Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 5 tuần 16

Thứ hai ngày 07 tháng 12 năm 2015
TIẾT 1- CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN
----------------------------------------------TIẾT 2- MĨ THUẬT (GVBM)
----------------------------------------------TIẾT 3 –TIẾT 76 PPCT
MÔN :TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP
I-MỤC TIÊU :
Giúp hs :
- Củng cố cách tìm tỉ số % của 2 số .
- Luyện tập kĩ năng tính tỉ số % của 2 số . Làm quen với các phép tính với tỉ số
phần trăm.
- Vận dụng các kiến thức trên để giải toán.
*Bài tập cần làm 1,2
II-CHUẨN BỊ
-Dụng cụ học tập
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
- Gọi HS nêu cách tìm tỉ số phần trăm
của 2 số . Tìm tỉ số phần trăm của 12
và 32 ?

- Nhận xét
2-Bài mới
-Giới thiệu bài Luyện tập
Làm quen với các phép tính với tỉ
số phần trăm.
*Bài tập 1
- Cho HS đọc yc đề .
- Cho HS quan sát mẫu sgk .
- Y/c HS nêu cách thực hiện ?
- Cho hs làm bài vào vở , 1 hs làm
trên bảng lớp .

Học sinh
- HS trả bài.

- Đọc đề.
- Quan sát mẫu sgk
+ Cộng các số bình thường như cộng số tự
nhiên sau đó ghi % vào bên phải kết quả tìm
được.
a) 65,5%
b) 14%
c) 56,8%
d) 27%

- Nhận xét – Chữa bài .
Củng cố cách tìm tỉ số phần trăm
của 2 số .
*Bài tập 2
- Cho HS đọc yc đề .
- Đọc đề .
+ Kế họach phải trồng của thôn Hòa + 20 ha ngô ; ứng với 100%
An là bao nhiêu ha ngô ? ứng với bao
nhiêu % ?
Giáo án lớp 5A\Năm học 2014-2016\Trần phương Oanh
PHT: Trần Phươg Thành\ĐÃ duyệt tuần 16|Ngày 03/12/2015

1+ Đến tháng 9 thì thôn Hòa An đã
trồng được bao nhiêu ngô ?
+ Muốn biết được đến tháng 9 thôn
Hòa An trồng được bao nhiêu phần
trăm , ta tính tỉ số phần trăm của 2 số
nào ?
- Cho HS tự giải vào vở , 2 hs lên làm
trên bảng lớp.

+ 18 ha ngô.

+ Tỉ số phần trăm của 18 và 20.
Giải
a) Đến tháng 9 thôn Hòa An đã thực hiện
được số phần trăm so với kế họach là :
18 : 20 = 0,9 = 90%
b) Đến hết năm thôn Hòa An đã thực hiện số
phần trăm so với kế họach là:
23,5 : 20 = 1,175 = 117,5%
Thôn Hòa An đã vượt mức kế họach là :
117,5% – 100 % = 17,5%
Đáp số : a) 90%
- Nhận xét – Chữa bài .
b) 117,5%
*Bài tập 3
c) 17,5%
- Cho HS đọc yc đề .
- Đọc đề.
+Tiền vốn là gì ?
+Số tiền bỏ ra ban đầu . Tiền vốn : 42 000
đồng .
+Tiền lãi là gì ?
+Là phần chênh lệch nhiều hơn so với tiền
vốn.
+Tiền vốn ứng với bao nhiêu % ?
+ 100%
- Cho HS thảo luận nhóm đôi và giải
Giải
vào vở , 1 HS lên bảng làm.
a) Tỉ số phần trăm số tiền bán rau thu về so
- Nhận xét – Chữa bài .
với tiền vốn là :
525 000 : 420 000 = 1,25 = 125%
b) Số phần trăm tiền lãi là :
3-Củng cố –dặn dò
125% - 100% = 25%
- Nêu cách tìm tỉ số phần trăm?
Đáp số : a) 125%
- Về nhà học bài.
b) 25%
-------------------------------------------------TIẾT 4-TIẾT 31 PPCT
MÔN: TẬP ĐỌC
BÀI : THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN
I.MỤC TIÊU.
-Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể nhẹ nhàng, chậm rãi, thể hiện thái độ
cảm phục tấm lòng nhân ái, không màng danh lợi của Hải Thượng Lãn Ông.
-Hiểu nội dung ý nghĩa bài văn: Ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu nhân cách
cao thượng của danh y Hải Thượng Lãn Ông.(trả lời được câu hỏi 1,2,3)
II CHUẨN BỊ
-Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
-Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần cho HS luyện đọc diễn cảm.
III.CÁC HOẠT ĐÔNG DẠY –HỌC

2

Giáo án lớp 5A\Năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 16\Ngày 03/12/2015


Giáo viên
1- Kiểm tra bài cũ
-GV gọi một số HS lên bảng đọc bài
+ Nêu nội dung chính của bài ?
-Nhận xét HS.
2-Bài mới
-Giới thiệu bài.
-Dẫn dắt và ghi tên bài.
-Cần đọc với giọng kể nhẹ nhàng, chậm rãi
thể hiện thái độ cảm phục tấm lòng nhân ái,
không màng danh lợi của Hải Thượng Lãn
Ông. Cần nhấn giọng ở những từ ngữ:
Không màng danh lợi, nhà nghèo, không có
tiền,….
-Hướng dẫn học sinh đọc nối tiếp từng đoạn
-GV chia 3 đoạn:
Đ1: Từ đầu đến cho thêm gạo, củi.
Đ2: Tiếp theo đến càng hối hận.
Đ3: Còn lại:
-Luyện đọc từ ngữ khó đọc: nhà nghèo,
khuya.
* Thi đọc trong nhóm đôi
-Cho HS đọc thành tiếng và đọc thầm 2 mẩu
chuyện Lãn Ông chữa bệnh.

Học sinh
-2 HS lên bảng đọc bài về ngôi nhà đang
xây.
-Nêu nội dung
-Nghe.

-HS dùng bút chì đánh dấu đoạn trong
SGK.

-6 HS yếu , TB đọc đoạn nối tiếp.
-HS thi đọc trong nhóm cặp
-1 HS đọc thành tiếng. HS còn lại đọc
thầm.
+Hai mẩu chuyện Lãn ông chữa bệnh nói lên -HS phát biểu tự do. Các em trả lời như
tấm lòng nhân ái của ông như thế nào?
sau đều được:
+Vì sao có thể nói Lãn ông là một người -Ông yêu thương con người.Ông chữa
không màng danh lợi.
bệnh không lấy tiền và cho họ gạo, của…
-Ông được vua chúa nhiều lần mời vào
chữa bệnh, được tiến cử trông coi việc
chữa bệnh cho vua….
-Cho HS đọc 2 câu thơ cuối.
-HS đọc 2 câu thơ cuối.
-HS phát biểu tự do. Ý kiến có thể là:
+ Em hiểu nội dung hai câu thơ cuối bài như -Lãn Ông không màng công danh, chỉ làm
thế nào?
việc nghĩa…
-2 HS đọc cả bài.
-GV đọc toàn bài 1 lần.
-Nhiều HS đọc đoạn.
-GV đưa bảng phụ đã ghi đoạn văn cần
luyện đọc lên và hướng dẫn cách đọc cho
HS.
-3 HS thi đọc trước lớp .
-Có thể cho HS thi đọc diễn cảm đoạn.
-GV nhận xét và khen những HS đọc diễn -Lớp nhận xét.
cảm tốt.
Giáo án lớp 5A\Năm học 2014-2016\Trần phương Oanh
PHT: Trần Phươg Thành\ĐÃ duyệt tuần 16|Ngày 03/12/2015

3


3-Củng cố dặn dò
-HS nêu lại nội dung chính của bài
* Ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu
-GV nhận xét tiết học.
nhân cách cao thượng của danh y Hải
-Yêu cầu HS về nhà đọc lại bài văn; đọc Thượng Lãn Ông.
trước bài Thầy cúng đi bệnh viện.
Thứ ba ngày 08 tháng 12 năm 2015
TIẾT 1 –TIẾT 31 PPCT
MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU
BÀI : TỔNG KẾT VỐN TỪ
I-MỤC TIÊU
-Tìm được một số từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa với các từ : nhân hậu, trung
thực, dũng cảm , cần cù.
-Biết tìm những từ ngữ miêu tả tính cách con người trong một đoạn văn tả Cô
Chấm
*Bài tập 2 bỏ bớt : “Chấm không.....nước mắt”
II.CHUẨN BỊ
-Một số tờ phiếu khổ to để HS làm bài tập.
-Bảng kẻ sẵn các cột để HS làm bài 1.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
Học sinh
1-Kiểm tra bài cũ
-Gọi HS lên bảng viết 4 từ miêu tả hình -4 HS lên bảng viết .
dáng của con người ?
+Miêu tả mái tóc
-Nhận xét HS.
+Miêu tả vóc dáng
+miêu tả khuôn mặt .
+Miêu tả làn da .
2-Bài mới
-1 HS đọc to, lớp đọc thầm.
-Giới thiệu bài.
-Dẫn dắt và ghi tên bài.
*Hoạt động 1: HS làm bài 1
-Cho HS đọc yêu cầu của bài 1.
-Các em tìm những từ đồng nghĩa với -Các nhóm trao đổi, thảo luận và ghi
các từ nhân hậu, trung thực, dũng cảm, kết quả vào phiếu.
cần cù.
-Tìm những từ trái nghĩa với các từ nhân -Đại diện các nhóm dán phiếu bài làm
hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù.
lên bảng.
-Cho HS làm bài GV phát phiếu cho các -Các nhóm nhận xét.
nhóm và trình bày kết quả.
-1 HS đọc thành tiếng lớp đọc thầm bài
văn.
-GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng.
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS làm bài 2 -Các nhóm trao đổi, thảo luận ghi kết
-Cho HS đọc yêu cầu của bài 2.
quả vào phiếu.
4

Giáo án lớp 5A\Năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 16\Ngày 03/12/2015


-Cac em nêu tính cách của cô Chấm thể
hiện trong bài văn.
-Nêu được những chi tiết và từ ngữ minh
hoạ cho nhận xét của em thuộc tính cách
của cô Chấm.
-Cho HS làm bài theo nhóm GV phát
phiếu cho HS làm việc theo nhóm.
-Cho HS trình bày kết qủa.

-GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng:
3-Củng cố dặn dò
-GV nhận xét tiết học.
-Yêu cầu HS về nhà hoàn chỉnh và làm
lại vào vở các bài tập 1,2.

-Đại diện các nhóm lên dán phiếu bài
làm lên bảng lớp.
+Tính cách cô Chấm: trung thực, thẳng
thắn- chăm chỉ, hay làm- tình cảm dễ
xúc động.
+Những chi tiết, từ ngữ nói về tính
cách của cô chấm.
-Đôi mắt: Dám nhìn thẳng.
-Nghĩ thế nào chấm dám nói thế. Chấm
nói ngay, nói thẳng băng.
-Chấm lao động để sống. Chấm hay
làm " Không làm chân tay nó bứt rứt".
Chấm ra động từ sớm mồng hai".
Chấm "bầu bạn với nắng mưa".
-Cả lớp nhận xét.

-----------------------------------------------------------TIẾT 2-TIẾT 31-PPCT
MÔN :KHOA HỌC
BÀI : CHẤT DẺO
I.MỤC TIÊU:
- Sau bài học , học sinh biết: Làm thí nghiệm để tìm ra tính chất đặc trưng của
chất dẻo
- Nêu được một số tính chất, công dụng và cách bảo quản các đồ dùng bằng
chất dẻo
* GDBVMT: Giữ vệ sinh môi trường khi sản xuất và khi đã sử dụng đồ dùng
bằng chất dẻo
II.CHUẨN BỊ:
- Một số đồ dùng thông thường bằng nhựa như : thìa, bát ,đĩa, áo mưa, ống
nhựa
- HS: Giấy , bút dạ, bảng nhóm.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Giáo án lớp 5A\Năm học 2014-2016\Trần phương Oanh
PHT: Trần Phươg Thành\ĐÃ duyệt tuần 16|Ngày 03/12/2015

5


Hoạt động của GV
1-Kiểm tra bài cũ

Hoạt động của HS
-HS lần lượt trả lời

-GV gọi HS trả lời

-HS nhận xét

+Có mấy loại cao su? Đó lầ những loại nào?
+Ngoài tính đàn hồi tốt , cao su còn có
những tính chất gì ?
+Cao su được sử dụng để làm gì?
-Nêu cách bảo quản đồ dùng bằng cao su
-GV chốt ý phần kiểm tra
2-Bài mới:

-HS tham gia chơi.

B1. Tình huống xuất phát:

-Trong cùng một thời gian, nhóm nào viết
- Em hãy kể tên đồ dùng làm bằng chấtđược nhiều tên đồ dùng bằng chất dẻo là
dẻo?
nhóm đó thắng
- Tổ chức trò chơi “ truyền điện” để HS kể
được các đồ dùng làm bằng chất dẻo.
- GV kết luận trò chơi.
B2. Bộc lộ quan niệm ban đầu của HS:

-HS làm việc cá nhân: ghi vào phiếu học
tập ( Điều em nghĩ) những hiểu biết ban
đầu của mình về tính chất của chất dẻo

- Yêu cầu HS mô tả những hiểu biết ban đầu
của mình về tính chất của chất dẻo
- HS làm việc nhóm 4, tập hợp các ý kiến
vào bảng nhóm
-Các nhóm đính bảng phụ lên bảng lớp rồi
cử đại diện nhóm trình bày.
-Yêu cầu HS trình bày quan điểm của các
em về vấn đề trên.
- HS so sánh sự giống và khác nhau của
-Từ những ý kiến ban đầu của HS do nhóm các ý kiến.
đề xuất, GV tập hợp thành các nhóm biểu
tượng ban đầu rồi hướng dẫn HS so sánh
sự giống và khác nhau của các ý kiến
trên( chọn ý kiến trùng nhau xếp vào 1
nhóm)
- HS tự đặt câu hỏi vào phiếu học tập(câu
6

Giáo án lớp 5A\Năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 16\Ngày 03/12/2015


B3.Đề xuất câu hỏi:
- GV yêu cầu: Em hãy nêu thắc mắc của
mình về tính chất của chất dẻo (có thể cho
HS nêu miệng)

hỏi em đặt ra) Ví dụ HS có thể
nêu: (Chất dẻo có sẵn trong tự nhiên
không? Nó được làm ra từ gì? Tính chất
của chất dẻo như thế nào? Chất dẻo có thể
thay thế những vật liệu nào để chế tạo ra
các sản phẩm thường dùng hằng ngày?)
- Lần lượt HS nêu câu hỏi

- GV nêu: với những câu hỏi các em đặt ra,
cô chốt lại một số câu hỏi sau (đính bảng):
-Chất dẻo được làm ra từ gì?

- 1 HS đọc lại các câu hỏi

-Tính chất của chất dẻo như thế nào?
-Chất dẻo có thể thay thế những vật liệu nào
để chế tạo ra các sản phẩm thường dùng
hằng ngày?
-GV: Dựa vào câu hỏi em hãy dự đoán kết - HS làm cá nhân vào phiếu (ghi dự đoán
quả và ghi vào phiếu học tập( em dự đoán). kết quả vào phiếu học tập).
- Nhóm thảo luận ghi vào giấy khổ to

B4.Đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu:

- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm nhận
xét.

-HS đề xuất các cách làm để kiểm tra kết
+ Để kiểm tra kết quả dự đoán của mình các quả dự đoán(VD: Thí nghiệm, mô hình,
em phải làm thế nào?
tranh vẽ, quan sát, trải nghiệm...,)
+ Các em đã đưa ra nhiều cách làm để kiểm - HS thảo luận nhóm 4, đề xuất các thí
tra kết quả, nhưng cách làm thí nghiệm là nghiệm
phù hợp nhất
- Các nhóm HS nhận đồ dùng thí nghiệm,
- Tổ chức cho HS thảo luận, đề xuất thí
tự thực hiện thí nghiệm, quan sát và rút ra
nghiệm nghiên cứu
kết luận từ thí nghiệm (HS điền vào phiếu
học tập/mục 4)
- Phát đồ dùng thí nghiệm cho các nhóm.
- Các nhóm báo cáo kết quả( Đính lên
- GV quan sát các nhóm.
bảng) đại diện nhóm trình bày:
-Lần lượt các nhóm lên làm lại thí nghiệm
trước lớp và nêu kết luận
Giáo án lớp 5A\Năm học 2014-2016\Trần phương Oanh
PHT: Trần Phươg Thành\ĐÃ duyệt tuần 16|Ngày 03/12/2015

7


-GV tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả - Các nhóm khác nêu thí nghiệm của
sau khi thí nghiệm:
nhóm mình ( nếu khác nhóm bạn)
- Em hãy trình bày cách làm thí nghiệm để
kiểm tra xem: Chất dẻo có cách điện không?
- GV thực hành lại thí nghiệm, chốt sau mỗi
câu trả lời của HS “Chất dẻo cách điện”
- Tương tự:
- Em hãy giải thích cách làm thí nghiệm để
biết: chất dẻo có cách nhiệt không?
* Chất dẻo cách nhiệt
- Em hãy giải thích cách làm thí nghiệm để
biết: chất dẻo có dễ vỡ không?
* Chất dẻo khó bị vỡ
+ Sau mỗi lần đại diện nhóm trình bày thí
nghiệm, GV có thể hỏi thêm: Có nhóm nào
làm thí nghiệm khác như thế mà kết quả
cũng giống như nhóm bạn không?

- HS có thể trình bày thí nghiệm.

B 5. Kết luận kiến thức mới:
- Qua thí nghiệm em rút ra kết luận gì ?
- Yêu cầu HS làm phiếu cá nhân, thảo luận
nhóm 4, ghi vào giấy A0 hoặc bảng nhóm
- GV hướng dẫn HS so sánh kết quả thí
nghiệm với các suy nghĩ ban đầu của mình ở
bước 2 có gì khác nhau.
- HS làm cá nhân vào phiếu học tập (Kết
* GV chỉ nhận xét nhóm nào trùng, nhóm luận của em), nhóm tổng hợp ghi giấy A4.
nào không trùng ý kiến ban đầu; không nhận
xét đúng, sai.
- HS nêu cá nhân
* GV kết luận chung, rút ra bài học, đính
bảng:
- Chất dẻo có tính chất chung là cách điện,
cách nhiệt, nhẹ , rất bền, khó vỡ, có tính dẻo
ở nhiệt độ cao
8

Giáo án lớp 5A\Năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 16\Ngày 03/12/2015


-Ngày nay các sản phẩm làm ra từ chất dẻo
được dùng rộng rãi để thay thế cho các sản
phẩm làm bằng gỗ, da, thủy tinh, vải và kim
loại vì chúng không đắt tiền, tiện dụng. bền
-Vài HS đọc kết luận của GV, lớp ghi vào
và có nhiều màu sắc đẹp.
vở.
3-Củng cố:
- Chất dẻo được ứng dụng như thế nào trong
-Làm nhiều đồ dùng như. Li,, chén, bát,
cuộc sống ?
thìa, xô, chậu, bàn ghế….
- Chúng ta có những cách bảo quản nào để
- Để bảo quản những sản phẩm được làm
đồ dùng bằng chất dẻo?
bằng chất dẻo khi dùng xong chúng ta cần
rửa sạch hoặc lau chùi như những đồ dùng
khác cho hợp vệ sinh
*GDBVMT: Chất dẻo được làm chủ yếu từ
nguồn nguyên liệu nào?
-Được làm ra từ than đá và dầu mỏ .
- Để giữ cho nguồn tài nguyên này không bị
cạn kiệt, ta có cách khai thác như thế nào?

- Khai thác hợp lí

- Trong khi sản xuất, các nhà máy cần bảo
- Phải xử lí chất thải hợp lí không thải ra
đảm yêu cấu gì để chống ô nhiễm môi
sông, suối,…
trường?
- Nhận xét tiết học
-----------------------------------------------------------TIẾT 3 –TIẾT 77 PPCT
MÔN: TOÁN
BÀI : GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM ( tt )
I- MỤC TIÊU :
Giúp HS :
- Biết được cách tìm giá trị % của một số cho trước .
- Hình thành kĩ năng giải toán về tỉ số % .
- Vận dụng để giải một số bài toán đơn giản.
*Bài tập cần làm 1, 2
II-CHUẨN BỊ
-Dụng cụ học tập
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DAY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
- Nêu cách tìm tỉ số % của 2 số cho - HS nêu

Học sinh

Giáo án lớp 5A\Năm học 2014-2016\Trần phương Oanh
PHT: Trần Phươg Thành\ĐÃ duyệt tuần 16|Ngày 03/12/2015

9


trước?
- Nhận xét
2-Bài mới
-Giới thiệu
*Hoạt động 1
Giải toán về tỉ số phần trăm (tt)
Hình thành cách tìm giá trị % của một
số cho trước.
- Cho HS đọc VD1.
+ Số HS của tòan trường là bao nhiêu em
? Ứng với bao nhiêu %?
+ Tóm tắt:
100% : 800 em
52,5% : ……em ?
+ Nhìn vào tóm tắt cho biết đây là dạng
toán nào đã học?
+ Muốn tìm số HS nữ của toàn trường ta
làm thế nào?
-Cho HS làm vào nháp , 1 HS làm trên
bảng lớp.

- Đọc VD1
- 800 em
- 100%

- Dạng toán tỉ lệ.

-Phải tìm số HS ứng với 1% số HS toàn
trường trước , sau đó mới tính được số
HS nữ.
Giải
1% số HS tòan trường là :
800 : 100 = 8 (hs)
Số HS nữ hay 52,5% số hs toàn trường
là :
8 x 52,5 = 420 (hs)
* Lưu ý : 2 bước tính trên có thể viết gộp
Đáp số: 420 hs
thành:
800 : 100 x 52,5 = 420
Hoặc 800 x 52,5 :100 = 420
- Nhận xét – Chữa bài .
- Gọi HS đọc cách tìm trong sgk.
- Cho HS nêu VD2.
- Đọc sgk.
Tóm tắt:
- Nêu VD2
+ Lãi xuất : 0,5%
- Lắng nghe.
+ Gửi : 1 000 000 đồng
Giải
+ Tiền lãi sau 1 tháng ?
Số tiền lãi sau 1 tháng là :
- Cho HS căn cứ vào cách làm ở sgk để 1 000 000 : 100 x 0,5
làm bài vào nháp , 1 hs làm trên bảng
= 5000 ( đồng)
lớp.
Đáp số : 5000 đồng
- Nhận xét – Chữa bài .
*Hoạt động 2
Thực hành
*Bài tập 1
- Cho HS đọc yc đề .
- Đọc đề .
+Số HS 11 tuổi ứng với bao nhiêu % - Tổng số HS của lớp ứng với 100% , số
10

Giáo án lớp 5A\Năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 16\Ngày 03/12/2015


tổng số HS trong lớp làm thế nào để xác HS 10 tuổi chiếm 75% thì số HS 11
định số% đó?
tuổi sẽ bằng tổng % số HS trừ đi số%
của HS 10 tuổi.
+ Để tìm số HS 11 tuổi ta làm thế nào ? - HS tự trả lời.
- Cho hs làm vào vở , 1 HS làm trên
Giải
bảng lớp.
Số HS 11 tuổi chiếm tỉ số % HS trong
lớp là :
100% - 75% = 25%
Số HS 11 tuổi của lớp đó là :
- Nhận xét – Chữa bài .
32 x 25 : 100 = 8 (hs)
*Bài tập 2
Đáp số : 8 hs
- Cho HS đọc yc đề .
- Đọc đề .
- Cho HS tự làm vào vở , 2 HS làm trên
Giải
bảng lớp.
Sau 1 tháng gửi 5 000 000 đồng thì lãi
được số tiền là :
5.000.000 : 100 x 0,5
= 25 000 ( đồng)
Tổng số tiền có được sau khi gửi tiết
kiệm 1 tháng là :
- Nhận xét – Chữa bài .
5.000.000 + 25000
= 5.025.000( đồng)
*Bài tập 3
Đáp số : 5.025.000 đồng
- Cho HS đọc yc đề .
- Đọc đề .
- Cho HS tự giải , 1 HS làm trên bảng
Giải
lớp .
Số % của số vải may áo là :
* Lưu ý : có thể gợi ý cho HS giải bằng
100% - 40% = 60%
cách 2 cách.
Số mét vải may áo là :
345 x 60 : 100 =207 (m)
Hoặc 345 : 100 x 60 = 207 (m)
- Nhận xét – Chữa bài .
Đáp số : 207 m
3-Củng cố dặn dò
- Tìm 25% của 200 ? ( 200 : 100 x 25 =
50 )
- Về nhà học bài.
------------------------------------------------TIẾT 4- KĨ THUẬT (GVBM)

Thứ tư, ngày 09 tháng 12 năm 2015
TIẾT 1- TIẾT 32PPCT
MÔN :TẬP ĐỌC
BÀI : THẦY CÚNG ĐI BỆNH VIỆN
I-MỤC TIÊU
Giáo án lớp 5A\Năm học 2014-2016\Trần phương Oanh
PHT: Trần Phươg Thành\ĐÃ duyệt tuần 16|Ngày 03/12/2015

11


-Biết đọc diễn cảm bài văn
-Hiểu nội dung câu chuyện: Phê phán những cách nghĩ, cách làm lạc hậu, mê
tín, dị đoạn; giúp mọi người hiểu cùng bài không thể chữa khỏi bệnh tật cho con
người, chỉ có khoa học và bệnh viện mới có khả năng làm được điều đó.
-Giáo dục HS không nên mê tín dị đoan
II. CHUẨN BỊ
-Tranh minh hoạ trong SGK.
-Bảng phụ viết đoạn văn cần hướng dẫn. HS luyện đọc diễn cảm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-GV gọi HS đọc bài thầy thuốc như mẹ
hiền .
-Nhận xét HS.
2-Bài mới
-Giới thiệu bài.
-Dẫn dắt và ghi tên bài.
*Luyện đọc
-Cần đọc với giọng kể chậm rãi, linh
hoạt phù hợp với diễn biến câu chuyện.
Cần nhấn giọng những từ ngữ: tôn cụ,
vậy mà đau quặn, dao cứa, khẩn
khoản…
-GV chia đoạn: 4 đoạn.
+Đ1: 3 Câu đầu.
+Đ2: 3 Câu tiếp.
+Đ3: Từ thấy cha… bệnh không lui.
+Đ4: Còn lại.
-Luyện đọc từ ngữ khó: đau quằn, quằn
quại…..
-Cho HS đọc chú giải và giải nghĩa từ.
-Yêu cầu HS đọc theo cặp
*Hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung
bài
+ Cụ Ún làm nghề gì?

Học sinh
-3 HS lên bảng làm đọc nối tiếp 3 đoạn .
-Nghe.

-HS dùng bút chì đánh dấu đoạn trong
SGK.
-HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn.
-2 HS đọc cả bài,
-1 HS đọc chú giải, 1 HS giải nghĩa từ.
-Đại diện 4 nhóm đọc
-1 HS đọc thành tiếng.

-Cụ Ún làm nghề thầy cúng đã lâu năm.
Khắp bản xa, bản gần, nhà nào có người
ốm cũng nhờ cụ đuổi tà ma…..
-1 HS đọc thành tiếng.
+ Khi mắc bệnh cụ đã tự chữa cho mình -Cụ đã cho các học trò đến cúng bái cho
bằng cách nào? Kết quả ra sao?
mình.
-Kết quả cụ vẫn không khỏi.
-1 HS đọc thành tiếng.
+ Nhờ đâu cụ, Ún khỏi bệnh?
-Nhờ sự giúp đỡ tận tình của bác sĩ, y tá
bệnh viện đã tìm đến tận nhà, thuyết phục
cụ đến bệnh viện để mổ.
+Câu nói cuối bài giúp em hiểu cụ Ún -Câu nói cuối bài giúp em hiểu:
12

Giáo án lớp 5A\Năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 16\Ngày 03/12/2015


đã thay đổi cách nghĩ như thế nào?

Cụ đã hiểu chỉ có khoa học và bệnh viện
mới chữa khỏi bệnh cho người………
*Luyện đọc diễn cảm
-2 HS đọc cả bài.
-GV hướng dẫn chung cách đọc bài văn. -Nhiều HS khá giỏi đọc đoạn.
-GV đưa bảng phụ đã chép đoạn văn lên
và hướng dẫn cụ thể cách đọc đoạn.
-GV đoc diễn cảm cả bài 1 lần.
-Cho HS thi đọc.
3-Củng cố dặn dò
-Nhiều HS thi đọc đoạn, cả bài.
-HS nêu ý chính bài văn
-GV nhận xét và khen những HS đọc -Lớp nhận xét.
hay.
- Phê phán những cách nghĩ, cách làm
-GV nhận xét tiết học.
lạc hậu, mê tín, dị đoạn; giúp mọi
-Yêu cầu HS về nhà đọc trước bài Ngu người hiểu cúng bái không thể chữa
Công xã Trịnh Tường.
khỏi bệnh tật cho con người, chỉ có
khoa học và bệnh viện mới có khả năng
làm được điều đó.
----------------------------------------------TIẾT 2- THỂ DỤC (GVBM)
----------------------------------------------TIẾT 3-TIẾT 78 PPCT
MÔN:TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP
I- MỤC TIÊU :
Giúp hs :
- Củng cố kĩ năng tính giá trị số % của một số cho trước.
- Rèn kĩ năng giải và trình bày giải dạng toán liên quan đến tỉ số % đã học.
-Giáo dục HS tính kiên trì bền bỉ trong học tập .
*Bài tập cần làm 1a, c bài 2, 3
II-CHUẨN BỊ
-Dụng cụ học tập
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
Học sinh
1-Kiểm tra bài cũ
- Gọi HS lên tìm 23,5% của 80 ?
- 18,8
- Nhận xét
2-Bài mới
-Giới thiệu bài: Luyện tập
*Hướng dẫn HS làm bài
*Bài tập 1
- Cho HS đọc yc đề .
- Đọc đề.
- Cho cả lớp làm vào vở , 3 HS làm bảng a) 320 x 15 : 100 = 48 (kg)
Giáo án lớp 5A\Năm học 2014-2016\Trần phương Oanh
PHT: Trần Phươg Thành\ĐÃ duyệt tuần 16|Ngày 03/12/2015

13


lớp .
*Hs khá giỏi làm thêm câu C
- Nhận xét – Chữa bài .
*Bài tập 2
- Cho HS đọc yc đề .
+ Bài toán cho biết gì ?

b) 235 x 24 : 100 = 56,4 (m2)
*c) 350 x 0,4 : 100 = 1,4

- Đọc đề .
+ Bán 120 kg gạo ; trong đó 35% là
nếp .
+ Bài toán hỏi gì ?
+ Bán đựơc ? kg gạo nếp
+ Bài toán thuộc dạng nào đã học về tỉ số + Tìm giá trị phần trăm của một số cho
%?
trước .
+ Nêu cách làm?
+ Lấy số đã cho nhân với 35 chia cho
- Cho HS làm bài vào vở , 1 hs làm trên 100.
bảng lớp.
Giải
Số gạo nếp bán được là :
120 x 35 : 100 = 42 (kg)
- Nhận xét – Chữa bài .
Đáp số : 42 kg
*Bài tập 3
- Đọc đề.
- Cho HS đọc yc đề .
+ Mảnh vườn hình chữ nhật có :
+ Bài toán cho biết gì ?
Chiều dài : 18 m
Chiều rộng: 15 m
Dành 20% diện tích để làm nhà.
+ Tính diện tích phần đất dành để làm
+ Bài toán hỏi gì ?
nhà.
+ Nêu quy tắc tính diện tích hình chữ + Hs tự nêu.
nhật?
- Cho HS thảo luận theo bàn và đại diện - Thảo luận và nêu cách làm :
nêu cách làm.
+ Tìm diện tích của mảnh đất.
- Cho HS làm bài vào vở , 1 HS làm trên + Tìm diện tích phần đất làm nhà.
bảng lớp.
Giải
Diện tích của mảnh đất đó là :
18 x 15 = 270 (m2)
Diện tích dùng để làm nhà là :
270 x 20 : 100 = 54 (m2)
- Nhận xét – Chữa bài .
Đáp số 54 m2
*Bài tập 4 dành cho Hs khá giỏi làm
thêm
* Trò chơi : “ Nhẩm nhanh”
-HS thi nhau nêu Kết quả
- * Cách chơi : Chia làm 4 nhóm . Nhiệm
vụ của mỗi nhóm là điền nhanh kết quả
vào bảng . Nhóm nào điền nhanh , chính
xác là thắng .
- Tiến hành cho HS chơi.
- Chơi trò chơi.
- Nhận xét – Tuyên dương.
3-Củng cố dặn dò:
- Tìm 40% của 1000 ( 400)
-Dặn: Về nhà học bài.
14

Giáo án lớp 5A\Năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 16\Ngày 03/12/2015


------------------------------------------------TIẾT 4- TIẾNG ANH (GVBM)
Thứ năm, ngày 10 tháng 12 năm 2015
TIẾT 5-TIẾT 16 PPCT
MÔN :CHÍNH TẢ
BÀI : VỀ NGÔI NHÀ ĐANG XÂY
I-MỤC TIÊU
-Viết đúng chính tả, trình bày đúng hai khổ thơ đầu của bài thơ Về ngôi nhà
đang xây.
-Rèn cho HS kĩ năng viết nhanh đúng đẹp .
-Làm đúng bài tập chính tả phân biệt các tiếng có âm đầu r/d/gi; v/d hoặc phân
biệt các tiếng có vần iêm/im,iếp/íp.
II-CHUẨN BỊ
-3,4 tờ giấy khổ to để HS làm bài và chơi trò chơi tiếp sức.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-GV gọi một số HS lên bảng tìm tiếng
có nghĩa khác nhâu ở âm đầu tr/ ch
-Nhận xét HS.
2-Bài mới
-Giới thiệu bài.
-Dẫn dắt và ghi tên bài.
*Hướng dẫn HS viết chính tả
-Cho HS đọc lại 2 khổ thơ đầu bài Về
ngôi nhà đang xây.
-GV nhắc các em lưu ý về cách trình
bày một bài thơ theo thể thơ tự do.
-GV nhắc HS tư thế ngồi viết, cách trình
bày bài. GV đọc cho HS viết.
*HS viết chính tả
-GV cho HS soát lỗi CT.
-GV chấm 5-7 bài.
*Hướng dẫn HS làm bài tập
-GV nhận xét
-Bài tập 2a
-Cho HS đọc yêu cầu của bài tập.
-GV nhắc lại yêu cầu.
-Cho HS làm bài. GV dán lên bảng lớp
tờ phiếu cho HS thi làm dưới hình thức
tiếp sức.

Học sinh
-2 Hs lên bảng viết từ
-Nghe.

-2 HS đọc lại 2 khổ thơ.

-HS viết chính tả.
-HS tự soát lỗi.
-HS đổi vở cho nhau để sửa lỗi.
-1 HS đọc thành tiếng cả lớp lắng nghe
hoặc đọc thầm.
-HS làm việc cá nhân.

Giáo án lớp 5A\Năm học 2014-2016\Trần phương Oanh
PHT: Trần Phươg Thành\ĐÃ duyệt tuần 16|Ngày 03/12/2015

15


-Cách chơi: Mỗi nhóm 3 HS.
-Nhóm 1: Tìm những từ ngữ chứa các
tiếng ra, da, gia.
-Nhóm 2: Tìm những từ ngữ chứa các
tiếng: rẻ, dẻ, giẻ.
-Nhóm 3: Tìm những từ ngữ chứa tiếng:
Rây, dây, giây.
Mỗi em tìm 1 từ ngữ rồi tiếp tục đến em
khác. Hết thời gian chơi, nhóm nào tìm
được nhiều từ ngữ đúng,nhóm đó thắng.
-GV nhận xét và khen nhóm tìm nhanh,
đúng những từ ngữ theo yêu cầu.
Câu 2b): làm tương tự như câu a.
-Câu 2c: Cách làm như câu 2a.
-Cho HS đọc yêu cầu của bài tập3.
-GV giao việc:
-Mỗi em đọc lại câu chuyện vui.
-Tìm những tiếng bắt đầu bằng r hoặc gi
để điền vào chỗ trống số 1.
-Tìm những tiếng bắt đầu bằng v hoặc d
để điền vào chỗ trống số 2.
-Cho HS làm bài: Chơi trò tiếp sức như
ở bài 2 trên các phiếu học tập được dán
lên bảng lớp.
-GV nhận xét và chốt lại những từ cần
điền
3-Củng cố dặn dò
-GV nhận xét tiết học.
-Yêu cầu HS về nhà viết lại vào vở
những tiếng cần điền trong truyện cười
ở BT3.

- Các Nhóm lên chơi trò chơi tiếp sức.
-Lớp nhận xét.

-Vàng: Vội vàng, vàng vọt, lá vàng….
-Dàng: Dềnh dàng, dễ dàng…
-1 HS đọc to, lớp đọc thầm.
-Các nhóm thi tiếp sức.
-Ô số 1: rồi, rồi, gì, rồi, rồi.
-Ô số 2: Vê, vẽ, vẽ, dị , vậy
-Lớp nhận xét.

-------------------------------------------------TIẾT 2- ÂM NHẠC (GVBM)
-------------------------------------------------TIẾT 3-TIẾT 79 PPCT
MÔN :TOÁN
BÀI : GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM (tt)
I-MỤC TIÊU:
Giúp HS :
- Biết được cách tìm một số khi biết một số phần trăm của nó.
- Hình thành kĩ năng giải toán về tỉ số phần trăm .
- Vận dụng quy tắc để giải một số bài toán đơn giản có liên quan.
*Bài tập cần làm 1 ,2
II –CHUẨN BỊ
- Bảng phụ ghi quy tắc tìm một số biết giá trị phần trăm của nó.
16

Giáo án lớp 5A\Năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 16\Ngày 03/12/2015


III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
- Gọi HS trả lời :
+Muốn tìm tỉ số phần trăm của 2 số ta làm
thế nào?
+ Biết a = 42 ; b = 52,5 . Tìm tỉ số phần
trăm của a và b.
+Biết a = 64 , tìm 25% của số a?
- Nhận xét
2-Bài mới
*Giới thiệu bài
Giải toán về tỉ số phần trăm (tt)
*Hoạt động 1
Hướng dẫn cách tìm một số khi biết một
số phần trăm của nó .
- Gọi HS đọc VD1
- Gọi 1 HS nhắc lại và tóm tắt.
+ Số hs toàn trường ứng với bao nhiêu %?
* Gợi ý : cần tìm 1% số HS toàn trường.
- Cho HS làm vào nháp , 1 HS làm trên
bảng lớp.

Học sinh
- Hs trả lời.
- 80
- 16

- Đọc VD1
- Nhắc lại và tóm tắt:
52,5% HS tòan trường là 420 em
Tìm số HS toàn trường?
Giải
1% số HS toàn trường là:
420 : 52,5 = 8 (em)
Số HS toàn trường là:
- Nhận xét và giới thiệu cách trình bày gộp
8 x 100 = 800 (em)
: 420 : 52,5 x 100 = 800
Đáp số : 800 em
Hoặc
420 x 100 : 52,5 = 800
- Lắng nghe
+ Muốn tìm một số biết giá trị phần trăm
của số đó ta làm thế nào?
- Ta thực hiện 2 bước :
+ Bước 1 : lấy giá trị đó chia cho tỉ số %
( tìm giá trị 1%)
+ Bước 2 : lấy giá trị tìm được nhân với
- Treo bảng phụ ghi sẵn quy tắc và gọi một 100 ta được số cần tìm .
số hs đọc.
- Đọc bảng quy tắc.
* Chú ý : Dạng bài tóan này là : tìm số x
biết b% của x là c .
- Lắng nghe và ghi nhớ.
Cách tìm : x = c : b x100
Hoặc
x = c x 100 : b
- Gọi một số HS đọc lại cách tìm .
- Gọi HS đọc VD2 .
- Nhắc lại.
+ Bài tóan cho biết gì ?
- Nêu VD2 ( bài toán)
+ Bài toán hỏi gì ?
+ Biết 120% kế họach : 1590 ô-tô
+ Số ô-tô theo kế họach ứng với bao nhiêu Theo dự định : ……………….ô-tô?
%?
- 100%
- Y/c HS dựa vào cách tìm để xác định c =
Giải
Giáo án lớp 5A\Năm học 2014-2016\Trần phương Oanh
PHT: Trần Phươg Thành\ĐÃ duyệt tuần 16|Ngày 03/12/2015

17


?;b=?
- Cho HS làm vào nháp , 1 HS lên bảng
làm .
- Nhận xét – Chữa bài .
*Hoạt động 2 : Thực hành
*Bài tập 1
- Cho HS đọc yc đề .
Tóm tắt :
Biết 92% -> 552 hs
100% -> ….hs ?
- Cho HS tư làm cá nhân vào vở , 1 HS
làm trên bảng lớp.
- Nhận xét – Chữa bài .
*Bài tập 2
- Cho HS đọc yc đề .
Tóm tắt :
Biết 91,5% -> 732 sản phẩm
100% -> ……sản phẩm ?
- Cho HS tự làm vào vở , 1 HS làm trên
bảng lớp.
- Nhận xét – Chữa bài .
*Bài tập 3 HS khá giỏi làm thêm
- Cho HS đọc yc đề nhẩm miệng và nêu
kết quả.
Tóm tắt :
a) Biết 10% -> 5 tấn
100% -> …..tấn ?

Số ô-tô nhà máy dự định sản xuất là :
1590 x 100 : 120 = 1325 (ô-tô)
Đáp số : 1325 ô-tô

- Đọc đề .
Giải
Số HS của trường Vạn Thịnh là :
552 x 100 : 92 = 600 (hs)
Đáp số : 600 hs
- Đọc đề .
Giải
Tổng số sản phẩm của xưởng may đó là :
732 x100 : 91,5 = 800 (sản phẩm)
Đáp số : 800 sản phẩm
- Đọc đề.
- Thực hiện theo yc của gv .
Nhẩm :
10% ứng với

1
1
;
số gạo là 5 tấn =>
10
10

số gạo trong kho là 5 x 10 = 50 (tấn)
b) 25% ứng với

b) Biết 25% -> 5 tấn
100% -> …..tấn ?

1
1
; số gạo trong kho là
4
4

5 tấn => số gạo trong kho là : 5 x 4 = 20
(tấn)
Đáp số : a) 50 tấn
b) 20 tấn

- Nhận xét – Chữa bài .
3-Củng cố –dặn dò
- Nêu cách tìm một số biết giá trị phần
trăm của số đó ?
- Về nhà học bài.
----------------------------------------------------TIẾT 4 –TIẾT 32 PPCT
MÔN :KHOA HỌC
BÀI : TƠ SỢI
I-MỤC TIÊU
* Sau bài học HS biết :
18

Giáo án lớp 5A\Năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 16\Ngày 03/12/2015


-Nhận biết một số tính chất của tơ sợi
-Nêu một số công dụng cách bảo quản các đồ dùng bằng tơ sợi
-Phân biệt tơ sợi tự nhiên và tơ sợi nhân tạo
II-CHUẨN BỊ
-Hình và thông tin SGK trang 66
-Phiếu học tập .
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
- Chất dẻo có tính chất gì ?
-Nêu cách bảo quản chất dẻo ?
2-Bài mới
-Giới thiệu – ghi tên bài
*Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận :

Học sinh
-2 HS lên bảng
-3 HS nhắc lại .

-Nhóm trưởng điều khiển –Quan sát .
-Đại diện nhóm trình bày , các nhóm
-Yêu cầu HS quan sát và trả lời các câu khác bổ sung .
hỏi trang 66 SGK .
+Hình 1: Liên quan đến việc làm ra sợi
-Yêu cầu HS trình bày .
đay .
+Hình 2 : Liên quan đến việc làm ra sợi
bông .
+Hình 3 : Liên quan đến việc làm ra tơ
tằm .
*Các sợi có nguồn gốc từ thực vật hoặc
từ động vật được gọi là tơ sợi tự nhiên .
*-Tơ sợi được chế tạo từ chất dẻo như
các loại ni lông được gọi là tơ sợi nhân
tạo .
-HS thực hành theo nhóm , nhóm
trưởng ghi lại kết quả quan sát được khi
*Hoạt động 2: Thực hành
làm thực hành .
-Đại diện nhóm trình bày :
+Tơ sợi TN : Khi cháy tạo thành tro .
-Hướng dẫn HS đọc thực hành theo mục +Tơ nhân tạo : khi cháy thì vón cục
thực hành trang 66 SGK
lại .
-HS đọc kĩ các thông tin trang 67 và
-Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả
hoàn thành vào bảng.
-Đại diện 3 HS trình bày , lớp nhận xét
*Hoạt động 3 : Làm việc với phiếu học tập bổ sung.
-Yêu cầu HS làm việc vào phiếu học tập .
Loại tơ sợi
Đặc điểm chính
…………….. ……………………..
……………… ………………………
3-Củng cố –Dặn dò
-Nêu đăc điểm nổi bật của tơ sợi
Giáo án lớp 5A\Năm học 2014-2016\Trần phương Oanh
PHT: Trần Phươg Thành\ĐÃ duyệt tuần 16|Ngày 03/12/2015

19


-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài : ôn tập KT học kì 1

Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2015
TIẾT 1- TIẾT 16 PPCT
MÔN : ĐỊA LÝ
BÀI : ÔN TẬP
I-MỤC TIÊU
Giúp HS hiểu.
-Dân cư và các ngành kinh tế VN.
-Xác định trên bản đồ một số thành phố, trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn
của đất nước.
-Rèn cho HS kĩ năng chỉ bản đồ.
II-CHUẨN BỊ
-Bản đồ hành chính Việt Nam nhưng không có tên các tỉnh, thành phố.
-Các thẻ từ ghi tên các thành phố: HN, Hải phòng, Thành phố HCM, Huế, Đà
Nẵng.
-Phiếu học tập của HS.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Thương mại gồm có các hoạt động nào?
-Thương mại có vai trò gì ?
-Nước ta xuất khẩu những mặt hàng
nào ?.
-Nhận xét HS.
2-Bài mới
--Dẫn dắt và ghi tên bài.
-GV chia HS thành các nhóm, yêu cầu
các em thảo luận để hoàn thành phiếu
học tập.
-Phiếu học tập giáo viên tham khảo sách
thiết kế.

Học sinh
-2 HS lên bảng

-Nghe.

-HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm 4-6
HS cùng thảo luận, xem lại các lược đồ
từ bài 8- 15 để hoàn thành phiếu.
-2 nhóm HS cử đại diện báo cáo kết quả
của nhóm mình trước lớp, mỗi nhóm báo
cáo về một câu hỏi, cả lớp theo dõi và
nhận xét.
-HS lần lượt nêu trước lớp.
Câu a sai: Vì dân cư nước ta tập trung
đông ở đồng bằng và ven biển, thưa thớt
-Tổ chức cho Hs chơi trò chơi.
ở vùng núi và cao nguyên.
-Chọn 2 đội chơi, mỗi đội có 5 HS, phát Câu e : Sai Vì đường ô tô mới là đường
cho mỗi đội 1 lá cờ.
có khối lượng vận chuyển hàng hoá ….
20

Giáo án lớp 5A\Năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 16\Ngày 03/12/2015


-Lần lượt đọc từng câu hỏi về một tỉnh,
HS 2 đội giành quyền trả lời bằng phất -Nghe
cờ.
-Nêu luật chơi.
-Đưa 2 bản đồ hành chính VN(không có -HS thực hiện chơi
tên các tỉnh)
-VD:Đây là 2 tỉnh trồng nhiều cà phê của
nước ta…
-Sau những bài đã học, em thấy đất nước
ta như thế nào?
3-Củng cố –Dặn dò
-Nhận xét giờ học.
-Dặn HS về ôn lại các kiến thức kĩ năng
địa lí đã học và chuẩn bị bài sau.
--------------------------------------------------TIẾT 2- THỂ DỤC (GVBM)
--------------------------------------------------TIẾT 3–TIẾT 80 PPCT
MÔN :TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP
I- MỤC TIÊU :
Giúp HS :
- Ôn lại 3 bài toán cơ bản về tỉ số phần trăm
- Thực hành vận dụng vào một số tình huống thực tiến đơn giản.
*Bài tập cần làm 1b,2b,3a
II-CHUẨN BỊ
-Dụng cụ học tập
III-CÁC HOẠTĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
- Tìm tỉ số % của 20 và 80 ?
- Biết a = 78 ; tìm 15% của số a?
- Nhận xét
2-Bài mới
-Giới thiệu :Luỵên tập
Củng cố dạng toán tìm tỉ số phần trăm
của 2 số.
*Bài tập 1
-Bài 1a HS khá giỏi giải
- Cho HS đọc yc đề .
- Cho HS làm bài vào vở , 2 HS làm trên
bảng lớp .

Học sinh
- 25%
- 11,7

- Đọc đề.
Giải
a) Tỉ số phần trăm của 37 và 42 là :
37 : 42 = 0,8809 = 88,09%
b) Tỉ số phần trăm của số sản phẩm mà

Giáo án lớp 5A\Năm học 2014-2016\Trần phương Oanh
PHT: Trần Phươg Thành\ĐÃ duyệt tuần 16|Ngày 03/12/2015

21


anh Ba đã làm được và số sản phẩm của
cả tổ là :
126 : 1200 = 0,105 = 10,5%
Đáp số : a) 88,09%
b) 10,5%

- Nhận xét – Chữa bài .
Củng cố dạng toán tìm một số phần
trăm của một số
*Bài tập 2
- Cho HS đọc yc đề .
- Đọc đề .
- Cho HS thảo luận cặp đôi và tự làm - Thảo luận và tự làm vào vở .
vào vở , 2 HS làm trên bảng lớp .
Giải
a) 30% của số 97 là :
97 x 30 : 100 = 29,1
b) Số tiền lãi mà cửa hàng đó đã thu
được là:
6.000.000 x 15 : 100 = 900.000 (đồng)
- Nhận xét – Chữa bài .
Đáp số 900.000 đồng
Củng cố dạng tóan tìm một số biết một
số phần trăm của nó.
*Bài tập 3
- Đọc đề.
- Cho HS đọc yc đề .
Giải
- Cho HS làm vào vở , 2 HS làm trên a) số phải tìm là :
bảng lớp.
72 x 100 : 30 = 240
b) số gạo ban đầu của cửa hàng đó là :
420 x 100 : 10,5 = 4.000 (kg)
Đáp số : 4000kg
- Nhận xét – Chữa bài .
3-Củng cố –dặn dò
- Ta vừa ôn tập các dạng toán nào về tỉ
số ?
- Về nhà học bài.
------------------------------------------------TIÊT 4 –TIẾT 32 PPCT
MÔN :TẬP LÀM VĂN
BÀI : LÀM BIÊN BẢN MỘT VỤ VIỆC(Giảm tải)
Dạy bài: Luyện tập tả người( làm bài viết)
Đề bài: Tả một người bạn thân của em

I-MỤC TIÊU
-HS viết được bài văn tả người hoàn chỉnh thể hiện được sự quan sát chân thực
, diễn đạt trôi chảy
II-CHUẨN BỊ
-Một số tranh ảnh minh hoạ nội dung kiểm tra.
22

Giáo án lớp 5A\Năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 16\Ngày 03/12/2015


-Bảng lớp viết sẵn đề bài cho HS lựa chọn .
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
*GV giới thiệu bài cho HS.
-Dẫn dắt và ghi tên bài.
*Hướng dẫn chung
-Cho HS đọc đề
-GV giao việc
-Viết bài văn hoàn chỉnh cho đề đã chọn.
-GV giải đáp những thắc mắc của HS nếu
có.
-GV nhắc lại cách trình bày bài.
- Yêu cầu HS viết bài vào vở
*HS làm bài
-GV thu bài cuối giờ.
-GV nhận xét tiết học.
-Yêu cầu HS về nhà đọc trước đề bài, gợi
ý và bài tham khảo của tiết TLV sau.

Học sinh
-Nghe.
-1 HS đọc thành tiếng 4 đề, lớp đọc
thầm.

-HS làm bài.

Tân Thạnh, ngày 03 tháng 12 năm 3015

P. HIỆU TRƯỞNG

Trần Phương Thành

Giáo án lớp 5A\Năm học 2014-2016\Trần phương Oanh
PHT: Trần Phươg Thành\ĐÃ duyệt tuần 16|Ngày 03/12/2015

23x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×