Tải bản đầy đủ

báo cáo thực tập (1)

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
Giải quyết khiếu nại là một trong những công tác quan trọng trong hệ thống
quản lý nhà nước và điều hành xã hội. Vì vậy, nếu thực hiện tốt công tác này thì
niềm tin của nhân dân vào đường lối của Đảng cũng như chính sách, pháp luật của
Nhà nước sẽ được củng cố thêm phần bền vững, thể hiện mối quan hệ mật thiết
giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. Trong những kỳ họp gần đây của Quốc hội
các đại biểu cũng như nhân dân đặt ra câu hỏi, đòi hỏi hoạt động giải quyết khiếu
nại, tố cáo sao cho hiệu quả để phục vụ cho quá trình quản lý nhà nước ngày càng
chuyên nghiệp hơn. Trên cơ sở đó Quốc hội đã thống nhất đi đến sửa đổi luật khiếu
nại, tố cáo năm 2005 thành Luật khiếu nại, Luật tố cáo năm 2011 cho phù hợp với
tình hình quản lý nhà nước trong điều kiện mới.
Trong thời gian qua, quá trình giải quyết khiếu nại được tiến hành hợp lý,
chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Nhưng bên cạnh đó, do sự phát triển của nền kinh
tế thị trường có nhiều vấn đề phức tạp nên tình hình khiếu nại của người dân ở các
địa phương có chiều hướng gia tăng diễn ra không bình thường. Có nhiều đơn
phức tạp kéo dài nhiều năm do không được giải quyết, giải quyết không đúng luật
còn có nhiều đơn khiếu nại vượt cấp dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng không
chỉ về mặt khiếu nại mà còn ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội của địa
phương.

Vì vậy, trong quá trình thực tập tại cơ quan Thanh tra Quận 9, bản thân nhận
thấy vai trò của công tác giải quyết khiếu nại là không hề nhỏ, cụ thể là công tác


tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9 để đưa ra những quyết định giải
quyết khiếu nại hợp pháp, hợp lý, hợp lòng người dân. Do đó, bản thân đã lựa chọn
đề tài mang tên “Thực trạng công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, bồi
thường và hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại Thanh tra Quận 9, TP. Hồ Chí
Minh” nhằm phán ánh phần nào sự quan trọng của công tác tham mưu giải quyết
khiếu nại tại cơ quan Thanh tra đối với cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp.
Trong điều kiện thời gian có hạn, bên cạnh khả năng nhận thức và hiểu
biết thực tế còn nhiều hạn chế, báo cáo không thể tránh khỏi những sai sót nhất
định. Kính mong nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm và góp ý của quý thầy cô và
các bạn sinh viên để bản thân được hoàn thiện về kiến thức lý luận và kiến thức
thực tế liên quan đến nội dung đề tài.
Xin chân thành cảm ơn!

I.

PHẦN I: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC TẬP
Kế hoạch thực tập.
Quận 9, ngày 25 tháng 2 năm 2016
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Họ và tên: Mai Phương Nga

MSSV: AS120330

Nghành: Thanh tra

Lớp: KS13 - TT2

Khóa: 2012 – 2016
Địa điểm thực tập:

CƠ QUAN THANH TRA QUẬN 9


T

Trưởng đoàn thực tập:


ThS. Trần Anh Hùng

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. Nguyễn Anh Vũ

Tuần

Nội dung công việc

T
1

2

Tuần 1
(22/2
đến 28/2)

Tuần 2
(29/2
đến 6/3)
3
Tuần 3
(7/3
đến 13/3)
4
Tuần 4
(14/3
đến 20/3)
5
Tuần 5
(21/3
đến 27/3)
6
Tuần 6
(28/3
đến 3/4)
7
Tuần 7
(4/4
đến 10/4)
8
Tuần 8
(11/4
đến 15/4)

Gặp mặt lãnh đạo Thanh tra quận 9 và các thanh tra viên
Báo cáo với cơ quan về nội dung và kế hoạch thực tập
Tìm hiểu về Thanh tra quận 9
Học quy chế làm việc của cơ quan
Nhận người hướng dẫn thực tập
Chọn đề tài báo cáo thực tập
Viết đề cương báo cáo thực tập
Thực hiện nhiệm vụ cùng các cán bộ thanh tra
Tìm và nghiên cứu các tài liệu phục vụ cho quá trình thực tập
Xin số liệu liên quan đến báo cáo thực tập
Nghiên cứu những tài liệu thu thập được để phục vụ cho giai
đoạn viết báo cáo thực tập
- Triển khai viết bản thảo báo cáo theo đề cương
- Tiếp tục tham gia vào công việc của cơ quan
- Thu thập thêm số liệu và tham khảo ý kiến của người hướng

dẫn
- Nộp bản thảo báo cáo cho giảng viên hướng dẫn và chỉnh sửa
- Hoàn chỉnh báo cáo thực tập và trình giảng viên hướng dẫn
xem trước
- Xin ý kiến đánh giá quá trình thực tập
- Nộp báo cáo thực tập và kết thúc thực tập tại cơ quan thanh

tra quận 9
Quận 10, ngày 15 tháng 3 năm 2016
Giảng viên hướng dẫn
(Đã thông qua)

II.

Những công việc đã thực hiện trong thời gian thực tập.


1. Về công tác giải quyết khiếu nại.
- Đã tham gia cùng cán bộ hướng dẫn thực tập nghiên cứu:
+ 9 vụ về giải quyết khiếu nại các Quyết định của UBND Quận 9 mà
người dân đã khiếu nại tại các dự án gồm: Dự án xây dựng Khu công nghệ cao; Dự
án Mở rộng Lê Văn Việt; Dự án Chỉnh trang và phát triển đô thị tại Quận 9..
+ Ði xác minh thực tế cùng cán bộ hướng dẫn thực tập xuống các hộ dân
khiếu nại trong Dự án Mở rộng Lê Văn Việt gồm các hộ: bà Nguyễn Thị Thu Vân
địa chỉ: 70/6D Lê Văn Việt, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí
Minh; bà Nguyễn Thị Thu Hà địa chỉ: 70/6G Lê Văn Việt, phường Long Thạnh
Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh và một số hộ dân khác trong Dự Án.
+ Tham gia buổi làm việc cùng cán bộ hướng dẫn đối với các buổi làm việc
trực tiếp với người khiếu nại.
- Đã dự thảo 2 báo cáo về việc Xác minh, kết luận nội dung khiếu nại các
Quyết định số 1206/QĐ-UBND-BBT ngày 12/6/2015 của Chủ tịch UBND Quận 9;
Quyết định số 556/QĐ-UBND-BBT ngày 14/2/2016 của Chủ tịch UBND Quận 9.
2. Về công tác tiếp dân và các công tác khác.
2.1. Công tác tiếp dân
- Tiếp dân cùng Thanh tra viên quận khoảng 10 vụ việc tại các dự án: Xây
dưng khu công nghệ cao Thành phố. Trong đó trực tiếp tiếp dân 2 hộ là: bà Hoàng
Thị Kiều khiếu nại đối với quyết định số 1679/QĐ-UBND-BBT ngày 21/10/2015
của Chủ tịch UBND Quận 9; ông Trần Đức Thi khiếu nại đối với quyết định số
1563/QĐ-UBND-BBT ngày 12/7/2015 của Chủ tịch UBND Quận 9. Nhìn chung
các vụ việc có tính chất phức tạp chỉ gián tiếp nghe và rút ra kinh nghiệm cho bản
thân còn vụ việc dễ thì đã được cán bộ Thanh tra tạo điều kiện cho thực hành.
- Trong quá trình thực tập đã viết: 20 thư mời tới các hộ dân khiếu nại đến
làm việc tại cơ quan Thanh tra Quận 9 theo sự phân công của Thanh tra viên
hướng dẫn thực tập.


2.2. Công tác khác.
- Đã tham gia giao lưu cùng toàn thể cán bộ Thanh tra Quận tại buổi kỷ niệm
ngày 8 tháng 3; buổi giao lưu giữa các sinh viên thực tập với cơ quan thực tập.
- Đã trình ký 1 bản báo cáo thu hoạch qúa trình thực tập lên Lãnh đạo Thanh
tra Quận 9.
PHẦN II: BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP ĐỀ TÀI: THỰC
TRẠNG CÔNG TÁC THAM MƯU GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI BỒI
THƯỜNG VÀ HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI THANH
TRA QUẬN 9, TP. HỒ CHÍ MINH
I. Tổng quan về Quận 9 và Thanh tra Quận 9.
1. Tồng quan về đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội Quận 9.
1.1. Đặc điểm tự nhiên.
Quận 9 là quận ngoại ô nằm ở phía Đông của của thành phố Hồ Chí Minh,
cách trung tâm thành phố khoảng 7km theo xa lộ Hà Nội.
- Phía Đông giáp huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, ranh giới tự nhiên là
sông Đồng Nai. Phía Đông Bắc giáp sông Đồng Nai, ngăn cách với thành phố Biên
Hoà, có cầu Đồng Nai bắc qua trên quốc lộ 1A.
- Phía Tây giáp Quận Thủ Đức.
- Phía Nam giáp Quận 2.
- Phía Bắc giáp Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Quận 9 có 13 phường trực thuộc và tổng diện tích tự nhiên là: 11.362 ha.
Dân số của quận 9 tính đến thời điểm năm 2010 là 263.486 người, mật độ dân số
trung bình là 2311 người/ km2.


1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội.
1.2.1. Đặc điểm kinh tế.
- Quận 9 là một trong những quận ngoại thành của Thành phố Hồ Chí Minh
có thể nói là một vùng sâu vùng xa của Thành phố được tách từ Quận Thủ Đức vào
năm 1997 theo theo Nghị định số 03-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 6 tháng 1
năm 1997. Chính vì vậy Quận 9 còn là một Quận có nền kinh tế phát triển sau các
Quận khác trong Thành phố.
- Đặc điểm bao trùm của Quận 9 là vùng đồng bưng, cỏ lác và dừa nước.
Trước đây, Quận 9 còn nhiều đất hoang, những con đường liên xã, liên ấp là những
lối mòn ngang dọc qua các vùng bưng. Hệ thống kênh rạch dày đặc thuận lợi cho
việc nuôi trồng thủy sản, canh tác lúa nước và các loại cây hoa màu. Hai mặt giáp
sông Đồng Nai, có đường giao thông chạy suốt chiều dài quận để nối với trung tâm
thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Biên Hòa, là xa lộ Hà Nội và hương lộ 33.
Quận 9 có triển vọng sẽ phát triển mạnh về du lịch sinh thái trong tương lai.
Là một quận mới thành lập nhưng có lịch sử lâu đời, lại nằm ở vị trí cửa ngõ
phía Đông của thành phố, Quận 9 hiện là địa bàn có tốc độ phát triển kinh tế và đô
thị hoá khá cao. Nhiều khu đô thị mới được xây dựng khiến cho bộ mặt đô thị ở
đây đã thay đổi nhanh chóng. Hơn nữa nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía
Đông, quận 9 hiện đang là địa bàn hấp dẫn thu hút đầu tư trong và ngoài nước.
- Từ năm 1997 đến 2007, quận đã đầu tư khoảng 800 tỷ đồng cho công tác
từ xây dựng cơ bản và sửa chữa cơ sở hạ tầng (trong đó vốn ngân sách Nhà nước
chiếm 40-50%, còn lại là vốn đầu tư của các ngành và huy động vốn từ sức của
nhân dân)
- Tỷ lệ tăng vốn bình quân là 15-18% hàng năm, chủ yếu tập trung thi công
các công trình trọng điểm và các công trình phúc lợi xã hội. Đến nay đường giao
thông trải bêtông nhựa và ximăng là 66.822 m, xây dựng 13 cầu betông, phủ kín
lưới điện quốc gia 13/13 phường, có 14 trạm xử lý nước sạch trên địa bàn phường.


- Từ năm 2003 đến nay, cùng lúc trên địa bàn triển khai trên 90 dự án quy
hoạch dân cư, khu sản xuất công nghiệp, đặc biệt là triển khai các dự án trọng điểm
của thành phố như Khu Công nghệ cao, Khu Công viên lịch sử văn hóa dân tộc,
đường vành đai, Vòng Xoay Xuyên Á, trục Song hành xa lộ Hà Nội…với tổng
diện tích đất phải thu hồi hơn 2.343 ha.
- Thời gian gần đây, địa bàn Quận 9 thu hút nhiều nhà đầu tư trên khắp các
lĩnh vực, nhiều dự án mới được triển khai với quy mô lớn như dự án Bến xe miền
Đông mới, dự án Bệnh viện Ung Bướu, tuyến đường cao tốc Metro và dự án Mở
rộng đường Lê Văn Việt...
1.2.2. Đặc điểm xã hội.
- Về mặt xã hội, Quận 9 đã nhanh chóng đẩy mạnh tốc độ xây dựng, phát
triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Bộ mặt nông thôn và đô thị đã từng bước được cải tạo,
chỉnh trang. Rất nhiều công trình dự án phúc lợi công cộng quy mô lớn đã được
thực hiện như: cầu, đường, trạm xá, trường học... góp phần đáp ứng nhu cầu chăm
sóc y tế, học tập, sinh hoạt của nhân dân, từng bước được thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế, ổn định trật tự xã hội.
- Đến nay, bộ mặt Quận 9 đã có những thay đổi khá rõ nét. Nhiều con
đường, nhiều khu phố khang trang trên khắp địa bàn. Đặc biệt, ở phường nào cũng
có trường học cho con em từ mầm non đến cấp 3; phường nào cũng có trạm y tế và
mỗi trạm y tế đều có bác sĩ.
- Hệ thống các công trình phúc lợi xã hội của quận hiện nay gồm: Trung tâm
dạy nghề, Trung tâm Thể dục Thể thao, Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện Quận
9, Trung tâm Văn hoá Quận 9.


2. Tổng quan về Thanh tra Quận 9.
2.1. Vị trí, Chức năng.
2.1.1. Vị trí.
- Thanh tra Quận là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận.
- Thanh tra Quận có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng;
chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND Quận; đồng
thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra thành
phố.
2.1.2. Chức năng.
- Thanh tra Quận tham mưu, giúp UBND Quận thực hiện chức năng quản lý
nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ,
quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo
quy định pháp luật.
2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn.
- Thanh tra Quận thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật
về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm
vụ, quyền hạn sau đây:
+ Trình Chủ tịch UBND quận ban hành Quyết định, Chỉ thị về công tác
Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; chương trình
biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản
lý nhà nước được giao.
+ Trình Chủ tịch UBND quận chương trình, kế hoạch thanh tra hằng năm và
các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.
+ Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra,
giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn


nghiệp vụ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham
nhũng cho cán bộ, công chức phường.
+ Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch UBND phường, thủ trưởng cơ
quan chuyên môn thuộc UBND Quận trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra,
giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
+ Chủ trì, phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận hướng dẫn
nghiệp vụ công tác cho các Ban thanh tra nhân dân phường.
+ Về thanh tra:


Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của UBND phường, của

cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận;
• Thanh tra việc có liên quan đến trách nhiệm của UBND phường, nhiều cơ quan
chuyên môn thuộc UBND Quận;
• Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý
về thanh tra của Thanh tra Quận và của Chủ tịch UBND Quận.
+ Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:


Hướng dẫn UBND phường và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý
của UBND quận thực hiện việc tiếp dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết

khiếu nại, tố cáo;
• Thanh tra kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường, Thủ trưởng cơ quan,
tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND quận trong việc tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết
khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch UBND Quận;
• Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc
thẩm quyền của Chủ tịch UBND Quận khi được giao;
• Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại,
quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch UBND Quận.
+ Về phòng, chống tham nhũng:


Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng,
chống tham nhũng của UBND phường và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý
của UBND Quận;


Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân
dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có
hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết

định của mình trong quá trình thanh tra vụ việc tham nhũng;
• Quản lý biên bản kê khai tài sản, thu thập; tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu
thập theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng;
• Kiểm soát, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động
thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
+ Tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu
nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của UBND Quận và Thanh
tra thành phố.
+ Thực hiện nhiệm vụ khác do UBND Quận giao và theo quy định của pháp
luật.
2.3. Tổ chức bộ máy và biên chế.
2.3.1. Tổ chức bộ máy
- Thanh tra Quận có Chánh Thanh tra và không quá 03 Phó Chánh Thanh
tra.
+ Chánh Thanh tra là người đứng đầu cơ quan Thanh tra quận, chịu trách
nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND quận, đồng thời chịu trách nhiệm trước
Chánh Thanh tra thành phố về thực hiện các mặt công tác chuyên môn và trước
pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt
động của Thanh tra.


Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra quận do Chủ
tịch UBND quận quyết định theo tiêu chuẩn, nghiệp vụ do UBND thành phố ban
hành và sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra thành phố.
+ Phó Chánh Thanh tra là người giúp Chánh Thanh tra Quận phụ trách và
theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Quận và
trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Thanh tra vắng mặt một
Phó Chánh Thanh tra được Chánh Thanh tra ủy nhiệm điều hành các hoạt động của
Thanh tra.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh Thanh tra Quận do Chủ
tịch UBND Quận quyết định theo tiêu chuẩn, nghiệp vụ do UBND thành phố ban
hành và theo đề nghị của Chánh Thanh tra Quận.
+ Việc khen thưởng,, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Chánh
Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra Quận thực hiện theo quy định của pháp luật.
- Công chức chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác quản lý nhà nước về
Thanh tra trên địa bàn quận có: Thanh tra viên, chuyên viên nghiệp vụ, cán sự,
nhân viên trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách được bố trí tương xứng với
nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, Thanh tra Quận có thể sử dụng nhân viên hợp đồng
và công tác viên để phục vụ công tác Thanh tra.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ nêu trên, đặc điểm tình hình cụ thể đơn
vị, trình độ, năng lực công chức, Thanh tra Quận tổ chức thành các bộ phận gồm
những công chức được phân công đảm nhận các chức danh công việc trên các mặt
của công tác Thanh tra.
Tùy theo quy mô hoạt động và tính chất công việc và nhân sự cụ thể của địa
phương, Thanh tra Quận có thể bố trí công chức phụ trách riêng từng lĩnh vực hoặc
kiêm nhiệm các lĩnh vực trên cơ sở tinh gọn, hiệu quả và tiết kiệm.


2.3.2. Biên chế
Căn cứ vào khối lượng công việc và tính chất đặc thù, phức tạp của công tác
Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tình hình cán
bộ cụ thể, UBND Quận bố trí biên chế cho Thanh tra Quận phù hợp, đảm bảo đủ
lực lượng để đáp ứng yêu cầu và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Số lượng biên chế hành chính của Thanh tra Quận do UBND Quận quyết
định trong tổng chỉ tiêu biên chế hành chính được UBND thành phố giao cho quận
hàng năm.
II. Thực trạng công tác tham mưu giải quyết khiếu nại bồi thường và hỗ
trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại thanh tra Quận 9.
1. Thực trạng công tác giải quyết khiếu nại bồi thường và hỗ trợ khi
Nhà nước thu hồi đất tại UBND Quận 9.
1.1. Về thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân khiếu nại.
- Hình thức tổ chức: Ban tiếp công dân Quận 9 trực thuộc Văn phòng UBND
Quận;
- Số lượng, gồm: 01 Phó Chánh văn phòng UBND kiêm trưởng Ban tiếp
công dân, 1 Phó Ban tiếp công dân phụ trách tiếp công dân và 03 cán bộ tiếp dân
(trình độ đại học);
- Tiếp công dân được ghi chép nội dung vào sổ, hướng dẫn hoặc nhận đơn
thuộc thẩm quyền, tham mưu xử lý các loại đơn, theo dõi phát hành quyết định giải
quyết khiếu nại và được lưu vào phần mềm quản lý hồ sơ trên máy vi tính.
- Lịch tiếp dân của lãnh đạo Quận (Chủ tịch, 04 Phó chủ tịch UBND Quận)
luân phiên tiếp vào ngày thứ năm; Thủ trưởng các phòng ban tiếp thứ ba, thứ tư,
thứ sáu hàng tuần;
1.2. Về xử lý đơn khiếu nại, hỗ trợ và bồi thường đất đai.
Các trường hợp không thụ lý, thời hạn thụ lý, cách thức phân loại đơn...
UBND Quận tổ chức thực hiện theo “quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết


tranh chấp, khiếu nại, bồi thường đất đai trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo
Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND”.
Hiện nay Quận thực hiện theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày
18/4/2012 của UBND TP. HCM, điều chỉnh, bổ sung “Quy trình về tiếp công dân
và xử lý đơn thư khiếu nại, bồi thường hỗ trợ đất đai quy hoạch, đơn phản ánh,
kiến nghị liên quan đến khiếu nại, bồi thường hỗ trợ đất đai quy hoạch trên địa bàn
thành phố thành phố Hồ Chí Minh”.
1.3. Việc chấp hành các quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại,
bồi thường hỗ trợ đất đai.
- UBND Quận thực hiện đúng các quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu
nại, áp dụng đúng quy trình giải quyết đơn theo Quyết định số 132/2006/QĐUBND. Thông báo bằng văn bản việc thụ lý cho người khiếu nại biết và thời gian
thụ lý đảm bảo theo quy định; tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp thụ lý quá hạn
luật định vì tính chất vụ việc phức tạp, khó khăn, chờ chính sách…đòi hỏi phải có
thời gian thẩm tra, xác minh làm rõ; một số trường hợp do nguyên nhân khách
quan về phía người khiếu nại cần thời gian cung cấp chứng cứ chứng minh cho
việc khiếu nại, do giải tỏa di dời chổ ở nên việc liên lạc đề giải quyết khiếu nại
cũng mất nhiều thời gian.
- Việc tổ chức đối thoại, ủy quyền đối thoại với công dân khi giải quyết
khiếu nại cơ bản là thuận lợi, tuy nhiên vẫn có trường hợp người khiếu nại cho
rằng việc ủy quyền đối thoại là chưa phù hợp quy định pháp luật.
+ Số lượng vụ việc đã được khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án tổng số
76 vụ việc khởi kiện quyết định hành chính tại Tòa án (KKQĐHC); gồm: 04 vụ rút
đơn khởi kiện; 72 vụ đã xử sơ thẩm; trong đó có 39 vụ công dân đang kháng cáo.
+ Những dự án thực hiện theo chính sách Luật Đất đai 1993, Luật Đất đai
sửa đổi bổ sung năm 1998 và năm 2001 quá lâu như Dự án khu Công nghệ cao, Dự
án Đông Thăng Long cho đến nay UBND vẫn ban hành Quyết định công bố giá trị


bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án được phê duyệt làm cho người
dân bức xúc, dẫn đến khiếu nại và khởi kiện tại Tòa án nhân dân. Đồng thời, người
dân ủy quyền cho một số người quá khích khi được tham dự phiên toà theo luật
định người được ủy quyền cho rằng việc Chủ tịch UBND Quận ban hành quyết
định Công bố giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là trái quy định pháp luật,
nên đã có những lời lẽ kích động và xúc phạm những người được ủy quyền làm đại
diện theo ủy quyền của Chủ tịch UBND Quận tham gia tố tụng hành chính, giải
quyết khiếu kiện hành chính.
2. Thực trạng công tác tham mưu của cơ quan Thanh tra đối với UBND
về vấn đề giải quyết khiếu nại bồi thường và hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất
tại Thanh tra Quận 9.
2.1. Tình hình thực hiện công tác tham mưu giải quyết khiếu nại của
Thanh tra Quận 9 những năm gần đây.
Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, bồi thường và hỗ trợ thiệt hại
khi nhà thu hồi đất thì UBND có giao một số vụ việc có tính chất phức tạp cho cơ
quan Thanh tra tham mưu giải quyết từ đó giúp cho công tác quản lý nhà nước
ngày càng hiệu quả hơn, tránh được quan liêu, nhũng nhiễu trong bộ máy. Sau đây
là toàn bộ công tác tham mưu của Thanh tra Quận 9 đối với UBND Quận 9 trong
những năm gần đây:
2.1.1. Thống kê số lượng đơn giai đoạn từ năm 2011- 2015.
- Căn cứ vào số liệu thống kê của Văn phòng Thanh tra Quận 9 về công tác
tham mưu giải quyết khiếu nại về bồi thường và hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất
như sau:
NỘI DUNG

TỔNG

SỐ
XỬ LÝ ĐƠN 1630

NĂM

NĂM

NĂM

NĂM

NĂM

2011
245

2012
498

2013
365

2014
298

2015
224


+ Đề lại giải 1304

167

382

285

260

210

quyết
KẾT

145

205

253

223

189

Đơn khiếu nại 951

139

203

247

214

148

Khiếu

6

30

11

19

6

QUẢ 1015

KHIẾU NẠI

nại 72

đúng
Khiếu nại sai

704

114

142

199

131

118

TỒNG

292

22

177

38

14

41

CUỐI KỲ
1.1.

BẢNG PHỤ LỤC SỐ LIỆU ĐƠN TỪ NĂM 2011 ĐẾN THÁNG 12/2015.
- Qua bảng số liệu 1.1 ta có thể nhận xét như sau:
+ Tổng số đơn xử lý là 1630, trong quá trình xử lý lại có những trường hợp
người khiếu nại đã rút đơn, hoàn trả hoặc chuyển sang cơ quan khác giải quyết.
Chính vì vậy, trong 1630 đơn Thanh tra Quận chỉ để lại giải quyết 1304 đơn. Qua
đó, chúng ta có thể thấy trong quá trình tiếp xúc với người khiếu nại, thanh tra viên
vừa thực hiện công tác làm rõ nội dụng khiếu nại đồng thời trong những trường
hợp cần thiết thanh tra viên tiến hành công tác dân vận (vận động người dân rút
đơn khiếu nại) để tránh tình trạng tràn lan, trùng lặp nội dung khiếu nại dẫn đến
công tác giải quyết đơn thiếu hiệu quả, mất thời gian.
+ Số đơn xử lý qua các năm từ năm 2011 tới năm 2015 không chêch lệch
nhau nhiều về số lượng đơn, riêng năm 2012 số lượng đơn tăng cao. Nguyên nhân
của sự thay đổi trên nằm ở chỗ các quy định của pháp luật, chính sách của Nhà
nước về hỗ trợ và bồi thường cho các hộ dân có đất nằm trong dự án chưa phù hợp
với mong muốn lợi ích của người dân.


+ Nhìn vào Kết quả giải quyết khiếu nại tại bảng 1.1 thì ta thấy tình trạng
khiếu nại sai còn chiếm tỷ lệ cao, khiếu nại đúng thấp. Cụ thể trong 951 đơn giải
quyết trong 5 năm thì có 72 đơn khiếu nại đúng; 704 khiếu nại sai; 175 đơn khiếu
nại có đúng và sai. Qua đó ta có thể đánh giá rằng việc các đơn khiếu nại sai đã
làm cho người dân và cơ quan thụ lý giải quyết mất thời gian, tiền bạc và sức lực.
Chính vì vậy người dân có đất nằm trong các dự án giải tỏa cần nghiên cứu kỹ các
quy định của Nhà nước về hỗ trợ và tái định cư để thực hiện đúng quyền khiếu nại
của mình đồng thời tránh để kẻ xấu lợi dụng hoạt động khiếu nại làm mất trật tự an
toàn xã hội.
Như đã phân tích, do đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của địa bàn
Quận 9 nên việc thực hiện thu hồi và bồi thường đối với đất của các dự án là một
điểm nóng về công tác giải quyết khiếu nại trên địa bàn. Sau đây là các số liệu về
tình hình khiếu nại đất đai qua các dự án tại Quận 9:
2.1.2. Tình hình khiếu nại về đất đai qua các Dự án tại Quận 9, TP. Hồ
Chí Minh.
- Hiện nay, việc khiếu nại ở địa bàn Quận 9 có số lượng đơn khiếu nại cao
cũng xuất phát từ sự phát triển khá nhanh về kinh tế những năm gần đây cụ thể là
số lượng Dự Án tăng về thu hồi đất đai, giải phóng mặt bằng. Để làm rõ yếu tố đó
thì ta có bảng số liệu sau:
STT

Số đơn

Đơn tồn đang

khiếu nại
1243

giải quyết
10

1

DỰ ÁN
Công nghệ cao

2

Công viên LSVHDT

462

16

3

Xa lộ Hà Nội

524

30

4

Khu nhà ở p.Phước

19

2

5
6

Long B
Khu nhà ở Phú Hữu
Bến xe miền Đông mới

12
24

3
11


7

Bệnh viện Ung Bướu

82

4

BẢNG 1.2: SỐ LƯỢNG ĐƠN KHIẾU NẠI TẠI CÁC DỰ ÁN.
Qua bảng 1.2 ta có thể nhận thấy rõ về bức tranh đa đạng về khiếu nại đất
đai tại Quận 9, TP.Hồ Chí Minh như sau:
- Trong các Dự án xây dựng thì nội dung khiếu nại chủ yếu về thu hồi đất và
công tác đền bù ở các Dự án Nhà nước thu hồi để thực hiện lợi ích quốc gia như:
Xa lộ Hà Nội; khu Công nghệ cao Thành phố; Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc.
- Ngoài ra, số đơn khiếu nại về công tác bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất tai
các Dự án do chủ đầu tư là các công ty tư nhân thực hiện như: Khu nhà ở Phú Hữu;
khu nhà ở phường Phước Long B lại chiếm số lượng nhỏ vì hầu hết giá cả đền bù
của những dự án này đều đáp ứng nguyện vọng của các hộ dân.
Nhìn chung việc khiếu nại về đất đai tại Quận 9 đều xuất phát từ mức
giá bồi thường đất cho người dân chưa hợp lý, giá trị các tài sản mà Nhà nước đưa
ra không phù hợp với giá trị thực tế. Chính vì vậy, công tác tham mưu của cơ quan
Thanh tra Quận chính là cơ sở để công tác quản lý Nhà nước về đất đai của quận
được hoàn thiện và có hiệu quả hơn.
2.2. Kết quả thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp
luật.
Tổng số: 449 quyết định về bồi thường thu hồi đất có hiệu lực pháp luật
trong đó có:
+ 445 Quyết định đã thi hành.
+ 04 Quyết định chưa thi hành.


3. Nhận xét, Đánh giá.
3.1. Nhận xét.
- Việc tổ chức thực hiện “quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh
chấp, khiếu nại, bồi thường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” ban hành kèm
theo Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05/9/2006 của Ủy ban nhân dân
thành phố về cơ bản là thuận lợi có tính quy phạm pháp luật để thực hiện Luật
khiếu nại, Luật tố cáo. Tuy nhiên, có một số điểm kiến nghị xem xét thêm, cụ thể:
- Tại Điều 28 chương VII của quyết định quy định về các loại việc cần thiết
phải đối thoại: xem xét bổ sung thêm quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật khiếu nại
năm 2011, chỉ tổ chức đối thoại khi “ Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu,
nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác
nhau thì người giải quyết khiếu nại tổ chúc đối thoại…”;
- Cần làm rõ việc giải quyết khiếu nại lần 2 (cấp Thành phố) trong thời hạn
30 ngày, nếu người dân không đồng ý thì được khởi kiện ra Tòa án Hành chính.
Vậy Tòa án cấp Thành phố hay Tòa án cấp Quận thụ lý
- Hiện nay Luật Khiếu nại và Tố cáo, Quốc hội đã ban hành thành 02 luật
riêng biệt; do đó Thành phố phải căn cứ vào Luật và Nghị định hướng dẫn thi hành
(Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo) để ban hành quyết định cho tất cả Sở, Ngành, Quận,
Huyện, Phường, Xã trực thuộc thực hiện thống nhất trên địa bàn Thành phố.
Nhìn chung, thì công tác tham mưu của cơ quan Thanh tra tại quận 9 về
công tác giải quyết khiếu nại, thu hồi và bồi thường đất đai về cơ bản đã hoàn
thành tốt góp phần vào công tác quản lý Nhà nước của UBND quận 9 ngày càng
hiệu quả hơn, hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, trong quá trình tham mưu thì cơ quan
Thanh tra cũng không thể tránh được những sai sót như: tham mưu chưa hợp lý về
chính sách quản lý, quyết định quản lý nên trong quá trình công bố trên địa bàn
Quận triển khai không được.


3.2. Đánh giá
3.2.1. Ưu điểm về công tác tham mưu của cơ quan Thanh tra đối với
công tác giải quyết khiếu nại củaUBND Quận 9.
Do cơ quan Thanh tra Quận 9 có số lượng biên chế khá đông so với các
cơ quan Thanh tra Quận khác trên địa bàn cụ thể gồm 1 Chánh Thanh tra; 2 Phó
Chánh Thanh tra và 8 Thanh tra viên và 1 chuyên viên. Chính vì vậy, công tác
tham mưu cho UBND Quận luôn diễn ra một cách nhanh chóng, hiệu quả. Nên có
thể khái quát về những ưu điểm của cơ quan Thanh tra Quận 9 như sau:
a. Về công tác giải quyết khiếu nại, hỗ trợ và bồi thường đất đai.
- Công tác giải quyết khiếu nại luôn tuân thủ đúng quy trình giải quyết khiếu
nại, giải quyết một cách nhanh chóng đơn giản về thủ tục khiếu nại.
- Các trường hợp về giải quyết khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
được cơ quan Thanh tra tham mưu thụ lý giải quyết đúng thời hiệu, thời hạn giải
quyết khiếu nại.
- Cơ quan Thanh tra Quận có sự nghiên cứu kỹ trong công tác tham mưu cho
UBND. Chính vì vậy những vụ việc có tính chất phức tạp khi UBND giao cho đều
được hoàn thành một cách hiệu quả.
- Cơ quan Thanh tra Quận luôn có sự nỗ lực trong công tác giải quyết khiếu
nại đặc biệt là khiếu nại về đất đai. Chính vì vậy vào giai đoạn đầu năm 2015 thì
tình trạng khiếu nại nói chung đã giảm và tình trạng đơn khiếu nại tồn từ năm
trước qua năm sau không còn cao.
- Qua công tác tham mưu của cơ quan Thanh tra Quận 9, UBND Quận đã
kịp thời khắc phục, chỉnh sửa những thiếu sót trong công tác bồi thường, hỗ trợ và
tái định cư cho người dân có đất nằm trong các dự án.


b. Về công tác tiếp dân.
- Thực hiện công tác tiếp dân một cách hiệu quả, giải thích các chính sách
của Nhà nước cho người dân từ đó làm cho tâm lý của người dân khi đi khiếu nại
luôn tin tưởng, có tinh thần hợp tác cao trong các vụ việc khiếu nại.
- Qua công tác tiếp dân cơ quan Thanh tra Quận đã có tác động tích cực giúp
UBND phản ánh các chính sách pháp luật, các văn bản pháp luật của Nhà nước tới
người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
3.2.2. Nhược điểm công tác tham mưu giải quyết khiếu nại bồi thường,
hổ trợ khi nhà nước thu hồi đất của cơ quan Thanh tra đối với UBND Quận 9.
a. Về công tác giải quyết khiếu nại, hỗ trợ và bồi thường đất đai.
- Về thời hạn giải quyết khiếu nại còn có vụ việc chưa đảm bảo thời hạn theo
luật định như: Trong luật Khiếu nại 2011 thì quy định tại điều 28 là thời hạn giải
quyết khiếu nại lần đầu là không quá 30 ngày; vụ việc phức tạp thì không quá 45
ngày. Tuy nhiên trong quá trình giải quyết khiếu nại vì những lý do khách quan,
chủ quan khác nhau nên có một số vụ việc giải quyết khiếu nại đã vượt quá thời
hạn quy định của pháp luật.
- Theo quy định tại Nghị định 197/2007 về bồi thường hổ trợ khi nhà nước
thu hồi đất cũng như Điều 14 Nghị định 69/2009 có sự chênh lệch giữa giá thị
trường và giá nhà nước quy định, UBND có quyền áp dụng mức giá phù hợp. Tuy
nhiên, từ thực tiễn công tác tham mưu giải quyết khiếu nại về bồi thường và hỗ trợ
cho thấy mức giá bồi thường đất đai tại các dự án tại Quận 9 còn chưa phù hợp cụ
thể như:
+ Theo quy định tại Điều 9, Nghị định 197/2004/NĐ-CP, thì việc bồi thường
đất đai thu hồi sẽ áp dụng theo mục đích sử dụng đất tại thời điểm có quyết định
thu hồi nhưng các phương án bồi thường tại các dự án tại Quận 9 lại áp dụng vào
nguồn gốc quá trình sử dụng đất để đưa ra giá bồi thường. Chính vì vậy trong quá
trình sử dụng đất người dân có thực tế chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không


thực hiện các thủ tục pháp lý do luật định cũng không được đền bù theo giá đất đã
được chuyển mục đích.
+ Mức giá bồi thường đất đai tại các dự án còn qua chêch lệch so với giá thị
trường chính vì vậy đã tạo tâm lý, cũng như sự mâu thuẫn của người dân khi quyền
lợi của họ bị ảnh hưởng.
+ Theo quy định từ điều 23 đến điều 26 Nghị định 69/2009/NĐ-CP thì khi
thu hồi đất của người dân ngoài việc bồi thường về đất về tiền thì cơ quan có thẩm
quyền còn có thể áp dụng chính sách hổ trợ. Tuy nhiên thực tế công tác hỗ trợ khi
nhà nước thu hồi đất tại các Dự án tại Quận 9 còn chưa đáp ứng được nguyện vọng
của người dân trong dự án. Chính vì vậy việc việc người dân hợp tác không nhiệt
tình, thậm chí có người không hợp tác nên từ đó làm cho các dự án bồi thường giải
tỏa chậm tiến độ, gây nhiều ảnh hưởng tới tài chính, công sức và tồn hại nền kinh
tế.
b. Về công tác tiếp dân.
- Trong quá trình tiếp dân do một số người khiếu nại có thái độ thiếu nghiêm
túc, không hợp tác dẫn đến người cán bộ thụ lý không nhiệt tình giải thích các
chính sách pháp luật có liên quan đến nội dung khiếu nại chính vì vậy công tác tiếp
dân đối thoại chưa đạt được hiệu quả.
- Lịch tiếp dân giữa các thanh tra viên có sự trùng lặp trong khi đó chỉ có
một phòng tiếp dân chung nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến chất lượng buổi tiếp
dân.
4. Những kiến nghị và giải pháp để nâng cao tính hiệu quả khi nhà nước
thu hồi đất dự án trên cả nước nói chung và địa bàn Quận 9 nói riêng.
Đứng từ góc độ của sinh viên thực tập thực hiện chuyên đề tìm hiểu về
công tác tham mưu khiếu nại, bồi thường hỗ trợ đất đai tại Quận 9 thì em có những
kiến nghị, giải pháp như sau:


4.1. Kiến nghị.
4.1.1. Đối với người dân.
- Khi khiếu nại người dân cần phải tìm hiểu kĩ các văn bản quy phạm pháp
luật và các phương án đền bù giải tỏa để không khiếu nại những nội dung không có
căn cứ gây mất thời gian cho cơ quan Nhà nước trong việc thẩm tra xác minh giải
quyết, chỉ khiếu nại khi có đủ căn cứ để chứng minh.
- Khi người dân đi khiếu nại cần phải tuân thủ các quy định về nội quy khi
giao tiếp với cán bộ chịu trách nhiệm thụ lý. Khiếu nại khi thấy cần thiết, khi
quyền lợi của mình bị ảnh hưởng chứ không nên đi khiếu nại theo phong trào nhằm
gây khó khăn cho các cơ quan quản lý Nhà nước. Cụ thể là phải hiểu biết không để
nhiều đối tượng không tốt, phần tử xấu xúi giục gây ảnh hưởng cho xã hội.
4.1.2. Đối với cơ quan Thanh tra Quận 9 và các cơ quan liên quan đến
vụ việc.
- Trong khi làm việc với người bị khiếu nại, cơ quan thanh tra nên khẳng
định lỗi và trách nhiệm thuộc về cá nhân, tổ chức nào để rút kinh nghiệm, khắc
phục, tránh để xảy ra những vụ việc tương tự.
- Cán bộ Thanh tra thụ lý cần giải thích rõ những căn cứ pháp lý để người
dân hiểu rõ việc khiếu nại của họ có những nội dung không phù hợp với phương án
đền bù giải tỏa và không tiếp tục khiếu nại lần thứ hai.
- Các cơ quan liên quan như BBT- GPMB quận và UBND phường, cần có
những thông báo chi tiết cho hộ dân trong khu quy hoạch, biết được khu đất của họ
nằm trong khu dự án, để tránh trường hợp có những hộ dân khi nhận được Quyết
định bồi thường rồi mới biết là họ thuộc diện quy hoạch. Nếu làm tốt công tác này,
thì tâm lý người dân đi khiếu nại không búc xúc, từ đó tạo cơ sở cho việc giải
quyết khiếu nại thuận lợi.


4.2. Giải pháp.
4.2.1. Giải pháp chung.
- Cần phổ biến những thông tin trước khi thu hồi và bồi thường cho nhân
dân sớm về thời gian cụ thể và các điều khoản về bồi thường để cho người dân có
những thắc mắc không cần thiết mất thời gian về quy trình giải quyết khiếu nại.
- Lĩnh vực đất đai là lĩnh vực nhạy cảm nên trong khi thu hồi các cơ quan
chuyên môn cần phải có sự mềm dẻo cần thiết, cụ thể cần giải thích về pháp luật về
đất đai cho những hộ dân được bồi thường, và có những chính sách hỗ trợ hợp lý
phù hợp với từng hộ dân. Đặc biệt mức giá đất bồi thường phải có khung giá chuẩn
với từng loại đất đối với từng vùng và từng thời điểm cụ thể.
4.2.2. Giải pháp cụ thể.
a. Quy định pháp luật về đất đai:
- Chú trong đến việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến khiếu nại,
tố cáo, giải quyết tranh chấp của Luật Đất đai phù hợp với quy định của Luật
Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tố tụng Hành chính.
- Điều chỉnh bằng cách sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai theo hướng cụ thể hóa
tối đa các quy định hiện còn mang tính nguyên tắc, đặc biệt là những vấn đề đã áp
dụng ổn định trong thực tiễn. Mặt khác, điều chỉnh mức phạt cao trong vi phạm
pháp luật về đất đai để đảm bảo tính nghiêm minh trong quá trình quản lý nhà
nước về đất đai.
- Có quy định cụ thể, chi tiết hơn về các điều kiện thu hồi, quyền lợi của
người sử dụng đất được nâng cao thì khi đó công tác thu hồi và bồi thường đất sẽ
diễn ra thuận lợi và được sự đồng tình của người dân.
b. Công tác thu hồi và bồi thường.
- Được điều chỉnh ngày một chặt chẽ hơn, diễn ra một cách chính xác và
nhanh chóng hơn để tạo ra sự tin tưởng của người dân.


- Việc thu hồi, bồi thường phải áp dụng một cách phù hợp với từng người
dân, từng địa bàn dân cư không thể dập khuôn có thể gây ảnh hưởng đến quyền lợi
của người dân.
- Cần có sự chỉnh sửa về mức bồi thường cụ thể không gây ra tranh cãi với
người dân từ đó tạo cơ sở để giảm tình trạng số lượng khiếu nại về đất đai tăng như
hiện nay.
- Có sự liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan chịu trách nhiệm về công tác bồi
thường và thu hồi đất từ đó tạo ra hiệu quả rõ rệt đối với công tác thu hồi và bồi
thường đất đai.
KẾT LUẬN
Giải quyết khiếu nại, tố cáo là một lĩnh vực hết sức quan trọng trong hệ
thống quản lý nhà nước và điều hành xã hội. Do vậy việc thực hiện tốt công tác
giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân sẽ củng cố và tăng niềm tin của nhân dân
vào đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đề ra, thể hiện mối
quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.
Một trong những lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay có tính chất
rất phức tạp đòi hỏỉ các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai nói chung và cơ quan
Thanh tra giải quyết khiếu nại cần có những chính sách, văn bản pháp luật phù hợp
và cần nỗ lực hơn nữa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức
trong xã hội. Từ đó góp phần quan trọng vào công cuộc quản lý nhà nước về đất
đai ngày càng hiệu quả hơn.
Trên đây là toàn bộ quá trình nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi và quan sát thực tế
về công tác tham mưu giải quyết khiếu nại về việc hỗ trợ và bồi thường khi nhà
nước thu hồi đất tại Thanh tra Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Đề tài cũng phản ánh
thực trạng về tình hình giải quyết khiếu nại về đất đai ở Quận 9, bên cạnh đó đề tài
đã đưa ra nhiều giải pháp và kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết
khiếu nại về đất đai trên địa bàn Quận 9 nói riêng và cả nước nói chung. Tuy


nhiên, do nhận thức còn hạn chế, kinh nghiệm thực tiễn không nhiều do đó không
tránh khỏi những sai sót, hạn chế trong quá trình viết báo cáo. Rất mong nhận được
sự đóng góp và cảm thông của quý Thầy, Cô và các cô chú, anh chị trong cơ quan.
Qua đợt thực tập vừa qua bản thân em cũng đã được tiếp thu những kiến
thức thực tế rất bổ ích về công tác Thanh tra tại cơ quan mình thực tập. Qua đó đã
rút ra kinh nghiệm cho bản thân em sau khi ra trường. Một lần nữa em cũng xin
chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của thầy cô bạn bè đã giúp đỡ em trong quá trình
học tập và thực tập.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×