Tải bản đầy đủ

Mẫu 10 - Hướng dẫn thủ tục bảo vệ luận văn

Biểu mẫu 13
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
---------------------------------

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ
1. Bảo vệ luận văn:
1.1.

Điều kiện được bảo vệ luận văn thạc sỹ:
-

Đã học xong và đạt các yêu cầu tất cả các môn học trong chương trình đào tạo.

-

Luận văn được người hướng dẫn đồng ý cho bảo vệ.

-

Hiện không bị kỹ luật từ cảnh cáo trở lên.


1.2.

Hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sỹ:
-

Đơn đăng ký bảo vệ (Biểu mẫu 12).

-

03 lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan đang công tác (Biểu mẫu 11).

-

Bảng điểm các môn học trong chương trình đào tạo Thạc sĩ.

-

Bản sao chứng chỉ môn Triết và môn Anh văn.

-

Bản sao các công trình nghiên cứu khoa học (nếu có):
+ Nếu là đề tài nghiên cứu khoa học: nộp bản sao biên bản nghiệm thu, thuyết
minh đề cương nghiên cứu.
+ Nếu là bài báo khoa học: nộp bản sao trang bìa tạp chí, mục lục và bài báo.

-

05 quyển nội dung luận văn Thạc sĩ (được đóng bìa giấy màu xanh đối với các
ngành kinh tế, màu trắng đối các ngành kỹ thuật, không đóng gáy lò xo) theo
đúng quy định hình thức trình bày luận văn Thạc sĩ.

-

File Slide trình bày.

1.3.

Thang điểm đánh giá luận văn thạc sỹ:

STT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tiêu chí
Hình thức trình bày
(bố cục, hình thức, sơ đồ, biểu đồ, bảng thống kê, hình ảnh, … đúng qui
định)
Phương pháp nghiên cứu
(sự phù hợp giữa phương pháp và mục tiêu, tính sáng tạo)
Tính thực tiễn của đề tài luận văn
(có phù hợp với thực tế ứng dụng mà đề tài luận văn đưa ra hay không)
Nội dung đề tài
(điểm mới, đối tượng nghiên cứu, kết quả đạt được)
Trình bày slide và trả lời câu hỏi
(kiến thức nền và cách vận dụng để giải quyết vấn đề thực tiễn)
Công trình khoa học
(Bài báo, để tài NCKH đã nghiệm thu)
1/2

Thang
điểm tối đa
1.0
1.0
0.5
5.0
2.0
0.5


Biểu mẫu 13
1.4.

Chỉnh sửa luận văn Thạc sỹ:
-

Căn cứ theo thời hạn kết luận của Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ (thời hạn cho
phép chỉnh sửa tối đa 60 ngày, tùy theo mức độ yêu cầu của việc chỉnh sửa Hội
đồng quyết định thời gian cho học viên hoàn thành), học viên có trách nhiệm
chỉnh sửa luận văn đúng các nội dung được ghi trong biên bản và các nhận xét của
phản biện.

-

Học viên thực hiện bản giải trình chỉnh sửa nội dung luận văn theo góp ý của Hội
đồng trình cho giảng viên hướng dẫn góp ý và thông qua. Sau đó, nộp cho đại diện
Hội đồng chấm điểm luận văn (thành viên được Hội đồng chấm điểm luận văn
phân công chịu trách nhiệm theo dõi việc chỉnh sửa luận văn và Chủ tịch Hội
đồng) xem xét và ký xác nhận đảm bảo việc chỉnh sửa đúng yêu cầu của Hội đồng
(theo mẫu của Phòng đào tạo sau đại học).

-

Học viên nộp cho Phòng đào tạo sau đại học 03 quyển toàn tập nội dung luận văn
thạc sĩ (được đóng bìa cứng, chữ nhũ vàng theo quy định) + 02 dĩa CD (theo mẫu
quy định) ghi toàn bộ nội dung luận văn.

1.5.

Công bố luận văn trên website: Thời gian công bố trên website là vĩnh viễn.
Học viên chỉ được xét tốt nghiệp sau thời gian 01 tháng kể từ ngày luận văn được
công bố trên website (để mọi cá nhân có quan tâm có thể tìm đọc tự do), theo Điều 3
Quyết định số 125/2013/TĐT-QĐ ngày 24/01/2013 của Hiệu trưởng Trường đại học
Tôn Đức Thắng).

2.

Hồ sơ xin cấp bằng thạc sỹ:
-

Bảng sao công chứng văn bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm (trong thời hạn 06
tháng). Trường hợp chuyển đổi ngành học, phải có bảng sao công chức chứng chỉ
chuyển đổi (trong thời hạn 06 tháng).

-

02 tấm ảnh 3x4 đúng khổ quốc tế (khi chụp ảnh, nam phải mặc áo sơ-mi thắt
cravet, nữ phải mặc áo dài).

Lưu ý:

Để thống nhất kiểu đóng quyển luận văn/luận án theo mẫu quy định, học viên liên
hệ với Phòng đào tạo sau đại học để được hướng dẫn cụ thể.

2/2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×