Tải bản đầy đủ

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG dạy học môn TIN học BẰNG PHẦN mềm dạy TIN học 11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Định An, ngày 24 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO
GIẢI PHÁP TÁC NGHIỆP
____________

- Họ và tên: Diệp Anh Trà
- Chức danh: Giáo viên
- Đơn vị công tác: THPT Định An
1. Tên giải pháp
“Nâng cao chất lượng dạy học môn tin học lớp 11 bằng phần mềm tin học
lớp 11”
2. Căn cứ
- Căn cứ hướng dẫn số 1236/HD-UBND ngày 12/11/2014 của UBND tỉnh
Kiên Giang về việc xét công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trong
công tác thi đua, khen thưởng.
- Công văn hướng dẫn số 500/SGDĐT – VP của Sở GDĐT ngày 6/4/2015
về việc hướng dẫn viết; xét duyệt sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trong

công tác thi đua, khen thưởng.
- Hướng dẫn đăng kí thi đua năm học 2014 – 2015 của trường THPT
Định An
- Sự gia tăng về khối lượng tri thức, sự phát triển của khoa học kỹ thuật và
sự đổi mới phương pháp giảng dạy.
3. Thực trạng tình hình
3.1 Ưu điểm:
- Cơ sở vật chất của nhà trường tương đối đầy đủ, phòng máy được trang
bị tốt.
- Việc thực hiện đề tài nhận được sự quan tâm và ủng hộ của Ban giám
hiệu nhà trường.
- Học sinh cũng rất tích cực hưởng ứng việc sử dụng phần mềm hỗ trợ
cho việc giảng dạy.
3.2 Hạn chế:
- Môn Tin Học là một môn phụ nên học sinh ít đầu tư thời gian cho môn
học này, dẫn đến kết quả học tập thường rất kém.
- Đặc biệt là chương trình học của môn tin học ở lớp 11 là học lập trình,
chương trình học tương đối khó so với học sinh vùng nông thôn.


- Thực tế cũng có một số phần mềm học tập tương tự như thế nhưng còn
hạn chế: Các phần mềm đó chủ yếu viết chung cho người học tập môn Pascal.
Nên nội dung có nhiều phần chưa phù hợp với sách giáo khoa tin học lớp 11.
- Một số học sinh trung bình và yếu thường hay ngại khi phải trực tiếp hỏi
bài giáo viên.
4. Các nội dung chính của giải pháp
Mục đích chính của giải pháp là:
- Nội dung đa dạng của phần mềm giúp học sinh hứng thú và yêu thích
môn học hơn.
- Một số em học sinh trung bình yếu cũng cảm thấy tự tin hơn khi tiếp xúc
với phần mềm và có thể dễ dàng tìm hiểu những kiến thức mà mình chưa nắm
bắt kịp trên lớp học.
- Nội dung trong phần mềm bám sát chương trình sách giáo khoa lớp 11
nên giúp học sinh dễ dàng học tập và nghiên cứu các bài tập nâng cao.
- Học sinh có thể dễ dàng cài đặt phần mềm và tự học ở nhà.
- Học sinh có thể dễ dàng tra cứu một số lỗi thường gặp khi các em thực
hành trên phần mềm Pascal.
Các bước tiến hành là:
- Phần mềm được cài đặt trên từng máy tính thực hành của học sinh và
cho học sinh chép về máy ở nhà mình để tự học ở nhà.

- Học sinh được sử dụng phần mềm trong các tiết thực hành trong phòng
máy và có thể tự học ở nhà.
- Các nội dung chính bên trong phần mềm:
+ Phần lý thuyết: Tóm tắt toàn bộ nội dung lý thuyết trong sách giáo
khoa, các nội dung đó được chia theo từng bài, từng chương cụ thể.
+ Phần bài tập: Chứa đề và nội dung hướng dẫn giải tất cả các bài tập có
trong chương trình sách giáo khoa để các em tham khảo trong quá trình thực
hành.
+ Danh nhân: Chứa tiểu sử của một số danh nân trong lĩnh vực công nghệ
thông tin trên thế giới, là những tấm gương tốt trong ngành công nghệ thông tin
để các em noi theo và kích thích các em yêu thích môn tin học hơn.
+ Soạn thảo chương trình: Là phần mềm Free Pascal được nhúng vào
phần mềm. Giao diện của phần mềm là tiếng việt rất tiện lợi dành cho những
học sinh mới bắt đầu làm quen với chương trình Pascal.
+ Bài tập nâng cao: Là nội dung của 100 bài tập Tin Học Nhà Trường,
đây là những bài tập nhằm giúp những em học sinh khá giỏi tìm hiểu nâng cao
hơn về môn học Pascal.


+ Từ điển tra cứu lỗi: Phần này cho phép học sinh tra cứu và dịch các lỗi
khi sử dụng phần mềm Pascal một cách dễ dàng và thận tiện.
- Sau mỗi học kỳ giáo viên thống kê kết quả học tập của học sinh và so
sánh với kết quả năm trước
5. Kết quả thực hiện và phạm vi áp dụng nhân rộng
Bảng so sánh kết quả trước vào sau khi ứng dụng phần mềm qua 2 năm học:
Năm học 2013- 2014

Năm học 2014- 2015

So sánh

- Giỏi 12,17%

-

Giỏi 12,45%

Tăng 0,28%

- Khá 32,61%

-

Khá 41,89%

Tăng 9,28%

- Trung bình: 41,30%

-

Trung bình: 36,60%

Giảm 4,70%

- Yếu: 13,91%

-

Yếu: 9,06%

Giảm 4,85%

Qua bảng so sánh kết quả 2 năm học cho thấy tỉ lệ học sinh khá giỏi tăng
lên đáng kể. Đồng thời việc sử dụng phần mềm làm cho học sinh trở nên yêu
thích môn tin học hơn.
Giải pháp đã được áp dụng ở trường và có thể nhân rộng áp dụng ở các
đơn vị khác trong và ngoài tỉnh.
6. Kiến nghị
Qua việc nghiên cứu đề tài tôi nhận thấy học sinh rất hứng thú học tập
khi giáo viên sử dụng phần mềm hỗ trợ trong việc dạy và học môn tin học lớp
11. Đồng thời chất lượng bộ môn cũng tăng lên rõ rệt. Nên hi vọng lãnh đạo
ngành có thể triển khai đề tài đến các đơn vị bạn trong và ngoài tỉnh.
Người báo cáo

Diệp Anh Trà



x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×