơi cụ thể nào
đó nằm trong một
vùng.
“Vùng” ở đây được
hiểu là một châu lục,
một quốc gia, một tỉnh
hoặc một vùng kinh tế.


Nâng cao hiệu quả của quá
trình SX KD trên cơ sở
giảm chi phí SX, tăng
giảm tiêu thụ, ổn định sản
xuất KD

Tạo điều kiện thuận lợi
cho hoạt động lâu dài theo
quan điểm “an cư, lạc
nghiệp”


Vai trò
của địa
điểm sản
xuất
Hạn chế được rủi ro
trong hoạt động sản
xuất kinh doanh

Nâng cao khả năng
cạnh tranh cho doanh
nghiệp


1.3. Các nhân tố cần quan tâm khi xác định địa
điểm sản xuất của doanh nghiệp
Các nhân tố ảnh hưởng tới
chọn vùng

Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa
chọn địa điểm sản xuất

+ Điều kiện tự nhiên: các yếu
tố như địa hình, địa chất,
thủy văn, khí tượng, tài
nguyên, môi trường sinh
thái…
+ Điều kiện văn hóa xã hội:
tình hình dân số, dân cư,
phong tục tập quán,…
+ Điều kiện kinh tế của vùng,
địa phương: bao gồm khả
năng cung ứng yếu tố đầu
vào cho SX KD của DN

Điều kiện giao thông nội vùng
Hệ thống cấp thoát nước, cung
cấp điện và năng lượng
Diện tích mặt bằng và khả
năng mở rộng SX KD
Điều kiện về an toàn, bảo vệ
phòng cháy chữa cháy
Tình hình an ninh trật tự và các
quy định của chính quyền địa
phương.
Yêu cầu về bảo vệ môi trường,
bãi đổ chất thải


1.4. Các phương pháp xác định địa điểm sản xuất của doanh nghiệp
1
p
á
h
p
g
n
Phương pháp đánh giá
ơ
ư
theo các nhân tố
Ph
2
p
á
h
p Phương pháp phân tích
g
n
ơ
điểm hòa vốn chi phí
ư
h
P
theo vùng
3
p
á
h
p
g
n Phương pháp tọa độ trung
ơ
ư
h
tâm
P


II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM
SẢN XUÂT TẠI CÔNG TY SỮA TIÊN SƠN
1

Giới thiệu về Vinamilk nhà máy sữa Tiên Sơn
(Vinamilk)

2

Các nhân tố cần quan tâm khi xác định địa điểm sản
xuất kinh doanh

3

Phương pháp lựa chọn địa điểm sản xuất kinh
doanh của Vinamilk đối với nhà máy Tiên


1. Giới thiệu nhà máy sữa Tiên Sơn Vinamilk
Thành lập
ngày
20-081976

Công ty hàng đầu
Việt Nam về chế
biến và cung cấp
các sp về sữa

Nhà máy sữa Tiên Sơn có diện tích
mặt bằng 14 ha, chính thức đi vào
hoạt động sản xuất tháng 4 năm
2008. Với 03 xưởng sản xuất chính,
lực lượng lao động chính thức là
455 người và hơn 200 lao động
dịch vụ công việc, tổng công suất
chế biến hiện nay của Nhà máy
khoảng 270 triệu lít/năm.


2.
Nhân
tố cần
quan
tâm khi
xác
định
địa
điểm
sản
xuất
kinh
doanh

Nhân tố ảnh
hưởng đến chọn
vùng

+ Điều kiện tự nhiên
+ Điều kiện xã hội
+ Điều kiện kinh tế

Nhân tố ảnh
hưởng đến
chọn địa điểm
sản xuất


Nhân tố ảnh hưởng đến chọn vùng

Tỉnh Bắc Ninh với diện
Địa hình của tỉnh
tích khoảng 800km2, dân số gần 1
tương đối phẳng,có hướng
triệu người, là một tỉnh cửangõ phía
dốc chủ yếu từ Bắc xuống Nam và
Bắc của thủ đô Hà Nội,nằm trong
từ Tây sang Đông. Diện tích đồi núi
tam giác tăng trưởng Hà Nội
- Hải Phòng- Quảng Ninh.
chiếm tỷ lệ nhỏ (0.53%) so
Điều kiện
với tổng diện tích.
tự nhiên
Bắc Ninh nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới
gió mùa, chia làm 4 mùa rõ rệt
(xuân, hạ, thu, đông). Có sự
chênh lệch rõ ràng về nhiệt độ
giữa mùa hè và mùa đông.


Nhân tố ảnh hưởng đến chọn vùng

Điều kiện xã hội
Tỉnh Bắc Ninh là khu vực phát
triển đô thị nằm trong tam giác
tăng trưởng kinh tế Hà Nội- Hải
Phòng- Quảng Ninh có dân số
khoảng trên 1 triệu người, trong
đó bao gồm nông thôn chiếm
76,5%, thành thị chiếm 23,5%,
là một địa bàn có dân số khá
cao.

Điều kiện kinh tế
Bắc Ninh là một thành phố vệ tinh
quan trọng cho Hà Nội và là một
điểm nhấn trong tam giác kinh tế
trọng điểm Hà Nội- Hải PhòngQuảng Ninh, vừa là thị trường tiêu
thụ, vừa là khu vực cung cấp nguồn
nhân lực, sản phẩm nông sản, vật
liệu xây dựng, hàng thủ công mỹ
nghệ… cho các tỉnh đồng bằng
Sông Hồng


Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn địa điểm sản xuất
Vinamilk Tiên sơn được đặt ở vị trí vô cùng
thuận lợi về tất cả các mặt:
- Điều kiện giao thông nội vùng: nằm trong khu
công nghiệp Tiên Sơn – Bắc Ninh và gần ngay
quốc lộ 1A, điều kiên giao thông vô cùng thuận
lợi
- Hệ thống cấp thoát nước: trữ lượng nước
ngầm khu vực Khu công nghiệp Tiên Sơn là
30.000 m3/ngày.
- Hệ thống cung cấp điện và năng lượng: cấp
điện từ lưới điện Quốc gia qua hai trạm biến áp
110/22KV với công suất 40 MVA và 63 MVA
- Diện tích mặt bằng và khả năng mở rộng sản
xuất kinh doanh: diện tích KCN 350 ha, có vị
trí địa lý tự nhiên và hệ thống giao thông cực kỳ
ưu thế, thuận tiện cho lưu thông.


Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn địa điểm sản xuất
- Điều kiện an toàn, bảo vệ phòng cháy
chữa cháy: đặc biệt quan tâm với hệ thống
trang thiết bị cứu hoả hiện đại, được bố trí
theo chỉ dẫn của Công an PCCC Bắc Ninh.
- Tình hình an ninh trật tự: Khu công
nghiệp còn bố trí các bốt gác và đội tuần
tra an ninh hoạt động 24/24 giờ.
- Các quy định của chính quyền địa
phương: quy định chính sách của nhà nước
đều có tính chất khuyến khích các doanh
nghiệp
- Yêu cầu bảo vệ môi trường, bãi đổ chất
thải: Xung quanh KCN có trên 65.000 m2
trồng cây xanh, kết hợp với cây xanh phân
bố dọc theo các tuyến đường giao thông
tạo nên môi trường không khí trong lành


STT

Nhân tố

Trọng số

2.3. Phương pháp lựa chọn địa điểm
Vinamilk đối với nhà máy Tiên Sơn

Điểm

số

Điểm số nhân số
sản xuất kinh doanh
với của
trọng

Bắc
Ninh

Hà Giang

Bắc Ninh


Giang

1

Thị trường lao động

0.2

80

60

16

12

2

Thị trường tiêu thụ

0.25

90

60

22,5

15

3

Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải 0.15

80

70

12

10,5

4

Khả năng cung ứng nguyên vật
liệu

0.15

70

60

10,5

9

5

Văn hóa

0.065

60

55

3,9

3,575

6

Khả năng xử lý chất thải

0.06

70

70

4,2

4,2

7

Khả năng mở rộng trong tương
lai

0.065

80

50

5,2

3,25

8

Chính sách quản lý của chính
quyền

0.06

70

70

4,2

4,2

9

Tổng

1

78,5

61,725


3. Phương pháp lựa chọn địa điểm sản xuất kinh doanh của
Vinamilk đối với nhà máy Tiên Sơn
Nhận xét:
Lựa chọn địa điểm sản xuất tại Bắc Ninh với điểm số 78,5 cao
hơn Hà Giang 61,725.
Nhờ lợi thế về vị trí địa lý, địa hình, khí hậu, văn hóa xã hội và
tình hình kinh tế (đã nêu ở phần trên) giúp cho công ty mở
rộng sản xuất, phát triển cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận
lợi cho viêc sử lý rác thải, việc mở rộng thị trường lao động,
thị trường tiêu thụ.
Từ những điểm ưu việt về các nhân tố trên ở Tiên Sơn, công
ty đã quyết định chọn Tiên Sơn là cơ sở sản xuất kinh doanh.


3. Nhận xét phương pháp lựa chọn địa điểm sản xuất kinh doanh
của Vinamilk đối với nhà máy Tiên Sơn
Ưu điểm

Nhược điểm

 độ chính xác về các nhân tố là cao  Nếu số liệu, các trọng số cũng như
hơn so với các phương pháp khác.
điểm cho từng vùng không căn cứ
vào cơ sở thực tế thì sẽ cho ta một
 sự so sánh giữa 2 vùng địa lý trên
cơ sở cho điểm số cũng là một trong
kết quả sai. Ảnh hưởng nghiêm
những cách thức đánh giá khách
trọng tới quá trình hình thành và
quan nhất để đưa ra sự quyết định
phát triển sau này của một DN.
đúng về chọn địa điểm sản xuất.
 phương pháp này mới chỉ nói về
một khía cạnh đó là các nhân tố ảnh
 Phương pháp này dễ tính toán và dễ
dàng thực hiện giúp cho Dn không
hưởng khách quan bên ngoài vào
tốn kém trong quá trình nghiên cứu
DN nên vẫn còn bị hạn chế, thu hẹp
và tìm hiểu về việc lựa chọn địa
vấn đề nghiên cứu các nhân tố.
điểm sản xuất.
 Nếu như các nhân tố chủ quan ảnh
hưởng mạnh hơn tới DN như tổng
 Phương này sẽ giúp DN lựa chọn
địa điểm sản xuất nhanh chóng.
chi phí thì phương pháp này không
còn phù hợp nữa


III: ĐÁNH GIÁ ĐỊA ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
CÔNG TY SỮA VINAMILK
Địa điểm sản xuất mà nhà máy sữa Tiên Sơn có nhiều lợi thế:
+ Có vị trí giao thông thuận lợi, nhiều nút giao thông quan trọng .
+ Hệ thống cấp thoát điện nước và hệ thống cung cấp năng luợng thuận
tiện, đáp ứng đuợc nhu cầu sử dụng.
+ Nằm trong vùng tam giác kinh tế, với diện tích rộng và không gian
thông thoáng.
+ Là vùng có hệ thống an ninh đảm
bảo và nhiều chính sách tạo
điều kiện cho các doanh nghiệp
có cơ hội phát triển tốt nhất.
+ Hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu
chuẩn.


III: ĐÁNH GIÁ ĐỊA ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
CÔNG TY SỮA VINAMILK
Tuy nhiên, nó cũng còn tồn tại một số nhược điểm sau:
 Chi phí cho việc vận chuyển sữa là khá cao
 Dễ bị ảnh hưởng về vấn đề ô nhiễm nguồn nước, vấn
đề rác thải…
 Mất một khoản chi phí đầu tư khá lớn cho công nghệ.
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×