Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 5 tuần 18

Thứ hai, ngày 21 tháng 12 năm 2015
TIẾT 1-CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN
-------------------------------------------------TIẾT 2- MĨ THUẬT (GVBM)
------------------------------------------------TIẾT 3 –TIẾT 86 PPCT
MÔN :TOÁN
BÀI : DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC
I-MỤC TIÊU
Giúp học sinh:
- Hình thành được công thức tính diện tích tam giác (thuộc quy tắc tính).
-Rèn kĩ năng tính diện tích hình tam giác .
- Thực hành tính đúng diện tích tam giác dựa vào số đo cho trước.
*HSNK làm được bài tập 2
II- CHUẨN BỊ
-Chuẩn bị hai hình tam giác bằng nhau, keo, kéo.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Yêu HS trình bày cách 2 của bài tập 2
trang 86.
-Nhận xét chung
2-Bài mới

-Dẫn dắt ghi tên bài.
*Hoạt động 1: Hướng dẫn HS cắt ghép
tam giác để tạo thành hình chữ nhật.
-Đưa ra hai hình tam giác đã chuẩn bị.
-Hãy so sánh hai tam giác.
-Hãy nêu cách so sánh.
-Yêu cầu HS lấy hai tam giác, xác định các
đỉnh, ghi tên đỉnh, kẻ đường cao xuất phát
từ đỉnh A.
-Giơ tam giác và nêu:
-Yêu cầu HS thảo luận nhóm tìm cách làm.
-Gọi HS nêu:
-Tìm cách ghép hai hình tam giác (1 và 2)
với hình tam giác còn lại để tạo thành hình
chữ nhật.
-Xác nhận rồi gắn lên bảng.
*Hoạt động 2: Hình thành công thức
- Dựa vào kết quả cắt, ghép.
- Ta hãy tìm cách tính diện tích tam giác dựa

Học sinh
-Nêu:

-Nhắc lại tên bài học.
-Quan sát và trả lời câu hỏi.
-Hai hình tam giác có DT bằng nhau
-HS thực hiện các thao tác theo hướng
dẫn của GV

-4-5 HS nêu

- HS thực hành cắt ghép
-HS hình thành công thức tính S hình

Giáo án lơp 5A\Năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 18\Ngày 17/12/2015

1theo công thức tính diện tích hình chữ nhật.
- Hãy xác định đáy và chiều
cao tương ứng của tam giác?
- Hãy so sánh chiều dài hình chữ nhật vừa
ghép được với độ dài đáy của tam giác.
- So sánh chiều rộng hình chữ nhật vừa ghép
được với chiều cao của tam giác
BC = h
- So sánh diện tích hình chữ nhật với diện
tích hình tam giác. vì sao?
- Vậy 2 lần diện tích hình tam giác bằng
diện tích hình chữ nhật .
2S = 2Shcn
-Nêu cách tính diện tích hình chữ nhật?
-Chiều dài của hình chữ nhật bằng yếu tố
nào của hình tam giác?
-Chiều rộng của hình chữ nhật bằng yếu tố
nào của hình tam giác?
-GV viết mô hình.
a×h
2

tam giác
-Chiều dài hình chữ nhật bằng độ dài
của đáy.
-Chiều rộng hình chữ nhật bằng chiều
cao của tam giác.
-Diện tích hình chữ nhật gấp đôi diện
tích tam giác.
Vì diện tích hình chữ nhật được ghép
bởi 2 hình tam giác bằng nhau.
-1 HS Yếu nêu :Muốn tính diện tích
hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với
chiều rộng ở cùng một đơn vị đo.
-Bằng chiều rộng của đáy.
-Bằng chiều cao.
-Quan sát.

S = Shcn: 2 =
-Gọi HS đọc lại công thức tính diện tích
hình tam giác trong SGK.

-Một số HS nhắc lại công thức tính diện
tích như SGK.

*Hoạt động 3:Luyện tập

-2HS nhắc lại quy tắc.

*Bài tập 1
-Gọi HS đọc yêu cầu bài.
-Nêu đặc điểm của số đo trong mỗi câu?
-Nêu quy tắc nhân hai số thập phân?

-1HS nêu: Tính diện tích
a) Độ dài đáy là 8cm ….
b) Độ dài của đáy là 2,3dm …
-Nhân như nhân hai số tự nhiên, dùng
dấy phẩy …
-Các đơn vị đo giống nhau.
-2HS lên bảng làm, lớp làm bài vào vở.
Bài giải
a) Diện tích hình tam giác là
8 x 6 : 2= 24(cm2)
b) Diện tích hình tam giác là
2,3 x 1,2 :2=1,38 (dm2)
-Nhận xét sửa bài.

-Nhận xét số đo đơn vị.
-Gọi HS lên bảng làm bài.

-Nhận xét sửa bài.
*Bài tập 2 HS khá giỏi làm thêm
-Gọi HS đọc đề bài.
GV vẽ hình lên bảng.
2

a×h
S= 2

-1HS đọc đề bài.
-2HS lên bảng làm câu
a) 5m=50dm

Giáo án lớp 5A\Năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 18\Ngày 18/1/2/2015


-Các số đã cho có đơn vị như thế nào? có
50 x 24 : 2 = 600 (dm2)
mấy cách chuyển về cùng một đơn vị?
b) 42,5 x 5,2 : 2 = 110,5 (m2)
-Quan sát giúp đỡ.
-Nhận xét chấm bài.
-1 – 2 HS nhắc lại.
3-Củng cố –dặn dò
-Gọi HS nhắc lại các quy tắc tính diện tích
hình tam giác
-Nhắc HS về nhà làm bài tập và chuẩn bị bài
sau
------------------------------------------------TIẾT 4 –TIẾT 35 PPCT
MÔN :TẬP ĐỌC
BÀI : ÔN TẬP HỌC KÌ I ( TIẾT 1)
I-MỤC TIÊU
-Kiểm tra nhận xét đánh giá HS kĩ năng đọc thành tiếng.
-Biết lập bảng thống kê liên quan đến nội dung các bài TĐ thuộc chủ điểm giữ
lấy màu xanh.
-Biết nhận xét về nhân vật trong bài đọc. Nêu dẫn chứng minh hoạ cho dẫn
chứng đó.
II- CHUẨN BỊ
-Băng dính, bút dạ và giâý khổ to cho các nhóm trình bày bài 2.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1. Giới thiệu bài.
-GV giới thiệu bài mới cho HS.
-Dẫn dắt và ghi tên bài.
2- Kiểm tra tập đọc.
a)Số lượng kiểm tra: khoảng 1/3 số HS
trong lớp.
b) Tổ chức kiểm tra.
-Gọi từng học sinh lên bốc thăm phiếu thăm
ghi sẵn yêu cầu đọc đoạn bài và yêu cầu câu
hỏi cần trả lời.
-Cho HS đọc và trả lời câu hỏi.
-Những HS chưa đạt yêu cầu GV dặn các
em về nhà luyện đọc thêm để hôm sau kiểm
tra.
*Lập bảng thống kê
-Cho HS đọc yêu cầu của bài 2.
-GV nhắc lại yêu cầu.
-Cho HS làm bài GV chia lớp thành 5 hoặc
6 nhóm và phát phiếu khổ to để các em làm
bài.
-Cho HS làm bài và trình bày kết quả.

Học sinh
-Nghe.

-HS lên bốc thăm và chuẩn bị trong 2'
-HS đọc và trả lời câu hỏi.

-1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm.
-Các nhóm làm vào phiếu, xong đem
dán phiếu lên bảng.

Giáo án lơp 5A\Năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 18\Ngày 17/12/2015

3


-GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng.
*Nêu nhận xét về nhân vật
-Cho HS đọc yêu cầu của BT.
-GV nhắc lại yêu cầu: Em phải đóng vai trò
là người bạn để nhận xét về bạn nhỏ trong
truyện Người gác rừng tí hon. Sau đó, em
lấy dẫn chứng để minh hoạ cho nhận xét
của mình.
-Cho HS làm bài.
-Cho HS trình bày kết quả.
-GV nhận xét và chốt lại.
-Nhận xét về cậu bé gác rừng: Là người rất
yêu rừng, yêu thiên nhiên. Bạn rất thông
minh, dũng cảm trong việc bắt bọn chặt gỗ
để bảo vệ rừng.
*Củng cố dặn dò
-GV nhận xét tiết học.
-Yêu cầu HS về nhà luyện đọc thêm.

-Đại diện các nhóm lên trình bày. Lớp
nhận xét.
-1 HS đọc, lớp lắng nghe.

-HS làm bài cá nhân làm trên giấy
nháp.
-Một số HS phát biểu ý kiến.
-Lớp nhận xét.

Thứ ba, ngày 22 tháng 12 năm 2015
TIẾT 1-TIẾT 37 PPCT
MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU
BÀI : ÔN TẬP HỌC KÌ I ( TIẾT 2)
I-MỤC TIÊU
-Kiểm tra nhận xét đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng cho HS.
-Biết lập bảng thống kê liên quan đến nội dung các bài tập đọc chủ điểm: Vì
hạnh phúc con người.
-Biết nói về cái hay của những câu thơ thuộc chủ điểm mà em thích để nhận
được sự tán thưởng của người nghe.
II –CHUẨN BỊ
-5,6 tờ phiếu khổ to và bút dạ để các nhóm HS làm bài.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Giới thiệu bài mới
-GV giới thiệu bài mới cho HS.
-Dẫn dắt và ghi tên bài.
2-Kiểm tra tập đọc
-Số HS kiểm tra:1/3 tổng số HS trong
lớp và những HS kiểm tra ở tiết trước
chưa đạt.
-Cách tiến hành như kiểm tra ở tiết 1.
3-Lập bảng thống kê
4

Học sinh
-Nghe.

-HS lần lượt lên kiểm tra.

Giáo án lớp 5A\Năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 18\Ngày 18/1/2/2015


-Cho HS đọc yêu cầu của bài tập.
-GV nhắc lại yêu cầu.
-Cho HS làm bài tập GV phát giấy và
bút dạ cho các nhóm.
-Cho HS trình bày kết quả.
-GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng.
4-Trình bày ý kiến
-Cho HS đọc yêu cầu bài tập.
-GV giao việc:
Các em đọc lại 2 bài thơ: Hạt gạo làng
ta và Về ngôi nhà đang xây.
-Chọn những câu thơ trong 2 bài em
thích.
-Trình bày những cái hay của những
câu thơ em đã chọn để các bạn hiểu và
tán thưởng sự lựa chọn của em.
-Cho HS làm bài và phát biểu ý kiến.
-GV nhận xét và khen những HS lí giải
hay, có sức thuyết phục.
5-Củng cố –dặn dò
-Gọi HS nhắc lại nhũng kiến thức vừa
ôn tập
-GV nhận xét tiết học.
-Yêu cầu HS về nhà làm lại vào vở

-1 HS đọc to, lớp đọc thầm.
-Các nhóm thống kê các bài TĐ trong chủ
điểm Vì hạnh phúc con người.
-Đại diện các nhóm dán phiếu bài làm lên
bảng lớp.
-Lớp nhận xét.
-1 HS đoc to, lớp lắng nghe.
-HS đọc thầm lại 2 bài thơ- làm bài.
-Một số HS phát biểu về những câu thơ
mình chọn và chỉ ra được những cái hay
của các câu thơ đó.
-Lớp nhận xét, bổ sung ý kiến

---------------------------------------------------------------------TIẾT 2- TIẾT 35 PPCT
MÔN : KHOA HỌC
BÀI : SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CHẤT
I-MỤC TIÊU
Sau bài học HS có khả năng:
- Phân biệt 3 thể của chất.
- Nêu điều kiện để một số chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác.
- Kể tên một số chất ở thể rắn, lỏng, khí.
- Kể tên một số chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác.
II- CHUẨN BỊ
-Hình 73 SGK
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
* Nêu nội dung khái quát tiết ôn tập.
-Lưu ý chủ đề vừa học trong học kì I.
2-Bài mới

Học sinh
- Lắng nghe, nêu lại một số nội dung đã học
ở học kì 1.

Giáo án lơp 5A\Năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 18\Ngày 17/12/2015

5


*Giới thiệu chủ đề mới.
-Nêu đề bài và ghi đầu bài lên bảng.
*Hoạt động 1: Trò chơi tiếp sức:
" phân bịêt 3 thể của chất "
- Chia lớp thành 2 đội, thi đua lên bảng
viét vào bảng 3 thể của chất :
Thể rắn thể lỏng thể khí
- Phổ biến luật chơi và yêu cầu các đội
chơi.
- Nhận xét kiểm tra.
*Hoạt động 2: Trò chơi " ai nhanh,
ai đúng"
- Phổ biến cách chơi và luật chơi.
-Giáo viên đọc câu hỏi cả nhóm thảo
luận rồi ghi đáp án vào bảng, sau đó
giơ kết quả.
-Yêu cầu các nhóm theo dõi câu hỏi,
Trình bày câu trả lời.
- Nhận xét nêu đáp án đúng :
-Câu1-b, câu 2 – c, câu 3 – a.
*Hoạt động 3
* Yêu cầu HS quan sát các hình 73
SGK và nói về sự chuyển thể của nước.
- Chốt ý nêu đáp án đúng, qua ví dụ gợi
ý cho HS lấy một số ví dụ khác.

-Lắng nghe.
-Nêu lại đề bài.
Thể rắn
Cát trắng,
đường
,
nhôm nước
đá,...

Thể lỏng
Thể khí
cồn,
dầu, hơi nước, ô
nước
xi, ni tơ,...
xăng, ...

- HS lắng nghe luật chơi.
- Làm việc theo 4 nhóm, thảo luận và trả lời
câu hỏi.
-Lần lượt các nhóm trình bày kết quả của
nhóm mình.
-Nhận xét các ý kiến.
- 2 HS nêu lại đáp án đúng.
- Quan sát các hình nêu kết luận:
- H1 : Nước ở thể lỏng.
-H2: Nước đá chuyển từ thể rắn sang thể
lỏng trong điều kiện nhiệt độ bình thường.
- H3 : Nước bốc hơi chuyển lỏng sang thể
khí ở nhiệt độ cao.
-Nhận xét các ý kiến.
-2 HS đọc mục bạn cần biết.

-Cho HS đọc muc " Bạn cần biết "
* Kết luận chung : Khi thay đổi nhiệt
độ, các chất có thể chuyển từ thể này
sang thể khác, sự chuyển thể này là - Thi đua theo 4 nhóm, thảo luận viết các
một dạng biến đổi lí học.
chất ở 3 dạng, chất nào có thể chuyển từ
-Chia lớp thành 4 nhóm viết tên của dạng này sang dạng khác.
một số chất ở cảc 3 dạng.
-Đại diện các nhóm trình bày bảng.
-Dán phiếu trình bày lên bảng.
- Kiểm tra nhận xét kết quả từng nhóm.
- Tuyên dương nhóm hoàn thành tốt.
3-Củng cố –dặn dò
* Nêu lại nội dung bài học.
-Sự chuyển thể của chất là gì?
-Chuẩn bị bài sau.
-Yêu cầu HS nêu lại nội dung bài học
-Nhận xét tiết học.
-Lưu ý HS liên hệ thực tế.
--------------------------------------------------------------------6

Giáo án lớp 5A\Năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 18\Ngày 18/1/2/2015


TIẾT 3 –TIẾT 87 PPCT
MÔN :TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP
I-MỤC TIÊU
Giúp học sinh:
- Củng cố công thức tính diện tích hình tam giác.
-Rèn kĩ năng tính diện tích hình tam giác .
- Giới thiệu cách tính diện tích hình tam giác vuông (biết độ dài hai cạnh góc
vuông).
*HSNK làm được bài tập 4
II-CHUẨN BỊ
-HS : Bảng con
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
- Gọi HS lên bảng nêu quy tắc tính diện
tích hình tam giác.
-Chấm một số vở của HS.
-Nhận xét chung
2- Bài mới
-Dẫn dắt ghi tên bài.
*Hướng dẫn học sinh luyện tập
*Bài 1:
- Gọi HS đọc đề bài.
-Trong trường hợp đáy và độ cao không
cùng đơn vị đo ta phải làm gì?
-Gọi HS lên bảng làm bài.

-Nhận xét chấm bài.
*Bài 2
-Gọi HS đọc đề bài.
GV vẽ hình lên bảng.
-Gợi ý: Coi cạnh nào là đáy khi đó có
đường cao tương ứng là gì?
-Nhận xét sửa bài cho HS.
*Bài 3
-Trong tam giác vuông đường cao và
cạnh đáy có gì đặc biệt?
-Ta có thể hoán đổi đáy và đường cao
được không?
-Nêu 1 tam giác có đặc điểm và kích
thước như hình vẽ.
-Tam giác có đặc điểm gì?

Học sinh
-1 HS lên bảng nêu quy tắc và công thức.

-Nhắc lại tên bài học.
-1HS đọc đề bài.
-Đổi về cùng đơn vị đo.
-2HS TB lên bảng làm, lớp làm bài vào
vở.
Bài giải
a) Diện tích tam giác là:
30,5 x 12 : 2= 183 (dm2)
b) 16 dm = 1,6 m
1,6 x 5,5 : 2= 4,24 (m2)
-Nhận xét bài làm của bạn.
-1HS khá đọc đề bài.
-2HS khá lên bảng, lớp làm bài vào vở:
Vẽ hình vào vở và nêu theo yêu cầu đề.
-Nhận xét bài làm trên bảng.
-Đường cao và cạnh đáy là 2 cạnh của góc
vuông.
-Được.
-HS vẽ hình vào vở.
-Tam giác vuông.

Giáo án lơp 5A\Năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 18\Ngày 17/12/2015

7


-Xác định đáy và chiều cao tương ứng?
-Muốn tính diện tích tam giác vuông ta
làm gì?
-Phần b
-Nhận xét bài làm trên bảng.

-Đáy AB, chiều cao BC.
-HS làm bài.
-Tính diện tích tam giác vuông.
Lớp làm bài vào vở, có vẽ hình.
-1HS TB lên bảng làm bài.
Diện tích hình tam giác ABC là:
4 x 3 : 2 = 6 (cm 2)
b) Tính diện tích hình tam giác DEG
5 x 3 : 2 = 7,5 (cm2)
-Nhận xét bài làm của bạn và sửa bài của
mình.

*Bài 4 HSNK
-Gọi HS đọc yêu cầu.
-Yêu cầu HS thảo luận nhóm tìm số đo
các cạnh.
-Gọi HS lên bảng làm bài.
b) Thực hiện tương tự.
-Chấm bài và nhận xét.
3-Củng cố –dặn dò
-Gọi HS nhắc lại kiến thức của tiết học.
-Dặn HS về nhà làm bài tập.

-1HS đọc đề bài.
-Hình thành nhóm thảo luận tìm số đo các
cạnh.
-Đại diện một số nhóm nêu kết quả.
-Nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
-1-2 HS nhắc lại.
-3-4 HS nêu
-HS thực hiện theo yêu cầu

Thứ tư , ngày 23 tháng 12 năm 2015
TIẾT 1-TIẾT 36 PPCT
MÔN TẬP ĐỌC
BÀI : ÔN TẬP HỌC KÌ I ( TIẾT 4)
I-MỤC TIÊU
-Kiểm tra kĩ năng học thuộc lòng của HS trong lớp.
-Nghe-viết đúng chính tả, trình bày đúng bài Chợ Ta-sken.
II .CHUẨN BỊ
-Vở bài tập Tiếng Việt hoặc vở chính tả nếu có.
-Vở học sinh nếu chưa có vở BT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên

Học sinh

1-Giới thiệu bài
-GV giới thiệu bài mới cho HS.
-Nghe.
-Dẫn dắt và ghi tên bài.
2-Kiểm tra HTL
-Số lượng HS kiểm tra:1/3 tổng số HS trong -HS lần lượt lên đọc thuộc lòng những
lớp.
khổ thơ, bài thơ hoặc đoạn văn.
8

Giáo án lớp 5A\Năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 18\Ngày 18/1/2/2015


-Cách tiến hành như ở tiết 1.
3-Hướng dẫn chính tả
a)HD chính tả.
-GV đọc một lượt bài chính tả.
-GV nói về nội dung bài, chính tả: Bài văn
tả cảnh chợ Ta-sken, và tả trang phục của
người dân Ta-Sken- thủ đô nước U-dơ-bêki-stan.
b) Cho HS viết chính tả.
-GV đọc từng câu hoặc bộ phận câu cho HS
viết chính tả.
c) Chấm, chữa bài.
-GV đọc lại toàn bài chính tả một lượt.
-GV chấm, chữa bài cho HS…
4-Củng cố –dặn dò
-GV nhận xét tiết học.
-Yêu cầu những HS kiểm tra chưa đạt về
nhà luyện HTL để tiết sau kiểm tra lại
những HS chưa có điểm tiếp tục HTL

-HS lắng nghe.

-HS viết chính tả.

-HS tự soát lỗi.
-HS đổi chéo vở soát lỗi cho nhau .

----------------------------------------------------------TIẾT 2–THỂ DỤC (GVBM)
-----------------------------------------------------------TIẾT 3 –TIẾT 88 PPCT
MÔN :TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP CHUNG
I-MỤC TIÊU
Giúp học sinh:
- Đọc, viết cấu tạo hàng của số thập phân, các quy tắc thực hành tính cộng, trừ,
nhân, chia số thập phân.
- Củng cố kĩ năng viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân.
- Tính diện tích các hình tam giác, hình chữ nhật.
*HSNK làm được bài tập 3,4
II-CHUẨN BỊ
-HS :Bảng con , phiếu cá nhân
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Chấm một số vở.
-Nhận xét chung
2-Bài mới
-Dẫn dắt ghi tên bài.
*Hướng dẫn luyện tập

Học sinh
-Bài tập về nhà hoàn thành
-Nhắc lại tên bài học.

Giáo án lơp 5A\Năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 18\Ngày 17/12/2015

9


Phần I
-Phần I có mấy bài tập, yêu cầu chung là -1HS đọc và nêu yêu cầu.
gì?
-Yêu cầu HS thảo luận nhóm làm phần -Hình thành nhóm thảo luận khoanh vào
này.
trước câu trả lời đúng và giải thích cho
nhau biết cách làm của mình.
-Đại diện một số nhóm nêu kết quả.
*Kết quả:
Bài 1B
Bài 2C
Bài 3C
-Lớp nhận xét bổ sung.
-Nhận xét ghi điểm cho các nhóm.
Phần II
-4 bài tính và giải toán.
-Phần 2 gồm mầy bài yêu cầu là gì?
-2 HS lên bảng, lớp làm bài vào bảng
*Bài 1: Yêu cầu HS tự làm bài
con.
KQ: 85,9 ; 80,73; 68,29; 31
-Nhận xét bài làm trên bảng.
*Bài 2
-Gọi HS đọc đề bài.
-Nhận xét ghi điểm.
-Gọi HS đọc đề bài.

-1HS đọc đề bài.
-Lớp làm bài vào bảng con.
8m5dm = 8,5m
8m25dm2 =8,05m2
-1HS đọc đề bài 3.
*Bài 3
1HS lên bảng giải, lớp làm bài vào vở.
Bài giải
Chiều dài hình chữ nhật là
2400: (25+15) =60(cm)
Diện tích của tam giác vuông
-Nhận xét ghi điểm.
25 x 60 : 2 = 750 (cm2)
Đáp số: 750 cm2
-Nhận xét sửa bài.
-Nghe và thực hiện theo yêu cầu.
*Bài 4
--2HS nêu:
Nêu yêu cầu bài tập và nêu yêu cầu HS 1HS khá lênbảng làm bài, lớp làm vào
làm bài.
phiếu
-Nêu cách so sánh hai số thập phân.
3,9 < x < 4,1
=> x = 3,95
-Nhận xét chốt ý.
1-2HS nhắc lại kiến thức của tiết học.
3-Củng cố -dặn dò
-Nhận xét tiết học.
-Dặn HS về nhà ôn tập chuẩn bị kiểm tra.
--------------------------------------------------------------------TIẾT 4-TIẾNG ANH(GVBM)
10

Giáo án lớp 5A\Năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 18\Ngày 18/1/2/2015


Thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2015
TIẾT 1-TIẾT 18 PPCT
MÔN: CHÍNH TẢ
BÀI : ÔN TẬP HỌC KÌ I ( Tiết 6)
I-MỤC TIÊU
-Kiểm tra tập đọc và HTL.
-Ôn luyện tổng hợp chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối năm.
II-CHUẨN BỊ
-Bút dạ+ băng dính và 1 số tờ giấy khổ to, đã phô tô bài tập cho HS làm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Giới thiệu
-GV giới thiệu bài mới cho HS.
-Dẫn dắt và ghi tên bài.
2-Kiểm tra HTL
-Cách tiến hành như ở tiết 1.
3-Làm bài tập
-Cho HS đọc bài thơ.
-Yêu cầu HS trả lời câu hỏi :
+Tìm trong bài thơ một từ đồng nghĩa với
từ biên cương ?
+Tìm trong khổ thơ 1 , các từ đầu và ngọn
được dùng theo nghĩa gốc và nghĩa chuyển?
+Có những đại từ xưng hô nào được dung
trong bài thơ ?
-GV nhắc lại yêu cầu- cho HS làm bài và
trình bày kết quả (GV dán giấy lên bảng
cho HS làm bài).
-GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng.
-Từ đồng nghĩa với biên cương.: biên giới.
- Câu 2 cách làm như ở câu hỏi 1.
-GV chốt lại: trong khổ thơ 1, các từ đầu và
ngọn được dùng với nghĩa chuyển.
- Câu hỏi 3.
-GV chốt lại: trong bài thơ có 2 loại từ đó là
em và ta.
4) Viết câu
-Gv nhận xét và khen những HS đặt câu
hay.
3-Củng cố –dặn dò
-GV nhận xét tiết học
-Yêu cầu về nhà hoàn chỉnh và viết lại vào

Học sinh
-Nghe.

-HS đọc yêu cầu và bài thơ Chiều biên
giới.
- HS làm bài cá nhân vào phiếu .
-HS làm bài và trình bày kết quả.
+ Từ: biên giới .
+Nghĩa chuyển
+Đại từ xưng hô : em và ta .
-Lớp nhận xét.

-HS phát biểu.

-HS viết và đọc câu mình viết, lớp nhận

Giáo án lơp 5A\Năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 18\Ngày 17/12/2015

11


vở câu văn miêu tả hình ảnh mà câu thơ
Lúa lượn bậc thang mây gợi ra.

xét bổ sung .

----------------------------------------------TIẾT 2-ÂM NHẠC (GVBM)
---------------------------------------------TIẾT 2-TIẾT 36 PPCT
MÔN : KHOA HỌC
BÀI : HỖN HỢP
I-MỤC TIÊU
Sau bài học HS có khả năng:
- Cách tạo ra một hỗn hợp.
- Kể tên một số hỗn hợp.
- Nêu một số cách tách các chất trong hỗn hợp.
II-CHUẨN BỊ
- Hình 75 SGK.
- Muối tinh, hạt tiêu, bột ngọt,…
- Hỗn hợp chứa chất rắn không hoà tan.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
- Gọi 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi.
-Nêu một chất ở thể lỏng ?
- Kể tên một số chất có thể chuyển từ thể
này sang thể khác ?
* Nhận xét chung.
2-Bài mới
Bước 1: Tình huống xuất phát
* Đặt câu hỏi cho HS trả lời: " Tại sao
trong nước đường lại ngọt " Dẫn dắt để
giới thiệu bài.
Bước 2: Bộc lộ quan niệm ban đầu của
HS
* Thảo luận các câu hỏi:
-Để tạo ra hỗn hợp gia vị cần có những
chất nào ?
-Hỗn hợp là gì ?
* Nhận xét rút kết luận :
-Muốn tạo ra hỗn hợp, ít nhất phải có hai
chất trở lên và các chất đó phải trộn với
nhau.
- Hai hay nhiều chất trộn với nhau có thể
12

Học sinh
- 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi.
-HS trả lời.
-HS nhận xét.

* Vì trong nước có đường.
-Nêu đầu bài.

-Nếm thử hỗn hợp rồi nhận xét.
-Có muối, bột ngọt, tiêu.
-Là sự pha trộn ít nhất 2 chất trở lên.
-Nhận xét rút kết luận chung.

Giáo án lớp 5A\Năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 18\Ngày 18/1/2/2015


tạo thành 1 hỗn hợp. Trong hỗn hợp, mỗi -3 HS nêu lại kết luận.
chất vẫn giữ nguyên tính chất của nó.
Bước 3: Đề xuất câu hỏi giả thiết và thiết
kế phương án thực nghiệm
- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm:
-Theo bạn không khí là một chất hay hỗn
hợp ?
- Kể tên một số hỗn hợp mà bạn biết?
-Yêu cầu một số nhóm trình bày.
- Nhận xét rút kết luận : Trong thực tế ta
thường gặp một số hỗn hợp như : gạo lẫn
trấu, cám lẫn gạo, dường, muối,... lẫn với
các chất khác.
-Cho HS đề xuất phương án thực nghiệm
Bước 4: Tiến hành thực nghiệm tìm tòi
–nghiên cứu
-Cho HS làm việc theo nhóm : tạo một
hỗn hợp gia vị công thức pha do các
nhóm quyết định và ghi theo mẫu sau:
Tên và đặc điểm Tên hỗn hợp và
của từng chất tạo ra đặc điểm của
hỗn hợp
hỗn hợp

- Làm việc theo nhóm.
-Đại diện nhóm trình bày trước lớp.
+ Không khí là hỗn hợp : trong không khí
có lẫn một số chất.
-Nêu một số hỗn hợp trong tự nhiên mà
các em biết.

- Đọc câu hỏi ( ứng với mỗi hình ). Các
nhóm thảo luận rồi ghi đáp án vào bảng.
-Lần lượt các nhóm trình bày đáp án.
* Nhận xét rút kết luận :
H1 : làm lắng
H2 : sảy
H3 : lọc
-Nêu ứng dụng trong thực tế.
- Cho các em liên hệ việc tách các chất ra
khỏi hỗn hợp cụ thể trong cuộc sống hằng
ngày.
Bước 5: Kết luận
-HS nêu ý kết luận sau khi thực nghiệm

- Làm việc theo nhóm.
- Lắng nghe các câu hỏi, kết hợp quan sát
các hình, thống nhất trong nhóm ghi kết
quả vào bảng.
-Lần lượt các nhóm trình bày kết quả.
+Việc tách gạo khỏi đá, sạn.
+Việc lọc nước để nước trong.

3-Củng cố –dặn dò
-Cho HS đọc nội dung cần ghi nhớ
-Nhận xét tiết học.
-Dặn chuẩn bị bài sau

-Nêu tên một số hỗn hợp có trong gia
đình.
-Làm thí nghiệm...

* Nhóm trưởng điều khiển các nhóm làm
việc theo nhóm.
-Thực hành pha ghi vào bảng sau.
-3 HS nêu lại kết luận.

-Hai hay nhiều chất trộn lẫn vói nhau tạo
thành hỗn hợp
-Ta có thể tách các chất trong hỗn hợp
bằng cách :làm lắng, lọc, sàng sảy...
* Chuẩn bị bài sau.

Giáo án lơp 5A\Năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 18\Ngày 17/12/2015

13


TIẾT 3-TIẾT 89 PPCT
MÔN TOÁN
BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I
---------------------------------------------TIẾT 4-TIẾT 36 PPCT
MÔN : KHOA HỌC
BÀI : HỖN HỢP
I-MỤC TIÊU
Sau bài học HS có khả năng:
- Cách tạo ra một hỗn hợp.
- Kể tên một số hỗn hợp.
- Nêu một số cách tách các chất trong hỗn hợp.
II-CHUẨN BỊ
- Hình 75 SGK.
- Muối tinh, hạt tiêu, bột ngọt,…
- Hỗn hợp chứa chất rắn không hoà tan.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
- Gọi 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi.
-Nêu một chất ở thể lỏng ?
- Kể tên một số chất có thể chuyển từ thể
này sang thể khác ?
* Nhận xét chung.
2-Bài mới
Bước 1: Tình huống xuất phát
* Đặt câu hỏi cho HS trả lời: " Tại sao
trong nước đường lại ngọt " Dẫn dắt để
giới thiệu bài.
Bước 2: Bộc lộ quan niệm ban đầu của
HS
* Thảo luận các câu hỏi:
-Để tạo ra hỗn hợp gia vị cần có những
chất nào ?
-Hỗn hợp là gì ?
* Nhận xét rút kết luận :
-Muốn tạo ra hỗn hợp, ít nhất phải có hai
chất trở lên và các chất đó phải trộn với
nhau.
- Hai hay nhiều chất trộn với nhau có thể
tạo thành 1 hỗn hợp. Trong hỗn hợp, mỗi
chất vẫn giữ nguyên tính chất của nó.

Học sinh
- 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi.
-HS trả lời.
-HS nhận xét.

* Vì trong nước có đường.
-Nêu đầu bài.

-Nếm thử hỗn hợp rồi nhận xét.
-Có muối, bột ngọt, tiêu.
-Là sự pha trộn ít nhất 2 chất trở lên.
-Nhận xét rút kết luận chung.
-3 HS nêu lại kết luận.

Bước 3: Đề xuất câu hỏi giả thiết và thiết - Làm việc theo nhóm.
14

Giáo án lớp 5A\Năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 18\Ngày 18/1/2/2015


kế phương án thực nghiệm
- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm:
-Theo bạn không khí là một chất hay hỗn
hợp ?
- Kể tên một số hỗn hợp mà bạn biết?
-Yêu cầu một số nhóm trình bày.
- Nhận xét rút kết luận : Trong thực tế ta
thường gặp một số hỗn hợp như : gạo lẫn
trấu, cám lẫn gạo, dường, muối,... lẫn với
các chất khác.
-Cho HS đề xuất phương án thực nghiệm
Bước 4: Tiến hành thực nghiệm tìm tòi
–nghiên cứu
-Cho HS làm việc theo nhóm : tạo một
hỗn hợp gia vị công thức pha do các
nhóm quyết định và ghi theo mẫu sau:
Tên và đặc điểm Tên hỗn hợp và
của từng chất tạo ra đặc điểm của
hỗn hợp
hỗn hợp

-Đại diện nhóm trình bày trước lớp.
+ Không khí là hỗn hợp : trong không khí
có lẫn một số chất.
-Nêu một số hỗn hợp trong tự nhiên mà
các em biết.

- Đọc câu hỏi ( ứng với mỗi hình ). Các
nhóm thảo luận rồi ghi đáp án vào bảng.
-Lần lượt các nhóm trình bày đáp án.
* Nhận xét rút kết luận :
H1 : làm lắng
H2 : sảy
H3 : lọc
-Nêu ứng dụng trong thực tế.
- Cho các em liên hệ việc tách các chất ra
khỏi hỗn hợp cụ thể trong cuộc sống hằng
ngày.
Bước 5: Kết luận
-HS nêu ý kết luận sau khi thực nghiệm

- Làm việc theo nhóm.
- Lắng nghe các câu hỏi, kết hợp quan sát
các hình, thống nhất trong nhóm ghi kết
quả vào bảng.
-Lần lượt các nhóm trình bày kết quả.
+Việc tách gạo khỏi đá, sạn.
+Việc lọc nước để nước trong.

3-Củng cố –dặn dò
-Cho HS đọc nội dung cần ghi nhớ
-Nhận xét tiết học.
-Dặn chuẩn bị bài sau

-Nêu tên một số hỗn hợp có trong gia
đình.
-Làm thí nghiệm...

* Nhóm trưởng điều khiển các nhóm làm
việc theo nhóm.
-Thực hành pha ghi vào bảng sau.
-3 HS nêu lại kết luận.

-Hai hay nhiều chất trộn lẫn vói nhau tạo
thành hỗn hợp
-Ta có thể tách các chất trong hỗn hợp
bằng cách :làm lắng, lọc, sàng sảy...
* Chuẩn bị bài sau.

Giáo án lơp 5A\Năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 18\Ngày 17/12/2015

15


Thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2015
TIẾT 1 –TIẾT 18 PPCT
MÔN :ĐỊA LÍ
BÀI : KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I
------------------------------------------------------TIẾT 2- THỂ DỤC (GVBM)
----------------------------------------------------TIẾT 3 –TIẾT 90 PPCT
MÔN : TOÁN
BÀI : HÌNH THANG
I-MỤC TIÊU
-Hình thành được biểu tượng về hình thang, nhận biết được một số đặc điểm về
hình thang.
-Phân biệt được hình thang với một số hình đã học thông qua hoạt động nhận
dạng, vẽ thêm hình.
-Nhận biết hình thang vuông
*HSNK làm được bài tập 3
II-CHUẨN BỊ
-Sử dụng bộ đồ dạy học Toán 5, thước kẻ, êke, kéo, keo dán.
-GV chuẩn bị một số tranh vẽ như SGK
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Nêu cách tính diện tích hình tam giác
-Chấm một số vở.
-Nhận xét chung
2-Bài mới
-Dẫn dắt ghi tên bài.
*Hoạt động 1:Hình thành biểu tượng về
hình thang và một số đặc điểm của
hình thang
-GV treo tranh vẽ cái thang, yêu cầu quan
sát và trả lời.
+ Bức tranh vẽ vật dụng gì?
-Trong hình học có một hình có hình dáng
giống những bậc thang gọi là hình thang.
-GV treo tranh hình thang ABCD.
-Giới thiệu cho HS.
+ Hình thang có mấy cạnh?
-GV giới thiệu thêm cho HS.
-GV yêu cầu vài HS lên bảng chỉ hình vẽ
16

Học sinh
-3-4 HS nêu
-Nhắc lại tên bài.

-Cái thang.

-4 cạnh

Giáo án lớp 5A\Năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 18\Ngày 18/1/2/2015


và nhắc lại các đặc điểm của hình thang.
-Yêu cầu HS vẽ đường thẳng qua A vuông
góc với DC vắt DC tại H.
-GV giới thiệu về đường cao trong hình
thang.
+ Đường cao của hình thang vuông góc
với những cạnh nào?
-Yêu cầu HS nhắc lại.

-HS yếu chỉ.
-HS khá lên vẽ .

-Đường cao của hình thang vuông góc
với cạnh AB, CD (2 đáy).
-Hình thang ABCD có: 4 cạnh đáy AB,
CD, cạnh bên AD và BC 2 đáy song
song vớ nhau, đường cao vuông góc với
cạnh đáy.
-1 HS khá đọc to.
-Hình thang có 4 cạnh: Một cặp cạnh
đối diện song song gọi là 2 đáy (đáy lớn
và đáy nhỏ)
*Hoạt động 2:Luyện tập
-1 HS đọc to, lớp lắng nghe.
*Bài tập 1
-Hình 1,2,3 đều có bốn cạnh và bốn
-Yêu cầu HS đọc đề bài.
góc.
-GV treo tranh yêu cầu thảo luận.
-Hình 1,2 có hai cặp cạnh đối
-Lớp đổi vở kiểm tra chéo cặp đôi.
diện…………..
-Yêu cầu HS nhắc lại một số đặc điểm của -1 HS đọc to lớp đọc thầm.
hình thang.
-Vẽ thêm 2 đoạn thẳng vào mỗi hình
*Bài tập 2
dưới đây được hình thang.
-Yêu cầu HS đọc đề bài.
-GV treo tranh.
-Yêu cầu HS thảo luận nhóm và trả lời câu -1 HS đọc to, lớp lắng nghe.
hỏi.
-HS tự làm cá nhân.
-Gọi HS trình bày kết quả thảo luận.
*Bài tập 3 HSNK làm thêm
-Yêu cầu HS đọc đề bài.
-HS nhắc lại yêu cầu.
-GV treo hình vẽ.
-Yêu cầu HS làm bài vào vở.
-Nhận xét cho điểm HS lên bảng.
*Bài tập 4
-Yêu cầu HS đọc đề bài.
-Yêu cầu HS làm bài.
-Gọi 1 HS chữa bài tập. HS dưới lớp theo
dõi.
-Có 4 cạnh
-Yêu cầu HS nhắc lại.
-Có hai cặp cạnh đối diện song song
3-Củng cố dặn dò
-Chiều cao nối vuông góc với hai cạnh
-Nêu các yếu tố của hình thang
đáy
-GV tổng kết giờ học.
-Dặn HS về nhà ôn lại bài

Giáo án lơp 5A\Năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 18\Ngày 17/12/2015

17


TIẾT 4-TIẾT 36 PPCT
MÔN :TẬP LÀM VĂN
BÀI : ÔN TẬP HỌC KÌ I ( TIẾT 8)
I-MỤC TIÊU:
-Nắm vững được bài tả người thông qua một bài làm cụ thể tả một người thân
đang làm việc.
-Rèn kĩ năng viết văn tả người cho HS
-Biết trình bày một bài văn tả người.
II-CHUẨN BỊ
-Bảng phụ ghi dàn ý bài văn tả người.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Giới thiệu bài
-GV giới thiệu bài mới cho HS.
-Dẫn dắt và ghi tên bài.
2-Hướng dẫn làm bài
-GV ghi đề bài lên bảng, gạch dưới
những từ ngữ quan trọng.
-GV đưa bảng phụ đã ghi dàn ý bài văn
tả người lên.
-GV tạo không khí yên tĩnh cho HS làm
bài.
-HS làm bài
-GV thu bài cuối giờ.
3-Củng cố –dặn dò
-GV nhận xét tiết học.
-Dặn HS về nhà viết lại bài văn vào vở
BT.

18

Học sinh
-Nghe.
-1 HS đọc đề bài.
-1 HS đọc dàn ý, lớp lắng nghe.
-HS làm bài.

Giáo án lớp 5A\Năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 18\Ngày 18/1/2/2015x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×