Tải bản đầy đủ

Đề bám sát kì thi THPT Quốc gia 2016 môn Toán Thầy Nguyễn Thanh Tùng

HOCMAI.VN

GV: Nguyễn Thanh Tùng

facebook.com/ ThayTungToan

ĐỀ BÁM SÁT KÌ THI THPT QUỐC GIA 2016
ĐỀ SỐ 3 – GV: Nguyễn Thanh Tùng – Hocmai.vn
CÁC BẠN TỰ BẤM GIỜ, LÀM BÀI NGHIÊM TÚC ĐỂ THỬ SỨC MÌNH NHÉ !
TỐI MAI (15/06) THẦY SẼ GỬI ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỂ CÁC BẠN ĐỐI CHIẾU
2x 1
.
x 1
Câu 2 (1,0 điểm). Tìm m để hàm số y  mx3  mx 2  x  1 đồng biến trên  , với m là tham số thực.
Câu 3 (1,0 điểm).
a) Cho số phức z  1  2i . Tìm môđun của số phức w , biết w  2 z  4 z  7 .
b) Giải phương trình sau trên tập số thực : 8log 24 x  log 2 (2 x) .

Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y 

2


Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân I 

x

2

 3x dx .

1

Câu 5 (1,0 điểm). Trong không không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( P) : x  2 y  2 z  3  0 và hai
điểm A(0; 1;2), B(3; 3;3) .
a) Tìm tọa độ giao điểm của AB và mặt phẳng ( P) .
b) Viết phương trình mặt cầu tâm A tiếp xúc với mặt phẳng ( P) .
Câu 6 (1,0 điểm).
1

a) Cho sin x  và 0  x  . Tính giá trị của tan 2x .
3
2
b) Từ 16 chữ cái của chữ “ KI THI THPT QUOC GIA” chọn ngẫu nhiên ra 5 chữ cái. Tính xác suất để chọn
được 5 chữ cái đôi một phân biệt.
  600 . Góc tạo bởi A ' C và
Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A ' B ' C ' D ' , có AB  a và BAC
mặt đáy ( ABCD) bằng 300 . Tính thể tích của khối chóp ABCD. A ' B ' C ' D ' theo a và tính côsin của góc tạo
bởi hai đường thẳng AC và DC ' .
Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC vuông tại A và AC  4 AB . Điểm
D(1; 1) là trung điểm của đoạn AC . Đường thẳng AB cắt đường tròn đường kính DC tại điểm E khác D .
Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC , biết đường thẳng đi qua hai điểm A, E có phương trình
9 x  2 y  7  0 và điểm A có tung độ dương.


x2  x  2
2
xy

x

1


x
y


x x2

Câu 9 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình sau trên tập số thực: 
.
1
3
 x
3 
 3y

y
2

Câu 10 (1,0 điểm). Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn 0  a  b  1  c và 2b2  c2  4(2a  b  c)  18 .
13
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: P  ab 2  bc 2  ca 2 
.
2a  5b  6 b  3 4bc

Tham gia các khóa học PEN - C & I & M môn Toán của Thầy Nguyễn Thanh Tùng trên HOCMAI.VN
tự tin chinh phục thành công kì thi THPTQG sắp tới !x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×